Khảo sát thành phần hoạt chất và tác động của dầu neem (Azadirachta indica A. Juss) đối với sâu xanh (Heliothis armigera)

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DẦU NEEM (Azadirachta indica A. Juss) ĐỐI VỚI SÂU XANH (Heliothis armigera) DIỆP QUỲNH NHƯ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu và phương pháp Phần 4: Kết quả và thảo luận Phần 5: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2249 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát thành phần hoạt chất và tác động của dầu neem (Azadirachta indica A. Juss) đối với sâu xanh (Heliothis armigera), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • jpgDiepQuynhNhu.jpg
Luận văn liên quan