Khảo sát thành phần hóa học cây đại bi (blumea balsamifera) họ cúc (asteraceae)

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1. TỔNG QUAN 1.1 Mô tả thực vật . .1 1.1.1 Tên gọi . .1 1.1.2 Mô tả thực vật . 1 1.1.3 Phân bố sinh thái . .4 1.1.4 Tính vị và công năng . .4 1.2 Một số nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học .6 1.3 Hoạt tính ức chế enzym XO (Xanthine oxidase) .16 1.3.1 Enzym XO 16 1.3.2 Vai trò enzym XO trong bệnh gút và các bệnh lý khác .16 1.3.3 Triệu chứng bệnh gút 18 1.3.4 Điều trị bệnh gút .19 2. NGHIÊN CỨU . 21 2.1 Giới thiệu chung 21 2.2 Biện luận và kết quả . 21 2.2.1 Khảo sát phổ của hợp chất (1) . .23 2.2.2 Khảo sát phổ của hợp chất (2) . .27 2.2.3 Khảo sát phổ của hợp chất (3) . .30 2.2.4 Khảo sát phổ của hợp chất (4) . .34 2.2.5 Khảo sát phổ của hợp chất (5) . .37 2.2.6 Khảo sát phổ của hợp chất (6) . .40 2.2.7 Khảo sát phổ của hợp chất (7) . .44 2.3 Kết quả thử hoạt tính enzym XO .47 2.3.1 Hoạt tính ức chế enzym XO của các mẫu cao thô 47 2.3.2 Hoạt tính ức chế enzym XO của các phân đoạn từ cao EtOAc 48 2.3.3 Hoạt tính ức chế enzym XO của các phân đoạn từ cao CHCl3 49 2.3.4 Hoạt tính ức chế enzym XO của các hợp chất cô lập .50 3. THỰC NGHIỆM .5 3 3.1 Điều kiện thực nghiệm .53 3.2 Ly trích cao thô 54 3.3 Quá trình cô lập . 56 3.3.1 Cao CHCl3 . .56 3.3.2 Cao EtOAc . .58 3.4 Quy trình thử hoạt tính ức chế enzym XO 60 3.4.1 Nguyên tắc .60 3.4.2 Chuẩn bị hóa chất 60 3.4.3 Chuẩn bị mẫu . .62 3.4.4 IC50 và cách xác định . .62 4. KẾT LUẬN .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2664 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát thành phần hóa học cây đại bi (blumea balsamifera) họ cúc (asteraceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 5 - Phổ HMBC của hợp chất (1) trong DMSO-d6 Phụ lục 4 - Phổ HSQC của hợp chất (1) trong DMSO-d6 Phụ lục 3 - Phổ 13C và DEPT của hợp chất (1) trong DMSO-d6 Phụ lục 2 - Phổ 13C-NMR của hợp chất (1) trong DMSO-d6 Phụ lục 1 - Phổ 1H-NMR của hợp chất (1) trong DMSO-d6 P Phụ lục 10 - Phổ HMBC của hợp chất (2) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 9 - Phổ HSQC của hợp chất (2) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 8 - Phổ 13C và DEPT của hợp chất (2) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 7 - Phổ 13C-NMR của hợp chất (2) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 6 - Phổ 1H-NMR của hợp chất (2) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 11 - Phổ 1H-NMR của hợp chất (3) trong DMSO-d6 Phụ lục 12 - Phổ 13C-NMR của hợp chất (3) trong DMSO-d6 Phụ lục 14 - Phổ HSQC của hợp chất (3) trong DMSO-d6 Phụ lục 15 - Phổ HMBC của hợp chất (3) trong DMSO-d6 Phụ lục 13 - Phổ 13C và DEPT của hợp chất (3) trong DMSO-d6 Phụ lục 17 - Phổ 13C-NMR của hợp chất (4) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 18 - Phổ 13C và DEPT của hợp chất (4) trong CDCl3- CD3OD Phụ lục 16 - Phổ 1H-NMR của hợp chất (4) trong CDCl3-CD3OD OD Phụ lục 21 - Phổ HMBC của hợp chất (4) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 20 - Phổ HMBC của hợp chất (4) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 19 - Phổ HSQC của hợp chất (4) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 31- Phổ HMBC của hợp chất (6) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 30 - Phổ HSQC của hợp chất (6) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 27 - Phổ 1H-NMR của hợp chất (6) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 29 - Phổ 13C và DEPT của hợp chất (6) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 28 - Phổ 13C-NMR của hợp chất (6) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 36 - Phổ HMBC của hợp chất (7) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 35 - Phổ HSQC của hợp chất (7) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 34 - Phổ 13C và DEPT của hợp chất (7) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 33 - Phổ 13C-NMR của hợp chất (7) trong CDCl3-CD3OD Phụ lục 32 - Phổ 1H-NMR của hợp chất (7) trong CDCl3-CD3OD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgNguyenThiMaiHuong.jpg
Luận văn liên quan