Khóa luận Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

 Đối với Ban Giám hiệu các trường THPT ở huyện Hóc Môn + Khuyến khích, động viên GV thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, có chế độ khen thưởng GV thực hiện tốt. + Tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế giao những công việc hành chính kiêm nhiệm và những quy định gò bó khiến GV không phát huy được khả năng sáng tạo. + Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy – học, hoạt động bồi dưỡng đúng mức. + Áp dụng linh hoạt các hình thức phương pháp bồi dưỡng đạt kết quả cao.  Đối với đội ngũ GV THPT + Thường xuyên tự phấn đấu, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề + Biết tổ chức lớp và chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận với những phương pháp sáng tạo, có hiệu quả và có sức khích lệ HS. + Kiến thức phong phú về phạm vi chương trình học và nội dung bộ môn mình dạy. + Kỹ năng sư phạm, kể cả việc có được “kho kiến thức” về phương pháp dạy học và năng lực sử dụng những phương pháp đó. + Biết suy ngẫm, phản ánh trước mỗi vấn đề và có năng lực tự phê - nét rất đặc trưng của nghề dạy học.

pdf113 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 3087 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệp vụ tại các trường THPT. + Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị khuyến khích GV tự học, tự bồi dưỡng. + Bổ sung các nguồn tài nguyên học thuật trên mạng, để GV có thể thực hiện hình thức bồi dưỡng từ xa, online để GV hứng thú học tập. 75 + Đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tránh bệnh thành tích, đảm bảo chất lượng các khóa bồi dưỡng. + Tăng cường, đầu tư trang thiết bị nghe nhìn cần thiết cho các lớp bồi dưỡng. + Có chế độ đãi ngộ hợp lý người bồi dưỡng và người dược bồi dưỡng. + Mở các lớp tập huấn cho CBQL trước những thay đổi về định hướng chiến lược, cách thức tổ chức khoa học để CBQL nâng cao nhận thức, kỹ năng để QL hoạt động bồi dưỡng tại các trường tốt hơn.  Đối với Ban Giám hiệu các trường THPT ở huyện Hóc Môn + Khuyến khích, động viên GV thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, có chế độ khen thưởng GV thực hiện tốt. + Tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế giao những công việc hành chính kiêm nhiệm và những quy định gò bó khiến GV không phát huy được khả năng sáng tạo. + Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy – học, hoạt động bồi dưỡng đúng mức. + Áp dụng linh hoạt các hình thức phương pháp bồi dưỡng đạt kết quả cao.  Đối với đội ngũ GV THPT + Thường xuyên tự phấn đấu, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề + Biết tổ chức lớp và chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận với những phương pháp sáng tạo, có hiệu quả và có sức khích lệ HS. + Kiến thức phong phú về phạm vi chương trình học và nội dung bộ môn mình dạy. + Kỹ năng sư phạm, kể cả việc có được “kho kiến thức” về phương pháp dạy học và năng lực sử dụng những phương pháp đó. + Biết suy ngẫm, phản ánh trước mỗi vấn đề và có năng lực tự phê - nét rất đặc trưng của nghề dạy học. 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng lí luận đại cương về quản lí của Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mĩ Lộc, Trường Cán bộ Quản lí giáo dục TW 1. 2. Chi cục thống kê huyện Hóc Môn, hệ thống số liệu thống kê 2010 – 2015 3. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 4. Từ điển Hán-Việt do Hầu Hàn Giang - Mạch Vĩ Lương chủ biên (Nxb. Đà Nẵng, 2004). 5. Hiếu Nguyễn - Hội thảo khoa học xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GV giai đoạn 2010-2015, “Chú trọng thực hành trong bồi dưỡng thường xuyên cho GV”, www.bentre.edu.vn. 6. Trần Kiểm (2014), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm. 7. Trần Kiểm (2008), Khoa học quản lý giáo dục,một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục. 8. Hồ Văn Liên (2009), Chuyên đề quản lí giáo dục và trường học. 9. Nguyễn Lộc (2010), Lý luận về quản lý, NXB Đại học Sư phạm. 10. Luật giáo dục 2005. 11. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 4, tr.8. 12. Nguyễn Tuyết Nhung, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Hóc Môn”. 13. Hoàng Phê chủ biên, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010. 14. Quyết định số 1216/QĐ, ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 15. Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2012. 16. Vũ Hào Quang (2001), Xã hội học quản lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 17. Thông tư số 30 của Bộ giáo dục – Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV THPT. 18. Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. 19. Nguyễn Thị Thu Thủy, bài viết “Một số vấn đề về phương thức bồi dưỡng thường xuyên GV phổ thông” . 20. Văn kiện Đại hội XI của Đảng. 77 21. Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, Báo cáo tổng kết tình hình Kinh tế - xã hội huyện Hóc Môn 2015. 22. Web: http:/tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lacviet/all/%C4%90%E1% BB%99i+ng%C5%A9.html. 23. Đại từ điển do Nguyễn Như Ý chủ biên (Nxb. Văn hóa-Thông tin, Hà Nội, 1998). 78 PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên) Kính thưa quý Thầy/ Cô! Để phục vụ cho đề tài “Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV các trường THPT huyện Hóc Môn TP.HCM”, tác giả nghiên cứu rất cần ý kiến của Thầy/ Cô, đó là cơ sở dữ liệu quan trọng cho vấn đề nghiên cứu. Kính mong quý Thầy/ Cô trả lời phiếu khảo sát theo hướng dẫn trả lời. Hướng dẫn trả lời: Xin quý Thầy/ Cô cho biết ý kiến riêng của mình về những vấn đề sau đây bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng. Thông tin từ các câu hỏi chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Rất mong nhận được sự hợp tác hiệu quả của quý Thầy/ Cô. Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/ Cô. I. Thông tin cá nhân 1. Thầy/ Cô đang là:  Cán bộ QL  Giáo viên 2. Nếu là cán bộ QL, Thầy/ Cô giữ chức vụ:  Hiệu Trưởng  Phó Hiệu Trưởng  Tổ trưởng bộ môn 3. Nếu là Giáo viên, Thầy/ Cô dạy môn: 4. Trình độ đào tạo:  Cử nhân Đại học  Thạc sĩ Tiến sĩ 5. Thâm niên công tác:  Dưới 2 năm  Từ 2 năm đến 5 năm  Từ 5 năm đến 10 năm  Trên 10 năm II. Thông tin về công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng đội ngũ GV Câu 1. Quý Thầy/ Cô đánh giá mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả của việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả Rất thường xuyên: 5 Tốt: 5 Thường xuyên: 4 Khá: 4 Thỉnh thoảng: 3 Trung bình: 3 Hiếm khi: 2 Yếu: 2 Không thực hiện: 1 Không hiệu quả: 1 STT Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KH1 Khảo sát, phân tích nhu 79 cầu bồi dưỡng của GV KH2 Lập qui hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV theo đúng năng lực GV KH3 Xây dựng phương hướng, mục tiêu bồi dưỡng KH4 Xác định nội dung bồi dưỡng KH5 Xác định hình thức, phương pháp bồi dưỡng KH6 Dự trù kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng KH7 Xác định nguồn lực con người (cán bộ phụ trách, người được bồi dưỡng) KH8 Xác định thời gian và những yêu tố khác KH9 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dựa trên định hướng của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo KH10 Xây dựng kế hoạch căn cứ vào tình hình của địa phương KH11 Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho GV trong tổ KH12 Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân Câu 2. Trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xác định mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng là: 80  Bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ  Bồi dưỡng nâng cao trình độ trên chuẩn  Bồi dưỡng cập nhật kiến thức  Bồi dưỡng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, dạy theo chương trình SGK mới Bồi dưỡng trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng tiêu chuẩn ngạch GV THPT Câu 3. Trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, Thầy/Cô cho biết mức độ thực hiện của các nội dung bồi dưỡng sau đây: Mức độ thực hiện Rất thường xuyên: 5 Hiếm khi: 2 Thường xuyên: 4 Không thực hiện: 1 Thỉnh thoảng: 3 STT Nội dung bồi dƣỡng Mức độ thực hiện 5 4 3 2 1 1 Bồi dưỡng về đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng 2 Bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương 3 Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục 4 Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập 5 Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn 6 Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí trong quá trình giáo dục 7 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học 8 Tăng cường năng lực dạy học 9 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 10 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 81 11 Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học 12 Tăng cường năng lực giáo dục 13 Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm 14 Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục 15 Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội Câu 3. Trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, Thầy/Cô cho biết mức độ thực hiện của các hình thức và phương pháp bồi dưỡng sau đây: Mức độ thực hiện Rất thường xuyên: 5 Hiếm khi: 2 Thường xuyên: 4 Không thực hiện: 1 Thỉnh thoảng: 3 STT Hình thức, phƣơng pháp bồi dƣỡng Mức độ thực hiện 5 4 3 2 1 1 Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của Bộ GD – ĐT, Sở GD - ĐT 2 Bồi dưỡng tại chỗ theo kế hoạch của trường. 3 Bồi dưỡng từ xa, online trực tuyến 4 Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 5 Báo cáo viên thuyết trình 6 Sắm vai thực hành trên lớp 7 Tự học có hướng dẫn, tài liệu tham khảo 8 GV cùng nhau thảo luận, trình bày theo nhóm Câu 4. Quý Thầy/ Cô đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiện việc tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 82 Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả Rất thường xuyên: 5 Tốt: 5 Thường xuyên: 4 Khá: 4 Thỉnh thoảng: 3 Trung bình: 3 Hiếm khi: 2 Yếu: 2 Không thực hiện: 1 Không hiệu quả: 1 STT Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TC1 Cán bộ quản lý hướng dẫn cho GV nắm vững mục tiêu, kế hoạch chương trình bồi dưỡng TC2 Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong nhà trường TC3 Thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo chặt chẽ, linh hoạt trong hoạt động bồi dưỡng TC4 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho GV TC5 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị giáo dục hiện đại TC6 Tổ chức cho GV dự giờ, học hỏi phương pháp giảng dạy của các GV khác TC7 Tổ chức thao giảng, hội giảng tại đơn vị TC8 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng đã được lập kế hoạch ở cấp tổ bộ môn TC9 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng đã được lập kế hoạch ở cấp trường TC1 0 Tổ chức thực hiện thao giảng, hội giảng giữa các GV ở các cụm trường TC1 Tổ chức cho GV đi tập huấn ở Sở 83 1 giáo dục, địa phương TC1 2 Tổ chức cho GV tự học, tự bồi dưỡng TC1 3 Chuẩn bị các phương tiện – thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất, tài liệu cho hoạt động bồi dưỡng Câu 5. Quý Thầy/ Cô đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiện chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả Rất thường xuyên: 5 Tốt: 5 Thường xuyên: 4 Khá: 4 Thỉnh thoảng: 3 Trung bình: 3 Hiếm khi: 2 Yếu: 2 Không thực hiện: 1 Không hiệu quả: 1 STT Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 CD1 Xây dựng ban chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng CD2 Hướng dẫn, chỉ đạo cách thức thực hiện các nội dung bồi dưỡng đến các TTBM, giáo viên CD3 Đôn đốc, giám sát, phát hiện và điều chỉnh việc thực hiện các hoạt động bồi dưỡng CD4 Chỉ đạo tăng cường sinh hoạt tổ bộ môn, dự giờ lẫn nhau để GV học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau CD5 Phối hợp thường xuyên với các lực lượng giáo dục trong nhà trường trong hoạt động bồi dưỡng CD6 Chỉ đạo các bộ phận quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật tạo điều kiện tốt nhất cho công tác bồi dưỡng giáo viên. 84 CD7 Động viên tinh thần và hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho GV tham gia bồi dưỡng Câu 6. Quý Thầy/ Cô đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả Rất thường xuyên: 5 Tốt: 5 Thường xuyên: 4 Khá: 4 Thỉnh thoảng: 3 Trung bình: 3 Hiếm khi: 2 Yếu: 2 Không thực hiện: 1 Không hiệu quả: 1 STT Kiểm tra, đánh giá thực hiện bồi dƣỡng Mức độ thực hiện Mức độ hiệu quả 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KT1 Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng KT2 Xây dựng các tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng KT3 Phổ biến các tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho GV KT4 Quy định nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng KT5 Có lấy ý kiến đánh giá của người học về khóa học/ chuyên đề bồi dưỡng KT6 Giáo viên bồi dưỡng thực hiện một bài kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng thu nhận được từ khóa hay chuyên đề bồi dưỡng KT7 Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra các hoạt động bồi dưỡng của GV KT8 Điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức khi phát hiện có sai sót 85 KT9 Có kế hoạch khen thưởng, xử lý GV sau hoạt động bồi dưỡng Câu 7. Theo quý Thầy/ Cô, những yếu tố nào trong các yếu tố sau làm cản trở đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THPT: Mức đội ảnh hưởng Rất lớn: 5 Ít ảnh hưởng: 2 Lớn: 4 Không ảnh hưởng: 1 Khá lớn: 3 STT Yếu tố Mức độ ảnh hƣởng 5 4 3 2 1 YT1 Lãnh đạo nhà trường nhận thức sự cần thiết của hoạt động bồi dưỡng GV YT2 Nhận thức chưa đồng bộ của GV về nhu cầu, động cơ và thái độ học tập YT3 Việc xây dựng kế hoạch chưa sát với nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên YT4 Sự tổ chức, chỉ đạo sâu sát của các cấp quản lý giáo dục về hoạt động bồi dưỡng giáo viên YT5 Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt độngbồi dưỡng giáo viên chưa thiết thực YT6 Đội ngũ giảng viên thiếu thuyết phục, chưa phát huy tính tự học của học viên YT7 Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện chưa đáp ứng đủ cho hoạt động bồi dưỡng YT8 Xây dựng các chế độ chính sách chưa thỏa đáng cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên 86 YT9 Sự phối hợp với các đơn vị liên ngành trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên. YT1 0 Xây dựng bộ máy nhân lực tổ chức hoạt động bồi dưỡng Câu 8. Xin quý Thầy/ Cô đề xuất một vài biện pháp mà Thầy/ Cô cho là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng trong nhà trường ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY/ CÔ ĐÃ THỰC HIỆN PHIẾU KHẢO SÁT! 87 PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho cán bộ quản lý) Kính thưa quý Thầy/ Cô! Nhằm mục đích tìm hiểu về “Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV các trường THPT huyện Hóc Môn TP.HCM”, tác giả nghiên cứu rất cần ý kiến của Thầy/ Cô cán bộ quản lý, đó là cơ sở dữ liệu quan trọng cho vấn đề nghiên cứu. Kính mong Thầy/ Cô trả lời câu hỏi phỏng vấn sau. Xin cám ơn quý Thầy/ Cô rất nhiều! Câu 1: Trong quá trình quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV, Thầy/ Cô thường gặp những thuận lợi và khó khăn nào? Yếu tố nào thuận lợi nhất và khó khăn nhất? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Câu 2: Những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến công tác quản lý hoạt động này còn nhiều hạn chế? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Câu 3: Thầy/ Cô cho biết những biện pháp quản lý để khắc phục những khó khăn trong công tác quản lý là gì? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY/ CÔ ĐÃ THỰC HIỆN PHIẾU KHẢO SÁT! 88 CRONBACH’S ALPHA Mức độ thực hiện công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Khảo sát, phân tích nhu cầu bồi dưỡng của GV 36.24 31.248 .351 .854 Lập qui hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV theo đúng năng lực GV 36.24 30.168 .403 .852 Xây dựng phương hướng, mục tiêu bồi dưỡng 36.27 28.898 .645 .836 Xác định nội dung bồi dưỡng 36.22 27.275 .691 .831 Xác định hình thức, phương pháp bồi dưỡng 36.36 28.932 .539 .843 Dự trù kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng 36.42 29.379 .468 .848 Xác định nguồn lực con người (cán bộ phụ trách, người được bồi dưỡng) 36.15 29.496 .446 .849 Xác định thời gian và những yêu tố khác 36.28 29.827 .568 .842 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dựa trên định hướng của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo 36.14 29.505 .570 .841 Xây dựng kế hoạch căn cứ vào tình hình của địa phương 36.47 27.733 .627 .836 Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho GV trong tổ 36.24 29.332 .480 .847 Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân 36.61 28.030 .569 .841 Hiệu quả thực hiện công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .854 12 Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .855 12 89 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Khảo sát, phân tích nhu cầu bồi dưỡng của GV 34.12 34.944 .389 .854 Lập qui hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV theo đúng năng lực GV 34.15 32.396 .481 .846 Xây dựng phương hướng, mục tiêu bồi dưỡng 34.06 31.835 .590 .838 Xác định nội dung bồi dưỡng 34.18 31.184 .652 .834 Xác định hình thức, phương pháp bồi dưỡng 34.17 31.865 .592 .838 Dự trù kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng 34.33 33.396 .407 .850 Xác định nguồn lực con người (cán bộ phụ trách, người được bồi dưỡng) 34.09 30.978 .542 .842 Xác định thời gian và những yêu tố khác 34.24 31.878 .581 .839 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dựa trên định hướng của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo 34.10 32.578 .587 .839 Xây dựng kế hoạch căn cứ vào tình hình của địa phương 34.33 30.809 .582 .838 Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho GV trong tổ 34.25 31.350 .623 .836 Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân 34.57 33.170 .398 .852 Mức độ thực hiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .892 13 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Cán bộ quản lý hướng dẫn cho GV nắm vững mục tiêu, kế hoạch chương trình bồi dưỡng 40.78 51.265 .450 .891 90 Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong nhà trường 40.92 51.987 .412 .892 Thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo chặt chẽ, linh hoạt trong hoạt động bồi dưỡng 41.16 48.163 .657 .881 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho GV 40.96 48.026 .744 .877 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị giáo dục hiện đại 40.99 49.035 .589 .884 Tổ chức cho GV dự giờ, học hỏi phương pháp giảng dạy của các GV khác 40.78 46.929 .633 .882 Tổ chức thao giảng, hội giảng tại đơn vị 40.87 45.822 .712 .878 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng đã được lập kế hoạch ở cấp tổ bộ môn 41.19 48.717 .628 .882 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng đã được lập kế hoạch ở cấp trường 41.27 49.318 .647 .882 Tổ chức thực hiện thao giảng, hội giảng giữa các GV ở các cụm trường 41.10 46.751 .653 .881 Tổ chức cho GV đi tập huấn ở Sở giáo dục, địa phương 41.19 48.923 .554 .886 Tổ chức cho GV tự học, tự bồi dưỡng 41.50 50.923 .520 .888 Chuẩn bị các phương tiện – thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất, tài liệu cho hoạt động bồi dưỡng 41.29 51.579 .437 .891 Hiệu quả thực hiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .863 13 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Cán bộ quản lý hướng dẫn cho GV nắm vững mục tiêu, kế hoạch chương trình bồi dưỡng 38.28 40.384 .475 .856 Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong nhà trường 38.37 39.927 .520 .853 91 Thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo chặt chẽ, linh hoạt trong hoạt động bồi dưỡng 38.59 38.747 .574 .850 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho GV 38.42 37.658 .710 .842 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị giáo dục hiện đại 38.51 39.147 .554 .851 Tổ chức cho GV dự giờ, học hỏi phương pháp giảng dạy của các GV khác 38.22 38.971 .500 .855 Tổ chức thao giảng, hội giảng tại đơn vị 38.35 37.014 .595 .849 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng đã được lập kế hoạch ở cấp tổ bộ môn 38.67 39.692 .501 .854 Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng đã được lập kế hoạch ở cấp trường 38.64 41.603 .439 .858 Tổ chức thực hiện thao giảng, hội giảng giữa các GV ở các cụm trường 38.51 37.818 .622 .847 Tổ chức cho GV đi tập huấn ở Sở giáo dục, địa phương 38.59 39.628 .425 .860 Tổ chức cho GV tự học, tự bồi dưỡng 38.81 40.451 .463 .856 Chuẩn bị các phương tiện – thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất, tài liệu cho hoạt động bồi dưỡng 38.71 40.488 .500 .854 Mức độ thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .806 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Xây dựng ban chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng 20.40 10.942 .488 .792 Hướng dẫn, chỉ đạo cách thức thực hiện các nội dung bồi dưỡng đến các TTBM, giáo viên 20.39 11.428 .594 .773 92 Đôn đốc, giám sát, phát hiện và điều chỉnh việc thực hiện các hoạt động bồi dưỡng 20.57 11.100 .622 .767 Chỉ đạo tăng cường sinh hoạt tổ bộ môn, dự giờ thường xuyên để GV học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau 20.28 10.803 .635 .763 Phối hợp thường xuyên với các lực lượng giáo dục trong nhà trường trong hoạt động bồi dưỡng 20.66 10.841 .550 .779 Chỉ đạo các bộ phận quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật tạo điều kiện tốt nhất cho công tác bồi dưỡng giáo viên. 20.74 11.101 .488 .791 Động viên tinh thần và hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho GV tham gia bồi dưỡng 20.46 12.236 .439 .797 Hiệu quả thực hiện công công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .790 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Xây dựng ban chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng 19.18 10.960 .486 .769 Hướng dẫn, chỉ đạo cách thức thực hiện các nội dung bồi dưỡng đến các TTBM, giáo viên 19.13 10.921 .607 .748 Đôn đốc, giám sát, phát hiện và điều chỉnh việc thực hiện các hoạt động bồi dưỡng 19.30 10.561 .589 .749 Chỉ đạo tăng cường sinh hoạt tổ bộ môn, dự giờ thường xuyên để GV học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau 19.13 11.066 .618 .748 Phối hợp thường xuyên với các lực lượng giáo dục trong nhà trường trong hoạt động bồi dưỡng 19.44 11.129 .493 .768 93 Chỉ đạo các bộ phận quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật tạo điều kiện tốt nhất cho công tác bồi dưỡng giáo viên. 19.55 10.837 .433 .783 Động viên tinh thần và hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho GV tham gia bồi dưỡng 19.44 11.423 .443 .777 Mức độ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .808 9 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng 27.18 14.988 .678 .767 Xây dựng các tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 27.40 16.227 .535 .786 Phổ biến các tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho GV 27.38 15.313 .597 .777 Quy định nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 27.44 15.326 .563 .781 Có lấy ý kiến đánh giá của người học về khóa học/ chuyên đề bồi dưỡng 27.28 16.177 .438 .797 Giáo viên bồi dưỡng thực hiện một bài kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng thu nhận được từ khóa hay chuyên đề bồi dưỡng 27.28 15.646 .500 .789 Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra các hoạt động bồi dưỡng của GV 27.46 15.621 .522 .786 Điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức khi phát hiện có sai sót 27.44 16.164 .412 .801 Có kế hoạch khen thưởng, xử lý GV sau hoạt động bồi dưỡng 27.36 16.960 .304 .807 Hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Reliability Statistics 94 Cronbach's Alpha N of Items .831 9 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng 25.03 17.656 .592 .807 Xây dựng các tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 25.01 18.720 .492 .819 Phổ biến các tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho GV 25.09 17.733 .553 .812 Quy định nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 25.09 17.761 .650 .802 Có lấy ý kiến đánh giá của người học về khóa học/ chuyên đề bồi dưỡng 25.10 18.122 .527 .815 Giáo viên bồi dưỡng thực hiện một bài kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng thu nhận được từ khóa hay chuyên đề bồi dưỡng 25.04 18.320 .520 .816 Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra các hoạt động bồi dưỡng của GV 25.29 18.124 .540 .813 Điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức khi phát hiện có sai sót 25.24 17.678 .572 .810 Có kế hoạch khen thưởng, xử lý GV sau hoạt động bồi dưỡng 25.22 19.289 .388 .830 Nội dung bồi dưỡng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .864 15 Item-Total Statistics 95 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Bồi dưỡng về đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng 51.39 50.155 .408 .861 Bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương 51.14 49.757 .337 .864 Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục 51.12 47.210 .580 .853 Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập 51.13 48.829 .493 .857 Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn 51.33 49.298 .427 .860 Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí trong quá trình giáo dục 51.21 48.026 .526 .855 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học 50.97 48.090 .567 .854 Tăng cường năng lực dạy học 50.92 47.148 .560 .853 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 50.82 47.981 .511 .856 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 50.90 49.367 .334 .865 Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học 51.28 46.608 .545 .854 Tăng cường năng lực giáo dục 51.06 45.248 .679 .847 Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm 51.09 45.887 .577 .852 Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục 51.26 48.461 .469 .858 Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội 51.37 45.747 .588 .852 Hình thức phương pháp bồi dưỡng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .810 8 Item-Total Statistics 96 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của Bộ GD – ĐT, Sở GD - ĐT 23.33 17.007 .400 .806 Bồi dưỡng tại chỗ theo kế hoạch của trường. 23.47 17.971 .313 .809 Bồi dưỡng từ xa, online trực tuyến 24.35 14.328 .658 .766 Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 24.26 16.769 .481 .795 Báo cáo viên thuyết trình 24.02 14.426 .689 .761 Sắm vai thực hành trên lớp 24.04 14.865 .721 .758 Tự học có hướng dẫn, tài liệu tham khảo 23.94 17.933 .329 .807 GV cùng nhau thảo luận, trình bày theo nhóm 23.91 15.691 .585 .780 Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .789 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Lãnh đạo nhà trường nhận thức sự cần thiết của hoạt động bồi dưỡng GV 36.83 19.972 .401 .780 Nhận thức chưa đồng bộ của GV về nhu cầu, động cơ và thái độ học tập 36.94 20.556 .370 .782 Việc xây dựng kế hoạch chưa sát với nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên 36.61 20.659 .457 .771 Sự tổ chức, chỉ đạo sâu sát của các cấp quản lý giáo dục về hoạt động bồi dưỡng giáo viên 36.68 19.715 .565 .758 Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt độngbồi dưỡng giáo viên chưa thiết thực 36.81 19.962 .499 .765 Đội ngũ giảng viên thiếu thuyết phục, chưa phát huy tính tự học của học viên 36.76 19.818 .591 .756 97 Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện chưa đáp ứng đủ cho hoạt động bồi dưỡng 36.81 20.549 .384 .780 Xây dựng các chế độ chính sách chưa thỏa đáng cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên 36.68 20.107 .467 .770 Sự phối hợp với các đơn vị liên ngành trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên. 36.64 20.456 .482 .768 Xây dựng bộ máy nhân lực tổ chức hoạt động bồi dưỡng 36.49 21.259 .420 .775 98 KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT SAMPLES TEST Các kí hiệu viết tắt: KH1_1: Mức độ thực hiện của biến KH1 (Ký hiệu quy định trong bảng khảo sát). KH1_2: Mức độ hiệu quả của biến KH1(Ký hiệu quy định trong bảng khảo sát). Tương tự đối với biến TC (tổ chức), CD (chỉ đạo), KT (kiểm tra), YT (yếu tố). Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Differe nce Std. Error Differe nce 95% Confidence Interval of the Difference Lowe r Upper KH1_1 Equal variances assumed .082 .775 -.782 142 .435 -.100 .127 -.351 .152 Equal variances not assumed -.773 56.32 0 .443 -.100 .129 -.358 .159 KH1_2 Equal variances assumed .011 .917 -.358 142 .721 -.049 .136 -.318 .220 Equal variances not assumed -.343 53.62 6 .733 -.049 .142 -.334 .237 KH2_1 Equal variances assumed .257 .613 -.218 142 .827 -.033 .152 -.335 .268 Equal variances not assumed -.215 56.09 6 .831 -.033 .155 -.343 .277 KH2_2 Equal variances assumed 3.466 .065 1.119 142 .265 .186 .166 -.142 .514 Equal variances not assumed .984 47.90 2 .330 .186 .189 -.194 .566 99 KH3_1 Equal variances assumed 2.459 .119 .092 142 .927 .013 .136 -.257 .282 Equal variances not assumed .103 70.49 1 .918 .013 .122 -.231 .256 KH3_2 Equal variances assumed 1.045 .308 .911 142 .364 .142 .156 -.166 .450 Equal variances not assumed 1.005 68.73 0 .318 .142 .141 -.140 .424 KH4_1 Equal variances assumed .000 .988 .312 142 .755 .052 .168 -.280 .384 Equal variances not assumed .316 58.57 4 .753 .052 .166 -.280 .385 KH4_2 Equal variances assumed .375 .541 .448 142 .655 .072 .160 -.244 .387 Equal variances not assumed .489 67.13 8 .627 .072 .146 -.221 .364 KH5_1 Equal variances assumed .606 .438 - 1.089 142 .278 -.170 .156 -.479 .139 Equal variances not assumed -.957 47.82 0 .344 -.170 .178 -.528 .187 KH5_2 Equal variances assumed .493 .484 -.328 142 .744 -.051 .155 -.358 .256 Equal variances not assumed -.310 52.65 4 .758 -.051 .164 -.380 .279 KH6_1 Equal variances assumed .066 .798 .160 142 .873 .026 .161 -.292 .344 Equal variances not assumed .151 52.49 5 .881 .026 .171 -.317 .368 100 KH6_2 Equal variances assumed .634 .427 .000 142 1.000 .000 .156 -.309 .309 Equal variances not assumed .000 57.51 6 1.000 .000 .156 -.313 .313 KH7_1 Equal variances assumed 2.954 .088 -.706 142 .481 -.115 .163 -.436 .207 Equal variances not assumed -.620 47.82 7 .538 -.115 .185 -.487 .257 KH7_2 Equal variances assumed .020 .887 -.450 142 .654 -.085 .190 -.461 .290 Equal variances not assumed -.448 57.02 8 .656 -.085 .191 -.468 .297 KH8_1 Equal variances assumed 7.763 .006 1.460 142 .147 .182 .125 -.064 .428 Equal variances not assumed 1.268 47.19 3 .211 .182 .143 -.107 .471 KH8_2 Equal variances assumed 1.442 .232 .984 142 .327 .154 .157 -.156 .464 Equal variances not assumed .962 55.46 6 .340 .154 .160 -.167 .475 KH9_1 Equal variances assumed .062 .804 1.334 142 .704 .178 .133 -.086 .442 Equal variances not assumed 1.324 56.77 1 .689 .178 .134 -.091 .447 KH9_2 Equal variances assumed .270 .604 2.223 142 .795 .301 .135 .033 .569 Equal variances not assumed 2.313 61.48 8 .782 .301 .130 .041 .562 101 KH10_1 Equal variances assumed 1.260 .264 1.202 142 .231 .203 .169 -.131 .537 Equal variances not assumed 1.323 68.40 0 .190 .203 .154 -.103 .510 KH10_2 Equal variances assumed 2.423 .122 .000 142 1.000 .000 .184 -.365 .365 Equal variances not assumed .000 69.96 1 1.000 .000 .166 -.331 .331 KH11_1 Equal variances assumed .052 .820 1.039 142 .301 .165 .158 -.149 .478 Equal variances not assumed 1.069 60.38 1 .289 .165 .154 -.143 .472 KH11_2 Equal variances assumed .124 .725 .310 142 .757 .050 .161 -.269 .369 Equal variances not assumed .310 57.39 9 .758 .050 .162 -.273 .374 KH12_1 Equal variances assumed .222 .638 1.137 142 .121 .198 .174 -.146 .542 Equal variances not assumed 1.097 54.30 9 .278 .198 .180 -.164 .560 KH12_2 Equal variances assumed .765 .383 -.112 142 .653 -.019 .167 -.348 .311 Equal variances not assumed -.104 51.58 1 .710 -.019 .179 -.378 .341 TC1_1 Equal variances assumed 2.077 .152 .662 142 .826 .103 .155 -.204 .410 Equal variances not assumed .593 48.97 5 .801 .103 .173 -.246 .451 102 TC1_2 Equal variances assumed .008 .928 1.628 142 .106 .243 .149 -.052 .539 Equal variances not assumed 1.626 57.37 7 .109 .243 .150 -.056 .543 TC2_1 Equal variances assumed .056 .813 1.774 142 .413 .258 .145 -.030 .545 Equal variances not assumed 1.738 55.63 6 .389 .258 .148 -.039 .555 TC2_2 Equal variances assumed 1.353 .247 1.656 142 .100 .249 .151 -.048 .547 Equal variances not assumed 1.549 51.96 3 .127 .249 .161 -.074 .572 TC3_1 Equal variances assumed 1.910 .169 .896 142 .669 .154 .172 -.186 .495 Equal variances not assumed 1.005 71.15 2 .318 .154 .154 -.152 .461 TC3_2 Equal variances assumed .303 .583 .760 142 .448 .128 .168 -.204 .460 Equal variances not assumed .820 65.73 4 .415 .128 .156 -.183 .439 TC4_1 Equal variances assumed 3.485 .663 2.451 142 .764 .379 .155 .073 .685 Equal variances not assumed 2.650 66.05 1 .798 .379 .143 .093 .665 TC4_2 Equal variances assumed 4.014 .047 .358 142 .721 .058 .163 -.264 .381 Equal variances not assumed .310 46.92 3 .758 .058 .189 -.321 .438 103 TC5_1 Equal variances assumed .169 .682 1.562 142 .782 .265 .170 -.070 .600 Equal variances not assumed 1.577 58.42 1 .756 .265 .168 -.071 .601 TC5_2 Equal variances assumed 2.017 .158 1.506 142 .134 .244 .162 -.076 .564 Equal variances not assumed 1.450 54.13 9 .153 .244 .168 -.093 .581 TC6_1 Equal variances assumed 4.062 .233 1.447 142 .763 .291 .201 -.107 .690 Equal variances not assumed 1.655 74.21 1 .699 .291 .176 -.059 .642 TC6_2 Equal variances assumed 9.096 .003 1.360 142 .176 .245 .180 -.111 .602 Equal variances not assumed 1.649 84.79 0 .103 .245 .149 -.051 .541 TC7_1 Equal variances assumed 1.691 .196 .347 142 .729 .071 .205 -.333 .475 Equal variances not assumed .376 66.25 4 .708 .071 .189 -.306 .448 TC7_2 Equal variances assumed 5.164 .025 .766 142 .445 .155 .203 -.246 .557 Equal variances not assumed .892 77.26 6 .375 .155 .174 -.191 .502 TC8_1 Equal variances assumed .029 .865 1.196 142 .234 .200 .167 -.131 .531 Equal variances not assumed 1.205 58.21 8 .233 .200 .166 -.132 .533 104 TC8_2 Equal variances assumed 1.425 .235 1.415 142 .159 .229 .162 -.091 .548 Equal variances not assumed 1.363 54.22 0 .178 .229 .168 -.108 .565 TC9_1 Equal variances assumed 1.192 .277 2.003 142 .887 .301 .150 .004 .598 Equal variances not assumed 1.992 56.97 2 .861 .301 .151 -.002 .604 TC9_2 Equal variances assumed .353 .553 .932 142 .353 .116 .125 -.130 .363 Equal variances not assumed 1.073 75.28 3 .287 .116 .108 -.100 .332 TC10_1 Equal variances assumed 2.331 .129 .403 142 .688 .081 .201 -.317 .479 Equal variances not assumed .456 72.56 9 .650 .081 .178 -.273 .435 TC10_2 Equal variances assumed 2.984 .086 -.273 142 .785 -.049 .178 -.401 .304 Equal variances not assumed -.311 73.61 0 .756 -.049 .157 -.361 .263 TC11_1 Equal variances assumed .529 .468 1.474 142 .568 .267 .181 -.091 .624 Equal variances not assumed 1.604 66.89 2 .602 .267 .166 -.065 .598 TC11_2 Equal variances assumed 2.290 .132 -.939 142 .349 -.174 .186 -.541 .193 Equal variances not assumed -.950 58.59 7 .346 -.174 .184 -.542 .193 105 TC12_1 Equal variances assumed .072 .789 .259 142 .796 .038 .146 -.250 .326 Equal variances not assumed .270 61.57 1 .788 .038 .140 -.242 .318 TC12_2 Equal variances assumed .283 .595 -.021 142 .984 -.003 .152 -.304 .297 Equal variances not assumed -.020 54.78 8 .984 -.003 .157 -.317 .311 TC13_1 Equal variances assumed 1.866 .174 .678 142 .499 .102 .151 -.196 .400 Equal variances not assumed .631 51.54 0 .531 .102 .162 -.223 .427 TC13_2 Equal variances assumed .002 .867 - 1.468 142 .244 -.207 .141 -.486 .072 Equal variances not assumed - 1.581 65.58 7 .219 -.207 .131 -.469 .054 CD1_1 Equal variances assumed .001 .976 1.697 142 .092 .302 .178 -.050 .655 Equal variances not assumed 1.620 53.50 6 .111 .302 .187 -.072 .677 CD1_2 Equal variances assumed 7.255 .008 3.248 142 .001 .523 .161 .205 .841 Equal variances not assumed 2.755 45.92 3 .008 .523 .190 .141 .905 CD2_1 Equal variances assumed 5.312 .123 1.803 142 .074 .246 .137 -.024 .517 Equal variances not assumed 2.054 73.59 9 .084 .246 .120 .007 .485 106 CD2_2 Equal variances assumed .176 .675 1.554 142 .122 .223 .143 -.061 .506 Equal variances not assumed 1.552 57.37 6 .126 .223 .144 -.065 .510 CD3_1 Equal variances assumed 3.695 .057 1.520 142 .131 .221 .145 -.066 .508 Equal variances not assumed 1.384 50.07 8 .172 .221 .159 -.100 .541 CD3_2 Equal variances assumed .718 .398 -.005 142 .996 -.001 .163 -.322 .321 Equal variances not assumed -.005 52.53 1 .996 -.001 .172 -.347 .345 CD4_1 Equal variances assumed .320 .572 .155 142 .877 .024 .156 -.284 .332 Equal variances not assumed .150 54.73 5 .881 .024 .161 -.298 .346 CD4_2 Equal variances assumed 2.662 .105 -.236 142 .814 -.032 .137 -.303 .238 Equal variances not assumed -.262 69.71 1 .794 -.032 .123 -.278 .213 CD5_1 Equal variances assumed .014 .905 1.564 142 .120 .264 .169 -.070 .599 Equal variances not assumed 1.631 61.82 5 .108 .264 .162 -.060 .589 CD5_2 Equal variances assumed .016 .899 1.898 142 .060 .296 .156 -.012 .604 Equal variances not assumed 2.041 65.41 7 .045 .296 .145 .006 .585 107 CD6_1 Equal variances assumed .116 .734 1.522 142 .130 .261 .172 -.078 .601 Equal variances not assumed 1.616 63.77 0 .111 .261 .162 -.062 .585 CD6_2 Equal variances assumed .745 .389 1.174 142 .242 .216 .184 -.148 .580 Equal variances not assumed 1.266 65.73 6 .210 .216 .171 -.125 .557 CD7_1 Equal variances assumed .820 .367 .274 142 .785 .036 .132 -.225 .297 Equal variances not assumed .293 64.96 7 .770 .036 .123 -.210 .282 CD7_2 Equal variances assumed .728 .395 1.240 142 .217 .192 .155 -.114 .498 Equal variances not assumed 1.159 51.84 6 .252 .192 .166 -.140 .524 KT1_1 Equal variances assumed .083 .274 1.306 142 .874 .192 .147 -.099 .484 Equal variances not assumed 1.281 55.72 3 .856 .192 .150 -.109 .493 KT1_2 Equal variances assumed .085 .771 .927 142 .356 .150 .162 -.170 .471 Equal variances not assumed .924 57.18 1 .360 .150 .163 -.175 .476 KT2_1 Equal variances assumed .490 .385 .763 142 .785 .099 .130 -.158 .357 Equal variances not assumed .740 54.74 3 .770 .099 .134 -.170 .368 108 KT2_2 Equal variances assumed .193 .161 - 1.028 142 .921 -.151 .147 -.441 .139 Equal variances not assumed -.979 53.29 4 .932 -.151 .154 -.460 .158 KT3_1 Equal variances assumed 7.172 .418 1.479 142 .528 .223 .151 -.075 .521 Equal variances not assumed 1.279 46.94 1 .499 .223 .174 -.128 .573 KT3_2 Equal variances assumed 2.496 .216 1.796 142 .175 .299 .166 -.030 .628 Equal variances not assumed 1.718 53.61 8 .192 .299 .174 -.050 .648 KT4_1 Equal variances assumed .385 .637 2.522 142 .336 .390 .155 .084 .696 Equal variances not assumed 2.579 59.64 8 .350 .390 .151 .087 .693 KT4_2 Equal variances assumed .734 .393 1.521 142 .131 .224 .147 -.067 .514 Equal variances not assumed 1.510 56.81 4 .137 .224 .148 -.073 .520 KT5_1 Equal variances assumed .497 .482 -.806 142 .422 -.123 .153 -.425 .179 Equal variances not assumed -.764 52.99 0 .448 -.123 .161 -.446 .200 KT5_2 Equal variances assumed 3.276 .072 - 1.320 142 .189 -.211 .160 -.527 .105 Equal variances not assumed - 1.383 62.30 2 .172 -.211 .153 -.516 .094 109 KT6_1 Equal variances assumed 5.905 .317 1.366 142 .916 .217 .159 -.097 .530 Equal variances not assumed 1.209 48.29 8 .932 .217 .179 -.144 .577 KT6_2 Equal variances assumed .003 .960 .540 142 .590 .084 .155 -.223 .391 Equal variances not assumed .545 58.34 4 .588 .084 .154 -.224 .392 KT7_1 Equal variances assumed 1.756 .187 -.286 142 .775 -.045 .156 -.352 .263 Equal variances not assumed -.252 47.98 7 .802 -.045 .177 -.400 .311 KT7_2 Equal variances assumed .736 .392 .711 142 .478 .112 .158 -.200 .424 Equal variances not assumed .677 53.17 5 .502 .112 .166 -.220 .445 KT8_1 Equal variances assumed .801 .372 .968 142 .672 .154 .159 -.161 .470 Equal variances not assumed .944 55.17 9 .642 .154 .164 -.174 .482 KT8_2 Equal variances assumed .211 .647 .233 142 .816 .039 .166 -.290 .367 Equal variances not assumed .244 61.82 7 .808 .039 .159 -.280 .357 KT9_1 Equal variances assumed 1.711 .493 2.617 142 .893 .393 .150 .096 .690 Equal variances not assumed 2.879 68.37 3 .914 .393 .137 .121 .666 110 KT9_2 Equal variances assumed 1.029 .312 1.599 142 .112 .238 .149 -.056 .532 Equal variances not assumed 1.649 60.53 8 .104 .238 .144 -.051 .526 YT1 Equal variances assumed .036 .850 .977 142 .330 .188 .192 -.192 .568 Equal variances not assumed .994 59.22 7 .324 .188 .189 -.190 .565 YT2 Equal variances assumed .185 .667 .181 142 .857 .033 .179 -.322 .387 Equal variances not assumed .172 53.16 7 .864 .033 .189 -.346 .411 YT3 Equal variances assumed .229 .633 .048 142 .961 .007 .152 -.293 .307 Equal variances not assumed .049 59.30 9 .961 .007 .149 -.290 .305 YT4 Equal variances assumed .877 .351 1.339 142 .183 .212 .159 -.101 .526 Equal variances not assumed 1.584 80.03 3 .117 .212 .134 -.054 .479 YT5 Equal variances assumed .613 .435 -.682 142 .496 -.113 .166 -.441 .215 Equal variances not assumed -.648 53.11 6 .520 -.113 .175 -.464 .237 YT6 Equal variances assumed 2.788 .097 -.365 142 .716 -.055 .151 -.353 .243 Equal variances not assumed -.303 44.91 5 .763 -.055 .182 -.421 .311 111 YT7 Equal variances assumed 1.589 .210 .000 142 1.000 .000 .176 -.347 .347 Equal variances not assumed .000 47.76 0 1.000 .000 .200 -.403 .403 YT8 Equal variances assumed .843 .360 .363 142 .717 .061 .169 -.273 .396 Equal variances not assumed .325 49.10 4 .746 .061 .189 -.318 .440 YT9 Equal variances assumed 3.104 .080 .041 142 .967 .006 .153 -.296 .309 Equal variances not assumed .044 65.18 1 .965 .006 .142 -.278 .291 ỴT10 Equal variances assumed .171 .680 1.051 142 .295 .144 .137 -.127 .415 Equal variances not assumed 1.059 58.18 9 .294 .144 .136 -.128 .417 112 TƢƠNG QUAN PEARSON Correlations Mức độ thực hiện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Mức độ hiệu quả xây dung kế hoạch bồi dưỡng Mức độ thực hiện xây dung kế hoạch bồi dưỡng Pearson Correlation 1 .861** Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 Mức độ hiệu quả xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Pearson Correlation .861** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlations Mức độ thực hiện công tác tổ chức hoạt động bồi dưỡng Mức độ hiệu quả công tổ chức hoạt động bồi dưỡng Mức độ thực hiện công tác tổ chức hoạt động bồi dưỡng Pearson Correlation 1 .862** Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 Mức độ hiệu quả công tổ chức hoạt động bồi dưỡng Pearson Correlation .862** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlations Mức độ thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động bồi dưỡng Mức độ hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động bồi dưỡng Mức độ thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động bồi dưỡng Pearson Correlation 1 .771** Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 Mức độ hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện Pearson Correlation .771** 1 113 hoạt động bồi dưỡng Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlations Mức độ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng Mức độ hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng Mức độ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng Pearson Correlation 1 .816** Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 Mức độ hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng Pearson Correlation .816** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 144 144 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_quan_ly_hoat_dong_boi_duong_doi_ngu_giao_vien_o_cac_truong_trung_hoc_pho_thong_huyen_hoc.pdf
Luận văn liên quan