Khái quát công ty TNHH Trần Thắng

Báo cáo tại Cty TNHH Trần Thắng PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN THẮNG. 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH. Công ty TNHH Trần Thắng được chính thức thành lập vào ngày 11/9/2001 do sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 11/9/2001 với tên thương mại của Công ty là: ESECO. Công ty có trụ sở tại số 9 ngõ 21 Quốc Tử Giám Quận Đống Đa - Hà Nội. Đây là khu vực nằm ở gần trung tâm thủ đô Hà Nội, một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá - chính trị của thủ đô, là nơi giao lưu buôn bán nhộn nhịp của thành phố. Mặt khác đây là địa bàn gần nơi tập trung nhiều văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - Văn hoá - Xã hội và các ngân hàng. Công ty TNHH Trần Thắng là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty. Là một đơn vị hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi, vì vậy mục đích của công ty là phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đem lại nhiều nhất tiện ích cho khách hàng và lợi nhuận tối đa cho công ty. Công ty TNHH Trần Thắng được thành lập với tổng số vốn điều lệ của công ty là: 1.000.000.000VNĐ. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường, để tồn tại và phát triển lấy thu bù chi, công ty TNHH Trần Thắng thực hiện kinh doanh theo hướng đa dạng hoá các mặt hàng. Cụ thể công ty kinh doanh ba nhóm mặt hàng chính sau: - Buôn bán các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị máy móc công nghiệp và dân dụng. - Buôn bán vật tư, tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất công nghiệp và dân dụng. - Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa các trang thiết bị máy móc công nghiệp và dân dụng. 1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC: Từ khi được thành lập(11/9/2001). Sau ba năm hoạt động kinh doanh cho đến nay công ty TNHH Trần Thắng đã hoàn toàn hoà nhập được với hoạt động kinh doanh chung của nền kinh tế thị trường. Trong quá trình đó công ty không những chỉ đứng vững trong cạnh tranh mà còn không ngừng mở rộng và phát triển với hiệu quả kinh doanh ngày càng cao. Hiện nay công ty TNHH Trần Thắng có cơ cấu tổ chức như sau: Công ty TNHH Trần Thắng là một Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên và có tổng số nhân viên gồm 46 người. Trong đó 30% cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học, còn lại đa số đều được đào tạo qua hệ cao đẳng, trung học, chuyên ngành kinh tế. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Trần Thắng gồm ban giám đốc và 5 phòng chức năng hoạt động theo sự phân công chỉ đạo điều hành của ban giám đốc. Ban giám đốc gồm : Giám đốc: Là người đại diện trước pháp luật của công ty và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh chung của công ty. Phó giám đốc: Là người thay mặt giám đốc khi có giấy uỷ quyền của giám đốc, có trách nhiệm hỗ trợ cho giám đốc trong việc điều hành quản lí công ty. Đảm bảo cho mọi hoạt động về kinh doanh và nhân sự được tiến triển tốt. Phó giám đốc chịu trách nhiệm khen thưởng, kỉ luật, tuyển dụng và đào thải nhân viên làm việc cho công ty. Để hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Trần Thắng ta có thể thao khảo qua sơ đồ sau:

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát công ty TNHH Trần Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN THẮNG. 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH. Công ty TNHH Trần Thắng được chính thức thành lập vào ngày 11/9/2001 do sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 11/9/2001 với tên thương mại của Công ty là: ESECO. Công ty có trụ sở tại số 9 ngõ 21 Quốc Tử Giám Quận Đống Đa - Hà Nội. Đây là khu vực nằm ở gần trung tâm thủ đô Hà Nội, một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá - chính trị của thủ đô, là nơi giao lưu buôn bán nhộn nhịp của thành phố. Mặt khác đây là địa bàn gần nơi tập trung nhiều văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - Văn hoá - Xã hội và các ngân hàng. Công ty TNHH Trần Thắng là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty. Là một đơn vị hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi, vì vậy mục đích của công ty là phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đem lại nhiều nhất tiện ích cho khách hàng và lợi nhuận tối đa cho công ty. Công ty TNHH Trần Thắng được thành lập với tổng số vốn điều lệ của công ty là: 1.000.000.000VNĐ. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường, để tồn tại và phát triển lấy thu bù chi, công ty TNHH Trần Thắng thực hiện kinh doanh theo hướng đa dạng hoá các mặt hàng. Cụ thể công ty kinh doanh ba nhóm mặt hàng chính sau: - Buôn bán các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị máy móc công nghiệp và dân dụng. - Buôn bán vật tư, tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất công nghiệp và dân dụng. - Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa các trang thiết bị máy móc công nghiệp và dân dụng. 1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC: Từ khi được thành lập(11/9/2001). Sau ba năm hoạt động kinh doanh cho đến nay công ty TNHH Trần Thắng đã hoàn toàn hoà nhập được với hoạt động kinh doanh chung của nền kinh tế thị trường. Trong quá trình đó công ty không những chỉ đứng vững trong cạnh tranh mà còn không ngừng mở rộng và phát triển với hiệu quả kinh doanh ngày càng cao. Hiện nay công ty TNHH Trần Thắng có cơ cấu tổ chức như sau: Công ty TNHH Trần Thắng là một Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên và có tổng số nhân viên gồm 46 người. Trong đó 30% cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học, còn lại đa số đều được đào tạo qua hệ cao đẳng, trung học, chuyên ngành kinh tế. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Trần Thắng gồm ban giám đốc và 5 phòng chức năng hoạt động theo sự phân công chỉ đạo điều hành của ban giám đốc. Ban giám đốc gồm : Giám đốc: Là người đại diện trước pháp luật của công ty và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh chung của công ty. Phó giám đốc: Là người thay mặt giám đốc khi có giấy uỷ quyền của giám đốc, có trách nhiệm hỗ trợ cho giám đốc trong việc điều hành quản lí công ty. Đảm bảo cho mọi hoạt động về kinh doanh và nhân sự được tiến triển tốt. Phó giám đốc chịu trách nhiệm khen thưởng, kỉ luật, tuyển dụng và đào thải nhân viên làm việc cho công ty. Để hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Trần Thắng ta có thể thao khảo qua sơ đồ sau: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Trần Thắng. Ban gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh Phßng Kinh doanh – Dù ¸n Phßng thi c«ng – c«ng tr×nh Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Phßng Kü thuËt – VËt t­ – b¶o hµnh Các phòng trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp với nhau để thực hiện tốt các hoạt dộng của doanh nghiệp. cơ cấu tổ chức của các phòng ban ngày càng được cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng được tốt nhất các nhu cầu của khách hàng trên thị trường. Sự phối hợp giữa các phòng ban tạo thành một bộ máy thống nhất, trong đó mỗi phòng đảm nhận những chức năng mang tính chuyên môn của từng phòng cụ thể : 1.2.1. Phòng hành chính: Là phòng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính của công ty, là trung tâm lien lạc thông tin của cả công ty, có nhiệm vụ bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh của các phòng ban, tham mưu cho ban giám đốc về quản lý, sắp xếp và điều chuyển nhân sự, thực hiện chi trả cho các khách hàng và phân phối tiền lương cho cán bộ nhân viên trong công ty. Phòng hành chính có vai trò quan trọng trong việc tạo hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng do có nhiệm vụ giao tiếp với khách hàng và các bạn hàng. Hiện nay phòng hành chính của công ty có tổ chức: - Trưởng phòng - Ba nhân viên. 1.2.2. Phòng kinh doanh - dự án: Phòng này thực hiện chức năng giám sát và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược thị trường cho công ty, tham mưu cho ban giám đốc trong việc lựa chọn các dự án dầu tư tối cho công ty, ngoài ra phòng còn có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các dự án đầu tư cho công ty. Hiện nay tổ chức của phòng kinh doanh dự án gồm: - Trưởng phòng. - Hai phó phòng. - Mười hai nhân viên làm thị trường. 1.2.3. Phòng thi công – công trình: Đây là Phòng chịu trách nhiệm quản l ý và thực hiện các dự án đã được phòng kinh doanh - dự án thẩm định chất lượng. Hiện nay tổ chức của phòng gồm: - Trưởng phòng. - Hai phó phòng. - Chín nhân viên. 1.2.4. Phòng tài chính - kế toán: Phòng này có chức năng thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ thu chi của doanh nghiệp, các khoản vay nợ và các khoản cho vay của doanh nghiệp, quản lý tình hình tài chính, nguồn vốn và các khoản tiền gửi của công ty tại ngân hàng, chịu trách nhiệm thực hiện chi trả tiền thuế và các khoản nghĩa vụ phải nộp với nhà nước. Ngoài ra phòng tài chính - kế toán còn có nhiệm vụ lập bảng cân đối kế toán, phân tích, thống kê các chỉ tiêu tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời boá cáo và tham mưu các vấn đề về tài chính cho ban giám đốc. Hiện nay tổ chức của phòng gồm: - Kế toán trưởng. - Ba kế toán viên. 1.2.5. Phòng kỹ thuật - vật tư - bảo hành: Phòng này có chức năng đo lường, kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật của các trang thiết bị, các vật tư, chất lượng các công trình, từ đó tham mưu cho ban giám đốc và các phòng ban kinh doanh trong việc lựa chọn các trang thiết bị, máy móc, vật tư nhạp từ nước ngoài hoặc mua trong nước. Mặt khác phòng còn có chức năng quản lý, cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các trang thiết bị và tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn các vật tư, máy móc, trang thiết bị điện, điện tử…Hiện nay phòng có tổ chức gồm: - Trưởng phòng. - Một phó phòng về kỹ thuật. - Một phó phòng về vật tư. - Sáu nhân viên. PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN THẮNG 2.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN THẮNG. 2.1.1.Thuận lợi: - Thuận lợi cơ bản nhất đối với công ty TNHH Trần Thắng là có trụ sở chính trên địa bàn thủ đô, là nơi có hoạt động kinh tế sôi động nhất nhì cả nước, là địa bàn tập trung nhiều công ty, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế - xã hội, các ngân hàng… do đó việc tìm kiếm đối tác trong kinh doanh được thuận lợi hơn. - Thuận lợi thứ hai đó là công ty TNHH Trần Thắng có đội ngũ nhân viên am hiểu nghiệp vụ, có cơ sở lý luận vững chắc và kinh nghiệm kinh doanh thực tế phông phú. Mặt khác cơ cấu tổ chức của công ty được sắp xếp phù hợp, các phòng ban phối hợp hoạt động chặt chẽ tạo thành một bộ máy thống nhất gọn nhẹ và hiệu quả. đồng thời mọi nhân viên trong công ty đều hiểu lợi ích của công ty luôn gắn liền với quyền lợi của bản thân họ, do đó mọi người đều làm việc hết mình với mục đích chung là sự phát triển của công ty. - Thuận lợi thứ ba của công ty đó là kinh doanh tại Hà Nội, một trọng điểm trong khu tam giác kinh tế của miền bắc gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, do đó có điều kiện cơ sở hạ tầng hiện đại, có nhiều đwngf vành đai nối liền với các trung tâm kinh tế, có mạng lưới thong tin lien lạc nhanh, chính xác, hiện đại…Là điều kiện để hoạt động kinh doanh của công ty được tiến hành nhanh, hiệu quả, tiết kiệm cả về thời gian và chi phí. - Thuận lợi thứ tư đó là từ trước khi công ty TNHH Trần Thắng được thành lập, những sáng lập viên đã tạo được một số mối quan hệ với các khách hàng quan trọng và với các nhà sản xuất thiết bị trong và ngoài nước. Đây là điều kiện quan trọng để công ty TNHH Trần Thắng hoạt động vững vàng ngay từ những bước đi đầu tiên của mình. - Thuận lợi tiếp theo dó là uy tín, vị thế của công ty đã tạo dụng được trên thương trường sau 3 năm hoạt động, sự quan tâm hợp tác, sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty. Đây chính là yếu tố góp phần giúp hoạt độnh kinh doanh của công ty đạt được kết quả cao. - Một thuận lợi nữa không chỉ đối với riêng công ty TNHH Trần Thắng mà với mọi doanh nghiệp kinh doanh Việt Nam đó là nền kinh tế nước ta đang tiếp tục phát triển ổn định và vững chắc, su hướng toàn cầu hoá nền kinh tế và hội nhập kinh tế trong khu vực đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp vươn tới các thị trường mới trên thế giới. 2.1.2. khó khăn: Hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội là mộtt thuận lợi nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với công ty TNHH Trần Thắng do gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực. Sự cạnh tranh này đôi khi làm cho chi phí cạnh tranh tăng lên dẫn đến giảm lợi nhuận của công ty. - Điều kiện về vốn của công ty còn có phần hạn chế, do đó phần nào làm hoạt động kinh doanh của công ty đôi khi gặp khó khăn nhất là đối với những dự án đầu tư, kinh doanh lớn. - Trụ sở của công ty có diện tích còn nhỏ hẹp, chưa phản ánh đúng với khả năng tiềm lực và vị trí của công ty trên thương trường, phần nào làm giảm sự tin tưởng về tài chính của công ty trong mắt khách hàng. - Đặc thù của các mặt hàng kinh doanh của công ty đó là các trang thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, máy móc công nghiệp và các vật tư, tư liệu…Các mặt hàng này luôn có sự đổi mới nhanh, mạnh do sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, vì vậy đòi hỏi công ty phải luôn lắm bắt được cung - cầu của thị trường trong và ngoài nước nhằm tránh bị thiệt hại khi tồn đọng hàng hoá lâu ngày hàng hoá sẽ bị hao mòn vô hình do xuất hiện hàng mới có tính ưu việt hơn. - Cùng với su hướng toàn cầu hoá, nước ta chuẩn bị tham gia hoàn toàn voà khối tự do mậu dịch khu vực (APTA). Khó khăn đặt ra với hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Trần Thắng đó là phải đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà cả với các doanh nghiệp nước ngoài. 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN THẮNG. Sau 3 năm hoạt động công ty TNHH Trần Thắng dã không ngừng cố gắng phát triển, đến nay công ty TNHH Trần Thắng đã dần đúng vững và khẳng định vị trí của mình trên thương trường với ngàng nghề kinh doanh ngày càng mở rộng, hiệu quả kinh doanh ngày càng được nâng cao cả về giá trị tuyệt đối và giá trị tương đối, góp phần nâng cao dời sống của đội ngũ nhân viên. Công ty TNHH Trần Thắng luôn chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định của pháp luật, thực hiện đóng thuế đầy đủ và đúng hạn, đồng thời nộp đủ các khoản phải nộp khác cho ngân sách nhà nước. Hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Trần Thắng ngày càng được mở rộng và tăng trưởng, cụ thể hiện tại công ty đã có quan hệ kinh doanh với các hãng sản xuất thiết bị lớn trên thế giới và các nhà sản xuất trong nước như: + LEISTRTZ: Tập đoàn uy tín nhất Châu Âu, NgườI khổng lồ tầm cỡ thế giới về quy mô, doanh thu và chủng loạI sản phẩm + GENESIS PRINT: Hãng máy in phun công nghiệp của Mỹ + POWER SYSTEM: Hãng máy nén khí hàng đầu của Italia… + Công ty Hoà Phát Công ty TNHH Trần Thắng đã tạo được quan hệ tốt đẹp với nhiều khách hàng lớn như: + Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) + Công ty xăng dầu khu vực I. + Công ty phụ gia dầu mỏ (APP). + Công ty cổ phần dược phẩm TRAPHACO. + Tổng Công ty thực phẩm miền bắc + Công ty dược Hải Phòng. + Công ty NESTLE Việt Nam Cụ thể về quan hệ kinh doanh của công ty TNHH Trần Thắng với các đối tác qua các năm được thể hiện trong bảng dưới đây: Bảng1.bảng thống kê các quan hệ kinh doanh của công tyTNHH Trần Thắng Quý 4 năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Trong nước 12 25 41 Quốc tế 15 19 27 (Số liệu do phòng tài chính - kế toán cung cấp) Trên đây là các đơn vị có quan hệ kinh doanh với Công ty và có phát sinh tài chính trên 500.000.000 VND.Qua bảng 1 ta thấy qui mô hoạt động của công ty TNHH Trần Thắng ngày càng được mở rộng. Số lượng các đơn vị nước ngoài có quan hệ kinh doanh với công ty tăng dần qua các năm: năm 2002 tăng lên 4 đơn vị so với năm 2001 và năm 2003 tăng lên 8 đơn vị so với năm 2002. quan hệ kinh doanh giữa công ty với các doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu là quan hệ nhập khẩu, ở đây công ty TNHH Trần Thắng là người mua các hàng hoá điện, điện tử, điện lạnh và các máy móc thiết bị từ các doanh nghiệp nước ngoài. Qua đây phản ánh công ty TNHH Trần Thắng rất năng động với thị trường cung cấp hàng hoá ỏ nước ngoài đồng thời biểu hiện khả năng tiêu thụ tăng do nhu cầu đầu vào của công ty tăng hay qui mô số lượng hàng hoá kinh doanh ngày càng tăng. Số lượng các đơn vị trong nước có quan hệ kinh doanh với công ty tăng nhanh qua các năm: năm 2002 tăng 13 đơn vị so với năm 2001 và năm 2003 tăng lên 16 đơn vị so với năm 2002. Qua đây thể hiện số lượng khách hàng của công ty ngày càng tăng, năng lực của đội ngũ cán bộ ngày càng được phát huy, sản phẩm và dịch vụ của công ty ngày càng được thị trường chấp nhận. Để đánh giá tình hình hoạt độnh kinh doanh của công ty ngoài các quan hệ kinh doanh còn cần phải xem xét các chỉ tiêu kinh tế khác. Cụ thể ta có các chỉ tiêu về doanh thu chi phí, lợi nhuận của công ty qua các năm như sau: Bảng 2.bảng thống kê về doanh thu, chi phí, lợi nhuận Quý 4 năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Doanh thu 570,00 4.970,00 7.123,00 Chi phí 500,65 4.169,83 5.790,99 Lợi nhuận 69,35 800,17 1.332,00 Tỷ suất LN so với doanh thu (%) 12,17 16,10 18,70 (Số liệu phòng tài chính - kế toán cung cấp) Trong đó tỷ xuất lợi nhuận được tính theo công thức: Tû suÊt lîi nhuËn rßng theo doanh thu Tæng lîi nhuËn rßng Tæng doanh thu thuÇn = Qua bảng trên ta thấy hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Trần Thắng không chỉ mở rộng về qui mô quan hệ kinh doanh mà còn đạt hiệu quả cao và có su hướng tăng qua các năm về cả giá trị tuyệt đối và giá trị tương đối: Về giá trị tuyệt đối của công ty. Lợi nhuận ròng = Doanh thu thuần - Tổng chi phí. Có su hướng tăng nhanh, cụ thể trong quí 4 của năm 2001 khi công ty mới được thành lập chỉ đạt 69,35 (triệu), năm 2002 tăng lên đạt trên 800 (triệu) và đến năm 2003 vượt trên con số 1300 (triệu). kết quả trên thể hiện hiệu quả kinh doanh của công ty và sự chỉ đạo đúng đắn của ban giám đốc cùng với sự cố gắng lỗ lực của toàn bộ nhân viên trong công ty. Về giá trị tương đối: tỷ suất lợi nhuận ròng so với doanh thu của công ty qua các năm tăng tương đối. Cụ thể năm 2001 đạt 12,17%, năm 2002 đạt 16,10% và năm 2003 tăng tiếp tục tănh lên 18,70%. Qua chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty mang lại bao nhiêu đơn vị lợi nhuận từ một đơn vị doanh thu có su hướng tăng qua các năm. PHẦN III: KẾT LUẬN Trên đây là những thu thập của em về cơ cấu tổ chức, sự hình thành và phát triển, các hoạt động kinh doanh thực tế của công ty TNHH Trần Thắng. Như vậy sau một thời gian gắn kể từ khi thành lập công ty TNHH Trần Thắng đã dần đứng vững và khẳng định mình trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường nước ta. Hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng được đa dạng hoá về mặt hàng, quan hệ kinh doanh ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển, hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng tăng với mức doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng. Theo những kết quả thu được và thực tế hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Trần Thắng em có hướng sẽ chọn đề tài cho chuyen đề của mình là:”nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Trần Thắng.”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại công ty TNHH Trần Thắng.doc
Luận văn liên quan