Khóa luận Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp Việt Trung

Qua quá trình học tập trên ghế nhà và thời gian thực tập tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung, em nhận thức rằng đi đôi với việc học tập nghiên cứu, lý luận thì việc tìm hiểu thực tế cũng là một giai đoạn hết sức quan trọng, không thể thiếu. Đó chính là thời gian sinh viên vận dụng, thử nghiệm những kiến thức đã học trên ghế nhà truờng vào thực tế. Mặt khác, nó còn tạo điều kiện cho sinh viên hiểu đúng hơn, sâu sắc hơn những kiến thức mình đã có, bổ sung thêm những kiến thức mà chỉ qua công tác thực tế mới có đuợc. Sau thời gian thực tập, em đã tìm hiểu và nghiên cứu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty. Qua đó, em thấy việc theo dõi phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời và nhanh chóng tình hình tăng, giảm cũng như việc thu mua, sử dụng, dự trữ, bảo quản có hiệu quảnguyên vật liệu là nhiệm vụ quan trọng trong công tác kế toán và quản lý. Bên cạnh đó, trên cơ sở những phân tích từ số liệu thực tế, em đã nhận ra được những ưu điểm cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục trong kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung.

pdf77 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 08/08/2017 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp Việt Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfa16973_2328.pdf
Luận văn liên quan