Lối xống xã hội chủ nghĩa và xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Xây dựng xã hội chủ nghĩa là một nhiêm vụ khó khăn và phức tạp, đặc biệt ở nước ta, một nước xây dựng xã hội chủ nghĩa từ một nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản công nghiệp thì lại càng khó khăn và phức tạp hơn. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này, mỗi người chúng ta phải vươn lên ngang tầm đòi hỏi của cách mạng phải trở thành những con người mới những người làm chủ tập thể với lối sống mới tích cực, văn minh, tiến bộ. Nghị quyết đại hội lần thứ 9 của Đảng nói đến mục tiêu xây dựng con người mới lối sống mới, lối sống xã hội chủ nghĩa đã nhấn mạnh nhiệm vụ này xây dựng nếp sống mới văn minh, trật tự, vui tươi, lành mạnh trong xã hội. Như vậy, có thế nói xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa vừa là một nhiệm vụ, vừa là một đòi hỏi khách quan của cách mạng nhất là hiện nay, bên cạnh những gương “người tốt việc tốt”, làm hồ hởi lòng người, chúng ta còn thấy không ít những biểu hiện tiêu cực của lối sống cũ, những hiện tượng tiêu cực này đang hàng ngày hàng giờ gây trở ngại cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Việc xây dựng lối sống mới - lối sống xã hội chủ nghĩa, đấu tranh đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ những biểu hiện tiêu cực của lối sống lạc hậu thực dụng, phản động, nhất là biểu hiện độc hại của lối sống thực dân cũ, phong kiến, tư sản là vấn đề được đặt ra với tình thời sự bức thiết của nó. Bởi vậy, em chọn đề tài “Lối sống xã hội chủ nghĩa và xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay” làm đề tài tập nghiên cứu trong niên luận này.

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4162 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lối xống xã hội chủ nghĩa và xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH030 - Lối xống xã hội chủ nghĩa và xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.pdf
Luận văn liên quan