Khảo sát hóa học saponin triterpenoid từ vỏ trái bồ kết, gleditschia australis hemsley, caesalpiniaceae

KHẢO SÁT HÓA HỌC SAPONIN TRITERPENOID TỪ VỎ TRÁI BỒ KẾT, GLEDITSCHIA AUSTRALIS HEMSLEY, CAESALPINIACEAE NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan Phần 3: Nghiên cứu Phần 4: Kết luận Phần 5: Nghiên cứu Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hóa học saponin triterpenoid từ vỏ trái bồ kết, gleditschia australis hemsley, caesalpiniaceae, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan