Kỹ thuật PLD & ASIC

Phát biểu thân của gói tương tự như khai báo gói ngoại trừ từ khóa BODYtheo sau PACKAGE. Tuy nhiên các nội dung của hai đơn vị thiết kế này rất khác nhau. Thân gói cho ví dụ này chỉ chứa hai mục: giá trị hằng trì hoãn của hằng trì hoãn undrivenvà thân chương trình con của chương trình con resolve_cluster. Ta hãy lưu ý đến cách thức mà đặc tả giá trị hằng trì hoãn tương thích với khai báo hằng trì hoãn trong khai báo gói và thân chương trình con tương thích với khai báo chương trình con trong khai báo gói. Thân chương trình con phải tương thích chính xác với khai báo chương trình con về số thông số, kiểu của các thông số và kiểu trả về.

pdf173 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/01/2014 | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật PLD & ASIC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkythuatpld_9781.pdf
Luận văn liên quan