Khóa luận Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà tây năm 2013

Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Phát hành sách Hà Nội năm 2003 –sinh viên Ngyễn Thị Anh thực hiện – giáo viên hướng dẫn Trần Phương Ngọc, tài liệu năm 2004. – Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty sách thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội năm 2006 – sinh viên Ngyễn Anh Quyền – giáo viên hướng dẫn THs.Trần Phương Ngọc, tài liệu năm 2007. – Phân tích hoạt động kinh doanh công ty TNHH văn hóa và Truyền thông Trí Việt năm 2008 – sinh viên Ngyễn Duy Thanh thực hiện – giáo viên hướng dẫn THs. Phạm Văn Phê, tài liệu năm 2009

pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 23/04/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà tây năm 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA XUẤT BẢN – PHÁT HÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TÂY NĂM 2013 Sinh viên thực hiện : PHẠM THỊ PHƯƠNG Lớp : PH29B Người hướng dẫn : TH.S. PHẠM VĂN PHÊ Hà Nội - 2014 3 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...................................................................................................... 11 1.1 Khái niệm, đối tượng và nhiệm vụ của phân tích hoạt đông kinh doanh ....................................................................................................... 11 1.1.1. Khái niệm .................................................................................... 11 1.1.2. Đối tượng. .................................................................................... 12 1.1.3. Nhiệm vụ ...................................................................................... 13 1.2. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh ...................................... 16 1.3. Một số phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh .................. 17 1.3.1.Phương pháp chi tiết. ..................................................................... 18 1.3.2.Phương pháp so sánh ..................................................................... 19 1.3.3.Phương pháp thay thế liên hoàn ..................................................... 22 1.3.4.Phương pháp cân đối ..................................................................... 24 1.4. Một số chỉ tiêu trong phân tích hoạt động kinh doanh.................. 25 1.4.1. Tình hình sử dụng lao động và tiền lương của công ty .................. 25 1.4.2. Tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ..................................................... 26 1.4.3. Tình hình tài chính của công ty ..................................................... 27 1.5. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh .................................. 28 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TÂY ............ 30 2.1. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .................................................................................... 30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................ 30 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ............................................. 32 2.1.3. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp ............................................... 34 4 2.1.4. Môi trường kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây ............................................................................................. 35 2.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây .............................................................................. 39 2.2.1. Tình hình kinh doanh trong hai năm 2012 và 2013 ....................... 39 2.2.2. Phân tích tình hình kinh doanh ..................................................... 40 2.2.3. Phân tích tình hình tài chính ......................................................... 53 2.3. Nhận xét ............................................................................................ 66 2.3.1. Ưu điểm ....................................................................................... 66 2.3.2. Nhược điểm .................................................................................. 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TÂY. ......................................................................... 69 3.1. Phương hướng phát triển công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây ............................................................................................... 69 3.2. Giải pháp ........................................................................................... 70 3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ............................................ 70 3.2.2. Giải pháp về vốn và công tác tài chính kế toán ............................. 72 3.2.3. Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm ................................... 74 3.2.4. Tăng cường bộ máy quản lý ......................................................... 75 KẾT LUẬN ................................................................................................. 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 79 5 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây 2013”, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo trực tiếp hướng dẫn em Th.s Phạm Văn Phê, người đã giúp em hình thành kĩ năng nghiên cứu, nhìn nhận và đánh giá vấn đề nghiên cứu một cách khoa học. Em cũng gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa Xuất bản –Phát hành đã trang bị cho chúng em rất nhiều kiến thức trong bốn năm học tại mái trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô chú, anh chị tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây đã cung cấp cho em những số liệu cần thiết cũng như những kinh nghiệm thực tế để em có thể vận dụng viết bài khóa luận của mình. Mặc dù đã cố gắng song do khả năng có hạn, khó khăn trong quá trình nghiên cứu nên bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì lí do đó em mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày . tháng . năm 2014 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Phương 7 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường phân tích hoạt động kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, muốn đứng vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh mang lại hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò quan trọng, không thể thiếu để doanh nghiệp đánh giá kết quả kinh doanh của mình trong một giai đoạn phát triển. Trong nền kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra rất gay gắt, thương trường được ví như chiến trường. Trên chiến trường đó các thương nhân cần xây dựng cho mình những kế hoạch kinh doanh hợp lí, mang lại những thắng lợi trong kinh doanh. Để có một kế hoạch kinh doanh phù hợp doanh nghiệp cần có sự phân tích kinh doanh chính xác. Đồng thời phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, phát huy được tiềm năng của thị trường, khai thác tối đa nội lực của doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét, đánh giá những chỉ tiêu kinh tế ban giám đốc có thể dự báo, đề phòng và hạn chế rủi ro không thể lường trước được trên thị trường, đưa ra được các quyết định trong kinh doanh. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, doanh nghiệp cũng cần tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh để có những kế hoạch kinh doanh cụ thể, đáp ứng nhu cầu khách hàng, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo dựng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy tôi xin lựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty sách và thiết bị trường học Hà Tây” làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân khoa Xuất bản – Phát hành. 8 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhắc lại những lí luận về phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu làm rõ các khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp và các hình thức của chúng. Khảo sát thực trạng công ty sách và thiết bị trường học Hà Tây. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh của công ty sách và thiết bị trường học Hà Tây. Phạm vi nghiên cứu: công ty sách và thiết bị trường học Hà Tây trong hai năm 2012 và 2013. 4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cho tới nay, tôi đã đi khảo sát, tra cứu ở các thư viện, phòng Nghiên cứu khoa học, văn phòng khoa Xuất bản-Phát hành và đã tìm được một số đề tài tương tự như: – Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Phát hành sách Hà Nội năm 2003 –sinh viên Ngyễn Thị Anh thực hiện – giáo viên hướng dẫn Trần Phương Ngọc, tài liệu năm 2004. – Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty sách thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội năm 2006 – sinh viên Ngyễn Anh Quyền – giáo viên hướng dẫn THs.Trần Phương Ngọc, tài liệu năm 2007. – Phân tích hoạt động kinh doanh công ty TNHH văn hóa và Truyền thông Trí Việt năm 2008 – sinh viên Ngyễn Duy Thanh thực hiện – giáo viên hướng dẫn THs. Phạm Văn Phê, tài liệu năm 2009. 9 – Phân tích hoạt động kinh doanh công ty TNHH văn hóa và Truyền thông Nhã Nam năm 2009 – sinh viên Lê Xuân Thức thực hiện – giáo viên hướng dẫn THs. Phạm Văn Phê, tài liệu năm 2010. 5. Các phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã áp dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 5.1. Phương pháp luận Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử, dựa trên cơ sở các quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động xuất bản, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ của doanh nghiệp. 5.2. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp tra cứu tài liệu. - Phương pháp thống kê. - Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu. - Khảo sát. - Trong đó, phương pháp xử lý, phân tích và tổng hợp tài liệu; khảo sát; thống kê là những phương pháp chủ đạo của bài nghiên cứu. 6. Ý nghĩa của đề tài 6.1 Ý nghĩa khoa học Đưa ra những cơ sở lý luận, tính khách quan về phân tích hoạt động kinh doanh và khẳng định vai trò của nó với công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Tây. 6.2 Ý nghĩa thực tiễn. Những kết quả nghiên cứu, các giải pháp và khuyến nghị của bài nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo trong hoạt động phân tích kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời bài nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu về sau. 10 Trong quá trình thực hiện bài khóa luận do hạn chế về thời gian, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nên không thể tránh khỏi được những thiếu sót. Tôi cũng rất mong được sự giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài viết hoàn thiện hơn. 7. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, bài nghiên cứu kết cấu trong ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận về phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích kết quả kinh doanh của công ty Sách và thiết bị trường học Hà Tây Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài khóa luận “ Phân tích hoạt động kinh doanh công ty phát hành sách Hà Nội năm 2003”, sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Anh,2004. 2. Bài khóa luận “ Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty sách – thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội 2007”, sinh viên thực hiện Nguyễn Anh Quyền, 2008. 3. Bài khóa luận “ Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần văn hóa truyền thông Nhã Nam 2009”, sinh viên thực hiện Lê Xuân Thức, 2010. 4. ThS. Trần Phương Ngọc, Giáo trình môn kế toán doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm, 2004. 5. Th.S Phạm Văn Phê Bài giảng môn phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm. 6. TS. Đỗ Thị Quyên, Giáo trình môn Tài chính doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm, 2004. 7. Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây năm 2013. 8. Mạng internet.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpham_thi_phuong_tom_tat_99_2066752.pdf
Luận văn liên quan