Luận án Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho miền Bắc Việt Nam

1. Kết quảkhảo sát, đánh giá các chỉtiêu sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của một sốgiống lan nhập nội thuộc 3 chi Cattleya, Dendrobium, Oncidiumtrong giai đoạn vườn ươm và vườn sản xuất, đã chọn được 8 giống lan lai có triển vọng, thích nghi với điều kiện sinh thái khu vực đồng bằng Bắc Bộ: 3 giống thuộc chi Cattleyalà giống Cat1(Cattleya ploenpit golden delight), Cat3 (Cattleya netrasiri green) và Cat6 (Cattleya haadyai delight); 3 giống thuộc chi Dendrobium là Den1 (DendrobiumBig white sanan), Den4 (Dendrobiumcharming white) và Den5 (Dendrobiumcherry red); 2 giống thuộc chi Oncidiumlà On1 (Oncidium Aloha Iwanaga), On5 (Oncidium(Agnole x Manilatum)). Các giống trên sinh trưởng, phát triển tốt, đẻnhánh khỏe, tỷlệra hoa cao, chất lượng hoa tốt, độbền hoa kéo dài, có khảnăng chống chịu đối với sâu, bệnh gây hại. đáp ứng yêu cầu chọn tạo giống lan mới cho sản xuất. 2. Trong giai đoạn vườn ươm, thời vụra ngôi thích hợp nhất cho cả3 giống lan Cat6, Den5, On1 là tháng 4. Giá thểthích hợp cho giống Cat6, Den5 là than + xỉ bọt núi lửa + rong biển (2:2:1), cho giống On1 là sỏi nhẹ+ vỏthông + rong biển (2:2:1). Phân bón lá Growmore 1 (N:P:K = 30:10:10) và chất có khảnăng điều tiết sinh trưởng Atonik 1,8DD (0,1%) là thích hợp cho sựsinh trưởng, phát triển của cả3 giống lan Cat6, Den5, On1, làm tăng tỷlệsống, giảm tỷlệnhiễm bệnh thối nhũn cây con trong mùa hè ởkhu vực phía Bắc. 3. Ởgiai đoạn vườn sản xuất, trong điều kiện vụhè khu vực đồng bằng Bắc Bộche 2 lớp lưới phản quang gồm 1 lớp cố định và 1 lớp điều khiển bán tự động (cường độánh sáng 18.000 - 22.000 lux) giúp giống lan Den5 sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khảnăng ra hoa và chất lượng hoa. Giống On1 giá thểthích hợp trong giai đoạn này là sỏi nhẹ+ vỏthông + rong biển (2:2:1). Với giống lan Cat6, việc sử dụng phân bón lá Hydrophos phun 7 ngày 1 lần với nồng độ0,1% (1lít dung dịch thuốc cho 4m 2 ≈100 cây) đã mang lại hiệu quảcao nhất

pdf261 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho miền Bắc Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 11 .171862 .156238E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONHANH FILE 330D 20/ 5/13 14:51 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan Den5. VARIATE V005 SONHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1.14000 .380000 3.18 0.085 2 * RESIDUAL 8 .956610 .119576 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 2.09661 .190601 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE 330D 20/ 5/13 14:51 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan Den5. VARIATE V006 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 33.7425 11.2475 7.96 0.009 2 * RESIDUAL 8 11.2998 1.41247 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 45.0423 4.09475 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAILA FILE 330D 20/ 5/13 14:51 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan Den5. VARIATE V007 DAILA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1.29000 .430000 0.57 0.655 2 * RESIDUAL 8 6.07011 .758764 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 7.36011 .669101 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONGLA FILE 330D 20/ 5/13 14:51 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan Den5. VARIATE V008 RONGLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .225000E-01 .750000E-02 0.18 0.909 2 * RESIDUAL 8 .3330D18 .426773E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .363918 .330835E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 330D 20/ 5/13 14:51 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 7 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan Den5. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS CCCAY DKTHAN SONHANH SOLA 1 3 42.9000 1.90000 6.30000 29.3000 2 3 47.7000 1.90000 6.80000 32.7000 3 3 47.3000 2.10000 7.00000 33.8000 4 3 48.5000 2.10000 7.10000 32.5000 232 SE(N= 3) 0.865150 0.464856E-01 0.199647 0.686167 5%LSD 8DF 2.82117 0.151585 0.651027 2.23752 CT NOS DAILA RONGLA 1 3 16.9000 3.90000 2 3 17.5000 4.00000 3 3 17.7000 4.00000 4 3 17.7000 4.00000 SE(N= 3) 0.502913 0.119272 5%LSD 8DF 1.63995 0.388933 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 330D 20/ 5/13 14:51 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 8 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan Den5. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CCCAY 12 46.600 2.6105 1.4985 3.2 0.0077 DKTHAN 12 2.0000 0.12500 0.80515E-01 4.0 0.0181 SONHANH 12 6.8000 0.43658 0.34580 5.1 0.0846 SOLA 12 32.075 2.0236 1.1885 3.7 0.0091 DAILA 12 17.450 0.81799 0.87107 5.0 0.6546 RONGLA 12 3.9750 0.18189 0.20658 5.2 0.9095 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCAY FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. VARIATE V003 CCCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 18.5025 6.16750 3.13 0.087 2 * RESIDUAL 8 15.7576 1.96970 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 34.2601 3.11456 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTHAN FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. VARIATE V004 DKTHAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .180000 .600000E-01 0.97 0.452 2 * RESIDUAL 8 .492378 .615473E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .672378 .611253E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONHANH FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. VARIATE V005 SONHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .825000E-01 .275000E-01 0.23 0.871 2 * RESIDUAL 8 .943578 .117947 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.02608 .932798E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. VARIATE V006 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN 233 ============================================================================= 1 CT 3 2.67000 .890001 1.04 0.429 2 * RESIDUAL 8 6.87764 .859705 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 9.54764 .867967 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAILA FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. VARIATE V007 DAILA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 15.4200 5.14000 3.62 0.065 2 * RESIDUAL 8 11.3656 1.42070 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 26.7856 2.43505 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONGLA FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. VARIATE V008 RONGLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .300000E-01 .100000E-01 0.44 0.735 2 * RESIDUAL 8 .183216 .229020E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .213216 .193833E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 7 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS CCCAY DKTHAN SONHANH SOLA 1 3 41.8000 3.60000 6.70000 16.6000 2 3 43.2000 3.80000 6.80000 17.1000 3 3 44.5000 3.90000 6.90000 17.4000 4 3 45.0000 3.90000 6.90000 17.9000 SE(N= 3) 0.810288 0.143233 0.198282 0.535321 5%LSD 8DF 2.64227 0.467069 0.646578 1.74563 CT NOS DAILA RONGLA 1 3 33.6000 2.80000 2 3 31.5000 2.70000 3 3 30.7000 2.70000 4 3 31.0000 2.80000 SE(N= 3) 0.688162 0.873728E-01 5%LSD 8DF 2.24402 0.284914 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 330O 20/ 5/13 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 8 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den sinh truong lan On1. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CCCAY 12 43.625 1.7648 1.4035 3.2 0.0872 DKTHAN 12 3.8000 0.24724 0.24809 6.5 0.4524 SONHANH 12 6.8250 0.30542 0.34343 5.0 0.8711 SOLA 12 17.250 0.93165 0.92720 5.4 0.4286 DAILA 12 31.700 1.5605 1.1919 3.8 0.0647 RONGLA 12 2.7500 0.13922 0.15133 5.5 0.7350 234 Bảng 3.31. Ảnh hưởng của thời gian xử lý chiếu sáng bổ sung đến khả năng ra hoa của giống lan Den5 và On1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCANH FILE 331D 20/ 5/13 15: 0 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan Den5. VARIATE V003 SOCANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .300000E-01 .100000E-01 3.36 0.076 2 * RESIDUAL 8 .238393E-01 .297991E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .538393E-01 .489448E-02 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONU FILE 331D 20/ 5/13 15: 0 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan Den5. VARIATE V004 SONU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 10.4700 3.49000 26.93 0.000 2 * RESIDUAL 8 1.03677 .129596 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 11.5068 1.04607 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOA FILE 331D 20/ 5/13 15: 0 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan Den5. VARIATE V005 SOHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 16.1100 5.37000 51.04 0.000 2 * RESIDUAL 8 .8330O33 .105217 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 16.9517 1.54107 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 331D 20/ 5/13 15: 0 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan Den5. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SOCANH SONU SOHOA 1 3 1.30000 10.5000 9.70000 2 3 1.30000 11.2000 10.6000 3 3 1.40000 12.6000 12.1000 4 3 1.40000 12.7000 12.6000 SE(N= 3) 0.315167E-01 0.207843 0.187276 5%LSD 8DF 0.102773 0.677755 0.610687 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 331D 20/ 5/13 15: 0 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan Den5. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SOCANH 12 1.3500 0.69961E-010.54589E-01 4.0 0.0757 SONU 12 11.750 1.0228 0.35999 3.1 0.0002 SOHOA 12 11.250 1.2330D 0.32437 2.9 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCANH FILE 331O 20/ 5/13 15: 7 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan On1. 235 VARIATE V003 SOCANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1.40250 .467500 16.75 0.001 2 * RESIDUAL 8 .223270 .279088E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.62577 .147797 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONU FILE 331O 20/ 5/13 15: 7 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan On1. VARIATE V004 SONU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1385.00 461.667 13.20 0.002 2 * RESIDUAL 8 279.860 34.9825 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1664.86 151.351 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOA FILE 331O 20/ 5/13 15: 7 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan On1. VARIATE V005 SOHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1562.60 520.867 18.47 0.001 2 * RESIDUAL 8 225.620 28.2025 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1788.22 162.566 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 331O 20/ 5/13 15: 7 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan On1. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SOCANH SONU SOHOA 1 3 3.80000 136.700 120.300 2 3 3.80000 149.500 134.000 3 3 4.30000 161.700 145.500 4 3 4.60000 163.400 149.700 SE(N= 3) 0.964516E-01 3.330D79 3.06608 5%LSD 8DF 0.314519 11.1353 9.99817 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 331O 20/ 5/13 15: 7 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den kha nang ra hoa lan On1. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SOCANH 12 4.1250 0.38444 0.16706 4.0 0.0010 SONU 12 152.82 12.302 5.9146 3.9 0.0021 SOHOA 12 137.38 12.750 5.3106 3.9 0.0008 Bảng 3.32. Ảnh hưởng của thời gian xử lý chiếu sáng bổ sung đến chất lượng hoa giống lan Den5 và On1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAICANH FILE 332D 20/ 5/13 15:10 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan Den5. VARIATE V003 DAICANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 236 1 CT 3 41.0700 13.6900 11.49 0.003 2 * RESIDUAL 8 9.52820 1.19103 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 50.5982 4.59984 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE 332D 20/ 5/13 15:10 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan Den5. VARIATE V004 DKHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .300000 .100000 0.82 0.519 2 * RESIDUAL 8 .973449 .121681 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.27345 .115768 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBTN FILE 332D 20/ 5/13 15:10 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan Den5. VARIATE V005 DBTN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 73.0800 24.3600 10.38 0.004 2 * RESIDUAL 8 18.7776 2.34720 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 91.8576 8.35069 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBHC FILE 332D 20/ 5/13 15:10 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan Den5. VARIATE V006 DBHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 12.3300 4.11000 6.52 0.016 2 * RESIDUAL 8 5.04629 .630786 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 17.3763 1.57966 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 332D 20/ 5/13 15:10 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan Den5. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS DAICANH DKHOA DBTN DBHC 1 3 31.4000 8.10000 42.3000 15.3000 2 3 32.5000 8.20000 44.7000 16.3000 3 3 35.3000 8.40000 47.7000 17.7000 4 3 35.8000 8.50000 48.5000 17.7000 SE(N= 3) 0.630086 0.201396 0.884534 0.458543 5%LSD 8DF 2.05465 0.656732 2.88438 1.49526 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 332D 20/ 5/13 15:10 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan Den5. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DAICANH 12 33.750 2.1447 1.0913 3.2 0.0032 DKHOA 12 8.3000 0.34025 0.34883 4.2 0.5194 DBTN 12 45.800 2.8898 1.5321 3.3 0.0043 DBHC 12 16.750 1.2568 0.79422 4.7 0.0157 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAICANH FILE 332O 20/ 5/13 15:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 237 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan On1. VARIATE V003 DAICANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 78.8625 26.2875 25.29 0.000 2 * RESIDUAL 8 8.31560 1.03945 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 87.1781 7.92528 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE 332O 20/ 5/13 15:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan On1. VARIATE V004 DKHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .300000 .100000 4.37 0.042 2 * RESIDUAL 8 .182858 .228572E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .482858 .438962E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBTN FILE 332O 20/ 5/13 15:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan On1. VARIATE V005 DBTN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 27.4800 9.16000 11.85 0.003 2 * RESIDUAL 8 6.18380 .772974 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 33.6638 3.06035 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBHC FILE 332O 20/ 5/13 15:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan On1. VARIATE V006 DBHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 11.6100 3.87000 7.90 0.009 2 * RESIDUAL 8 3.92098 .490122 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 15.5310 1.41191 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 332O 20/ 5/13 15:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan On1. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS DAICANH DKHOA DBTN DBHC 1 3 35.0000 3.60000 35.3000 14.3000 2 3 37.7000 3.70000 35.7000 15.7000 3 3 40.9000 3.90000 38.3000 16.7000 4 3 41.3000 4.00000 38.7000 16.7000 SE(N= 3) 0.588628 0.872873E-01 0.507600 0.404195 5%LSD 8DF 1.91946 0.284635 1.65523 1.31804 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 332O 20/ 5/13 15:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Anh huong cua thoi gian xu ly chieu sang bo sung den chat luong hoa lan On1. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DAICANH 12 38.725 2.8152 1.0195 2.6 0.0003 DKHOA 12 3.8000 0.20951 0.15119 4.0 0.0423 238 DBTN 12 37.000 1.7494 0.87919 2.4 0.0029 DBHC 12 15.850 1.1882 0.70009 4.4 0.0093 Bảng 3.33. Ảnh hưởng của thời gian xử lý chiếu sáng bổ sung kết hợp che nilon đến khả năng hoa của lan Den5 và On1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCANH FILE 423D 19/ 2/13 21:22 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Dendrobium VARIATE V003 SOCANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 .600000E-01 .300000E-01 4.39 0.067 2 * RESIDUAL 6 .410267E-01 .683778E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 .101027 .126283E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONU FILE 423D 19/ 2/13 21:22 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Dendrobium VARIATE V004 SONU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 25.2600 12.6300 24.63 0.002 2 * RESIDUAL 6 3.07720 .512867 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 28.3372 3.54215 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOA FILE 423D 19/ 2/13 21:22 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Dendrobium VARIATE V005 SOHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 32.0600 16.0300 31.77 0.001 2 * RESIDUAL 6 3.02760 .504600 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 35.0876 4.38595 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 423D 19/ 2/13 21:22 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Dendrobium MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SOCANH SONU SOHOA 1 3 1.30000 10.5000 9.10000 2 3 1.40000 12.7000 11.0000 3 3 1.50000 14.6000 13.7000 SE(N= 3) 0.477416E-01 0.413468 0.410122 5%LSD 6DF 0.165146 1.43025 1.41868 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 423D 19/ 2/13 21:22 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Dendrobium F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 9) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SOCANH 9 1.4000 0.11238 0.82691E-01 5.9 0.0669 SONU 9 12.600 1.8821 0.71615 5.7 0.0017 SOHOA 9 11.267 2.0943 0.71035 6.3 0.0009 239 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCANH FILE 423O 19/ 2/13 21:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Oncidium. VARIATE V003 SOCANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 2.58000 1.29000 33.87 0.001 2 * RESIDUAL 6 .228546 .380910E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 2.80855 .351068 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONU FILE 423O 19/ 2/13 21:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Oncidium. VARIATE V004 SONU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 2504.18 1252.09 32.74 0.001 2 * RESIDUAL 6 229.480 38.2466 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 2733.66 341.707 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOA FILE 423O 19/ 2/13 21:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Oncidium. VARIATE V005 SOHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 4436.18 2218.09 72.33 0.000 2 * RESIDUAL 6 183.993 30.6655 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 4620.17 577.522 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 423O 19/ 2/13 21:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Oncidium. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SOCANH SONU SOHOA 1 3 3.80000 138.500 123.000 2 3 4.30000 160.800 141.300 3 3 5.10000 179.300 176.500 SE(N= 3) 0.112681 3.57056 3.19716 5%LSD 6DF 0.389781 12.3511 11.0595 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 423O 19/ 2/13 21:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den kha nang ra hoa lan Oncidium. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 9) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SOCANH 9 4.4000 0.59251 0.19517 4.4 0.0008 SONU 9 159.53 18.485 6.1844 3.9 0.0009 SOHOA 9 146.93 24.032 5.5376 3.8 0.0002 Bảng 3.34. Ảnh hưởng của thời gian xử lý chiếu sáng bổ sung kết hợp Che nilon đến chất lượng hoa của lan Den5 và On1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAICANH FILE 424D 19/ 2/13 21:41 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Dendrobium. 240 VARIATE V003 DAICANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 77.8400 38.9200 51.15 0.000 2 * RESIDUAL 6 4.56540 .760899 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 82.4054 10.3007 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE 424D 19/ 2/13 21:41 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Dendrobium. VARIATE V004 DKHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 .260000 .130000 1.27 0.348 2 * RESIDUAL 6 .615714 .102619 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 .875714 .109464 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBTN FILE 424D 19/ 2/13 21:41 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Dendrobium. VARIATE V005 DBTN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 85.5200 42.7600 61.22 0.000 2 * RESIDUAL 6 4.19060 .698433 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 89.7106 11.2138 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBHC FILE 424D 19/ 2/13 21:41 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Dendrobium. VARIATE V006 DBHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 13.5200 6.76000 18.02 0.003 2 * RESIDUAL 6 2.25100 .375167 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 15.7710 1.97137 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 424D 19/ 2/13 21:41 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Dendrobium. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS DAICANH DKHOA DBTN DBHC 1 3 31.5000 8.10000 42.3000 15.7000 2 3 35.3000 8.40000 47.3000 17.3000 3 3 38.7000 8.50000 49.7000 18.7000 SE(N= 3) 0.503620 0.184950 0.482505 0.353632 5%LSD 6DF 1.74210 0.639770 1.66906 1.22327 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 424D 19/ 2/13 21:41 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Dendrobium. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 9) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DAICANH 9 35.167 3.2095 0.87230 2.5 0.0003 DKHOA 9 8.3333 0.33085 0.32034 3.8 0.3485 DBTN 9 46.433 3.3487 0.83572 1.8 0.0002 DBHC 9 17.233 1.4041 0.61251 3.6 0.0034 241 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAICANH FILE 424O 19/ 2/13 21:48 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Oncidium. VARIATE V003 DAICANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 101.120 50.5600 71.02 0.000 2 * RESIDUAL 6 4.27160 .711933 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 105.392 13.1740 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE 424O 19/ 2/13 21:48 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Oncidium. VARIATE V004 DKHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 .260000 .130000 6.16 0.035 2 * RESIDUAL 6 .126628 .211047E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 .386628 .483285E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBTN FILE 424O 19/ 2/13 21:48 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Oncidium. VARIATE V005 DBTN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 39.1200 19.5600 40.98 0.001 2 * RESIDUAL 6 2.86361 .477268 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 41.9836 5.24795 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBHC FILE 424O 19/ 2/13 21:48 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Oncidium. VARIATE V006 DBHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 2 10.3200 5.16000 23.29 0.002 2 * RESIDUAL 6 1.32931 .221552 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 11.6493 1.45616 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 424O 19/ 2/13 21:48 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Oncidium. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS DAICANH DKHOA DBTN DBHC 1 3 35.3000 3.60000 35.3000 14.7000 2 3 40.9000 3.90000 38.7000 16.3000 3 3 43.3000 4.00000 40.3000 17.3000 SE(N= 3) 0.487146 0.838743E-01 0.398860 0.271755 5%LSD 6DF 1.68512 0.290134 1.37972 0.940043 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 424O 19/ 2/13 21:48 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Anh huong cua chieu sang bo sung va che nilon den chat luong hoa lan Oncidium. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 9) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | 242 DAICANH 9 39.833 3.6296 0.84376 2.1 0.0002 DKHOA 9 3.8333 0.21984 0.14527 3.8 0.0355 DBTN 9 38.100 2.2908 0.69085 1.8 0.0005 DBHC 9 16.100 1.2067 0.47069 2.9 0.0019 Bảng 3.35. Ảnh hưởng của chất kích hích ra hoa đến khả năng ra hoa của lan Cat6 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCANH FILE 425 13/10/12 14:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den kha nang ra hoa lan Cattleya. VARIATE V003 SOCANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .259425 .864750E-01 6.43 0.016 2 * RESIDUAL 8 .107578 .134472E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .367003 .333639E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SONU FILE 425 13/10/12 14:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den kha nang ra hoa lan Cattleya. VARIATE V004 SONU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 .204000 .680000E-01 2.74 0.113 2 * RESIDUAL 8 .198442 .248052E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .402442 .365856E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOA FILE 425 13/10/12 14:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den kha nang ra hoa lan Cattleya. VARIATE V005 SOHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1.00642 .335475 15.20 0.001 2 * RESIDUAL 8 .176598 .220747E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.18302 .107548 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 425 13/10/12 14:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den kha nang ra hoa lan Cattleya. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SOCANH SONU SOHOA 1 3 1.55000 3.73000 3.27000 2 3 1.61000 3.87000 3.66000 3 3 1.93000 4.09000 4.06000 4 3 1.76000 3.95000 3.84000 SE(N= 3) 0.669508E-01 0.909308E-01 0.857802E-01 5%LSD 8DF 0.218320 0.296516 0.279721 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 425 13/10/12 14:12 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den kha nang ra hoa lan Cattleya. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SOCANH 12 1.7125 0.18266 0.11596 6.8 0.0162 SONU 12 3.9100 0.19127 0.15750 4.0 0.1126 SOHOA 12 3.7075 0.32794 0.14858 4.0 0.0014 243 Bảng 3.36. Ảnh hưởng của chất kích hích ra hoa đến chất lượng hoa của lan Cat6 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAICANH FILE 426 13/10/12 14:14 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den chat luong hoa lan Cattleya. VARIATE V003 DAICANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 13.3404 4.44680 15.41 0.001 2 * RESIDUAL 8 2.30894 .288617 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 15.6493 1.42267 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE 426 13/10/12 14:14 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den chat luong hoa lan Cattleya. VARIATE V004 DKHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 1.62000 .540000 6.46 0.016 2 * RESIDUAL 8 .668886 .836107E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 2.28889 .208080 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBTN FILE 426 13/10/12 14:14 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den chat luong hoa lan Cattleya. VARIATE V005 DBTN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 9.93000 3.31000 3.62 0.064 2 * RESIDUAL 8 7.30966 .913708 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 17.2397 1.56724 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 426 13/10/12 14:14 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den chat luong hoa lan Cattleya. MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS DAICANH DKHOA DBTN 1 3 16.9200 15.2000 23.3000 2 3 17.5000 15.2000 23.7000 3 3 19.7000 16.1000 25.7000 4 3 17.6000 15.5000 24.3000 SE(N= 3) 0.310171 0.166944 0.551878 5%LSD 8DF 1.01143 0.544387 1.79962 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 426 13/10/12 14:14 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Anh huong cua chat kich thich ra hoa den chat luong hoa lan Cattleya. F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DAICANH 12 17.930 1.1928 0.53723 3.0 0.0013 DKHOA 12 15.500 0.45616 0.28916 1.9 0.0161 DBTN 12 24.250 1.2519 0.95588 3.9 0.0645 244 6. Các khoản chi dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế Loại lan Khoản mục chi Cách tính Công thức đối chứng (đồng) Công thức xử lý (đồng) 1. Giống 100 cây x 60.000 đ/cây (giá mua cây ban đầu) 6.000.000 6.000.000 2. Phân bón Phun 1 lần/tuần x 4 tuần/tháng x 5 tháng x 1 lít dd/100 cây = 20 lít dd/100 cây - 10.000 Để pha 20 lít dd cần 20 g phân bón x 500 đ/g Phun 1 lần/tuần x 4 tuần/tháng x 5 tháng x 1 lít dd/100 cây = 20 lít dd/100 cây - 22.000 3. Chất kích thích sinh trưởng Để pha 20 lít dd cần 20 ml chất kích thích x 1.100 đ/ml 4. Nhân công - Chăm sóc bình thường: 150.000 230.000 5 tháng x 3.000.000 đ/tháng = 15.000.000 đ (Tính cho 10.000 cây) Nhân công chăm sóc bình thường cho 100 cây = 15.000.000 / 100 = 150.000 đ - Nhân công phun phân bón lá và chất kích thích 20 lần x 200.000 đ/lần = 4.000.000 đ (Tính cho 5.000 cây) Nhân công phun phân bón lá và chất kích thích cho 100 cây = 4.000.000 / 50 = 80.000 đ 5. Hao mòn Ước tính chi phí hao mòn tài sản (nhà lưới), trang thiết bị, công cụ dụng cụ, … 100.000 150.000 Cat6 Tổng 6.250.000 6.412.000 1. Giống 100 cây x 35.000 đ/cây (giá mua cây ban đầu) 3.500.000 3.500.000 Den5 2. Phân bón Phun 1 lần/tuần x 4 tuần/tháng x 5 tháng x 1 lít dd/100 cây = 20 lít dd/100 - 245 Loại lan Khoản mục chi Cách tính Công thức đối chứng (đồng) Công thức xử lý (đồng) cây 10.000 Để pha 20 lít dd cần 20 g phân bón x 500 đ/g Tính cho 100 cây/m2 - 9.000 3. Điện thắp sáng 1 bóng đèn 75 w/h x 4 h/ngày x 45 ngày x 650 đ/kw ≈ 9.000 đ 4. Nhân công - Chăm sóc bình thường: 150.000 240.000 5 tháng x 3.000.000 đ/tháng = 15.000.000 đ (Tính cho 10.000 cây) Nhân công chăm sóc bình thường cho 100 cây = 15.000.000 đ / 100 = 150.000 đ - Nhân công phun phân bón lá và thắp điện 1,5 tháng x 3.000.000 đ/tháng = 4.500.000 đ (tính cho 5.000 cây) Nhân công phun phân bón lá và thắp điện cho 100 cây = 4.500.000 đ / 50 = 90.000 đ 5. Nilon 2,5m x 2 m/cạnh x 4 cạnh x 0,05 kg/m2 x 40.000 đ/kg = 40.000 đ - 40.000 6. Vật tư Gồm 1 bóng đèn, 1 đui đèn, 1 chao đèn, 4m dây điện - 24.000 7. Hao mòn Ước tính chi phí hao mòn tài sản (nhà lưới), trang thiết bị, công cụ dụng cụ, … 100.000 150.000 Tổng 3.750.000 3.973.000 1. Giống 100 cây x 40.000 đ/cây (giá mua cây ban đầu) 4.000.000 4.000.000 On1 2. Phân bón Phun 1 lần/tuần x 4 tuần/tháng x 5 tháng x 1 lít dd/100 cây = 20 lít dd/100 cây - 10.000 246 Loại lan Khoản mục chi Cách tính Công thức đối chứng (đồng) Công thức xử lý (đồng) Để pha 20 lít dd cần 20 g phân bón x 500 đ/g Tính cho 100 cây/m2 - 9.000 3. Điện thắp sáng 1 bóng đèn 75 w/h x 4 h/ngày x 45 ngày x 650 đ/kw ≈ 9.000 đ 4. Nhân công - Chăm sóc bình thường: 150.000 240.000 5 tháng x 3.000.000 đ/tháng = 15.000.000 đ (Tính cho 10.000 cây) Nhân công chăm sóc bình thường cho 100 cây = 15.000.000 / 100 = 150.000 đ - Nhân công phun phân bón lá và thắp điện 1,5 tháng x 3.000.000 đ/tháng = 4.500.000 đ (tính cho 5.000 cây) Nhân công phun phân bón lá và thắp điện cho 100 cây = 4.500.000 đ / 50 = 90.000 đ 5. Nilon 2,5m x 2 m/cạnh x 4 cạnh x 0,05 kg/m2 x 40.000 đ/kg = 40.000 đ - 40.000 6. Vật tư Gồm 1 bóng đèn, 1 đui đèn, 1 chao đèn, 4m dây điện - 24.000 7. Hao mòn Ước tính chi phí hao mòn tài sản (nhà lưới), trang thiết bị, công cụ dụng cụ, … 100.000 150.000 Tổng 4.250.000 4.473.000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phu_luc_2374.pdf
Luận văn liên quan