Luận văn Đa thức lượng giác và một số ứng dụng trong đại số

Luận văn Đa thức lượng giác và một số ứng dụng trong đại số Ước lượng đa thức đại số trên một khoảng và định lý Bài toán ước lượng đa thức gồm nhiều dạng toán khác nhau, như ước lượng miền giá trị của đa thức trên một atapj cho trước, ước lượng các hệ số của đa thức, ước lượng nghiệm của đa thức

pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa thức lượng giác và một số ứng dụng trong đại số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thanh_thien_563_2084514.pdf
Luận văn liên quan