Luận văn Hoàn thiện công tác xây dựng dự toán thu Ngân sách Tỉnh Khánh Hòa năn 2008

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2008 MỞ ĐẦU 1. Vai trò quan trọng của dự toán thu NSNN 2. Thực trạng công tác xây dựng dự toán Thu NSNN hiện nay 3. Yêu cầu đổi mới phương pháp, hoạt động xây dựng dự toán thu NSNN 4. Các phương pháp phân tích dự báo thu NSNN tiên tiến xuất hiện Nội dung chính của luận văn A. Những vấn đề chung về dự toán thu NSNN B. Thực trạng công tác phân tích dư báo thu NSNN tỉnh Khánh Hòa C. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng dự toán thu NSNN trong thời gian tới

ppt28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác xây dựng dự toán thu Ngân sách Tỉnh Khánh Hòa năn 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2008 HÀ NỘI 11/2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KIỀU NGỌC ANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ TRẦN ÁNH MỞ ĐẦU Nội dung chính của luận văn Các khái niệm CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TOÁN THU NSNN Phân loại dự toán thu NSNN Theo tính pháp lý: - Dự toán pháp lệnh - Dự toán phấn đấu Theo thời gian: - Dự toán dài hạn (5-10 năm) - Dự toán trung hạn (3-5 năm) - Dự toán ngắn hạn: Dự toán năm Dự toán quý Dự toán tháng Theo phạm vi quản lý: - Dự toán Tổng hợp - Dự toán chi tiết CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TOÁN THU NSNN Quy trình xây dựng và thực hiện dự toán thu NSNN Phân tích dự báo thu Quy trình xây dựng và thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm Xây dựng dự toán thu Thảo luận dự toán Phân bổ, giao dự toán Tổ chức thực hiện dự toán Phân tích đánh giá thực hiện dự toán CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TOÁN THU NSNN Các phương pháp, mô hình phân tích dự báo thu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TOÁN THU NSNN Phân tích dự báo thu NSNN tại một số nước CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TOÁN THU NSNN ĐIỀU KiỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DỰ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC BỘ MÁY DỰ TOÁN THU NSNN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DƯ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DƯ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Phương pháp tỷ lệ tiến độ thu Phân tích đánh giá của chuyên viên Chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước Số dự toán năm PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DƯ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Phân tích kết quả thu Hướng dẫn các Cục Thuế xây dựng dự toán Tính toán số kiểm tra và thông báo cho địa phương Lập dự toán thu tại địa phương theo hướng dẫn của cấp trên Hướng dẫn các Chi cục Thuế, các DN xây dựng dự toán Tổng hợp kết quả dự toán các chi cục và các DN Tổng hợp kết quả dự toán từ các địa phương Các chi cục thuế Các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Cấp Tổng cục Thuế Cấp cục Thuế Phân tích kết quả thu ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DỰ TOÁN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DƯ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Kết quả dự báo chưa sát với thực tế thu NSNN CƠ SỞ DỮ LIỆU - HẠ TẦNG THÔNG TIN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DỰ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Hệ thống thông tin phân tích dự báo và xây dựng dự toán Hệ thống thông tin nội bộ ngành thuế CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN VÀ KẾT QUẢ CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DỰ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán của Bộ Tài chính Các công văn hướng dẫn xây dựng dự toán của Tổng cục Thuế Số liệu thu ngân sách nhà nước lịch sử các năm gần đây Thông tin về tình hình kinh tế xã hội, số liệu GDP, chỉ số giá Thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh, giá bán, doanh thu, sản lượng của các DN trọng điểm Kết quả tổng hợp dự toán ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DỰ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Các thành tựu đã đạt được NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DỰ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Các hạn chế còn tồn tại ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH DỰ BÁO THU NSNN TỈNH KHÁNH HÒA Nguyên nhân của các hạn chế MỤC TIÊU, YÊU CẦU CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA MỤC TIÊU, YÊU CẦU CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA Yêu cầu  Đổi mới về phương pháp  Nghiên cứu ảnh hưởng của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đến số thu NSNN  Phân tích được các ảnh hưởng do các biến động từ chính trị, xã hội trong và ngoài nước đến số thu NSNN Mục tiêu Định lượng một cách đầy đủ chính xác, có cơ sở khoa học những yếu tố tác động đến số thu trên địa bàn. Đề xuất các phương án tối ưu, những giải pháp hữu hiệu, khả thi. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ BÁO VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA Mô hình dự báo thu hàng tháng Mô hình kinh tế lượng vĩ mô Phương pháp kết hợp giữa mô hình và sử dụng tỷ lệ tiến độ thu HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ BÁO VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA Mô hình kinh tế lượng vĩ mô Số liệu yêu cầu: Chuỗi số liệu về GDP Chuỗi số liệu thực tế thu NSNN các năm gần đây Công thức: T = a + b. GDP Trong đó: T: thuế dự báo GDP: tổng sản phẩm quốc nội a, b: hệ số hồi quy Công cụ thực hiện: Eview, Exel Kết quả Mô hình dự báo thu theo tháng Số liệu yêu cầu: Tốc độ tăng GDP 2006, tốc độ tăng dự kiến 2007 Chuỗi số liệu thực tế thu NSNN các tháng từ đầu năm nến hiện tại, số liệu thu các tháng năm 2006 Công thức:  = α G + (1- α) g Trong đó: : Tăng trưởng thu của các tháng còn lại. G: Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng của cơ sở tính thuế trong năm tài khóa hiện tại (tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa); g: Tỷ lệ tăng trưởng thu thực tế đến tháng hiện tại của năm hiện tại so với cùng kỳ năm trước. α : số tháng còn lại của năm tài khóa chia cho 12; Số thu các tháng: Tn= Tn-1*  Công cụ thực hiện: Exel Kết quả HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA Hoàn hiện tổ chức bộ máy HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LiỆU VÀ HẠ TẦNG THÔNG TIN CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA Thống nhất Đồng bộ Đầy đủ Không chồng chéo Hệ thống ứng dụng quản lý thuế Đồng bộ Tiện dụng Hiệu quả Chính xác Hiện đại Cấu hình cao Kết nối mạng nội bộ Kết nối internet KIẾN NGHỊ CÁC ĐiỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN TẠI KHÁNH HÒA Điều kiện thực hiện Kết luận Các đóng góp của luận văn Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới: Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ: TS. Nguyễn Đại Thắng (Chủ tịch hội đồng) TS. Phạm Thị Thu Hà (GV phản biện) PGS. TS. Từ Sỹ Sùa (GV phản biện) PGS. TS. Nguyễn Công Hoa (Thư ký) TS. Ngô Trần Ánh (Ủy viên – Giáo viên hướng dẫn) Các thầy, cô giáo, lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã giúp tôi hoàn thành luận văn này!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt( Slide ) Hoàn thiện công tác xây dựng dự toán thu Ngân sách Tỉnh Khánh Hòa năn 2008.ppt
Luận văn liên quan