Luận văn Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Tập Đoàn Tân Hiệp Phát - Soya đậu phộng

PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC . 2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT 3 1.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY . 3 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 3 1.1.2. Hoạt động của công ty 3 1.1.3. Sứ mệnh và Mục tiêu 4 1.1.4. Giá trị cốt lõi 5 1.1.5. Logo 5 1.1.6. Cơ cấu tổ chức 5 1.1.7. Tập hợp sản phẩm của tập đoàn Tân Hiệp Phát 6 1.2. SẢN PHẨM SỮA ĐẬU NÀNH NUMBER 1 SOYA 9 1.2.1. Giới thiệu về sản phẩm Number 1 Soya . 9 1.2.2. Công dụng của Number 1 Soya 10 1.2.3. Giá bán sản phẩm Number 1 Soya trên thị trường 11 1.2.4. Ý nghĩa của Soya 11 1.2.5. Tập hợp sản phẩm Number 1 Soya 12 CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT 13 2.1. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI . 13 2.1.1. Môi trường quốc tế 13 2.1.2. Môi trường trong nước . 14 2.1.3. Tính cạnh tranh trong ngành . 17 2.1.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) đối với tập đoàn Tân Hiệp Phát 24 2.2. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 25 2.2.1. Tên tuổi trong ngành và trên thị trường 25 2.2.2. Quy mô, vị trí nhà máy và nơi kinh doanh 26 2.2.3. Kỹ thuật – Công nghệ 26 2.2.4. Cơ sở vật chất 28 2.2.5. Nguồn nhân lực 29 2.2.6. Tài chính 29 2.2.7. Marketing 29 2.2.8. Nghiên cứu và phát triển . 29 2.2.9. Bộ phận dịch vụ khách hàng 30 2.2.10. Sản xuất . 30 2.2.11. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của tập đoàn Tân Hiệp Phát 31 2.3. MA TRẬN PHỐI HỢP NHỮNG ĐIỂM MẠNH – YẾU CỦA TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT VỚI NHỮNG CƠ HỘI – THÁNH THỨC (MA TRẬN SWOT) 31 CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI NUMBER 1 SOYA – ĐẬU PHỘNG 35 3.1. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 35 3.1.1. Nghiên cứu thị trường 35 3.1.2. Nghiên cứu sản phẩm 35 3.2. SẢN XUẤT 36 3.2.1. Nguyên liệu 36 3.2.2. Cơ sở vật chất . 37 3.3. ĐƯA SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG 37 3.3.1. Giai đoạn giới thiệu sản phẩm 38 3.3.2. Giai đoạn đưa sản phẩm ra thị trường . 39 PHẦN KẾT LUẬN 46

pdf46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 10002 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Tập Đoàn Tân Hiệp Phát - Soya đậu phộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hộ  các  sản  phẩm  do  các  doanh  nghiệp  Việt  Nam  tạo  ra  và  đây  cũng  là  chương  trình  được  đưa  vào  mục  tiêu  quốc  gia  để  thúc  đẩy  các  doanh  nghiệp  Việt  phát  triển.   è   S3O4:  Tham  gia   tích   cực  vào   chương   trình  hành  động   “Người  Việt  dùng  hàng  Việt”  và   tham  gia   tài   trợ  cho  chương   trình  ngày  càng   lớn  mạnh,  phát  triển  nhằm  mục  đích  nâng  cao  uy   tín  với  các  đối   tác,   tạo  sự   thân   thiện  với  khách  hàng  Việt   và   tạo   cơ  hội   nâng   cao   thị   phần   từ   các   doanh  nghiệp   sản  xuất  nước  giải  khát  của  nước  ngoài  ở  Việt  Nam.   S  –  T:  Sử  dụng  điểm  mạnh  để  vượt  qua  thách  thức:  –   T1:   Khi   Việt   Nam   tham   gia   vào   các   tổ   chức   kinh   tế   khu   vực   (ASEAN,  ASEAN+3)  và  các  tổ  chức  kinh  tế  thế  giới  (WTO)  đã  mang  lại  cho  các  doanh   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   33   nghiệp  nhiều  cơ  hội  phát   triển  mới  nhưng  cũng  gặp  phải  nhiều   thách   thức  với   các   tập   đoàn   kinh   tế  mạnh   về   nhiều  mặt   tham   gia   vào   thị   trường   với  nhiều  doanh  nghiệp  còn  non  trẻ.   è  S3S4T1:  Khi  hội  nhập  đòi  hỏi  Tân  Hiệp  Phát  phải  chi  ra  những  khoản  ngân  sách  lớn  hơn  cho  các  dụ  án  mới  và  những  kỹ  năng  quản  lý  tốt  nguồn  nhân  sự  cũng  như  tiền  bạc  của  công  ty  sẽ  giúp  Tân  Hiệp  Phát  đủ  sức  cạnh  tranh  với  các  doanh  nghiệp,  tập  đoàn  nước  ngoài  tốt  hơn.  –  T2:  Đối  thủ  cạnh  tranh  trực  tiếp.  –  T3:  Sản  phẩm  thay  thế  trên  thị  trường  rất  đa  dạng  và  được  bày  bán  khắp  nơi.   è  S1S3S6T2T3:  Tạo  ra  những  sản  phẩm  đặc  trưng  dễ  nhận  dạng  để  thu  hút  sự  lựa  chọn  hay  sự  ưu  tiên  lựa  chọn  sản  phẩm  của  Tân  Hiệp  Phát.   W  –  O:  Hạn  chế,  khắc  phục  điểm  yếu  để  nắm  bắt  cơ  hội:  –   O3:   Chính   sách   của   Nhà   nước   đang   ngày   càng   ưu   ái   hơn   cho   các   doanh  nghiệp  Việt  với  nhiều  chính  sách  ưu  đãi  như  giảm  lãi  xuất  huy  động  cho  một  số  ngành  nghề  kinh  doanh.  –  W1:  Quy  mô  sản  xuất  –  kinh  doanh  của  Tân  Hiệp  Phát  là  tương  đối  lớn  với  thị   trường   trong   nước   nhưng   với   các   tập   đoàn   lớn   về   nước   giải   khát   như  Coca-­‐cola  hay  Pepsi   là  Tân  Hiệp  Phát  quá  nhỏ,  hơn  thế  Tân  Hiệp  Phát  mới  tập  trung  thị  trường  chủ  yếu  ở  miền  nam  với  nhà  máy  tại  Bình  Dương.   è  O1O3W1:  Mở  rộng  quy  mô  sản  xuất  để  đáp  ứng   tốt  hơn  nhu  cầu  của   thị  trường.  –  W2:  Với  nguồn  nguyên  liệu  phụ  thuộc  nhiều  vào  sự  thay  đổi  của  thời  tiết  và  sản  lượng  giảm  dần  trong  khi  đó  thì  nhu  cầu  ngày  càng  tăng.   è  O2W2:  Vậy  Tân  Hiệp  Phát  cần  chủ  động  tạo  ra  các  nguồn  nguyên  liệu  ổn  định,  sạch  để  đáp  ứng  nhu  cầu  ngày  càng  cao  về  chất  lượng  và  sản  lượng  của  khách  hàng.   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   34   Ma  trận  phối  hợp  những  điểm  mạnh  –  yếu  của  tập  đoàn  Tân  Hiệp  Phát   với  những  cơ  hội  –  thánh  thức  (Ma  trận  SWOT).   SWOT   Điểm  mạnh  (S)  S1:  Hình  ảnh  công   ty  và  uy  tín  thương  hiệu  S2:  Yếu  tố  công  nghệ  S3:  Khả  năng  tài  chính  S4:  Trình  độ  quản  lý  S5:  Hệ  thống  phân  phối  S6:   Chất   lượng   sản  phẩm   Điểm  yếu  (W)  W1:   Quy  mô   sản   xuất   –  kinh  doanh  W2:   Chủ   động   nguồn  nguyên  liệu   Cơ  hội  (O)  O1:  Quy  mô,  cơ  cấu  dân  số  O2:   Thái   độ,   thị   hiếu,  thói   quen   và   hành   vi  của  người  tiêu  dùng  O3:   Chính   sách   của  Nhà  nước  O4:   Cuộc   vận   động  “Người   Việt   dùng   hàng  Việt”   Chiến  lược  S  –  O  -­‐   Sử   dụng   những   điểm  mạnh  của  công  ty  để  tận  dụng   phát   triển   trên  một   thị   trường   trong  nước  đang  lớn  mạnh  và  đầy  tiềm  năng,  khi  được  sự  hỗ  trợ  từ  nhiều  phía  đối   với   các   doanh  nghiệp  Việt.   Chiến  lược  W  –  O  -­‐   Khắc   phục   những  điểm   yếu   của   công   ty  một   cách   triệt   để  nhằm  tăng  sức  mạnh  của  công  ty  và  để   tận  dụng  được  những  cơ  hội  tốt  mà  thị  trường  mang  lại.   Thách  thức  (T)  T1:  Hội  nhập  kinh  tế  T2:   Đối   thủ   cạnh   tranh  trực  tiếp  T3:  Sản  phẩm  thay  thế   Chiến  lược  S  –  T  -­‐  Sử  dụng  sức  mạnh  của  công   ty   để   đẩy   lùi  những  thách  thức  nhằm  tiến   xa   hơn   các   đối   thủ  cạnh  tranh  trong  ngành  nước  giải  khát.   Chiến  lược  W  –  T   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   35   CHƯƠNG  3:  CHIẾN  LƯỢC  PHÁT  TRIỂN  SẢN  PHẨM  MỚI   NUMBER  1  SOYA  –  ĐẬU  PHỘNG   3.1.  NGHIÊN  CỨU  VÀ  PHÁT  TRIỂN.   3.1.1.  Nghiên  cứu  thị  trường.  Nghiên  cứu  thị  trường  luôn  là  công  việc  quan  trọng  và  liên  tục  xuyên  suốt  trong  quá  trình  kinh  doanh.  Việc  nghiên  cứu  thị   trường  giúp  doanh  nghiệp  có  thể  nắm  bắt  được  những  mong  muốn  cho  sản  phẩm  của  mình,  từ  đó  giúp  chứng  ta  hiểu  vì  sao  dòng  sản  phẩm  Number  1  Soya  đang  rơi  vào  giai  đoạn  bão  hòa  như  bây  giờ.  Từ  những  nghiên  cứu  đã  chỉ  ra  rằng:  Người  tiêu  dùng  có  những  đòi  hỏi   cao  hơn,   khắt  khe  hơn   cho   sản  phẩm  và  họ   cần  một   sản  phẩm  mới,  một   hương   vị  mới   và   quan   trọng   hơn   cả   đó   phải   là   sản   phẩm  dành  cho  sức  khỏe.  Không  nghi  ngờ  gì  nữa,  khách  hàng  của  chúng  ta  đang  yêu  cầu  một  sự  cải  tiến  dành  cho  sản  phẩm  và  để  thúc  đẩy  sự  phát  triễn  cũng  như  để  cạnh  tranh  tốt  hơn  chúng  ta  cần  nổ  lực  để  đáp  ứng  những  yêu  cầu  đó.Và  bài  nghiên  cứu  lần  này  cần  đạt  được:  –  Những  mong  muốn  của  người   tiêu  dùng  cho  sản  phẩm  mới:  hương  vị,  chất  lượng,  bao  bì,  thiết  kế,  mức  giá…  –  Với  hương  vị  đậu  phộng   thì  mức  độ  chấp  nhận  của  khách  hàng   là  bao  nhiêu?  Đó  là  điều  cần  thiết  phải  nghiên  cứu  trong  giai  đoạn  đầu.   3.1.2.  Nghiên  cứu  sản  phẩm.  Nghiên  cứu  sản  phẩm  là  công  việc  quan  trọng  tiếp  theo  mà  một  khi  doanh  nghiệp  đã  tìm  hiểu  kĩ  và  mong  muốn  đáp  ứng  được  những  mong  muốn  cũng  như  yêu  của  của  khách  hàng  mình.  Sau  khi  kết  quả  Nghiên  cứu  thị  trường  chỉ  ra  được  mức  độ  thích  hợp  và  mức  độ  chấp  nhận  của  người  tiêu  dùng  cho  sản  phẩm  mới  Number  1  Soya  –  đậu  phộng.  Thì  bản   thân   công   ty   cũng   cần   có  những   nghiên   cứu   khách   quan   về   sản   phẩm  để   nhanh   chóng   đưa   vào   sản  xuất.  Việc  đưa  ra  ý  tưởng  và  thực  hiện  cần  song  song  thực  hiện  mặc  dù  nhiều  lần   hai   “câu   chuyện”   này   không   đồng   hành   cùng   nhau,   và   để   thành   công  chúng   ta   cần   nghiên   cứu   các   vẫn   đề   về   sản   phẩm   của  mình  ở   những   khía  cạnh:  –  Các  đặc  tính  của  đậu  phộng,  đậu  nành:  Đậu  phộng  và  đậu  nành  về  bản  chất  cốt  lỗi  là  tương  tự  nhau  và  nguồn  gốc  tiến  hóa  chung  từ  cây  họ  đậu  mà  ra.  Cả  đậu  phộng  và  đậu  nành  cũng  như  những  cây  họ  đậu  khác  đều   chứa   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   36   nhiều  Protein,  chất  xơ  và  các  khoáng  chất.  Riêng  hai  loại  cây  họ  đậu  này  còn  có  những  đặc  trính  riêng  biệt  và  vượt  trội  nhờ  chứa  nhiều  Li-­‐pit  thực  vật.  Vì  thế  sau  khi  sản  xuất  thì  vỏ  của  chúng  còn  là  nguyên  liệu  có  giá  trị  cho  nghành  sản  xuất  khác  đó  là  công  nghiệp  dầu  thực  vật.  –  Khả  năng  kết  hợp  của  hai   loại  đậu  để  cho  ra  đời  dòng  sản  phẩm  Soya-­‐đậu  phộng:  Nhờ  tính  tương  đồng  nên  đậu  phộng  và  đậu  nành  khá  dễ  dành  trong  việc  kết  hợp  và  không  tạo  ra  một  phản  ứng  hóa  học  nguy  hại  nào  đến  sức  khỏe  người  tiêu  dùng.  Bên  cạnh  đó  mùi  thơm  của  đậu  phộng  được  rang  lên  hòa  nguyện  với  kết  tinh  đậu  nành,  thật  sự  tạo  nên  một  mùi  thơm  dễ  chịu  và   dễ   chấp   nhận.  Màu   sắc   đặc   trung   của   sản   phẩm   sau   khi   được   kết   hợp  mang  đặc  điểm  nổi   trội   của  đậu  phộng  màu  đà   sậm  và   song   sánh   của  đậu  nành.  –  Các  chất  phụ  gia  hỗ  trợ:  các  chất  bảo  quản  được  quy  định  bởi  Bộ  Y  Tế.    –  Các  chất  dinh  dưỡng  và   lợi   ích  của  người   tiêu  dùng  khi  được  sử  dụng  loại  sản  phẩm  này:  Ngoài  công  dụng  là  giải  khát  sảm  phẩm  Soya  –  đậu  phộng  thực  sự  là  sản  phẩm  mới  -­‐  sản  phẩm  chất  lượng  cho  cuộc  sống  và  sức  khỏe.  Việc   giàu   chất  dinh  dưỡng   thiết   yếu  như:  Protein,   chất   xơ  và  khoáng   chất,  Number  1  Soya  –  đậu  phộng  mang  đến  đầy  đủ  nguồn  năng   lượng  cho  một  ngày  hoạt  động  mệt  nhọc.  Lipit  giúp  chuyển  hóa  Cansium  giúp  xương  cứng  cáp  và   tránh  các  mối   lo  ngại  về  xương  khớp.  Đặc  biệt  đậu  phộng  giúp  hạn  chết  việc  gia  tang  nồng  độ  Gluco  trong  máu  thực  sự  là  sản  phẩm  tốt  dành  cho  cả  những  người  tiểu  đường.  Sản  phẩm  đột  phá  Number  1  Soya  –  đậu  phộng  không  những  ngon  mà  còn  là  sản  phẩm  dinh  dưỡng  và  có  ích  cho  mọi  người.  –  Vật  liệu  bảo  quản  tốt  nhất:  Hộp  giấy,  chai  nhựa  hay  chai  thủy  tinh.  –  Độ  an  toàn  của  sản  phẩm:  Mặc  dù  đã  được  nghiên  cứu  về  tính  an  toàn.  Tuy  nhiên  để   tránh  những  rủi   ro  và  đảm  bảo   tuyệt  đối  cho  ngưởi  sử  dụng  trước  khi  đi  vào  thị  trường  sản  phẩm  sẽ  được  kiểm  nghiệm  kỹ  ở  phòng  thí  nghiệm  sau  đó  thử  trên  động  vật.  Mỗi  ngày  con  vật  được  đưa  vào  thí  nghiệm  này  sẽ  được  uống  khoảng  900ml  sữa  tương  đương  với  3  hộp  sữa  giấy.  Sau  một  tháng  thí  nghiệm  sẽ  đánh  giá   lại  mức  độ  phản  ứng  cũng  như  sữc  khỏe  của  chúng.   3.2.  SẢN  XUẤT.   3.2.1.  Nguyên  liệu.  Đậu  phộng  là   loại  cây  ưa  nhiệt  và  được  trồng  nhiều  ở  các  quốc  gia  nhiệt  đới.  Việt  Nam  may  mắn  nằm  trên  vành  đai  nhiệt  đới  gió  mùa,  là  quốc  gia  có  điều  kiện  khí  hậu  phù  hợp  cho  nhiều   loại  cây   lương  thực  và  hoa  màu  phát   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   37   triễn  trong  đó  có  đậu  phộng.  Thuộc  dòng  họ  đậu  và  cũng  như  các  dòng  tộc  của  mình  cây  họ  đậu  ưa  sáng  và  ưa  nhiệt,  vì  thế  nó  được  trồng  nhiều  ở  các  vùng  có  khí  hậu  nóng  ẩm.  Các  tỉnh  duyên  hải  miền  trung  luôn  là  nơi  diện  tích  trồng   loại   cây  này   cao  nhất  nước.  Ngoài  được   trồng  ở   các   tỉnh  miền   trung  đầy  nắng  gió  thì  cây  đậu  phộng  hay  còn  gọi   là   lạc  còn  phát  triễn  ở  một  vài  tỉnh   Đồng   bằng   Sông   Cửu   Long,   trong   đó   tỉnh   Trà   Vinh   được   xem   là   vựa  trồng   lớn  nhất   của  khu  vực  Nam  Bộ.  Huyện  Cầu  Ngang   là  địa  phương  dẫn  đầu  về  diện  tích  trong  nơi  đây  và  dẫn  đầu  các  tỉnh  đồng  bằng  Sông  Cửu  Long.  Vì   thế  việc  đầu  tư,   thu  mua,  vận  chuển  nguyện   liệu  sẽ  được  ấn  định  từ  địa  điểm  này   (Vì  đây   là  khu  vực  vừa  cung  cấp  được  nguồn   lớn  nguyện   liệu  và  gần  cơ  sơ  sản  xuất  tại  Bình  Dương  nhất).  Để  đảm  bảo  nguồn  nguyên  liệu  chất  lượng  và  đáp  ứng  cho  sản  xuất  ta  cần:  –  Khảo  sát  tình  hình  trồng  trọt,  khả  năng  sản  xuất  –  cung  ứng  và  khả  năng  thu  mua  của  doanh  nghiệp.  –  Ký  kết  các  hợp  đồng  trực  tiếp  về  cung  ứng  và  thu  mua  nguyên  liệu  với  các  hộ  trồng  trọt  thông  qua  địa  phương,  không  qua  khâu  mối  lái  trung  gian.  –  Kết  hợp  với  bộ  Nông  Nghiệp  nhờ  giúp  đỡ  về  kỹ  năng  trồng  trọt  và  chăm  sóc  để  đạt  chất  lượng  cao  nhất  và  phổ  biến  cũng  như  hướng  dẫn  lại  cho  bà  con  nơi  đây.   3.2.2.  Cơ  sở  vật  chất.  Lợi  thế  lớn  nhất  cho  Tân  Hiệp  Phát  trong  việc  sản  xuất  Number  1  Soya  –  Đậu  phộng  đó  chính  là  kế  thừa  và  sử  dụng  song  song  với  các  cơ  sở  cững  như  máy  móc  thiết  bị  hiện  có  trong  dây  chuyền  sản  xuẩt  dòng  sản  phẩm  Number  1   Soya   hiện   tại.   Tân   Hiệp   Phát   sẽ   không  mất  một   khoảng   đầu   tư   quá   lớn  trong  việc  mua  các   thết  bị   cũng  như  công  nghệ  để  sản  xuất  một  sản  phẩm  mới,  vì   thế   tiết  kiệm  được  rất  nhiều  chi  phí.  Điều  quan   trọng  ở  đây   là  việc  đầu   tư   cho   nâng   cao   trình   độ   sản   xuất   của   công   nhân   hay   đầu   tư   thêm    những  trang  thiết  bị  giúp  cho  tăng  chất   lượng  sản  phẩm  và  sản  xuất:  Ví  dụ  như:  mấy  tách  hạt,  máy  ép  dầu,  dây  chuyền  in  ấn  chai  –  hộp…     3.3.  ĐƯA  SẢN  PHẨM  RA  THỊ  TRƯỜNG.  Đưa  sản  phẩm  ra  thị  trường  là  bước  quan  trọng  để  đánh  giá  xem  sự  thành  bại  của  sản  phẩm  trên  thực  tế.  Vì  thế  quyết  định  đưa  ra  sản  phẩm  như  thế  nào?  Khoảng   thời   gian   tối   ưu?   Và   việc   kết   hợp   để   có   thể   đạt   hiệu   quả   tốt  nhất?   Đó   là   một   bài   toán  mà   chúng   ta   cần   tính   toán   kĩ   lưỡng,   chi   tiết   và  không  để  sai  số.   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   38   Sơ  đồ  kế  hoạch:   3.3.1.  Giai  đoạn  giới  thiệu  sản  phẩm.  Từ  tháng  10/  2011  đến  tháng  2/  2012:  –  Mục  tiêu:  Giai  đoạn  giới  thiệu  là  bước  khởi  động  và  là  bàn  đạp  cho  sản  phẩm  trước  khi  chính  thức  bước  ra  thị  trường.  Trong  giai  đoạn  này  chúng  ta  không  những  đưa  hình  ảnh  sản  phẩm  mới  đến  gần  người  tiêu  dùng  mà  bên  cạnh   đó   để   cho   khách   hàng   thấy   được   những   lợi   ích   ban   đầu   về  một   sản  phẩm  chất  lượng  và  tốt  cho  sức  khỏe  của  mọi  người.  –  Các  chương  trình  áp  dụng:  Vì  sản  phẩm  mới  cần  có  một  lực  đẩy  và  bàn  đạp  vững  chắc  trước  khi  tung  ra  thị  trường  nên  trong  giai  đoạn  này  chiêu  thị  là  phương  pháp  chú  trọng  để  đưa   hình   ảnh   sản   phẩm  mới   đến   với   người   tiêu   dùng  một   cách   rộng   rãi.  Chiến  lược  phải  đảm  bảo  được  số  lượng  cụ  thể  khách  hàng  biết  đến  cái  tên  Soya  -­‐  đậu  phộng  dù  nó  chưa  ra  thị  trường,  tạo  một  sự  mong  đợi  nhất  định  của  khách  hàng   trong   tâm   lý   tò  mò  và  khám  phá   cái  mới.  Những  điều  này  chính  là  bước  dọn  đường  chu  đáo  cho  sản  phẩm  bước  ra  thị  trường.   +  Quảng  cáo,  giới  thiệu  hình  ảnh  sản  phẩm:  Ý  tưởng  quảng  cáo:  Thông  tin  về  một  sản  phẩm  mới  sắp  xuất  hiện  trên  thị  trường.  Hình  ảnh  đưa  ra  sẽ  là  những  bạn  trẻ  đang  sục  sôi  và  tim  kiếm  để  tận  hưởng  một  nguồn  năng  lượng  mới  Number  1  Soya  –  đậu  phộng…  điều  quan  trọng  đưa  ra  là  thông  tin  sản  phẩm  sẽ  hé  lộ  dần  qua  các  kỳ  quảng  cáo  để  tạo  nên  một  làn  sóng  tò  mò,  đón  chờ.  Thời  gian  thực  hiện:  Suốt  thời  gian  giới  thiệu  sản  phẩm.   +  PR   trên   các   báo,   các   báo   tạp   chí:  Nhấn  mạnh  đến   lợi   ích  và  công  dụng  của  đậu  phộng,  đậu  nành.  PR  về  những  lợi  ích  của  sản  phẩm  là  điều  quan  trọng  trong  xu  hướng  tiêu  dùng  hiện  tại.  Giờ  đây  khi  người  tiêu  dùng  ngày  càng  quan  tâm  hơn  đến  sức  khỏe  của  bản  thân  và  gia  đình  trong  quyết  định  lựa  chọn  sản  phẩm,  thì  việc  PR   về   những   tác   động   tích   cực   và   những   công   dụng   của   đậu   nành   và   đậu  phộng  dến  sức  khỏe  của  con  người.  Thời   gian   áp   dụng:   Cuối   tháng   12/2011.   Vào   khoảng   thời   gian   này   khi  quảng  cáo  đã  phần  nào  tác  động  ít  nhiều  đến  nhận  thức  và  định  vị  trong  lòng  người   tiêu  dùng   thì   đưa   ra   các   chương   trình  PR   sẽ   cũng   cố   và   giúp  khách  hàng  an  tâm  về  những  thông  tin  quảng  cáo  mà  công  ty  đã  đưa  ra  trước  đó.  Bên  cạnh  đó  khoảng  thời  gian  này  gần  với  thời  gian  tung  sản  phẩm,  điều  này   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   39   giúp  khách  hàng  nhớ  và  nhanh  chóng  nhắc  lại  khi  sản  phẩm  xuất  hiện  trên  thị  trường.  Báo  được  chọn:  Báo  Phụ  Nữ,  báo  Tiếp  Thị  Và  Gia  Đình  là  2  báo  chính  và  các  báo,  tạp  chí,  báo  điện  tử,  mạng  xã  hội…  Hai  tờ  báo  này  theo  thông  kê  là  báo  được  nhiều  các  mẹ,  các  cô,  các  bạn  nữ  thuộc  mọi  tầng  lớp  và  ngành  nghề  lựa  chọn  như  nguồn  cung  cấp  thông  tin  hữu  ích  về  các  sản  phẩm  và  tư  vấn  về  sức  khỏe  cho  các  thành  viên  trong  gia  đình  mình  vì  bản  thân  các  nhà  nội  trợ  là  người  chủ  yếu  đưa  ra  quyết  định  mua  sản  phẩm  cho  gia  đình.  Vì  thế  đó  sẽ  là  lựa  chọn  chiến  lược  của  công  ty  khi  đưa  ra  sản  phẩm  này:  Sản  phẩm  dành  cho  sức  khỏe.   +  Chương  trình  dùng  thử  sản  phẩm:  Mục   đích:   Sản   phẩm   dù   được   chuẩn   bị   chu   đáo   thì   vẫn   chịu   những   tác  động  của  các  yếu  tố  bất  ngờ  của  mối  trường  và  từ  bản  thân  người  tiêu  dùng.  Để  chắc  chắn  lại  những  gì  doanh  nghiệp  đã  nghiên  cứu  về  môt  trường,  khách  hàng  và  sản  phẩm  đấy  chính  là  cơ  hội  và  lần  thử  nghiệm  cuối  cùng  và  chính  xác  nhất  để  đánh  giá  chính  xác  hơn  những  mong  muốn  và  khẩu  vị  của  người  tiêu  dùng.  Hơn   thế  nữa   sử  dụng   thử   là   cách  nhanh  nhất  để   công   ty   khẳng  định   lại  những  thông  tin  và  cam  kết  với  khách  hàng  về  một  sản  phẩm  chất  lượng.  Từ  xuất  phát  điểm  về  thói  quen  lo  ngại  và  thích  dùng  thử  của  người  Việt  Nam  thì  chương  trình  là  sự  cần  thiết  để  sản  phẩm  tạo  uy  tín  trong  lòng  khách  hàng.  Thời  gian  áp  dụng:  Vào  tháng  1/2012.  Khu  vực  triển  khai:  Ba  thành  phố  lớn  là  thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  Đà  Nẵng  và  Hà  Nội.   +  Nghiên  cứu  và  lập  báo  cáo  về  phản  ứng  ban  đầu  và  mức  độ  hài   lòng   của   người   tiêu   dùng:   Hoạt   động   này   được   tiến   hành   trực   tiếp   sau  những  buổi  dùng  thử  để  xác  nhận  thông  tin  ban  đầu  về  mức  độ  hài  lòng  của  khách  hàng  về  mẫu  mã,  bao  bì  và  quan  trọng  nhất  là  hương  vị  sản  phẩm  mới.  Đánh  giá  khách  quan  của  người  tiêu  dùng  cho  chúng  ta  biết  mức  độ  hài  lòng  của  khách  hàng  đối  với  sản  phẩm  và  những  nhận  định  đánh  giá  khách  quan  của  khách  hàng  về  sản  phẩm  mới.   3.3.2.  Giai  đoạn  đưa  sản  phẩm  ra  thị  trường.  Thời  gian:  Tháng  3/  2012:  –  Mục  tiêu:  Dựa  trên  các  chiến  lược  và  sự  kết  hợp  giữa  các  bộ  phận  nhanh  chóng  đưa  sản  phẩm  đến  tay  người  tiêu  dùng  và  bao  phủ  thị  trường.  –  Các  chương  trình  áp  dụng:   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   40   3.3.2.1.  Về  sản  phẩm.  Không   ngừng   đa   dạng   hóa   sản   phẩm,   đáp   ứng   nhu   cầu   phong   phú   của  người   tiêu  dùng,  mới  đây  Tân  Hiệp  Phát   vừa   tung   ra   vị  mới   cho  dòng   sản  phẩm  Number  1  Soya.  Đó  chính  là  Number  One  Soya  đậu  phộng,  thức  uống  dinh  dưỡng  được  sản  xuất  trên  dây  chuyền  công  nghệ  hiện  đại  của  Nhật  Bản,  bảo  đảm  tuyệt  đối  vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm.  Công  nghệ  tách  vỏ  Nhật  Bản  và  loại  bỏ  túi  dầu  này  đã  làm  cho  sữa  đậu  phộng  Number  One  Soya  trở  nên  tinh   khiết   bậc   nhất.  Dựa   trên   nguyên   tắc   dùng  hơi   nóng   gia   nhiệt   hạt   đậu  nhân,  rồi  làm  mát  đột  ngột,  khiến  vỏ  bong  ra  khỏi  hạt  nhân  bên  trong.  Nhờ  đó,  hạt  đậu  phộng  được  tách  vỏ  và  loại  bỏ  túi  dầu  dễ  dàng  mà  chất  lượng  hạt  hầu  như  không   thay  đổi.  Chính  vì   thế,   sữa  đậu  phộng  Number  One  Soya   là  một   bước   tiến   vượt   bậc   so   với   sữa   đậu   phộng   được   chế   biến   theo   cách  truyền  thống.  Nếu  chế  biến  sữa  đậu  phộng  theo  cách  thông  thường,  chúng  ta  phải  tốn  thêm  thời  gian  khá  lâu  và  chất  lượng  chưa  chắc  đã  đảm  bảo  được  vệ  sinh   an   toàn,   với   quy   trình   sản   xuất   khép   kín,   thiết   bị   hiện   đại   cùng   công  nghệ  tiệt  trùng  hợp  lý,  người  tiêu  dùng  có  thể  yên  tâm  tận  hưởng  sản  phẩm  sữa  đậu  phộng  Number  One  Soya  rất  bổ  dưỡng  và  đảm  bảo  vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm.  Nhiều  công  trình  nghiên  cứu  của  các  nhà  khoa  học  thuộc  trường  Đại  học  Alabama  (Hoa  Kỳ)  đã  công  bố:  ngoài  việc  cung  cấp  dưỡng  chất  cho  cơ   thể,  đậu  phộng  còn  có  tác  dụng  chống  lại  các  loại  vi  khuẩn  gây  nhiễm  trùng,  rất  tốt  cho  hệ  tiêu  hóa,  chứa  nhiều  kẽm  tốt  cho  não  bộ,  có  lợi  cho  những  người  bị  tiểu  đường.  Những  sản  phẩm  từ  đậu  phộng  có  thể  thay  thế  thịt  động  vật,  cung  cấp  chất  đạm  cho  cơ  thể  mà  không  có  cholesterol,  hoàn  toàn  phù  hợp  với  xu  hướng  ẩm  thực  hiện  đại  vốn  hạn  chế  các  loại  thức  ăn  nhiều  chất  béo.  Vì  vậy,  uống  sữa  đậu  phộng  Number  One  Soya  kết  hợp  với  việc  tập  thể  dục  đều  đặn,  là  một  cách  hữu  hiệu  giúp  bạn  có  một  vóc  dáng  cân  đối  và  một  cơ  thể  khỏe  mạnh.  Thiết  kế  bao  bì:  Bao  bì  sản  phẩm  là  người  bán  hàng  im  lặng,  nếu  để  một  sản  phẩm  riêng  lẻ  thì  khách  hành  ít  chú  ý  đến  bao  bì,  nhưng  đặt  sản  phẩm  đó  trên  một  quầy  hàng  bán  lẻ  với  hàng  chục  sản  phẩm  cùng  loại  thì  chẳng  khác  nào  một   cuộc   thi  hoa  hậu,  mỗi   sản  phẩm  phải   chứng  minh   "nhan   sắc"   của  mình  qua  bao  bì.  Bao  bì  là  phần  dễ  nhìn  thấy  nhất  của  sản  phẩm  mang  khả  năng  kích  thích  người  mua.  Người  mua  hàng  muốn  gì  ở  bao  bì?  Trước  hết  là  yếu  tố  thẩm  mỹ,  "bắt  mắt".  Trước  nhiều  sản  phẩm  có  thương  hiệu  xa  lạ,  chưa  dùng  bao   giờ,   người  mua  hàng  bị   thu  hút   bởi   bao  bì   có   kiểu  dáng  đẹp,   có  hình  ảnh,  kiểu  chữ  trình  bày  gây  ấn  tượng.  Thứ  đến  là  thông  tin  trên  bao  bì.  Ở  mức  tối  thiểu,  bao  bì  phải  có  những  thông  tin  như  tên  nhãn  hiệu,  đơn  vị   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   41   sản  xuất,  thành  phần,  số  lượng,  cách  sử  dụng,  hạn  sử  dụng…  Cuối  cùng  là  sự  tiện  dụng:  dễ  mở,  dễ  sử  dụng,  dễ  cất  trữ  và  có  thể  tái  sử  dụng.  Người  bán  lẻ,  nhìn   bao   bì   sản   phẩm  dưới  một   khía   cạnh   khác:   họ  muốn   hàng   hóa   đựng  trong  bao  bì  (thùng  giấy,  hộp  kim  loại…)  phải  dễ  vận  chuyển,  bảo  quản,  hàng  bên  trong  phải  đúng  số  lượng  ghi  trong  bao  bì.  Kiểu  dáng  bao  bì  phải  tiện  lợi  cho  việc   trưng  bày,   có   thể  xếp  chồng   lên  nhau   trên  kệ  hàng.  Và  người  bán  cũng  cần  những  thông  tin  trên  bao  bì  để  giải  thích  cho  khách  hàng  khi  khách  hàng  chỉ  hỏi  sơ  qua  mặt  hàng  nào  đó  mà  chưa  quyết  định  mua.  Đối  với  một  doanh  nghiệp  kinh  doanh  nghiêm  túc,  bao  bì  sản  phẩm  không  chỉ  là  yếu  tố  thẩm  mỹ.  Việc  thiết  kế  bao  bì  nằm  trong  định  hướng  của  chiến  lược  tiếp  thị  sản  phẩm.  Nhận  thức  được  tầm  quan  trọng  của  bao  bì  và  nhãn  hiệu  sản  phẩm,  qua  nhiều  lần  nghiên  cứu  và  cải  tiến,  công  ty  Tân  Hiệp  Phát  đã  thiết  kế  ra  loại  bao  bì  đặc  trưng  cho  sản  phẩm  Number  1  Soya  –  đậu  phộng  nhưng  vẫn  đảm  bảo  được   tính   ưu   việt   và   chức   năng   của   nó.   Với   sự   thành   công   của   dòng   sản  phẩm  Number  1  Soya,  Tân  Hiệp  Phát  vẫn  tiếp  tục  kế  thừa  và  phát  huy  mẫu  mã  thiết  kế  của  Number  1  Soya  –  đậu  nành  gồm  dạng  chai  250ml,  hộp  giấy  200ml  và  chai  nhựa  250ml,  với  tông  màu  chủ  đạo  là  màu  nâu  nhạc  đặc  trưng  của  sữa  đậu  phộng,  tạo  cho  người  tiêu  dùng  cảm  giác  thích  thú,  lạ  lẫm  và  với  sữa  đậu  phộng  đóng  chai,  đóng  hộp,  thời  gian  lưu  trữ  có  thể  kéo  dài  lên  đến  cả  năm  thì  người  tiêu  dùng  đã  tìm  được  phương  án  tiện  lợi  hơn  so  với  việc  tự  làm  sữa  đậu  tại  nhà,  hoặc  mua  sữa  đậu  nấu  thủ  công  tại  các  cơ  sở  nhỏ  lẻ  (và  chỉ  sử  dụng  trong  ngày)  nhưng  không  đảm  bả  an  toàn  vệ  sinh  thực  phẩm  cũng  như  chất  lượng  như  thời  gian  trước  đây.    Với  công  nghệ  UHT,  trong  quá  trình   sản   xuất,   sữa   đậu   phộng   được   tiệt   trùng   ở   nhiệt   độ   rất   cao   (137-­‐1400C)   nên   tiêu   diệt   được   hoàn   toàn   các   vi   khuẩn   gây   hại.   Thêm   vào   đó,  công  nghệ  đóng  gói  vô  trùng  trong  bao  bì  giấy  có  6  lớp  bảo  vệ  (4  lớp  PE,  1  lớp   giấy   và   1   lớp  nhôm)   sẽ   giúp   đậu  phộng   tránh  được   những  hư   tổn   tác  động   từ  môi   trường  bên  ngoài  như  nắng,   gió…  và  ngăn   cản  mùi   thơm  sản  phẩm  bay  ra  ngoài.  Nhờ  vậy,  sản  phẩm  sẽ  đến  tay  người  tiêu  dùng  đều  sánh  mịn,   thơm  ngon   tự  nhiên  và  đảm  bảo  chất   lượng,  không  sử  dụng  chất  bảo  quản  nên  rất  an  toàn  cho  người  tiêu  dùng.   3.3.2.2.  Về  phân  phối.  Do  tập  đoàn  Tân  Hiệp  Phát  đã  sở  hữu  kênh  phân  phối  lớn  mạnh  và  rộng  khắp   các   tỉnh   thành   trên   cả   nước   nên   việc   cho   ra   đời   sản   phẩm   sữa   đậu  phộng  Soya  kết  hợp  với  chiến  lược  tận  dụng  kênh  phân  phối  hiện  có  là  một  điều   tất   yếu.   Việc   tận   dụng   này   góp   phần   giảm   thiểu   chi   phí   cho   doanh  nghiệp  khi  phải  xây  dựng  kênh  phân  phối  cho  sản  phẩm  mới  đồng  thời  giúp   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   42   sản  phẩm  thâm  nhập  nhanh  và  sâu  rộng  trên  thị  trường.  Bằng  cách  này,  sản  phẩm  sẽ  đến  tay  người  tiêu  dùng  thông  qua  các  kênh  phân  phối  quen  thuộc  hay  truyền  thống  mà  từ  trước  tới  nay  của  doanh  nghiệp  vẫn  sử  dụng.  điều  này  sẽ  góp  phần  tạo  cảm  giác  yên  tâm  và  tin  cậy  cho  người  tiêu  dùng.  Là  một  sản  phẩm  mới   trên  thị   trường,  doanh  nghiệp  cũng  cần  tập  trung  vào  các  chính  sách  ưu  đãi,  các  khoản  chiết  khấu  cho  các  đại  lý  và  trung  gian  phân  phối  khi  họ  đồng  ý  phân  phối  sản  phẩm  trên  thị  trường.  Các  chính  sách  này   sẽ   làm   tăng   tần   suất   xuất   hiện   của   sản   phẩm   trên   thị   trường   và   giúp  doanh  nghiệp  bán  được  nhiều  sản  phẩm  hơn  trong  giai  đoạn  thâm  nhập.  Cần   chú  ý   tập   trung  vào   các  kênh  phân  phối  hiện  đại,  do  xu  hướng   tiêu  dùng  ngày   càng  được  nâng   cao   và  hướng   tới   các   sản  phẩm   có   lợi   cho   sức  khỏe  con  người.  Khi  trưng  bày  sản  phẩm  nên  cung  cấp  thêm  thông  tin  về  giá  trị   dinh   dưỡng   cũng   như   tác   dụng   tốt   cho   sức   khỏe   của   đậu   nành   và   đậu  phộng  ngay  bên  cạnh  quầy  hàng  bằng  các  banner  và  tờ  rơi  được  trưng  bày  đẹp  mắt.  Việc  này  cũng  góp  phần  tạo  sự  chú  ý  và   thu  hút  khách  hàng  tiềm  năng.  Trong  đó   cần  phân  phối   theo  đặc  điểm  và  mục   tiêu   của   công   ty  Tân  Hiệp  Phát  đã  đưa  ra:  –  Sản  phẩm  chai   thủy   tinh  sử  dụng  kênh  phân  phối   truyền   thống   là  chủ  yếu.  Các  quán  nước,  đại   lý  và  các   tạp  hóa   thuộc  kênh  phân  phối  đã  có  của  Tân  Hiệp  Phát  sẽ  là  trung  gian  quan  trọng  để  đưa  sản  phẩm  đến  khách  hàng.  –  Sản  phẩm  hộp  giấy:  Được  định  hướng   là   sản  phẩm  quan   trọng  và  chủ  yếu  trong  chiến  dịch  bao  phủ  thị  trường  trong  chiến  lược  hiện  tại,  sản  phẩm  Number  1  Soya-­‐đậu  phộng  hộp  giấy  được  đẩy  mạnh  sản  xuất  và  phân  phối  chủ  yếu  tại  kênh  phân  phối  hiện  đại  là  siêu  thị.  Việc  đưa  ra  và  đẩy  mạnh  sản  phẩm  hộp  giấy  là  lời  khẳng  định  cho  cam  kết  của  công  ty  về  một  sản  phẩm  chất  lượng  vì  sức  khỏe  người  tiêu  dùng.  –  Sản  phẩm  chai  nhựa:  là  một  thiết  kế  tiện  lợi  khác  danh  cho  khách  hàng  được  phân  phối  rộng  rãi  ở  cả  hai  kênh  phân  phối  hiện  đại  và  truyền  thống  để  người  tiêu  dùng  có  thể  dễ  dàng  chọn  mua.   3.3.2.3.  Về  giá.  Giá   là  một  yếu  tố  hết  sức  quan  trọng,  nó  phản  ánh  chất   lượng  sản  phẩm  cũng  như  thu  nhập  của  công  ty.  Nhận  thức  được  điều  đó,   trong  chính  sách  giá  cá  của  mình,  công  ty  Tân  Hiệp  Phát  luôn  coi  trọng  việc  giảm  chi  phí  sản  xuất,  hạ  giá  thành  sản  phẩm  thông  qua  việc  tận  dụng  lại  dây  chuyền  sản  xuất  dòng  sản  phẩm  Number  1  Soya  và  giá  đậu  phộng  trên  thị  trường  trong  nước  rẻ  hơn  so  với  giá  đậu  nành  nên  công  ty  đã  lên  kế  hoạch  xem  xét  việc  hạ  giá  cho  dòng  sản  phẩm  mới  cải  tiến.  Cụ  thể  như  sau:   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   43   –  Number  1  Soya  đậu  phộng  bán  lẻ  với  giá  4500đ/chai  dung  tích  250ml,  99.000đ/két  (24  chai)  –  Number  1  Soya  đậu  phộng  loại  hộp  giấy  có  mức  giá  là  3500đ/hộp  dung  tích  200ml,  72.000đ/thùng  (24  hộp)  –  Number  1  Soya  đậu  phộng   loại  chai  nhựa  có  giá  5000đ/chai  dung  tích  250ml,  110.000đ/két  (24  chai)   3.3.2.4.  Về  chiêu  thị.  Chiêu  thị  là  chiến  lược  xuyên  suốt  và  thay  đổi  theo  các  giai  đoạn  nhất  định  để  đáp  ứng  và  hoàn  thành  các  mục  tiêu  mà  doanh  nghiệp  đã  đưa  ra.  Trong  giai  đoạn  đưa  ra  sản  phẩm,  nhiệm  vụ  chính  trong  thời  gian  đầu  của  giai  đoạn  này  là  thúc  đẩy  và  tang  sự  nhận  biết  thương  hiệu  của  sản  phẩm  mới  Number  1  Soya  -­‐  đậu  phộng.  Để  hoàn  thành  được  chiến  lược  chiêu  thị  cần  có  những  chiến  thuật  cụ  thể  cho  từng  giai  đoạn.   a.   Hình   thức   quảng   cáo:   Trong   giai   đoạn   này,   doanh   nghiệp   tập  trung  quảng  cáo  sản  phẩm  trên  các  phương  tiện  truyền  thông  đại  chúng,  đặc  biệt   nhất   là   truyền  hình.  Trong   các  mẫu  quảng   cáo   cần  nhấn  mạnh  yếu   tố  nguyên   liệu   tự   nhiên,   không   chất   bảo   quản   và   tác   dụng   tốt   cho   sức   khỏe  người  tiêu  dùng.  Giờ  phát  sóng  nên  dao  động  chủ  yếu  từ  khoảng  11  đến  12  giờ   trưa   và  18  đến  19   giờ   chiều   vì   những  khoảng   thời   gian  này  người   lao  động  sẽ  quay  về  với  gia  đình  và  quay  quần  bên  bữa  cơm  ấm  cúng.  Đây  là  dịp  để  sản  phẩm  xuất  hiện  và  kêu  gọi  khuynh  hướng  chăm  sóc  sức  khỏe  gia  đình  từ  các  sản  phẩm  có  nguồn  gốc  tự  nhiên,  không  chất  bảo  quản.  Hơn  nữa  hoạt  động  này  cũng  rất  phù  hợp  với  chiến  lược  định  vị  sản  phẩm  sữa  hướng  tới  mục  tiêu  chăm  sóc  sức  khỏe  gia  đình  của  Soya.  Bên   cạnh   đó,   quảng   cáo   cũng   nên   thực   hiện   trên   các   phương   tiện   khác  như  báo  chí,  ngoài  trời,  phương  tiện  vận  chuyển…   b.  Chương  trình  “  Buổi  ra  mắt  giới  thiệu  sản  phẩm  mới  Number   1  Soya  -­‐  đậu  phộng”.  Địa  điểm:  Công  viên  Tao  Đàn  Thời  gian:  Kế  hoạch  diễn  ra  nhằm  ngày  10/02/2012.   Nội  dung:  –  Tên  chương  trình:  “Trải  nghiệm  một  hương  vị  hoàn  toàn  mới:  sữa  đậu  phộng  Number  1  Soya  –  đậu  phộng”   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   44   –  Mục  tiêu:  tăng  sự  hiểu  biết  của  khách  hàng  về  sản  phẩm,  tạo  sự  yêu  thích  về  hương  vị   và  khuyến  khích  họ  mua   sản  phẩm  sữa  đậu  phộng  Number  1  Soya  –  đậu  phộng  giúp  công  ty  gia  tăng  doanh  số  bán  trên  thị  trường.  –  Nhiệm  vụ:  chứng  minh  lợi  ích  của  sản  phẩm  với  người  tiêu  dùng  và  tạo  cơ  hội  để  họ  trải  nghiệm  thực  tế  sản  phẩm  thông  qua  các  chương  trình,  trò  chơi.  Văn  nghệ  chào  mừng  đại  biểu  và  các  gia  đình  tham  dự  ngày  hội.  Các   trò   chơi   giúp   gắn   kết   tình   cảm   các   thành   viên   trong   gia   đình,   phần  thưởng  là  những  phần  sữa  đậu  phộng  Number  1  Soya  –  đậu  phộng.  Tiết  mục  chính  là  trình  diễn  ly  sữa  đậu  phộng  lớn  nhất  Việt  Nam.  Phần  này  cho   các   gia   đình   chụp   ảnh   lưu   niệm   với   hiện   vật   và   cho   tất   cả  mọi   người  dùng  sản  phẩm  sữa  đậu  phộng  chứa  trong  chiếc  ly  lớn  nhất  Việt  Nam  này.  Mời  các  khách  mời  là  người  nổi  tiếng,  trẻ  đẹp,  phong  cách  năng  động  giàu  sức   sống   như   hoa   hậu  Mai   Phương   Thúy,   diễn   viên   Bình  Minh   ca   sĩ   Thủy  Tiên,   Noo   Phước   Thịnh,   Cao   Thái   Sơn…   cùng   trải   nghiệm   sản   phẩm   với  người  tiêu  dùng  và  mời  họ  phát  biểu,  nhận  xét  về  sản  phẩm  của  công  ty.  Chương  trình  kết  thúc  bằng  màn  biểu  diễn  văn  nghệ  của  các  nghệ  sĩ  khách  mời  khi  họ  hát  ca  khúc  về  sữa  đậu  phộng  Number  1  Soya  –  đậu  phộng  được  sáng  tác  độc  quyền.   c.  Chương  trình  khuyến  mãi.  Đây  là  chương  trình  được  đưa  ra  trong  giai  đoạn  đầu  khi  sản  phẩm  mới  bước  ra  thị  trường  còn  gặp  nhiều  sự  cạnh  tranh  của  các  đối  thủ  khác  và  bản  thân  sản  phẩm  chưa  xây  dựng  được  chỗ  đứng  vững  trong  tâm  trí  cũng  như  trong  quyết  định  lựa  chọn  của  người  tiêu  dùng.  Một  sản  phẩm  mới  bao  giờ  cững  gặp  phải  rào  cảm  về  tâm  lý.  Chương  trình  áp  dụng:  Tăng  kèm  sản  phẩm  dùng  thử  khi  mua  bất  kỳ  sản  phẩm  nào  của  Tân  Hiệp  Phát  với  số  lượng  quy  định.  Ví  dụ  mua  một  lốc  Trà  xanh  O0  sẽ  được  kèm  theo  một  hộp  Number  1  Soya  -­‐  đậu  phộng.  Mục  đích:  Hỗ   trợ   cho   sự  hạn   chế   của   chương   trình  dùng   thử   sản  phẩm.  Chương   trình   sẽ   áp  dụng   rộng   rãi   và  khuyến  khích  được  nhiều  người   tiêu  dùng  biết  đến  và  dùng  thử  sản  phẩm.  Khuyến  khích  và  tăng  doanh  số  cho  các  sản  phẩm  khác  của  công  ty,  giúp  doanh  nghiệp  có  thể  nhanh  chóng  đẩy  các  sản  phẩm  ra  thị  trường  để  bước  vào  vòng  sản  xuất  mới.   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   45   Khu  vực  áp  dụng:  Áp  dụng  trên  toàn  quốc,  trong  tất  cả  các  hệ  thống  kênh  phân  phối  của  công  ty.  Thời  gian  áp  dụng:  Một  tháng  đầu  khi  tung  sản  phẩm  ra  thị  trường.   d.  Chương  trình  kết  hợp.  Trong  vòng  3  tháng  đầu,  kết  hợp  với  khuyến  mãi  tặng  kèm  trong  các  sản  phẩm  của  Tân  Hiệp  Phát,  để  kích  thích  nhu  cầu  mua  của  khách  hàng  thì  cứ  hai  tuần  công  ty  sẽ  giảm  giá  10%.   Chiến  lược  sản  phẩm  mới   Number  1  Soya  –  Đậu  Phộng   The Boys of Marketing Group   46   PHẦN  KẾT  LUẬN    Trong  suốt  thời  gian  thực  hiện  đề  tài  nghiên  cứu,  có  thể  nói  đã  giải  quyết  được  những  mục  tiêu  của  đề  ra  và  trình  bày  đầy  đủ  những  nội  dung  nghiên  cứu  cơ  bản  như:  sơ   lược  vài  nét  về  các  đối   thủ  cạnh   tranh   trên   thị   trường  nước  giải  khát   tại  Việt  Nam,  phân  tích  các  yếu   tố  môi   trường  bên  trong  và  bên  ngoài  doanh  nghiệp  Tân  Hiệp  Phát,  phân  tích  điểm  mạnh,  điểm  yếu,  cơ  hội,  thách  thức  và  các  chiến  lược  kết  hợp  mà  doanh  nghiệp  cần  thực  hiện  để  phát   triển   bền   vững   và   cuối   cùng   là   chiến   lược   phát   triển   sản   phẩm  mới  Number  1  Soya  –  đậu  phộng.  Mặc  dù  vậy,  trong  phần  nội  dung  đề  tài  vẫn  còn  mắc  phải  vài  thiếu  sót  do  công  tác  thu  thập  thông  tin  gặp  không  ít  khó  khăn.  Chiến  lược  phát  triển  sản  phẩm  mới  Number  1  Soya  –  đậu  phộng  là  một  chiến  lược  quan  trọng  trong  quá  trình  thực  hiện  các  chiến  lược  đa  dạng  hóa  của  công  ty.  Với  xu  hướng  tiêu  dùng  ngày  càng  thông  minh  và  hiện  đại,  sức  khỏe  con  người  được  đặt   lên  hàng  đầu  thì  việc  cho  ra  đời  sản  phầm  này  là  hoàn   toàn  phù  hợp   và   sẽ   đón  nhận  được  những   tín   hiệu   lạc   quan   từ  phía  người  tiêu  dùng.  Cộng  với  những  lợi  thế  cạnh  tranh  mà  công  ty  đang  hiện  có  trên   thị   trường  nước   giải   khát  Việt  Nam  đặc   biệt   nhất   là   tên   tuổi   công   ty,  danh  tiếng  thương  hiệu  và  hệ  thống  phân  phối  sâu  rộng  thì  chiến  lược  phát  triển  sản  phẩm  mới  lần  này  có  nhiều  tỉ  lệ  thành  công  và  đáng  được  kì  vọng.  Tuy   nhiên,   công   ty   cũng   cần   chú   ý   quan   tâm   tới   phản  ứng   và   thái   độ   của  người  tiêu  dùng  sau  khi  sản  phẩm  được  tung  ra  thị  trường  để  có  những  bước  thỏa  mãn  nhu   cầu   khách  hàng  một   cách   toàn  diện  nhất.  Quảng   cáo   và   các  hình  thức  PR  cần  được  cân  nhắc  thực  hiện  thích  hợp  trách  gây  lãng  phí  cho  doanh  nghiệp  và  nhàm  chán  hay  phản  tác  dụng  đối  với  số  đông  người  tiêu  dùng.  Cuối  cùng  là  chiến  lược  giá  cần  thể  hiện  được  giá  trị  lợi  ích  tốt  nhất  mà  khách   hàng   tìm   thấy   ở   sản   phẩm   họ   đã   tin   tưởng   lựa   chọn.   thực   hiện   tốt  những  hoạt  động  marketing  này  sẽ  góp  phần  đưa  sản  phẩm  đến  gần  hơn  với  người   tiêu   dùng   và   tăng   tỉ   lệ   thành   công   trên   thương   trường   cho   doanh  nghiệp.     Nhóm  thực  hiện   The  Boys  of  Marketing  Group  –  09DQH  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfN7897i dung in.pdf
  • pdfbamp236a in.pdf
  • docxn7897i dung.docx
Luận văn liên quan