Khảo sát thành phần hóa học cây bứa đồng garcinia schomburgkiana, họ bứa (guttiferae)

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BỨA ĐỒNG GARCINIA SCHOMBURGKIANA, HỌ BỨA (GUTTIFERAE) NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT Trang nhan đề Lời cảm ơn Các từ viết tắt Mục lục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan Chương 3: Nghiên cứu Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát thành phần hóa học cây bứa đồng garcinia schomburgkiana, họ bứa (guttiferae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.pdf
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan