Khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme protease của một số chủng aspergillus phân lập từ tự nhiên trên môi trường lên men bán rắn

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME PROTEASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG ASPERGILLUS PHÂN LẬP TỪ TỰ NHIÊN TRÊN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN BÁN RẮN VƯƠNG LỢI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan tài liệu Chương 3: Vật liệu và phương pháp Chương 4: Kết quả và biện luận Chương 5: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2323 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme protease của một số chủng aspergillus phân lập từ tự nhiên trên môi trường lên men bán rắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgVuongLoi.jpg
Luận văn liên quan