Khóa luận Nghiên cứu xử lý Amoni bằng phương pháp sinh học sử dụng các vi khuẩn tự dưỡng

(Bản scan) Từ hình vẽ sự biến thiên nồng độ của N-NH4+, N-NO2-, N-NO3- qua 4 cột khi thay đổi thời gian từ 48h-2,12h tại nồng độ Amoni đầu vào là 50mgN-NH4+/L, pH=8, 18-23oC, t=12h ta thấy: Từ hình vẽ ta thấy ở tốc độ thổi khí rất cao 70 L/p ta càng hạ thấp thời gian lưu thì nồng độ Amoni, và Nitrit sau xử lý càng tăng lên và nồng độ Nitrat càng giảm.

pdf59 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 05/12/2015 | Lượt xem: 1360 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu xử lý Amoni bằng phương pháp sinh học sử dụng các vi khuẩn tự dưỡng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_xu_ly_amonibang_phuong_phap_sinh_hocsu_dung_cac_vi_khuan_tu_duong_kvfzh_20130605092736_97.pdf
Luận văn liên quan