Luận văn Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân

Thanh toán quốc tế là một hoạt động tài chính gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia. Do vậy, muốn phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trước hết phải quan tâm đến sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế. Trước thời kì hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, khi mà các nước đang ngày càng tăng cường giao thương với nhau, sự phát triển hoạt động thanh toán là hết sức cần thiết. Làm sao để hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính linh hoạt, chính xác, phù hợp với thông lệ quốc tế.

pdf59 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng 2.3: Doanh thu và số bộ hồ sơ của phương thức nhờ thu của MSB Thanh Xuân từ 2007 - 2009 Chỉ tiêu Đơn vị 2007 2008 2009 Nhờ thu nhập Nhờ thu xuất Bộ 43 17 58 24 79 32 Nhờ thu nhập Nhờ thu xuất VNĐ 2,659,470.15 1,645,788.85 7,980,003.7 3,108,889.3 15,182,085.88 4,567,438.12 Nguồn: báo cáo phòng KHDN - MSB Thanh Xuân Qua bảng 2.3, ta có thể thấy hoạt động nhờ thu là hoạt động có số bộ hồ cơ cũng như doanh thu chiếm tỉ trọng ít nhất trong hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh. Tuy nhiên, phương thức này vẫn có sự gia tăng đều qua các năm. Năm 2008, số bộ hồ sơ là 82, tăng 36% so với con số 60 bộ năm 2007. Năm 2009 có sự tăng nhẹ số bộ hồ sơ, tỉ lệ tăng đạt 38% so với năm 2008, tổng giá trị tăng 358% so với năm 2007. Tuy nhiên, so với nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu vẫn chiếm đa số cả về số bộ hồ sơ lẫn doanh thu. Tỷ lệ tăng của nhờ thu nhập khẩu cũng lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ tăng của nhờ thu xuất khẩu. - Doanh số và số bộ hồ sơ phương thức thư tín dụng Đây là phương thức chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu thanh toán quốc tế của chi nhánh. Cụ thể số bộ hồ sơ và doanh thu của phương thức thư tín dụng được thể hiện qua bảng 2.4: Bảng 2.4: Doanh số và số bộ hồ sơ của phương thức L/C của MSB Thanh Xuân từ 2007 – 2009 Chỉ tiêu Đơn vị 2007 2008 2009 L/C nhập L/C xuất Bộ 528 93 726 127 1273 149 L/C nhập L/C xuất VNĐ 637,102,131.87 95,199,169.13 970,089,784.3 95,942,945.7 1,725,286,931.38 213,237,710.62 Nguồn: báo cáo phòng KHDN – MSB Thanh Xuân Cũng như 2 hình thức nhờ thu và chuyển tiền, hình thức thanh toán bằng thư tín dụng có số bộ hồ sơ và doanh số tăng đều qua các năm. Trong đó, hình thức thư tín dụng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn so với thư tín dụng xuất khẩu. Năm 2008, số bộ hồ sơ thư tín dụng nhập khẩu tăng từ 528 lên 726, đạt 37.5%. Trị giá L/C nhập khẩu trong năm này cũng tăng 52.2%. Năm 2009 đánh dấu mức tăng đáng kể trong hình thức L/C nhập do hoạt động kinh doanh đã đi vào ổn định sau khủng hoảng kinh tế năm 2008. Cụ thể năm 2009, số bộ hồ sơ tăng 75.3%, đạt 1273 bộ. Doanh số trong năm này tăng đến 1,725,286,931.38 đạt 77%. Trong khi đó, doanh số hình thức thư tín dụng xuất khẩu trong năm 2008 hầu như không tăng so với năm 2007. Năm 2009, doanh số hình thức này tăng 122.2% so với năm 2008. - Doanh thu tổng phí dịch vụ TTQT Đơn vị: triệu đồng 146 960 1888 8314 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2006 2007 2008 2009 Hình 2.1: Doanh thu tổng phí dịch vụ thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân từ 2006 – 2009 (Nguồn: báo cáo phòng KHDN – MSB Thanh Xuân) Qua hình 2.1, ta thấy tổng phí dịch vụ thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân đều tăng qua các năm. Thậm chí năm 2009, doanh thu từ phí dịch vụ tăng mạnh so với năm 2008. Năm 2008 mức phí đạt 1,888,462,471. Năm 2009, mức phí tăng 340%, đạt đến 8,314,991,893. - Tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế Tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân được thể hiện qua hình 2.1 sau: 36% 0.70% 63.30% 34% 1.30% 64.70% 29% 1.50% 69.50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 Thư tín dụng Nhờ thu Chuyển tiền Hình 2.2: Tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân từ 2007 - 2009 (Nguồn: báo cáo phòng KHDN – MSB Thanh Xuân) Nhìn vào hình 2.2 ta thấy, hình thức thư tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các phương thức thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân và có xu hướng tăng dần qua các năm. Năm 2007, phương thức này chiếm tỷ trọng 63.3% và tăng lên 69.5% trong năm 2009. Tỷ trọng phương thức nhờ thu cũng tăng dần qua các năm song tỷ trọng phương thức này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các phương thức thanh toán quốc tế. - Thị phần thanh toán quốc tế 98% 2% 97.50% 2.50% 91.70% 8.30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 MSB TX Toàn hàng Hình 2.3 Thị phần thanh toán quốc tế của MSB TX từ 2007 – 2009 (Nguồn: báo cáo phòng KHDN – MSB Thanh Xuân) Hình 2.3 cho ta thấy, thị phần hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân so với toàn ngân hàng MSB tăng dần qua các năm. Năm 2008, mức tăng không nhiều so với năm 2007. Năm 2009, thị phần hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh đạt mức tăng đáng kể trong toàn hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. - Mức đóng góp của doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế vào tổng thu nhập kinh doanh của toàn chi nhánh. Hình 2.4 dưới đây thể hiện mức đóng góp của doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế vào tổng thu nhập kinh doanh của toàn chi nhánh. Mức đóng góp của doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế giảm vào năm 2008 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Năm 2009, mức đóng góp này tăng đến 26.6%, mức cao nhất trong hơn 3 năm hoạt động. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 14% 9.80% 26.60% 86% 90.20% 73.40% Doanh thu từ hoạt động TTQT Tổng thu nhập kinh doanh toàn chi nhánh Hình 2.4: Mức đóng góp của doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế vào tổng thu nhập kinh doanh của toàn chi nhánh từ 2007 - 2009 (Nguồn: báo cáo phòng KHDN - MSB Thanh Xuân) 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB – chi nhánh Thanh Xuân 2.31. Kết quả đạt được trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân. Qua hơn 3 năm kể từ ngày thành lập chi nhánh, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân đã đạt được những kết quả nhất định, và cũng đã đóng góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của toàn chi nhánh. Hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân luôn đảm bảo tuân thủ đúng thông lệ quốc tế, không ngừng thiết lập mối quan hệ với nhiều ngân hàng trong nước cũng như trên thế giới, nâng cao uy tín của ngân hàng. Nhìn chung, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân đã đạt được những thành tựu nổi bật như sau: Thứ nhất: trong việc thực hiện những nội dung phát triển đã đề ra, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân đã đạt được 1 số kết quả đáng ghi nhận như: công tác triển khai dịch vụ chuyển tiền kiều hối nhanh Money gram đã kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đội ngũ nhân viên quan hệ khách hàng đã làm tốt vai trò trong việc tiếp tục duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống, bên cạnh đó luôn tìm tòi và hướng tới mở rộng thị phần thanh toán quốc tế sang các khách hàng khác như các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp quốc doanh. Thứ hai: Doanh thu từ phí dịch vụ ngày càng tăng. Đây là kết quả của quá trình thực hiện những chiến lược đã đề ra của ban lãnh đạo chi nhánh. Như đã phân tích ở trên, doanh thu từ phí dịch vụ thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân đều tăng qua các năm, góp phần không nhỏ trong doanh thu của toàn ngân hàng. Điều này chứng tỏ chất lượng dịch vụ thanh toán của chi nhánh ngày càng được chú trọng cải thiện nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, sự phát triển hoạt động thanh toán quốc tế cũng sẽ tạo điều kiện để các hoạt động khác phát triển điển hình như hoạt động mua bán ngoại tệ. Sự phát triển hoạt động này giúp đáp ứng nhu cầu vay ngoại tệ của khách hàng nhằm thanh toán các hợp đồng thanh toán quốc tế, tạo điều kiện tăng dư nợ ngoại tệ cho ngân hàng. Thứ ba: quản trị rủi ro tốt. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân luôn kiểm soát được rủi ro ở mức độ thấp nhất. Do vậy mức kí quỹ của các hợp đồng giảm dần kể từ khi thành lập ngân hàng đến nay. Hiện tại, mức kí quỹ của các hợp đồng đạt mức thấp nhất 5%. Điều này chứng tỏ, MSB Thanh Xuân đã có những biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhằm tránh mức tối đa các trường hợp rủi ro về thanh toán quốc tế xảy ra. Thứ tư: mở rộng quan hệ với các ngân hàng, đại lý trong nước và trên thế giới. Không chỉ nâng cao uy tín với các ngân hàng trong nước, MSB Thanh Xuân còn chú trọng việc nâng cao uy tín của mình với các ngân hàng nước ngoài. Mục đích nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động thanh toán quốc tế, để hoạt động thanh toán quốc tế diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Đặc biệt đối với các giao dịch quốc tế, việc mở rộng quan hệ với các đại lý chi nhánh tại nước ngoài đã giúp quy trình thanh toán được xử lý nhanh gọn mà vẫn đảm bảo chất lượng cho giao dịch. Thứ năm: đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình với công việc. Đội ngũ nhân viên của phòng thanh toán quốc tế là một ưu điểm không thể không kể đến. Sự hiểu biết về nghiệp vụ, thành thạo tiếng Anh và tin học văn phòng của cán bộ thanh toán đã giúp cho hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh diễn ra trôi chảy, ít mắc phải sai sót. Bên cạnh đó, công tác tư vấn cho khách hàng cũng được cán bộ thanh toán đảm nhận rất tốt. Điều này giúp củng cố niềm tin của khách hàng khi tham gia các giao dịch thanh toán tại chi nhánh. Thứ sáu: Giá trị cũng như số món thanh toán quốc tế tăng đều qua các năm. Như đã phân tích ở trên, tốc độ tăng của năm sau cao hơn năm trước đặc biệt là ở phương thức thanh toán bằng thư tín dụng. Số bộ hồ sơ L/C nhập khẩu năm 2009 tăng đến 1273 bộ so với 726 bộ năm 2008. Doanh số mà hoạt động thanh toán quốc tế mang lại đã đóng góp một phần không nhỏ trong doanh thu hàng năm của chi nhánh. 2.3.2. Những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân còn có những mặt tồn tại sau: Thứ nhất: Là một trong những nội dung phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế tuy nhiên sự phối hợp giữa các phòng ban nhằm đạt được sự phát triển đồng bộ và hiệu quả chưa thực sự nhuần nhuyễn. Diển hình là công tác kinh doanh ngoại hối. Kinh doanh ngoại hối là một hoạt động bổ trợ quan trọng cho hoạt động thanh toán quốc tế. Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động này của MSB Thanh Xuân trong 2 năm gần đây có sự sụt giảm đáng kể. 1 phần nguyên nhân là do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Bảng 2.5: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Thu từ kinh doanh ngoại tệ 18.8 391.08 -1,275.2 -4,282.3 Nguồn: báo cáo tài chính MSB Thanh Xuân Thứ hai: Các phương thức thanh toán quốc tế chưa đa dạng. Hiện nay MSB Thanh Xuân mới chỉ cung cấp 3 loại hình thanh toán quốc tế chủ yếu là chuyển tiền, nhờ thu, và thư tín dụng. Đặc biệt trong hình thức thu tín dụng, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân mới chỉ áp dụng cho thư tín dụng trả ngay hoặc trả chậm chứ chưa áp dụng một số L/C khác như L/C điều khoản đỏ, L/C giáp lưng…do trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng ngân hàng chưa thực sự thành thạo với những loại hình L/C đặc biệt này. Việc đa dạng hóa các loại hình thanh toán là vô cùng quan trọng bởi nó mang lại cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn và nhiều tiện ích khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác nhau của chi nhánh. Thứ ba: hoạt động marketing chưa làm nổi bật những lợi ích từ hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Marketing là một trong những hoạt động hàng đầu của ngân hàng, đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển của ngân hàng. Hoạt động marketing được tổ chức tốt sẽ mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh cũng như mang lại vị thế, hình ảnh của ngân hàng đến người tiêu dùng. Trong những năm gần đây, MSB Thanh Xuân cũng như các chi nhánh khác trong toàn ngân hàng đã có những chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm một cách rộng rãi, tiếp cận tới các bộ phận dân cư. Tuy nhiên hoạt động marketing của MSB nói chung và MSB Thanh Xuân nói riêng vẫn chỉ mang tính quảng bá chung chung về cả ngân hàng, chưa có điểm nhấn tạo tính riêng biệt cho hoạt động TTQT. Mặc dù hiện nay chi nhánh đã đưa vào áp dụng hai phương thức thanh toán mới là money gram và thẻ thanh toán quốc tế song hai phương thức này vẫn chưa được quảng bá rộng rãi đến khách hàng nên hầu như khách hàng vẫn chỉ biết đến dịch vụ thanh toán này thông qua những ngân hàng lớn như ngân hàng ngoại thương. Thứ tư: tỷ trọng giữa thanh toán nhập khẩu và xuất khẩu còn ở mức chênh lệch cao. Như đã phân tích ở trên, doanh số từ thanh toán nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn, lấn át hơn cả so với thanh toán xuất khẩu. Đây là một nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn ngoại tệ. Do vậy, việc cân đối giữa thanh toán nhập khẩu và xuất khẩu là một nhiệm vụ cần thiết mà ban lãnh đạo chi nhánh cần phải giải quyết trong thời gian tới. Thứ năm: đối tượng khách hàng thanh toán còn hạn chế. Cho tới nay, hầu hết khách hàng của chi nhánh đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, và chủ yếu là các doanh nghiệp đã có quan hệ tín dụng thân thiết với ngân hàng. Do vậy, doanh số của từng bộ hồ sơ còn hạn chế. Những khách hàng là các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp quốc doanh vẫn là mục tiêu đối tượng cần hướng tới trong giai đoạn 2010 – 2015. Vì thế, trong tương lai, chi nhánh cần có những biện pháp tích cực thu hút những khách hàng là những tổng công ty lớn và các doanh nghiệp quốc doanh. 2.4 Nguyên nhân của những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân Với những hạn chế bộc lộ trong quy trình thanh toán quốc tế của chi nhánh như đã đề cập ở trên, ban lãnh đạo chi nhánh cần có những biện pháp để hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của chi nhánh mình hơn nữa. Để làm được điều đó, trước hết phải tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó. 2.4.1. Nguyên nhân khách quan Thứ nhất: Chưa có một môi trường pháp lý cụ thể đối với hoạt động thanh toán quốc tế. Tính cho đến thời điểm này, Việt Nam chưa đưa ra một văn bản pháp lý cụ thể nào quy định riêng cho hoạt động thanh toán quốc tế, ngoại trừ một số quy tắc nhỏ lẻ được quy định trong một số văn bản luật như Luật Dân Sự 2005, Luật Thương mại 2005. Những quy định này thiếu tính thống nhất, nhiều khi lại chồng chéo mâu thuẫn nhau. Do vậy, hầu hết hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng Việt Nam đều dựa trên những thông lệ quốc tế có sẵn như UCP 600, Incoterm 2000… Vì vậy, khi có sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch, nhiều khi ngân hàng không biết phải giải quyết như thế nào hoặc tùy theo từng trường hợp mà đưa ra các phương án giải quyết cho phù hợp với thông lệ quốc tế mà vẫn đảm bảo được lợi ích giữa các bên. Thứ hai: Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong nước với nhau và với các ngân hàng nước ngoài. Hiện nay, số lượng ngân hàng tham gia vào thị trường tài chính ngày càng lớn. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng. Mục tiêu được đặt ra là làm thế nào để cạnh tranh được với các ngân hàng khác, tạo được chỗ đứng riêng cho ngân hàng mình trên thị trường tài chính. Không chỉ riêng MSB Thanh Xuân mà cả các ngân hàng khác luôn tìm mọi cách nhằm thu hút khách hàng. Nhất là khi Việt Nam ra nhập WTO tạo điều kiện cho các ngân hàng quốc tế quy mô lớn vào Việt Nam. Thị trường ngân hàng được mở rộng đồng nghĩa với việc mức độ cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt hơn. Do vậy, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng nói riêng. Thứ ba: Tình hình thế giới biến động. Giai đoạn 2004 – 2008 là giai đoạn nền kinh tế thế giới có nhiều biến động. Đặc biệt trong năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra, hàng loạt các ngân hàng lớn ở Mỹ phải tuyên bố phá sản vì không thanh toán được các khoản nợ. Tình hình tài chính tiền tệ đặc biệt là hoạt động kinh doanh ngoại hối bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này gây ra nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt động thanh toán quốc tế. Sự mất ổn định tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả ngân hàng lẫn khách hàng. Nguồn cung ứng ngoại tệ của ngân hàng bị hạn chế còn khách hàng khó khăn hơn trong việc mua ngoại tệ để thanh toán các hợp đồng ngoại thương. Thứ tư: trình độ hiểu biết về quy trình thanh toán quốc tế của khách hàng còn thấp. Đặc biệt khách hàng của MSB Thanh Xuân chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy trình độ hiểu biết về quy trình thanh toán quốc tế còn hạn chế. Điều này dẫn đến việc hồ sơ chứng từ khách hàng gửi tới ngân hàng còn nhiều sai dót khiến cho cả phía ngân hàng lẫn khách hàng đều mất thời gian sửa chữa. Do vậy gây lãng phí nguồn lực một cách không cần thiết hoặc đôi khi làm chậm thời hạn kinh doanh của hợp đồng gây ra tổn thất cho khách hàng. 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất: Ngân hàng Hàng Hải tuy là một trong 10 ngân hàng thương mại cổ phần có số vốn trên 1.500 tỷ đồng, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tuy nhiên ngân hàng Hàng Hải vẫn là một ngân hàng tách ra từ ngành Hàng Hải, chủ yếu phục vụ cho các hoạt động thanh toán quốc tế của ngành. Điều này gây ảnh hưởng tới thị phần khách hàng của chi nhánh. Do vậy, khách hàng của chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng khách hàng là doanh nghiệp lớn không nhiều. Thứ hai: Nguồn nhân lực còn hạn chế. Điều này được thể hiện ở trình độ đội ngũ cán bộ thanh toán quốc tế. MSB Thanh Xuân sở hữu một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi. Điều này mang lại nhiều lợi thế trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế, song không phải là không có điểm bất lợi. Một đội ngũ trẻ thường ít kinh nghiệm, mức độ cọ xát trên thị trường còn ít. Trong khi hoạt động thanh toán quốc tế là một mảng hoạt động chứa nhiều rủi ro đòi hỏi những người thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế không chỉ am hiểu về luật thanh toán quốc tế mà còn phải nhanh nhạy trong việc xử lý các sai sót hay gian lận trên giấy tờ thủ tục. Thứ ba: Công tác marketing chưa được quảng cáo được lợi ích của việc thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh tới khách hàng. Tuy chi nhánh đã có khá nhiều đợt khuyến mãi, chương trình bốc quà may mắn nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Tuy nhiên, những hoạt động này nhằm quảng bá một hình ảnh chung chứ chưa chú trọng quảng bá hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh. Vì thế, khách hàng chưa biết rõ được những lợi ích khi tham gia một giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho doanh thu cũng như thị phần khách hàng của hoạt động thanh toán quốc tế chưa được mở rộng như kì vọng của chi nhánh. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI MSB THANH XUÂN 3.1 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân trong giai đoạn 2010 – 2015 Kể từ khi thành lập đến nay, MSB Thanh Xuân không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động cũng như doanh số kinh doanh của mình nhằm khẳng định vị thế của chi nhánh trong toàn ngân hàng và trên thị trường tài chính. Giai đoạn 2010 – 2015 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của MSB Thanh Xuân. Để phát triển hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban. Trong đó, hoạt động thanh toán quốc tế đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh. Do vậy, một số định hướng phát triển hoạt động này được đưa ra như sau: - Thứ nhất: Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng các phương thức thanh toán quốc tế đã đưa ra, chi nhánh cần đa dạng hóa các hình thức thanh toán quốc tế mới như séc du lịch, các loại hình L/C khác (L/C giáp lưng, L/C điều khoản đỏ). - Thứ hai: Hoàn thiện quy trình thanh toán phù hợp với thông lệ quốc tế. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất. - Thứ ba: Phát triển dịch vụ thanh toán không chỉ về mặt số lượng mà còn về mặt chất lượng. Điều này thể hiện qua việc tăng mức tổng phí dịch vụ TTQT và tăng số lượng khách hàng giao dịch. Ngoài ra, việc cân đối giữa thanh toán nhập khẩu và xuất khẩu là nhiệm vụ hết sức cần thiết mà ban lãnh đạo chi nhánh cần quan tâm. - Thứ tư: dịch vụ thanh toán hướng tới nhiều đối tượng khách hàng. Không chỉ hướng tới những đối tượng khách hàng đã có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng (chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ), hoạt động thanh toán của MSB Thanh Xuân còn cần phải chú trọng hướng tới các khách hàng doanh nghiệp lớn. - Thứ năm: Nâng cao chất lượng tuyển dụng, phát triển công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ TTQT. - Thứ sáu: Nâng cao khả năng thanh toán của ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các phòng ban của chi nhánh nhằm nâng cao doanh số lợi nhuận hàng năm của chi nhánh, tạo lập niềm tin của khách hàng vào khả năng thanh toán của chi nhánh. 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân giai đoạn 2010 – 2015 Giai đoạn 2010 – 2015 là giai đoạn phát triển vượt bậc hoạt động thanh toán quốc tế của MSB nói chung và MSB Thanh Xuân nói riêng. Cùng với hệ thống toàn ngân hàng, MSB Thanh Xuân có đề ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh như sau: 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc tế Hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc tế của một ngân hàng không chỉ bao gồm hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế mà còn bao gồm hiện đại hóa công nghệ thanh toán quốc tế. Một quy trình thanh toán quốc tế nhanh chóng, gọn nhẹ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ngân hàng. Với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, khách hàng không chỉ đòi hỏi một dịch vụ thanh toán nhanh chóng, đầy tiện ích, mà còn yêu cầu dịch vụ thanh toán đó phải đạt chuẩn về mặt chất lượng, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán là nhiệm vụ cần thiết mà ban lãnh đạo của toàn MSB nói chung và MSB Thanh Xuân nói riêng cần phải quan tâm chú ý. Muốn hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế cần có sự phối hợp giữa các phòng ban như phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng dịch vụ khách hàng…Bên cạnh đó, đầu tư công nghệ thanh toán quốc tế hiện đại là yếu tố không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện hệ thống thanh toán của chi nhánh. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, công nghệ thanh toán hiện đại sẽ giúp hoạt động thanh toán của chi nhánh diễn ra thông suốt, liên tục, nhanh chóng, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối. Do vậy, hoàn thiện hệ thống thanh toán một cách hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ cấp bách trước mắt cần phải thực hiện đối với chi nhánh MSB Thanh Xuân. 3.2.2 Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các phương thức thanh toán quốc tế. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước có thêm nhiều cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tự trau dồi cho mình hiểu biết chung về hoạt động tín dụng, thanh toán quốc tế, các thông lệ quốc tế để có thể hoạt động một cách thuận lợi hơn. Điều này giúp cho doanh nghiệp không mắc phải sai sót khi thực hiện một giao dịch thanh toán quốc tế cũng như rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch. Cho đến nay, MSB Thanh Xuân mới chỉ đưa vào áp dụng ba hình thức thanh toán chính là chuyển tiền, nhờ thu và thư tín dụng. Trước nhu cầu đa dạng của khách hàng, chi nhánh cần phải nỗ lực không chỉ nâng cao chất lượng những phương thức thanh toán truyền thống đã áp dụng mà còn cần tìm tòi, nghiên cứu để đa dạng hóa các loại hình thanh toán quốc tế. So với các ngân hàng cổ phần khác, MSB Thanh Xuân được coi là một ngân hàng cung cấp khá nhiều loại hình thanh toán mới như dịch vụ chuyển tiền kiều hối nhanh, thẻ thanh toán quốc tế. Từ cuối 2008, MSB Thanh Xuân đã bắt đầu triển khai áp dụng hai hình thức này. Tuy nhiên, để theo kịp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia, chi nhánh cần quan tâm phát triển không chỉ hai hình thức chuyển tiền kiều hối nhanh, thẻ thanh toán quốc tế như đã đề cập ở trên mà còn nên quan tâm đến các hình thức thanh toán khác. Ví dụ như trong loại hình thanh toán L/C, những phương thức thanh toán L/C giáp lưng, L/C điều khoản đỏ, L/C tuần hoàn đã được các ngân hàng trên thế giới áp dụng khá nhiều. Tuy những loại hình thanh toán này không phải là mới song ở Việt Nam các ngân hàng vẫn chưa hề áp dụng. Do vậy, nỗ lực cố gắng đưa các loại hình thanh toán này vào áp dụng trong giai đoạn tới là một kết quả đáng ghi nhận của MSB Thanh Xuân. Điều này không chỉ giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian mà khách hàng còn có thêm nhiều lựa chọn trong việc thanh toán, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có thể giảm thiểu rủi ro cho khách hàng cũng như cho chính ngân hàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế. 3.2.3 Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ thanh toán quốc tế Hiện nay, với những phương thức thanh toán đã đưa ra, MSB Thanh Xuân đã cung cấp một số loại hình hỗ trợ thanh toán quốc tế như bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ. Trong đó tiêu biểu nhất là hình thức bảo lãnh thanh toán và kinh doanh ngoại tệ. Bảng 3.1: Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh thanh toán Đơn vị: đồng Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Thu từ bảo lãnh 60,596,700 543,893,609 1,549,394,378 1,187,641,876 Nguồn: báo cáo tài chính 2006 – 2009 MSB Thanh Xuân Nhìn vào bảng trên ta thấy doanh tu từ nghiệp vụ bảo lãnh của chi nhánh liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại tệ giảm đáng kể trong hai năm gần đây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới 2008 khiến tỷ giá hối đoái biến động không ngừng. Để giải quyết vấn đề này, chi nhánh cần phối hợp linh hoạt các nghiệp vụ option (quyền chọn), nghiệp vụ swap (nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ), nghiệp vụ forward (giao dịch kỳ hạn). Ngoài ra, việc áp dụng một mức lãi suất phù hợp sẽ giúp thu hút nhiều hơn nguồn ngoại tệ cho chi nhánh. Từ đó cho thấy việc phát triển các hoạt động hỗ trợ thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh. Bên cạnh những hình thức hỗ trợ thanh toán đã đề cập ở trên, trong giai đoạn tới, chi nhánh cần nghiên cứu đưa ra thị trường hình thức hỗ trợ khác như bao thanh toán, chiết khấu bộ chứng từ. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động thanh toán quốc tế và các hoạt động hỗ trợ thanh toán sẽ giúp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam giải quyết được vấn đề thiếu hụt vốn đầu tư. Trên cơ sở đó, hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh có thể thu hút thêm được nhiều khách hàng hơn bao gồm cả những doanh nghiệp lớn và những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3.2.4 Nâng cao trình độ của cán bộ thanh toán quốc tế. Nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thanh toán quốc tế chiếm một vai trò quan trọng và thật sự cần thiết. Để hoạt động thanh toán có thể diễn ra được trôi chảy một mặt không thể không nhắc tới trình độ của người cán bộ thanh toán. Chính vì vậy, việc đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ phòng thanh toán quốc tế của chi nhánh là hết sức cần thiết và là mục tiêu quan trọng mà ban lãnh đạo của MSB Thanh Xuân cần đạt được trong giai đoạn tới. Công tác đào tạo cán bộ thanh toán quốc tế của chi nhánh không chỉ chú trọng tới trình độ nghiệp vụ của lĩnh vực thanh toán quốc tế mà còn cần phải bổ trợ thêm các kĩ năng khách như kĩ năng đàm phán ký kết hợp đồng thương mại quốc tế, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt…Để đạt được mục tiêu này, MSB Thanh Xuân đã có một số chính sách phát triển nguồn nhân lực thanh toán quốc tế như sau: - Đối với công tác tuyển dụng: chi nhánh cần tiến hành một cách kĩ lưỡng, nhằm chọn ra những người đạt điều kiện tiêu chuẩn, phù hợp với tính chất công việc. Ngoài yếu tố bằng cấp, ứng viên tham gia thi tuyển cần có sự am hiểu về luật pháp, thông lệ quốc tế, kĩ năng sử dụng tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo. Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần có kĩ năng làm việc ở môi trường nhiều áp lực, khả năng tư duy phân tích tốt, có trách nhiệm với công việc. - Đối với công tác đào tạo cán bộ thanh toán quốc tế: chi nhánh cần thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ thanh toán quốc tế nhằm giúp cho các cán bộ thanh toán quốc tế kịp thời nắm bắt được sự thay đổi trong môi trường làm việc kinh doanh cũng như sự thay đổi của luật pháp, thông lệ quốc tế. Không chỉ chú trọng đào tạo kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ thanh toán, chi nhánh cũng cần chú ý đào tạo kĩ năng, thái độ phục vụ khách hàng. Đây là yếu tố không thể bỏ qua trong quá trình đào tạo trình độ cán bộ bởi khách hàng là người quyết định chủ yếu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một tinh thần phục vụ khách hàng nhiệt tình, tận tụy với công việc sẽ giúp thu hút ngày càng nhiều lượng khách hàng đến với dịch vụ thanh toán nói riêng và các dịch vụ khác nói chung của ngân hàng. Ngoài ra, chi nhánh cũng cần xây dựng một cơ chế thưởng phạt cũng như hệ thống đánh giá thái độ làm việc của nhân viên nhằm không chỉ khuyến khích nhân viên làm việc nhiệt tình mà còn tạo lập tính kỉ luật trong môi trường làm việc của chi nhánh. 3.2.5 Đẩy mạnh công tác marketing cho hoạt động thanh toán quốc tế. Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động marketing đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mặc dù toàn MSB nói chung và MSB Thanh Xuân nói riêng đã có những nỗ lực nhằm quảng bá hình ảnh của mình đến với khách hàng song đó cũng chỉ là đưa đến cho khách hàng một diện mạo chung chung về ngân hàng chứ chưa làm nổi bật lên lên hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Từ đó, khách hàng hầu như chưa biết hết được những dịch vụ thanh toán hay những tiện ích của những dịch vụ này mà ngân hàng đã cung cấp ra thị trường. Ví dụ như dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế và dịch vụ chuyển tiền kiều hối nhanh là hai dịch vụ mới nhất mà ngân hàng mới đưa vào áp dụng. Đây là hai dịch vụ mà không phải ngân hàng cổ phần nào cũng áp dụng. Do đó, chi nhánh nói riêng cũng như toàn ngân hàng nói chung cần có những hoạt động marketing nhiều hơn nữa để quảng bá cho sản phẩm của mình. Một vài chính sách marketing có thể được đưa ra như sau: - Tạo lập một hình ảnh riêng cho hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Hiện nay, những phương thức thanh toán phổ biến hầu như đều được các ngân hàng áp dụng. Do đó, để tạo lập được một hình ảnh riêng cho hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng, ban lãnh đạo chi nhánh cần phải xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình. Lợi thế đó là mức độ an toàn của giao dịch, chi phí dịch vụ hay thời gian thực hiện giao dịch…Đây là việc làm cần thiết bởi nó đem lại cho chi nhánh ấn tượng riêng đối với khách hàng, giúp thu hút được nhiều lượng khách hàng đến với dịch vụ của mình hơn. Hiện nay, với công nghệ hiện đại trong thanh toán quốc tế giúp rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch, ngân hàng có thể chú trọng hơn đến yếu tố chi phí dịch vụ hay mức độ an toàn của dịch vụ để xây dựng cho mình một hình ảnh riêng, khác biệt với các ngân hàng khác. - Thường xuyên có những buổi hội thảo giới thiệu những sản phẩm dịch vụ mới của mình đến khách hàng, giúp khách hàng hiểu thêm về các sản phẩm cũng như tiện ích mà những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng mang lại cho khách hàng. Điều này góp phần làm tăng khả năng thu hút khách hàng trong sự phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. 3.2.6 Mở rộng quan hệ với các ngân hàng khác trong và ngoài nước Việc mở rộng quan hệ với các ngân hàng khác trong và ngoài nước không chỉ giúp ngân hàng học hỏi kinh nghiệm làm việc từ các ngân hàng bạn mà còn giúp ngân hàng tìm kiếm thêm nhiều khách hàng nhằm mở rộng thị trường, nâng cao thị phần của ngân hàng mình trong hoạt động thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có thể tận dụng nguồn vốn tài trợ của ngân hàng bạn để bổ sung nguồn vốn ngoại tệ của mình, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 3.2.7 Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng Hoạt động thanh toán quốc tế là một hoạt động chứa nhiều rủi ro bởi hoạt động này phụ thuộc nhiều vào sự biến động tỷ giá của thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng. Do đó việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu của khách hàng là một nhiệm vụ khá cấp thiết đặt ra cho ban lãnh đạo của chi nhánh. Nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi theo từng thời kì. Vì vậy việc nắm bắt rõ những thay đổi này đòi hỏi đội ngũ cán bộ của chi nhánh phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu của thị trường một cách liên tục. Có như thế, hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh mới có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, việc xác định rõ đối thủ cạnh tranh và đối tượng khách hàng mà ngân hàng nhắm tới cũng đóng vai trò quan trọng nhằm phát triển hệ thống thanh toán của ngân hàng. Chỉ có hiểu rõ điểm yếu điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh thì ngân hàng mới có thể đưa ra những dịch vụ tốt nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của khách hàng. Ngoài ra, công tác tư vấn khách hàng cũng cần được chú trọng bởi không phải khách hàng nào cũng có thể nắm bắt rõ các thông lệ quốc tế. Vì vậy, dịch vụ tư vấn khách hàng cũng cần được ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm, chú trọng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng. 3.2.8 Nâng cao uy tín của ngân hàng trong khả năng thanh toán. Để làm được điều này, trước hết hệ thống thanh toán của ngân hàng phải đạt những chuẩn được mực như đã đề cập ở trên. Bên cạnh đó, việc phát triển các hoạt động kinh doanh khác nhằm tăng lợi nhuận kinh doanh hàng năm cũng góp phần nâng cao khả năng thanh toán của ngân hàng. 3.3 Kiến nghị nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân 3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 3.3.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống thanh toán quốc tế Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, khi mà các quốc gia đều đang áp dụng các thông lệ quốc tế và luật pháp quy định riêng của từng nước trong việc thanh toán thì chính phủ Việt Nam cần sớm đưa ra một khung pháp lý riêng của quốc gia dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bởi lẽ đã có không ít trường hợp sai sót xảy ra trong quá trình giao dịch thanh toán quốc tế mà các ngân hàng không biết xử lý như thế nào cho phù hợp với thông lệ quốc tế mà vẫn đảm bảo được lợi ích giữa các bên. Theo quy định của thế giới, khi hai bên có xảy ra tranh chấp trong hợp đồng ngoại thương sẽ ưu tiên giải quyết theo luật pháp của từng nước thay vì theo thông lệ quốc tế đang được áp dụng. Do đó việc chính phủ Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra được chính sách nhất quán cho hoạt động thanh toán quốc tế là một thiệt thòi lớn đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vì nếu muốn giải quyết theo luật pháp nước nhà khi có tranh chấp xảy ra, các doanh nghiệp hoàn toàn không có cơ sở pháp luật nào để đưa vào giải quyết vấn đề. Chính vì lẽ đó, chính phủ Việt Nam cần sớm ban hành cơ chế pháp luật làm cơ sở điều chỉnh cho hoạt động thanh toán quốc tế. Văn bản này vừa phải phù hợp với mọi thông lệ quốc tế, vừa phải phù hợp với đặc điểm riêng của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc xây dựng một cơ chế chính sách ổn định, hợp lý dành cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng. Điều này giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước có một môi trường kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, do sự biến động không ngừng môi trường kinh doanh thế giới, các chính sách xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng cần phải có tính linh hoạt, thay đổi phù hợp với xu thế biến đổi của thế giới. Để sự thay đổi liên tục này không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chính phủ Việt Nam cần có những thông báo cụ thể tới các doanh nghiệp trước khi áp dụng chính sách mới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của mình phù hợp với môi trường kinh doanh, luật pháp trong nước và thông lệ quốc tế. 3.3.1.2 Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Trước tình hình tài chính thế giới biến động không ngừng, thêm vào đó là ảnh hưởng của tình trạng lạm phát, chính phủ Việt Nam cần nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của nên kinh tế bằng cách liên tục theo dõi, phân tích và nhận định tình hình tài chính trong nước cũng như thế giới. Điều này giúp chính phủ có thể đề ra các biện pháp mang tính kịp thời nhằm đối phó với sự biến động của kinh tế thế giới mà điển hình là sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng trong nước. Việc hạn chế tối đa sự tác động xấu của nền kinh tế thế giới sẽ đảm bảo độ an toàn cho các hoạt động thanh toán trong nước, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dẫn tới thúc đẩy sự phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng. 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Trước tình hình biến động tỷ giá thế giới đặc biệt là trong năm 2008, Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần có những biện pháp ổn định giá tiền tệ trong nước, duy trì mức lạm phát nhằm cân bằng thị trường, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên đa dạng nguồn ngoại tệ dự trữ bởi nếu chỉ tập trung dự trữ USD thì khi có biến động mạnh về tỷ giá USD như năm 2008 vừa qua sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến quan hệ tỷ giá giữa USD và VNĐ. Vì vậy, việc dự trữ những ngoại tệ mạnh khác như EURO sẽ giúp Ngân hàng nhà nước dễ điều chỉnh mức tỷ giá trong nước hơn khi có xảy ra biến động tỷ giá. Điều này giúp ổn định khả năng thanh toán của các ngân hàng trong nước, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. 3.3.3 Kiến nghị đối với MSB Là một chi nhánh trực thuộc Ngân hàng cổ phần thương mại Hàng Hải, các hoạt động của chi nhánh Thanh Xuân đều dựa trên chính sách của toàn MSB. Do vậy, để có thể phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh nói riêng và hoạt động của toàn ngân hàng nói chung, ban lãnh đạo của MSB cần đưa ra những chính sách phát triển phù hợp như: mở rộng mạng lưới, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên… - Việc mở rộng mạng lưới hoạt động sẽ giúp cho các giao dịch thanh toán quốc tế diễn ra trôi chảy hơn. Trong giai đoạn tới, MSB không chỉ hướng tới việc mở rộng mạng lưới trong nước mà còn cần phải chú trọng việc mở rộng mạng lưới trên toàn thế giới. Hiện nay, MSB đã có khá nhiều ngân hàng đại lý tại các quốc gia trên thế giới như Úc, Mỹ, Đức…Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới là công tác cần được tiến hành liên tục, thường xuyên. Điều này không chỉ giúp cho hoạt động thanh toán diễn ra dễ dàng hơn giữa các quốc gia mà còn tạo điều kiện thu hút thêm nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước. Kết quả là thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thanh toán của chi nhánh Thanh Xuân nói riêng và các chi nhánh khác trực thuộc ngân hàng nói chung. - Nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên cũng là một nhiệm vụ cần giải quyết trong giai đoạn tới. Với trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, cán bộ ngân hàng có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng hơn. Từ đó, nâng cao năng suất làm việc cũng như hiệu suất công việc. - Bên cạnh đó, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thanh toán quốc tế góp phần không nhỏ trong sự phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Ban lãnh đạo MSB nên tổ chức thường xuyên các buổi giao lưu giữa các chi nhánh (thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao toàn ngân hàng), tạo điều kiện học hỏi cho chính các cán bộ ngân hàng. Công tác giám sát chất lượng đội ngũ cán bộ cần được tiến hành sát sao để có những biện pháp kịp thời trong việc tuyển dụng hay luân chuyển các cán bộ có nhiều kinh nghiệm về các chi nhánh. Kết luận Thanh toán quốc tế là một hoạt động tài chính gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia. Do vậy, muốn phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trước hết phải quan tâm đến sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế. Trước thời kì hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, khi mà các nước đang ngày càng tăng cường giao thương với nhau, sự phát triển hoạt động thanh toán là hết sức cần thiết. Làm sao để hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính linh hoạt, chính xác, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây chính là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với các nhà quản trị trên thị trường tài chính nói chung và ban lãnh đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân nói riêng. Qua các phân tích ở trên, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này đã giải quyết được những vấn đề sau: - Nghiên cứu một cách tổng quát về sự thành lập và quá trình hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải nói chung và chi nhánh Thanh Xuân nói riêng. - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân. Đánh giá những kết quả đạt được và những điểm yếu còn tồn tại trong sự phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh, từ đó đưa ra nguyên nhân để khắc phục. - Dựa trên thực trạng phát triển và nguyên nhân của những tồn tại, bài báo cáo đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục tồn tại và phát triển hơn nữa hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân. Danh mục tài liệu tham khảo 1. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo (chủ biên) (2009), Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, NXB Tài chính, Hà nội. 2. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. 3. Quy tắc và thực hành thống nhất về thư tín dụng chứng từ, số 600, của ICC xuất bản năm 2007. 4. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán quốc tế của Maritime Bank 5. Bản cáo bạch Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 6. Báo cáo thường niên Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam năm 2007 – 2009 7. Báo cáo tài chính Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân năm 2007 – 2009 8. www.http//msb.com.vn 9. Luận văn tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế quốc dân - Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội Sinh viên thực hiện: Bùi Thúy Nga Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hường - Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần kĩ thương Việt Nam (Techcombank) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Thúy Giảng viên hướng dẫn: TS Tạ Lợi MỤC LỤC Lời mở đầu.................................................................................................... 1 CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI (MSB) .................................................................... 5 1.1Quá trình hình thành và phát triển của MSB .............................................. 5 1.1.1 Giới thiệu chung về MSB ...................................................................... 5 1.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của MSB ........................................... 11 1.1.3Một số hoạt động chính của MSB ......................................................... 15 1.2Quá trình thành lập và phát triển chi nhánh Thanh Xuân ......................... 20 1.2.1 Quá trình thành lập và phát triển chi nhánh ......................................... 20 1.2.2 Một số đặc thù trong hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân ........ 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI MSB THANH XUÂN .......................................... 25 2.1 Quy trình tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế ...................................... 25 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân .......... 25 2.2.1 Nội dung phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân. ......... 25 2.2.2 Các tiêu chí đo lường kết quả hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân. ................................................................................................. 27 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB – chi nhánh Thanh Xuân ........................................................................................ 34 2.3.1. Kết quả đạt được trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân. ....................................................................................... 34 2.3.2. Những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân ........................................................................................ 37 2.4 Nguyên nhân của những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân ....................................................................... 39 2.4.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................... 39 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan ....................................................................... 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI MSB THANH XUÂN ...................................................... 42 3.1 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân trong giai đoạn 2010 – 2015 ................................................................ 42 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân giai đoạn 2010 – 2015 .................................................................................. 43 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc tế ............................................... 43 3.2.2 Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các phương thức thanh toán quốc tế. .. 44 3.2.3 Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ thanh toán quốc tế .......................... 45 3.2.4 Nâng cao trình độ của cán bộ thanh toán quốc tế. ................................ 46 3.2.5 Đẩy mạnh công tác marketing cho hoạt động thanh toán quốc tế. ........... 48 3.2.6 Mở rộng quan hệ với các ngân hàng khác trong và ngoài nước............ 49 3.2.7 Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng ............ 49 3.2.8 Nâng cao uy tín của ngân hàng trong khả năng thanh toán. ................. 50 3.3 Kiến nghị nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại MSB Thanh Xuân ................................................................................................. 50 3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước ................................................................ 50 3.3.3 Kiến nghị đối với MSB........................................................................ 52 Kết luận ....................................................................................................... 54 Danh mục tài liệu tham khảo ..................................................................... 55 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chỉ số ROE của MSB từ 2006 - 2009 ........................................... 11 Hình 1.2: Chỉ số ROA của MSB từ 2006 – 2009 .......................................... 12 Hình 1.3: Tổng tài sản của MSB từ 2006 – 2009 .......................................... 12 Hình 1.4: Tổng dư nợ của MSB từ 2006 – 2009 ........................................... 13 Hình 1.5: Tổng vốn huy động của MSB từ 2006 - 2009 ............................... 14 Hình 1.6: Cơ cấu vốn huy động của MSB giai đoạn 2006 – 2009................. 16 Hình 1.7: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng 2006 – 2009 ............... 17 Hình 1.8: Tình hình huy động vốn của MSB Thanh Xuân ............................ 21 Hình 1.9: Tổng dư nợ MSB Thanh Xuân từ 2007 – 2009 ............................. 21 Hình 1.10: Lợi nhuận trước thuế của MSB Thanh Xuân............................... 22 giai đoạn 2007 - 2009 ................................................................................... 22 Hình 1.11: Tổng thu nhập kinh doanh MSB Thanh Xuân ............................. 23 giai đoạn 2007 – 2009 .................................................................................. 23 Hình 2.1: Doanh thu tổng phí dịch vụ thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân từ 2006 – 2009 .................................................................................... 32 Hình 2.2: Tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế của MSB Thanh Xuân từ 2007 - 2009 .............................................................................................. 32 Hình 2.3 Thị phần thanh toán quốc tế của MSB TX từ 2007 – 2009 ............ 33 Hình 2.4: Mức đóng góp của doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế vào tổng thu nhập kinh doanh của toàn chi nhánh từ 2007 - 2009 ....................... 34 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Vốn điều lệ MSB.......................................................................... 11 Bảng 1.2: Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh MSB ..................... 14 Bảng 1.3: So sánh một số chỉ tiêu các NHTMCP năm 2007 ......................... 15 Bảng 1.4: Dư nợ ngắn hạn và trung hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của MSB TX ................................................................................................ 22 Bảng 2.1:Doanh số thanh toán của các phương thức TTQT của MSB Thanh Xuân từ 2007 - 2009 ..................................................................................... 28 Bảng 2.2: Doanh số và số bộ hồ sơ phương thức chuyển tiền của MSB Thanh Xuân từ 2007 - 2009 ..................................................................................... 29 Bảng 2.3: Doanh thu và số bộ hồ sơ của phương thức nhờ thu của MSB Thanh Xuân từ 2007 - 2009 .......................................................................... 30 Bảng 2.4: Doanh số và số bộ hồ sơ của phương thức L/C của MSB Thanh Xuân từ 2007 – 2009 .................................................................................... 31 Bảng 3.1: Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh thanh toán ................................ 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Thanh Xuân.pdf
Luận văn liên quan