Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình

Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý hệ thống các dự án hiện tại Ban đang được UBND Tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ cần phải xây dựng quy chế về nhân sự trong đó cần phải xây dựng số lượng con người, trình độ chuyên môn cần thiết cho từng vị trí công việc, từng phòng của Ban, bổ sung thêm 1 phó giám đốc Ban, đưa Ban trở thành một Ban chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt chú trọng tới nhân sự phòng dự án đảm bảo quản lý tốt về mặt chất lượng, kiểm tra kiểm soát tốt quy trình, kế hoạch tiến độ tránh tình trạng tiến độ thi công phải trình xin gia hạn, đảm bảo lực lượng cán bộ trong công tác quản lý chi phí các dự án. Đồng thời chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong mọi hoạt động của Ban, tăng cường phối hợp giữa các phòng Ban trong việc giải quyết công việc chung. Để rút kinh nhiệm cho những nhiệm vụ quản lý các dự án sắp tới ban quản lý cần lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức nhân sự hợp lý hơn. Đảm bảo sự thông suốt trong công tác quản lý, để giảm bớt khối lượng công việc cho các thành viên trong Ban

pdf126 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng Quảng Bình trong thời gian sắp tới. - Tiếp tục tăng cường về năng lực hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng của từng cá nhân và năng lực hoạt động xây dựng của Ban Quản lý lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. - Công trình được thi công đúng chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng quy định, tiêu chuẩn hiện hành. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 86 - Trong mọi điều kiện, chất lượng của dự án luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu. Do các dự án có tầm quan trọng cao, vốn lớn, đầu tư để sử dụng lâu dài nên chất lượng của dự án phải được đảm bảo. - Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng được UBND tỉnh và Sở Xây dựng Quảng Bình giao trong thời gian tới. 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình 3.2.1 Nhóm giải pháp theo nội dung quản lý dự án a. Giải pháp quản lý tiến độ, thời gian Trong quá trình lựa chọn đơn vị trúng thầu, cán bộ phòng dự án phải tiến hành phân tích một cách khoa học các phương án do các đơn vị tham gia đấu thầu lập, chú trọng đến yếu tố tính khả thi của phương án, có như vậy mới chọn được phương án tốt nhất, tính khả thi cao nhất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cần đề nghị lên cấp trên đẩy nhanh quá trình thẩm định và phê duyệt dự án, bằng cách tăng cường số lượng cán bộ làm công tác thẩm định, lựa chọn các đối tác có năng lực trong việc thẩm định dự án, dự toán của dự án. Cán bộ dự án phải có trách nhiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ trình duyệt ở tất cả các khâu, theo sát hồ sơ đang ở khâu nào để tiến hành đôn đốc, kịp thời hợp tác khi cần thiết để nội dung đó sớm được phê duyệt tránh kéo dài thời gian do khâu trình duyệt gây ra. Cần bổ sung thêm cán bộ tham gia quản lý dự án và phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên nhằm theo sát, đôn đốc các bộ phận chức năng theo sát dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cần lập chi tiết tiến độ dự án gồm: Tiến độ thi công, tiến độ giải ngân rút vốn, theo dõi và cập nhật thông tin thực tế thực hiện nhiều dự án vào bảng tiến độ đó, từ đó rút ra được những yếu tố, những nguyên nhân chung làm kéo dài, thời gian tiến độ dự án sau đó có thể rút kinh nghiệm đối với những dự án khác. Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực để nâng cao chất lượng tư vấn cũng như thời gian thực hiện các sản phẩm tư vấn. Đặc biệt chú trọng đến các chỉ tiêu Đại học Kinh tế Huế Đại ọc kinh tế Huế 87 phân tích và hồ sơ do tư vấn lập, tránh tính trạng hồ sơ thiết kế bị sai khác với thực tế hiện trường. Yêu cầu đơn vị thi công các công trình, các hạng mục lập tiến độ, lập kế hoạch điều phối nguồn nhân lực. Yêu cầu nhà thầu xây dựng bản đăng ký kế hoạch thực hiện thi công và cam kết thực hiện đúng chi tiết từng hạng muc, kịp thời chấn chỉnh ngay khi có hiện tượng kéo dài thời hạn thi công từng hạng mục chi tiết. Tăng cường giám sát đơn vị thi công và tư vấn giám sát về vấn đề tiến độ của dự án. Bằng công tác giám sát, các cán bộ giám sát do đơn vị tư vấn cử đến hiện trường phải có đủ năng lực để giám sát tiến độ dự án. Tổ chức họp hàng tháng với các bên gồm: Ban quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Đơn vị thi công để kịp thời chấn chỉnh tiến độ dự án. Ban QLDA duyệt cụ thể tiến độ thi công do nhà thầu đệ trình, lập tiến độ kế hoạch giải ngân vốn, theo dõi, cập nhật thông tin tiến độ vào bảng theo dõi. Theo dõi đối với nhiều dự án để biết quy luật biến động chung hoặc những nguyên nhân có thể gây kéo dài dự án sau đó rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp cho những dự án sau. Tổ chức nghiệm thu công trình ngay khi công trình hoàn thành. Khi tiến độ thực hiện dự án đảm bảo, nhà thầu có khối lượng nghiệm thu phải kịp thời giải ngân thanh toán để nhà thầu có đủ nguồn lực để thực hiện các công việc tiếp theo của dự án. Rút ngắn thời gian kiểm duyệt các công việc trong quá trình thực hiện dự án, bỏ bớt những giai đoạn kiểm duyệt không cần thiết để rút ngắn thời gian ‘chờ’. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cần nghiên cứu ban hành quy chế hoạt động của Ban, quy định thời gian soát xét hồ sơ các khâu, đặt biệt khâu nghiệm thu thanh toán tránh tình trạng nhà thầu phải chờ đợi trong quá trình trình duyệt thanh toán. Ban QLDA phải đưa điều khoản thưởng phạt rõ ràng khi rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thi công công trình tránh tình trạng nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia nhiều dự án, dàn trải nhân lực và nguồn lực làm kéo dài thời hạn thi công công trình. b. Giải pháp cho quản lý chất lượng Đại học Kinh tế Huế Đại học ki h tế Huế 88 Theo đặc trưng các dự án xây dựng là những dự án sử dụng nguồn vốn lớn, thời gian khai thác sử dụng lâu dài, công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản chính vì vậy chất lượng thực tế của công trình, chất lượng thực hiện theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật được duyệt là yếu tố quan trọng trong quá trình quản lý dự án. Để nâng cao chất lượng cho dự án phải đảm bảo đồng bộ ở nhiều khâu khác nhau: Chọn nhà thầu thiết kế: Đơn vị tư vấn thiết kế có kinh nghiệm có đủ năng lực trình độ sẽ cho ra đời một sản phẩm dự án khả thi, cũng như thiết kế kỹ thuật thi công tốt, tạo ra sản phẩm tốt khi được thi công đúng thiết kế đựơc duyệt. Có biện pháp quản lý tốt chất lượng sản phẩm tư vấn, đặc biệt công tác giám sát sản phẩm tư vấn phải thực hiện một cách nghiêm túc. Các dự án trải dài trên phạm vi rộng, địa hình, địa chất khác nhau, chính vì vậy việc giám sát công tác khảo sát để nắm bắt tình hình địa chất địa hình, có biện pháp xử lý tối ưu trong quá trình lập dự án, có thể thực hiện việc nắn tuyến, thay đổi cao độ... khi gặp địa hình, địa chất phức tạp, đây là một nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng và tuổi thọ công trình. Chọn nhà thầu tư vấn giám sát: Đơn vị tư vấn giám sát là đơn vị có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dự án. Cán bộ giám sát là người theo sát quá trình thi công dự án, đặc biệt việc thi công các cầu kiện ẩn dấu, phần lớn những cấu kiện ẩn dấu lại có ảnh hưởng lớn tới chất lượng và tuổi thọ công trình. Vấn đề mâu thuẩn giữa lợi ích các bên, đối với nhà thầu, lợi nhuận là mục tiêu sống còn, chất lượng là yếu tố uy tín, có thể vì lợi nhuận nhà thầu có thể sẵn sàng đánh đổi mục tiêu chất lượng, chính vì vậy nhà thầu giám sát là đơn vị được Ban Quản lý ký hợp đồng uỷ thác việc quản lý chất lượng hàng ngày hàng giờ, theo sát quá trình thi công để giúp Ban Quản lý dự án quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chọn nhà thầu thi công: Phải tiến hành nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu, bằng nhiều hình thức như: gửi các lớp đào tạo cán bộ làm công tác đầu thầu, chấm thầu, cán bộ thuộc tổ chuyên gia đấu thầu, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực phẩm chất là công tác này, đưa tiêu chí chất lượng công trình là tiêu chí Đại học Kinh tế Huế Đại học ki h tế Hu ́ 89 quan trọng trong bảng chấm điểm khi xem xét hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực máy móc thiết bị thi công công trình đảm bảo chất lượng. Phải có biện pháp thẩm định những yếu tố đảm bảo chất lượng thi công công trình trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, như cử cán bộ trực tiếp đánh giá thiết bị của nhà thầu, yêu cầu xuất trình những khả năng về thuê mua tài chính của đơn vị tham gia đấu thầu, đây cũng là nội dung cần hoàn thiện trong công tác quản lý đấu thầu. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu: đấu thầu cung cấp sản phẩm tư vấn, đấu thầu chọn lựa nhà thầu thi công. Công tác đấu thầu Ban quản lý đã thực hiện tốt, tuy nhiên cần phải củng cố hơn nữa, thực hiện việc đấu thầu chọn lựa nhà thầu một cách minh bạch rõ ràng, nâng cao trình độ của tổ tư vấn đấu thầu, trong quá trình đấu thầu cần kiểm tra kỹ các nội dung xác thực của Hồ sơ mời thầu, phải xác minh các nội dung không rõ ràng. Để thực hiện giám sát nhà thầu xây lắp Ban quản lý cùng với tư vấn giám sát thực hiện giám sát nhà thầu thi công công trình để đảm bảo cho công trình đúng chất lượng, đúng tiến độ. Thực tế trong quá trình quản lý Ban quản lý đã không sát sao trong việc giám sát nhà thầu trong quá trình thi công. Trong nhiều hạng mục, nhiều công trình khi nhà thầu thi công công trình không có sự có mặt của thành viên Ban quản lý để đơn vị thi công cắt giảm khối lượng thi công, cắt giảm vật tư trong các hạng mục, thi công không đúng như trong thiết kế. Vì vậy giải pháp đưa ra là phải triệt để, tích cực hơn nữa việc theo dõi sát sao tiến độ thực hiện công trình. Ban phải đề ra chính sách là báo cáo trung thực về tình hình triển khai dự án trên công trường yêu cầu các đơn vị thi công cũng như Ban thực hiện nghiêm túc. Báo cáo này phải nộp thường xuyên và nộp ngay để đề phòng các rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, các cán bộ đánh giá, giám sát đánh giá dự án cũng không thể chỉ làm việc trên báo cáo giấy tờ mà phải năng động, thường xuyên đi thực tế công trường nghe những phản ánh từ nhiều phía để có thể đưa ra những kết luận chính xác trong công tác quản lý của mình. Cán bộ làm nhiệm vụ giám sát đánh giá này phải là những Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 90 người có chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm đảm bảo những kết luận là chính xác và có tính khách quan cao. Đồng thời có các quy định chặt chẽ về công tác nghiệm thu, đặc biệt là nghiệm thu các hạng mục ẩn dấu, kiểm tra chi tiết nhật ký thi công... c. Giải pháp cho quản lý đấu thầu Quản lý đấu thầu là một nội dung được quan tâm chú ý trong công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của ngành mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình là đại diện chủ đầu tư theo hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án. Để công tác quản lý đầu thầu được tốt, tạo điều kiện lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thành công của công tác quản lý dự án cần tiến hành đồng thời nhiều nội dung: + Luật đấu thầu cần có quy định cụ thể, rõ ràng việc phân chia dự án thành các gói thầu và các biện pháp đảm bảo thực hiện. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải được xác định khi thiết kế được phê duyệt để vừa đảm bảo phân chia phù hợp yêu cầu, quy trình thi công phù hợp khả năng cấp vốn đồng thời đảm bảo việc thực hiện gói thầu có tính khả thi. Tránh tình trạng phân chia nhỏ gói thầu theo kế hoạch phân bổ vốn để được chỉ định thầu gây rất nhiều tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến hiệu quả quản lý. + Nâng cao công tác chỉ đạo điều hành trong quá trình đấu thầu. Công tác chỉ đạo điều hành trong đấu thầu, giữ vai trò quyết định đến mục tiêu của việc đấu thầu, tiến độ tuyển chọn trong mỗi giai đoạn cũng như trong toàn bộ quá trình tuyển chọn. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn liên quan đến quá trình đấu thầu, từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, đấu thầum đánh giá hồ sơ dự thầu cho đến khi hợp đồng được ký với nhà thầu. + Ban Quản lý dự án phải có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu cán bộ làm công tác đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu cả về trình độ và đạo đức nghề nghiệp nhằm có một đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu có đủ tài, đức trong công tác, giúp công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định và minh bạch nhất. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 91 + Có kế hoạch triển khai thông tin quảng cáo các nội dung liên quan đến dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhiều nhà thầu nắm bắt được dự án sẽ triển khai để tham gia đấu thầu dự án. Thông thường dự án có mục chi quảng cáo, nhưng nội dung chi phí này chưa được thực hiện. Việc thông tin quảng cáo về dự án góp phần tạo cơ hội cho các nhà thầu có thông tin đầy đủ về dự án, đến tham gia đấu thầu, Ban Quản lý dự án sẽ có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án. + Việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt sẽ tạo điều kiện cho các nội dung tiêu chí khác của công tác quản lý dự án đạt yêu cầu như công tác tiến độ, chất lượng... điều đó sẽ dẫn đến kết quả tốt cho công tác quản lý dự án, chính vì vậy trong quá trình chấm thầu, lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án cần có kế hoạch thẩm định các tiêu chí nhà thầu đưa ra trong hồ sơ mời thầu, đặc biệt những tiêu chí về khả năng tài chính, máy móc thiết bị... + Công tác chấm thầu cần phải thuê các tổ chức có tư cánh pháp nhân, có năng lực, có kinh nghiệm tham gia thực hiện công việc, tổ chức tư vấn làm việc độc lập và chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm tư vấn của mình. Muốn vậy, trước hết cần phải thực hiện nghiêm cơ chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, đồng thời có các chế tài thưởng, phạt rõ ràng và phải thật nặng đối với các tổ chức tư vấn để vừa nâng cao trách nhiệm vừa có tác dụng răn đe, buộc các tổ chức tư vấn thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình một cách nghiêm minh, đúng trình tự và đảm bảo chất lượng. Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong đấu thầu: Ban hành các mẫu văn bản về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu tương ứng với mỗi loại hình công tác đấu thầu để chủ đầu tư và các bên có thể nhanh chóng thực hiện các thủ tục của mình; uỷ quyền cho chủ đầu tư thực hiện một số nội dung của công tác đấu thầu và cấp có thẩm quyền chỉ thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu. Quy định rõ điều kiện áp dụng từng loại hợp đồng, khuyến khích áp dụng loại hợp đồng trọn gói để hạn chế phát sinh cả về đơn giá lẫn khối lượng, nên khuyến khích thực hiện một loại hợp đồng đó là hợp đồng trọn gói theo giá khoán gọn. Tất cả các phát sinh đều phải được phân tích đánh giá của các chuyên gia và các cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo tính hiệu quả. . Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế H ế 92 Đổi mới thủ tục xét thầu: Đối với loại đấu thầu mua sắm hoặc xây lắp, thống nhất hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu theo mẫu chung, nhà thầu chỉ điền thông tin theo mẫu yêu cầu của bên mời thầu (bên mời thầu đã ký tên, đóng dấu), nhằm đơn giản thủ tục và chính xác hoá khi đánh giá kết quả đấu thầu, hạn chế tiêu cực, không khách quan có thể xảy ra. Để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu, cần sớm ban hành các quy định, chế tài về chống phá giá trong đấu thầu. Cụ thể: đối với các gói thầu trúng giá với giá thấp đến 10% so với giá gói thầu thì cần có các quy định cụ thể đối với các trường hợp này, cần thiết phải nâng cao mức tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng cao hơn so với quy định (có thể tăng lên đến 20%) để ràng buộc và nâng cao trách nhiệm nhà thầu trúng thầu, nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng; cần cho phép chủ đầu tư được quyền trích một phần kinh phí tiết kiệm được thông qua đấu thầu để thuê tổ chức tư vấn hoặc tăng cường cán bộ kỹ thuật, khuyến khích vật chất để đảm bảo giám sát chặt chẽ quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công về khối lượng, chất lượng. Đối với gói thầu có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp cần quy định cụ thể việc cần thiết phải tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng công tác giám sát, quản lý hiện trường. Mở rộng hơn nữa các hình thức đấu thầu để có thể lựa chọn được nhà thầu tốt nhất thực hiện dự án: Để làm được điều này cần phải có quy định cụ thể, đối với những công trình có liên quan đến bí mật an ninh quốc phòng thì chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế trong phạm vi các doanh nghiệp trong quân đội, còn lại các công trình khác nên lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi cả về tư vấn và thi công. d. Giải pháp về quản lý chi phí Để việc quản lý chi phí dự án được tốt hơn cần phải tiến hành các nội dung cụ thể như: - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng.C ông tác quản lý chi phí phải chú trọng thực hiện trong suốt giai đoạn của dự án như: khảo sát – lập dự án đầu tư, lập thiết kế - dự Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh ế Huế 93 toán, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư. - Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. - Trong quá trình thi công xây dựng phải thực hiện đúng khối lượng thiết kế được phê duyệt. Đơn vị tư vấn giám sát giúp chủ đầu tư tính toán, rà soát, kiểm tra lại khối lượng được nghiệm thu theo thiết kế được phê duyệt làm căn cứ nghiệm thu, thanh toán khối lượng cho nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài khối lượng thiết kế và dự toán đã được phê duyệt thì các bên liên quan căn cứ theo hình thức hợp đồng để xem xét xử lý cho phù hợp. Khối lượng phát sinh này được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư đồng ý chấp thuận, phê duyệt là căn cứ để thanh toán và quyết toán sau này. - Thu thập các căn cứ cần thiết phục vụ cho công tác lập và xây dựng kế hoạch chi phí. Lập và xây dựng kế hoạch chi phí phải phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn giúp cho việc kiểm soát tốt chi phí trong các giai đoạn triển khai sau này. - Đối với hệ thống kiểm soát quá trình thanh toán chi phí cho nhà thầu thực hiện cần nghiệm thu khối lượng công việc, kiểm tra hồ sơ thanh toán do nhà thầu lập, thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu, thống kê báo cáo tình hình chi phí theo từng giai đoạn để có những kiến nghị và giải pháp kịp thời. - Cán bộ phụ trách công tác quản lý chi phí báo cáo tình hình thực hiện chi phí theo tiến độ; thu thập đầy đủ các số liệu hoặc các yêu cầu thay đổi đã được phê duyệt. - Xây dựng khối lượng dự toán trong thiết kế phải thật sát thực tế có thể diễn ra. Điều này đòi hỏi cán bộ thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm, phải quản lý chặt chẽ quá trình khảo sát, khảo sát kỹ để nắm rõ địa chất, địa hình tuyến... có như vậy khi thi công mới giảm bớt được sự điều chỉnh, xử lý. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn phải thực hiện một cách minh bạch nhằm lựa chọn được đơn vị tư vấn có chất lượng nhất. Quá trình đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát thiết kế, cán bộ dự án, cán bộ phòng kế hoạch, tổ chức giám sát phải tiến hành kiểm tra giám sát chặt Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 94 chẽ, để việc lập dự toán, thiết kế sát thực tiễn nhất, tránh tình trạng làm đi làm lại, điều chỉnh, phát sinh đến mức tối đa. - Thực hiện tốt công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thi công một cách minh bạch, tiến hành đầu thầu rộng rãi theo đúng quy định, để chọn được nhà thầu có giá bỏ thầu thấp nhất mà vẫn đảm bảo các yêu cầu khác. - Thực hiện tốt các bước quản lý, giám sát trong quá trình thi công đặc biệt quá trình nghiệm thu công trình hạng mục công trình hoàn thành. Quá trình quản lý dự án cán bộ dự án phải bám sát hiện trường, quản lý thi công, hoàn toàn từ chối nghiệm thu những hạng mục không thi công. - Thực hiện tốt quản lý thời gian, tiến độ dự án, điều này nhằm tránh tình trạng điều chỉnh phát sinh do kéo dài thời gian thi công, bù giá, bù thông tư do việc kéo dài thời hạn thi công gây nên. - Cán bộ quản lý dự án phải đặc biệt chú ý giám sát trong quá trình thi công hạng mục ẩn dấu. Điều này vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa quản lý tốt chi phí của dự án trong quá trình thực hiện. 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý a. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý + Vấn đề hoàn thiện bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan, phù hợp với quy luật phát triển. Để quản lý có hiệu quả thì vấn đề chuyên môn hoá bộ máy quản lý là cần thiết, tránh những chồng chéo về nhiệm vụ và trách nhiệm trong quản lý. Phải xây dựng chế độ đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề quản lý. Phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, am hiểu pháp luật để tham gia vào các Ban quản lý dự án Từng bước thiết lập bộ máy quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả, nhanh chóng tách rời nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng với nhiệm vụ kinh tế, hạn chế tính mệnh lệnh trong quân đội áp dụng để điều chỉnh các hành vi trong kinh tế với quan điểm là: các hoạt động mang tính chất kinh tế thì để các quy luật kinh tế điều chỉnh trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn điều chỉnh hành vi + Hoàn thiện sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban, xây dựng kế hoạch, đề án nhân sự trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ, yêu cầu về chuyên môn, trình độ đối với từng vị trí công tác Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 95 Trong quá trình thực hiện quản lý đã cho thấy vấn đề nhân sự của Ban quá mỏng để thực hiện khối lượng lớn các dự án dẫn đến không theo sát các đơn vị thi công và các hạng mục thi công để xảy ra những sai sót của nhà thầu Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý hệ thống các dự án hiện tại Ban đang được UBND Tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ cần phải xây dựng quy chế về nhân sự trong đó cần phải xây dựng số lượng con người, trình độ chuyên môn cần thiết cho từng vị trí công việc, từng phòng của Ban, bổ sung thêm 1 phó giám đốc Ban, đưa Ban trở thành một Ban chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt chú trọng tới nhân sự phòng dự án đảm bảo quản lý tốt về mặt chất lượng, kiểm tra kiểm soát tốt quy trình, kế hoạch tiến độ tránh tình trạng tiến độ thi công phải trình xin gia hạn, đảm bảo lực lượng cán bộ trong công tác quản lý chi phí các dự án. Đồng thời chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong mọi hoạt động của Ban, tăng cường phối hợp giữa các phòng Ban trong việc giải quyết công việc chung. Để rút kinh nhiệm cho những nhiệm vụ quản lý các dự án sắp tới ban quản lý cần lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức nhân sự hợp lý hơn. Đảm bảo sự thông suốt trong công tác quản lý, để giảm bớt khối lượng công việc cho các thành viên trong Ban. b. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình - Trong lúc chưa thể bố trí thêm đủ cán bộ, năng lực theo yêu cầu hoạt động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cần tiến hành rà soát lại và đào tạo lại hệ thống cán bộ hiện có đảm bảo phục vụ công tác tại chỗ. - Cử cán bộ tham gia các lớp học về quản lý dự án, quản lý đấu thầu, chứng chỉ giám sát, quản lý tài chính dự án; đi học tập kinh nghiệm về quản lý dự án cũng như tiếp thu kỹ thuật mới từ các nước bạn, các tỉnh ban, các Ban Quản lý dự án khác. - Ban cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý dự án thông qua các lớp chuyên ngành. Nếu có điều kiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng nên gửi cán bộ quản lý sang các doanh nghiệp nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm quản lý dự án của họ, nâng cao trình độ cho cán bộ ban quản lý. + Chế độ tuyển dụng, đãi ngộ Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 96 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cần có chính sách thích hợp về tiền lương, đãi ngộ cũng như tạo điều kiện thăng tiến trong công việc để thu hút các sinh viên có chất lượng học tập tốt thuộc các trường đại học kỹ thuật và kinh tế tài chính. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng cần phải tuyển dụng các cán bộ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của công tác quản lý. - Để khuyến khích sự phát huy tính sáng tạo của cán bộ cần có chính sách khen thưởng rõ ràng và chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực trình độ và hiêu quả công việc của cán bộ. Hiện tại, mức thu nhập cho cán bộ viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình so với các tổ chức khác còn thấp, chưa thực sự động viên, thu hút cán bộ có trình độ cao trong công tác, tránh tình trạng chảy máu chất xám sang các doanh nghiệp xây dựng, các Ban Quản lý dự án khác, các cơ quan doanh nghiệp khác, hiện tượng này hiện nay vẫn đang xảy ra. - Bên cạnh việc nâng cao kiến thức trình độ cán bộ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng phải thường xuyên xem xét và lựa chọn, sắp xếp cán bộ có phẩm chất và tư cách đạo đức tốt làm công tác quản lý dự án. Việc sắp xếp, bố trí các cán bộ đúng chuyên môn thực hiện các công tác trong quy trình quản lý dự án, đồng thời cần phải thường xuyên rà soát lại việc phân công nhiệm vụ kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong công tác quản lý dự án, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư. c. Giải pháp về Tổ chức quản lý dự án đầu tư + Xây dựng các thủ tục dự án, hoàn thiện hệ thống quản lý dự án Công tác quản lý dự án cần được thực hiện theo một thủ tục nhất định do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình quản lý đặt ra nhằm hệ thống hóa một cách khoa học các công việc của công tác quản lý dự án và yêu cầu mọi cán bộ, nhân viên cần phải tuân theo. + Xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ dự án Xây dựng hồ sơ thực hiện dự án. Nội dung các dữ liệu trong hồ sơ có thể bao gồm: Quy trình thực hiện dự án, gồm các thủ tục, các yêu cầu mà Ban quản lý phải Đại học Kinh tế Huế Đại họ kinh ế Huế 97 thực hiện trong quá trình thực hiện dự án; Hệ thống các văn bản pháp lý quy định về hoạt động quản lý và thực hiện từng loại dự án đầu tư đã được phân chia ở trên; Các bản ghi nhớ, Biên bản các cuộc họp bàn giao, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý thực hiện công trình. Các biểu mẫu trong quá trình giám sát thực hiện công trình; Các báo biểu; Cập nhật các lịch biểu; Các cấu trúc phân việc.. Với việc xây dựng thư viện hồ sơ thực hiện dự án Ban Quản lý dự án có thể theo dõi quá trình thực hiện dự án một cách chặt chẽ hơn, tìm ra các vấn đề sai sót nhanh hơn và đầy đủ hơn để sửa chữa vấn đề. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý cấp cao, giúp cho việc xây dựng các báo cáo một cách nhanh chóng hơn. Mọi thành viên trong Ban Quản lý dự án hoàn toàn có thể tìm hiểu mọi thông tin về dự án khi họ cần thiết nếu các thông tin này được lưu trữ và cất giữ tại vị trí mà mọi người đều có thể truy cập được. d) Giải pháp cho vấn đề công nghệ, trang thiết bị Trang bị hệ thống thiết bị văn phòng đầy đủ như: Máy tính, phần mềm xử lý, phần mềm quản lý dự án, phần mềm kiểm tra công tác lập tổng mức đầu tư, dự toán của dự án, phần mềm kế toán, đăng ký các trang luật, ... thường xuyên cập nhật các văn bản mới cho công tác Quản lý dự án và liên kết quản lý với các đơn vị cơ quan trong tỉnh. Trang thiết bị cho vấn đề kiểm tra chất lượng hiện trường đảm bảo kiểm tra được chất lượng khi nhà thầu đã thi công để có cơ sở khoa học khi kết luận chất lượng công trình. Đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn chuyên ngành trong quá trình phân tích các mẫu thí nghiệm. Ngoài ra, Ban còn cần chú trọng đào tạo sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý dự án. Đây là nhiệm vụ bình thường ở các nước tiên tiến nhưng lại là công việc hoàn toàn mới ở các Ban Quản lý dự án do việc áp dụng công nghệ thông tin ở nước ta chưa nhiều. Sử dụng hệ thống phần mềm cần phải có khả năng thích ứng những yêu cầu nhằm đảm bảo tính hệ thống và đem lại kết quả khai thác thông tin hiệu quả. Sử dụng công cụ quản lý dự án tiên tiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý của dự án, đồng thời giảm được chi phí quản lý do đỡ phải đi lại nhiều, đáp ứng được yêu cầu về mặt thời gian. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 98 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Quản lý chất lượng đầu tư xây dựng là vấn đề lớn và rất phức tạp liên quan đến rất nhiều các chủ thể. Để nâng cao công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng bao gồm rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết một cách đồng bộ và bài bản, mỗi vấn đề đều có những tác động nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng. Nghiên cứu để tìm ra những nguyên nhân của sự hạn chế, tồn tại từ đó đề xuất những giải pháp cho vấn đề này. Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực xây dựng là các công trình thường được đầu tư xây dựng trong thời gian dài, trong khi các cơ chế chính sách của Nhà nước thường hay thay đổi, vì vậy nên công tác phân tích đánh giá các dự án đầu tư gặp rất nhiều khó khăn. Qua nội dung nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình”, bao gồm công tác chuẩn bị dự án; công tác giải phóng mặt bằng; công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; công tác giám sát chất lượng công trình; công tác nghiệm thu công trình và đưa vào sử cụng; công tác thanh quyết toán và một số công tác khác giai đoạn 2010-2016 cần phải được hoàn thiện. Đối với công tác chuẩn bị dự án được Ban Quản lý dự án thực hiện khá tốt, tuy nhiên, cần chú trọng hơn nữa trong công tác xin cấp vốn, công tác lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để các dự án xây dựng được thực hiện đúng theo tiến độ vì vậy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cần có giải pháp hoàn thiện và phát huy hơn nữa. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, trong giai đoạn này công tác đền bù và tham mưu giải phóng mặt bằng được đánh giá khá tốt, bên cạnh đó vẫn tồn tại việc kiểm soát công tác kiểm kê diện tích đất, tài sản trên đất chưa trung thực, đầy đủ và việc vận động các cá nhân, tập thể có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án vẫn chưa đạt hiệu quả cao, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án sau này. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cần có giải pháp và hướng khắc phục tốt hơn. Đối với công tác tư vấn đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu, Ban Quản lý dự án đều đảm bảo đầy đủ các thủ tục và quy định hiện hành của Luật Đấu thầu và các văn Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 99 bản hướng dẫn hiện hành, tuy nhiên vẫn chưa tiết kiệm được chi phí đầu tư dự án sau khi lựa chọn nhà thầu, do vậy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cần phải áp dụng đấu thầu qua mạng nhiều hơn để đảm bảo cạnh tranh giữa các nhà thầu, tránh các trường hợp nhà thầu thông thầu với nhau. Đối với công tác giám sát chất lượng công trình, trên cơ sở thực trạng và phiếu đánh giá của các đối tượng khảo sát cho thấy, công tác giám sát chất lượng công trình của Ban Quản lý dự án thực hiện khá tốt tốt, được đánh giá khá cao nên cần phát huy hơn nữa. Tuy nhiên, về công tác vệ sinh môi trường tại các công trình cần phải được chú trọng hơn nữa, thường xuyên kiểm tra, tránh trường hợp ảnh hưởng đến giao thông, môi trường xung quanh. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện chưa được tốt, công tác quyết toán công trình thực hiện không đúng thời hạn, đây là chỉ tiêu bị đánh giá thấp trong các chỉ tiêu được khảo sát, do một vài nguyên nhân như: công trình đã nghiệm thu hoàn thành nhưng đơn vị thi công, tư vấn chưa cung cấp đủ hồ sơ để quyết toán, công trình đã được nghiệm thu nhưng bàn giao thủ tục chậm, công việc ứ đọng dẫn đến nhân viên kế toán bị quá tải....Từ thực tế đó, đề nghị Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện phải tập trung nhân lực hoàn thiện dứt điểm công tác thanh quyết toán công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính. Đối với các công tác kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng công trình, điều hành dự án, quản lý hợp đồng các gói thầu xây lắp, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, trên cơ sở thực trạng và phiếu đánh giá của các đối tượng khảo sát cho thấy được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện khá tốt. Vì vậy, Ban Quản lý dự án cần hoàn thiện và phát huy hơn nữa các công tác này. Sau khi nghiên cứu thực trạng, thấy được nguyên nhân của những hạn chế về môi trường pháp lý, hệ thống tổ chức, trình độ năng lực chuyên môn cũng như năng lực điều hành dự án, từ đó đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Những kiến nghị, đề xuất, những giải pháp đưa ra với mong muốn ngày càng hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý dự án đầu Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh ế Huế 100 tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. Để phát huy được các giải pháp, cần được tiến hành chúng một cách đồng bộ, logíc, tuy nhiên việc thực hiện nó cần phải có thời gian lâu dài và được kiểm nghiệm bằng thực tiễn công tác quản lý dự án, tác giả tin chắc rằng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần xây dựng hạ tầng của Tỉnh, đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh trong toàn Tỉnh. 2. KIẾN NGHỊ + Đối với Nhà nước/Bộ - Cần thực hiện việc rà soát và hệ thống hoá văn bản pháp luật một cách thường xuyên để làm cơ sở xây dựng và ban hành các văn bản hợp nhất hoặc sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ các văn bản không còn phù hợp, đảm bảo việc hiểu và thực hiện các điều khoản được thống nhất trong mọi vùng, giữa các chủ thể, hạn chế những điểm chưa nhất quán, tạo ra sơ hở trong thực tế khi thực hiện ảnh hưởng đến chất lượng quản lý. - Điều chỉnh kịp thời các định mức đơn giá xây dựng không còn phù hợp do thay đổi công nghệ thi công, cập nhật bổ sung định mức đối với các vật liệu thi công, máy móc thiết bị mới. - Có giải pháp giảm bớt các thủ tụcliên quan hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng không cần thiết. + Đối với Tỉnh/ Thành - Kịp thời hướng dẫn thực hiện các văn bản cấp trung ương để phù hợp thực tế tại địa phương. - Giảm bớt các thủ tục con không cần thiết, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất. - Kịp thời bố trí nguồn vốn cho các dự án đã được phê duyệt, đặc biệt các dự án đang thi công có khối lượng nghiệm thu, không phê duyệt các dự án mới khi chưa bố trí được nguồn vốn theo kế hoạch vốn theo kỳ hạn. + Đối với Sở Kịp thời tham mưu tỉnh/ thành các văn bản chuyên ngành hướng dẫn thực hiện, quy định cụ thể các vấn đề liên quan như: Đánh giá tác động môi trường, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng. Đại học Kinh tế Huế Đại họ kinh tế Huế 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Bộ Xây dựng (2013), Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 3. Bộ Xây dựng (204), Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 4. Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 5. Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng. 6. Thủ tướng Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 7. Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 8. Thủ tướng Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2013/N Đ-CP ngày 24/6/2014 quy định chi tiếy thi hành 1 số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 9. Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 10. Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 11. Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 12. Thủ tướng Chính phủ (2017), Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 102 13. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 14. Quốc hội (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 15. Trịnh Quốc Thắng (2013), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội 16. Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình lập dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân 17. Từ Quang Phương (2005), Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà nội 18. Trịnh Quốc Thắng (2013), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất xây dựng, Hà nội Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 103 PHỤ LỤC Phụ lục 1 PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ Để có cơ sở, số liệu phục vụ cho đề tài của mình cần những ý kiến và sự giúp đỡ của anh/ chị, hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình”. Mong anh/ chị dành chút thời gian trả lời một vài câu hỏi dưới đây. Rất mong sự hợp tác của anh/ chị để cho tôi có thể hoàn thành tốt đề tài của mình. Những ý kiến của anh/ chị có ý nghĩa rất quán trọng đối với nghiên cứu và tôi xin cam kết tất cả những thông tin thu được từ phiếu điều tra chỉ sử dụng làm cơ sở nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của tôi. I. MỘT VÀI THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1. Giới tính Nam Nữ 2. Trình độ học vấn Đại học Sau Đại học 3. Số năm kinh nghiệm trong nghề Dưới 1 năm Từ 1-5 năm Từ 6-10 năm Trên 10 năm 4. Độ tuổi Từ 18-25 Từ 26 - 35 Từ 36 – 45 Trên 46 II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH 5. Xin anh/ chị vui lòng đánh dấu (x) vào ô mà anh/ chị cho là phù hợp nhất ở bảng Mẫu 01 Phiếu số:. Đại học Kinh tế Huế Đạ học kinh tế Huế 104 dưới đây, thang điểm được cho từ 1 đến 5 theo bảng dưới đây. Các vấn đề chủ yếu Rất kém Kém Bình thườn g Tốt Rất tốt 1 2 3 4 5 1. Công tác lập dự án đúng với chủ trương, quy định của Nhà nước. 2. Tham mưu lựa chọn nhà thầu lập dự án, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đáp ứng năng lực. 3. Quy hoạch của dự án phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, đúng với quy định của Nhà nước. 4. Tham mưu cho Chủ đầu tư về chuẩn bị tài chính cho dự án: Tổng mức đầu tư, phân chia nguồn vốn cho từng giai đoạn của dự án 5. Công tác lập kế hoạch xin cấp vốn cho các giai đoạn thực hiện đầu tư dự án 6. Tham mưu phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án 7. Kiểm soát công tác kiểm kê diện tích đất, tài sản trên đất trung thực, đầy đủ 8. Vận động các cá nhân, tập thể có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án 9. Những khoản chi phí phát sịnh trong quá trình chi trả đền bù được công khai minh bạch 10. Tham mưu Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn đủ năng lực. 11. Công tác giải ngân và thanh quyết toán Đại học Kinh tế Huế Đại họ kinh tế Huế 105 vốn đầu tư 12. Tham mưu Chủ đầu tư về việc quản lý hợp đồng (soạn thảo thương thảo hợp đồng, hơp đồng các gói thầu) 13. Công tác lập Hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 14. Công tác kiểm tra hoàn công của Nhà thầu thi công 15. Công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thi công thực tế so với khối lượng hợp đồng 16. Cung cấp hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm tra, quyết toán kịp thời. 17. Chênh lệch giá trị đề nghị quyết toán và giá trị quyết toán của đơn vị thẩm tra quyết toán thấp 18. Công trình quyết toán đúng thời hạn Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 106 Phụ lục 1 PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH Để có cơ sở, số liệu phục vụ cho đề tài của mình cần những ý kiến và sự giúp đỡ của anh/ chị, hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình”. Mong anh/ chị dành chút thời gian trả lời một vài câu hỏi dưới đây. Rất mong sự hợp tác của anh/ chị để cho tôi có thể hoàn thành tốt đề tài của mình. Những ý kiến của anh/ chị có ý nghĩa rất quán trọng đối với nghiên cứu và tôi xin cam kết tất cả những thông tin thu được từ phiếu điều tra chỉ sử dụng làm cơ sở nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của tôi. I. MỘT VÀI THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1. Giới tính Nam Nữ 2. Trình độ học vấn Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên Đại học 3. Số năm kinh nghiệm trong nghề Dưới 1 năm Từ 1-5 năm Từ 6 -10 năm Trên 10 năm 4. Độ tuổi Từ 18-25 Từ 26 - 35 Từ 36 - 45 Trên 46 II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH 5. Xin anh/ chị vui lòng đánh dấu (x) vào ô mà anh/ chị cho là phù hợp nhất ở bảng Mẫu 02 Phiếu số:. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 107 dưới đây, thang điểm được cho từ 1 đến 5 theo bảng dưới đây. Các vấn đề chủ yếu Rất kém Kém Bình thường Tốt Rất tốt 1 2 3 4 5 1. Kiểm soát công tác kiểm kê diện tích đất, tài sản trên đất trung thực, đầy đủ 2. Vận động các cá nhân, tập thể có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án 3. Những khoản chi phí phát sinh trong quá trình chi trả đền bù được công khai minh bạch 4. Công tác thẩm tra, thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn 5. Công tác tổ chức đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo công bằng, minh bạch và tuân thủ theo Luật Đấu thầu hiện hành 6. Công tác chỉ định thầu các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện đúng quy định 7. Tiết kiệm được chi phí đầu tư dự án sau khi lựa chọn nhà thầu 8. Năng lực của cán bộ Ban Quản lý dự án 9. Công tác giám sát việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các nhà cầu thi công 10. Công tác quản lý, giám sát chất lượng thi công công trình 11. Công tác giám sát, kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thời gian thi công Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 108 12. Công tác kiểm soát các khối lượng thay đổi, phát sinh trong quá trình thi công. 13. Công tác nghiệm thu vật liệu đầu vào, máy móc, thiết bị của nhà thầu trước khi thi công (đáp ứng hồ sơ dự thầu) 14. Tần suất có mặt của cán bộ giám sát 15. Dự thảo giúp chủ đầu tư các hợp đồng tuân thủ quy định hiện hành 16. Tham mưu Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng các gói thầu kịp thời. 17. Kiểm soát quá trình thực hiện các gói thầu tuân thủ thời gian hợp đồng 18. Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng tuân thủ quy định hiện hành Phụ lục 1 PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NHÀ THẦU THI CÔNG Để có cơ sở, số liệu phục vụ cho đề tài của mình cần những ý kiến và sự giúp đỡ của anh/ chị, hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình”. Mong anh/ chị dành chút thời gian trả lời một vài câu hỏi dưới đây. Rất mong sự hợp tác của anh/ chị để cho tôi có thể hoàn thành tốt đề tài của mình. Những ý kiến của anh/ chị có ý nghĩa rất quán trọng đối với nghiên cứu và tôi xin cam kết tất cả những thông tin thu được từ phiếu điều tra chỉ sử dụng làm cơ sở nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của tôi. Mẫu 03 Phiếu số:. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 109 I. MỘT VÀI THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1. Giới tính Nam Nữ 2. Trình độ học vấn Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên Đại học 3. Số năm kinh nghiệm trong nghề Dưới 1 năm Từ 1-5 năm Từ 6-10 năm Trên 10 năm 4. Độ tuổi Từ 18-25 Từ 26 - 35 Từ 36 - 45 Trên 46 II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH 5. Xin anh/ chị vui lòng đánh dấu (x) vào ô mà anh/ chị cho là phù hợp nhất ở bảng dưới đây, thang điểm được cho từ 1 đến 5 theo bảng dưới đây. Các vấn đề chủ yếu Rất kém Kém Bình thường Tốt Rất tốt 1 2 3 4 5 1. Cán bộ Ban Quản lý dự án kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công thực tế phục vụ nghiệm thu giai đoạn, hoàn thành kịp thời. 2. Công tác lập Biên bản nghiệm thu có xác nhận đầy đủ của các bên liên quan đúng mẫu 3. Khối lượng nghiệm thu, thanh toán đúng với khối lượng thi công thực tế Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 110 4. Đơn giá áp dụng trong hồ sơ nghiệm thu tuân thủ hợp đồng ký kết 5. Chất lượng công trình đảm bảo sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng 6. Công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ hợp đồng. 7. Thống nhất biểu mẫu trước khi thực hiện tuân thủ quy định hiện hành 8. Tham gia nghiệm thu hạng mục công việc khi có đề nghị của nhà thầu thi công 9. Công tác xác nhận nghiệm thu hạng mục thi công để chuyển giai đoạn thi công 10. Công tác kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công phục vụ nghiệm thu, thanh toán 11. Năng lực của cán bộ Ban Quản lý dự án 12. Công tác giám sát việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các nhà thầu thi công 13. Công tác quản lý, giám sát chất lượng thi công công trình 14. Công tác giám sát, kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thời gian thi công 15. Công tác kiểm soát các khối lượng thay đổi, phát sinh trong quá trình thi công. 16. Tần suất có mặt của cán bộ giám sát Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 111 Phụ lục 2: DỮ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: Chủ đầu tư Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation lap du an dung chu truong, quy dinh nha nuoc 20 3 5 3.95 .686 tham muu lua chon nha thau lap du an, BC KTKT dap ung nang luc 20 3 5 3.75 .550 qh du an phu hop qh chung cua dia phuong, quy dinh nha nuoc 20 3 5 4.05 .510 tham muu CDT cbi tai chinh: TMDT, phan chia nguon von cho tung giai doan 20 3 5 3.50 .607 lap ke hoach xin cap von cho cac giai doan thuc hien dau tu 20 3 5 3.20 .523 tham muu phuong an GPMB va tai dinh cu 20 3 4 3.50 .513 ks cong ta kiem ke dien tich dat, ts tren dat trung thuc 20 1 4 2.50 .889 van dong ca nhan, tap the có dat, tai san tren dat bi anh huong trong pham vi du an 20 1 4 2.75 .716 chi phi phat sinh trong chi tra den bu duoc cong khai minh bach 20 3 4 3.75 .444 tham muu CDT lua chon nha thau tu van khao sat, thiet ke du nang luc 20 3 5 3.95 .686 ct giai ngan, thanh quyet toan von dau tu 20 2 4 2.70 .571 tham muu CDT ve quan ly hop dong 20 3 5 3.80 .834 Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 112 lap hs nghiem thu tung giai doan va nghiem thu hoan thanh dua vao su dung 20 3 4 3.30 .470 ct ktra hoan cong cua nha thau thi cong 20 3 4 3.40 .503 ktra, nghiem thu khoi luong thi cong thuc te so voi khoi luong hd 20 3 4 3.45 .510 cung cap ho so phu vu thanh tra, kiem tra, quyet toan kip thoi 20 2 4 3.25 .639 chenh lech gtri de nghi qtoan va gtri qtoan cua don vi tham tra qtoan thap 20 3 3 3.00 .000 cong trình qtoan dung thoi han 20 2 4 2.85 .745 Valid N (listwise) 20 Phụ lục 2: DỮ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình Descriptive Statistics N Minimu m Maximum Mean Std. Deviation ks cong ta kiem ke dien tich dat, ts tren dat trung thuc 25 1 4 2.80 .816 van dong ca nhan, tap the có dat, tai san tren dat bi anh huong trong pham vi du an 25 2 4 2.88 .440 chi phi phat sinh trong chi tra den bu duoc cong khai minh bach 25 3 5 3.72 .678 tham tra, tham dinh HSMT, kq lua chon nha thau cac goi thau xl va tv 25 3 4 3.60 .500 to chuc dau thau dam bao cong bang, minh bach, tuan thu luat dau thau 25 3 4 3.76 .436 Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 113 ctac chi dinh thai duoc thuc hien dung quy dinh 25 3 4 3.76 .436 tiet kiem duoc chi phi dau tu du an sau khi lua chon nha thau 25 2 4 2.92 .493 nang luc cua bc BQL 25 3 5 3.68 .557 ct giam sat viec cung cap nhan luc, thiet bi cua nha thau 25 3 5 3.56 .583 ct quan ly, giam sat chat luong thi cong 25 3 5 3.76 .523 ct giam sat, kiem tra an toan lao dong va ve sinh moi truong 25 2 5 3.40 .645 ct kiem soat khoi luong thay doi, phat sinh trong thi cong 25 3 5 3.60 .577 cta nghiem thu vl dau vao, may moc, thiet bi cua nha thau truoc khi thi cong 25 3 5 3.56 .583 tan suat co mat cua bc giam sat 25 2 4 3.52 .653 du thao giup CDT cac hd tuan thu quy dinh 25 3 5 4.00 .707 tham muu CDT tam ung hd cac goi thau kip thoi 25 3 5 3.60 .645 ks qua trinh thuc hien cac goi thau tuan thu thoi gian hd 25 2 5 3.12 .881 nghiem thu, thanh quyet toan hd tuan thu quy dinh 25 3 5 4.08 .572 Valid N (listwise) 25 Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 114 Phụ lục 2: DỮ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: Nhà thầu thi công Descriptive Statistics N Minimum Maximu m Mean Std. Deviation ktra, xac nhan kl thi cong thuc te phuc vu nghien thu gd, ht kip thoi 35 2 5 3.17 .822 bien ban co xac nhan day du ben lien quan dung mau 35 3 5 3.89 .676 kl nghiem thu, thanh toan dung kl thi cong thuc te 35 2 4 3.46 .561 don gia trong hs nghiem thu tuan thu hop dong ky ket 35 3 5 3.77 .646 clct dam bao sau nghiem thu dua vao su dung 35 3 5 3.69 .583 ctinh hoan thanh dua vao su dung dung tien do 35 1 4 2.23 .808 thong nhat bieu mau truoc khi thuc hien tuan thu qd 35 3 5 3.74 .561 tham gia nghiem thu hang muc khi co de nghi 35 3 4 3.20 .406 cta xac nhan nghiem thu hang muc de chuyen giao giai doan thi cong 35 2 4 3.17 .453 ktra, xac nhan ban ve hoan cong phuc vu nghiem thu, thanh toan 35 2 4 3.34 .539 nang luc cua bc BQL 35 2 4 3.31 .676 ct giam sat viec cung cap nhan luc, thiet bi cua nha thau 35 2 4 3.20 .632 ct quan ly, giam sat chat luong thi cong 35 2 5 3.49 .781 ct giam sat, kiem tra an toan lao dong va ve sinh moi truong 35 2 4 2.94 .639 ct kiem soat khoi luong thay doi, phat sinh trong thi cong 35 2 4 3.37 .547 tan suat co mat cua bc giam sat 35 2 5 3.23 .877 Valid N (listwise) 35 Đại học Kinh tế Huế Đ ̣i học kinh tế Huế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoan_thien_cong_tac_quan_ly_du_an_dau_tu_xay_dung_tai_ban_quan_ly_du_an_dau_tu_xay_dung_so_xay_dung.pdf
Luận văn liên quan