Luận văn Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang

Bên cạnh việc cài đặt phần mềm, cần cập nhật thường xuyên chế độ, chính sách của Nhà nước. Như vậy sẽ không bị phụ thuộc nhiều vào phần mềm, có thể chủ động để lập mẫu mới cho phù hợp với chế độ khi chưa cài đặt lại kịp phần mềm kế toán ứng dụng. Một cách khắc phục đơn giản là người kế toán phải thiết lập một mẫu bỉêu cho phù hợp với chế độ ở một bảng riêng. Sau đó căn cứ vào số liệu trên các sổ để điền vào các chỉ tiêu thích hợp. Việc làm thủ công này chỉ thực hiện được khi công việc kế toán là ít, số bảng biểu phải lập theo cách này là không nhiều và độ chính xác là không cao như giải pháp trên.

docx70 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 4717 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dịch vụ. Hơn nữa, do thông thường người bán nộp hộ thuế GTGT thay cho người tiêu dùng nên nó chỉ phụ thuộc vào mức tiêu dùng xã hội mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và Vì vậy số thu thuế GTGT mang tính ổn định, ít biến động. Thuế GTGT đảm bảo thu tập trung phần lớn số thuế đánh vào từng sản phẩm hàng hoá ngay từ khâu đầu, đối với các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, có khả năng hạn chế thất thu ngân sách. Việc thu thuế và khấu trừ thuế dựa trên chứng từ, hoá đơn, tạo căn cứ pháp lý cho việc thu thuế sỏt hơn với thực tế kinh doanh. Trường hợp thất thu thuế ở khâu trước sẽ được khắc phục ở khâu sau. Mặt khác, thực hiện thuế GTGT cơ quan thuế có thể hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị kinh doanh thực hiện chế độ tự kiểm tra, tự kê khai, tự nộp thuế… Qua đó từng bước nâng cao được tính tự nguyện, tự giác của đối tượng kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ khai bỏo nộp thuế của mình, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Thứ hai: thuế GTGT có vai trò khuyến khích đầu tư, xuất khẩu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh Những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng áp dụng mức thuế suất 5%, để khuyến khích và tạo điều kiện cho xuất khẩu phát triển áp dụng mức thuế suất là 0%, còn đối với các hàng hóa dịch vụ khác áp dụng mức thuế suất 10%. Luật thuế GTGT cũng quy định cụ thể về việc hoàn thuế cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của ba tháng liên tục lớn hơn số thuế đầu ra. Các sơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo từng kỳ. Các sơ sở kinh doanh đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng được xét hoàn thuế theo từng năm, hoặc đã khấu trừ trong ba tháng nhưng chưa hết nhằm khuyến khích phát triển, tạo điều kiện đầu tư mới và đầu tư mở rộng. Chính vì những vấn đề trên mà Nhà nước có thể sử dụng chính sách thuế GTGT để khuyến khích hoặc hạn chế kinh doanh những loại mặt hàng hoặc thúc đẩy nền kinh tế thoát khỏi những sự khủng hoảng hoặc suy thoái. 2.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào (TK 133) tại Công ty 2.1.1. Chứng từ kế toán thuế GTGT đầu vào Để thực hiện chế độ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Hiện nay tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang thực hiện chế độ kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Theo chế độ quy định: Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng “Hoá đơn GTGT” do Bộ Tài chính phát hành (trừ trường hợp được dùng chứng từ đặc thù ghi trên giá thanh toán là đã có thuế GTGT). Khi lập hoá đơn, kế toán Công ty phải ghi đầy đủ, đúng, chính xác yếu tố quy định trên hoá đơn: giá bán, giá chưa có thuế, phụ thu và thuế tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế, nếu không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán. Ngoài hoá đơn GTGT Công ty còn sử dụng hóa đơn tự in, chứng từ đặc thù. Khi cơ sở kinh doanh sử dụng hoá đơn, chứng từ khác với mẫu quy định chung (kể cả hoá đơn tự phát hành)phải đăng ký với Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) và chỉ được sử dụng sau khi được chấp thuận bằng văn bản. Hoá đơn tự in phải đảm bảo phản ánh đầy đủ các nội dung thông tin theo quy định của hoá đơn, chứng từ (Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng). Trường hợp Công ty kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện phải lập hoá đơn bán hàng thì khi bán hàng phải lập “Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ” theo mẫu số 06/GTGT. Ví d ụ: Hoá đơn GTGT chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào tại Công ty: HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT – 3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG CH/2006B Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày: 25/3/2008 020228 Đơn vị bán hàng: Công ty Gang Thép Thái Nguyên Địa chỉ : TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Người mua: Trần Văn Nam Đơn vị mua: Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang Địa chỉ: TP Bắc Giang tỉnh Bắc Giang Hình thức thanh toán: TM – MST : 2400 2999 41 STT Tên hàng hoá vật tư Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 01 Thộp F6 – F8 kg 10.618 9.300 98.747.400 Tổng cộng tiền hàng: 98.747.400 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT 4.937.700 Tổng cộng thanh toán: 103.685.100 Số tiền bằng chữ: Một trăn linh ba triệu sáu trăm tám năm nghìn một trăm đồng chắn. Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) Khi có các hoạt động chế biến mua hàng hóa là các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người sản xuất trực tiếp bán ra không có hoá đơn theo chế độ quy định thì người mua phải lập “Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng, hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản” theo mẫu 05/GTGT. BẢNG KÊ THU MUA HÀNG NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THUỶ SẢN CỦA NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Tháng … năm … Tên cơ sở chế biến:…………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………… Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: ……………………………….. Người phụ trách thu mua:…………………………………… Ngày, tháng mua Người bán Hàng hoá mua vào Họ tên Địa chỉ Tên mặt hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá thanh toán Ngày… tháng….năm …. Ngày …tháng….năm ….. Người lập bảng kê Giám đốc cơ sở (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Để tạo thuận lợi cho việc tính và kê khai thuế GTGT hàng tháng, phục vụ công tác kê khai thuế, khi nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế còn phải lập “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào” (Mẫu số 03/GTGT). BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai tính thuế GTGT ) Tên cơ sở kinh doanh: …………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………….. Hoá đơn chứng từ mua Tên người bán Mó số thuế của người bán Mặt hàng Doanh số mua chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chỳ Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Người lập biểu (Ký, họ tên) …Ngày …tháng….năm … Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 2.1.2. Kế toán chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu vào Kế toán chi tiết thuế GTGT dầu vào tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang hạch toán trên sổ chi tiết thuế GTGT. Sổ chi tiết thuế GTGT được mở tại Công ty bao gồm: + Sổ chi tiết Tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp + Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại + Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn, giảm Để theo dõi số thuế GTGT được khấu trừ hàng tháng kế toán Công ty mở sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo mẫu sau: SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI Năm 2008 Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày Thuế GTGT được hoàn lại Thuế GTGT đã hoàn lại Dư đầu kỳ Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( Ký ttên, đóng dấu) Trường hợp Công ty được miễn, giảm thuế GTGT hàng quý kế toán mở thêm sổ chi tiết thuế GTGT miễn, giảm: SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT MIỄN, GIẢM Quý… năm…. Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày Thuế GTGT được miễn giảm Thuế GTGT đã miễn giảm Dư đầu kỳ Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( Ký ttên, đóng dấu) 2.1.3. Kế toán tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Công ty 2.1.3.1. Tài khoản kế toán Để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thuế, thuế GTGT đầu ra kế toán sử dụng Tài khoản - 133 Thuế GTGT được khấu trừ. Và các tài khoản khác có liên quan. Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ : Tài khoản 133 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và còn được khấu trừ. Hạch toán Tài khoản 133 cần tôn trọng các quy định sau: - Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT. - Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào Tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu bán ra. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đựơc tính vào giá vốn của hàng hoá bán ra trong kỳ. - Trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi mà được trang trải bằng nguồn kinh phí khác, thì số thuế GTGT đầu ra được khấu trừ và không hạch toán vào Tài khoản 133. Số thuế GTGT đầu vào được tính vào giá trị của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù (như tem bưu điện, vé cước vận tải…) ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh được căn cứ vào giá hàng hoá, dịch vụ đã có thuế để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo phương pháp tính đã nêu trong phần giá tính thuế. - Trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến mua nguyên liệu là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người sản xuất trực tiếp bán ra không có hoá đơn, căn cứ vào bảng kê thu mua hàng hoá, nông sản, lâm sản, thuỷ sản tính ra số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo quy định trong chế độ thuế GTGT. - Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó. Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào bằng (=) số thuế GTGT đầu ra của tháng đó, số thuế GTGT đầu vào còn lại được khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế theo chế độ quy định. * Nội dung và kết cấu của Tài khoản 133: Bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định,… Bên Có: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ; Số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào bị trả lại, giảm giá, chiết khấu thương mại; Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào giá vốn hàng bán; Số thuế GTGT đầu vào đã hoàn lại. Số dư bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng Ngân sách nhà nước chưa hoàn trả. Tài khoản 133 có hai tài khoản cấp hai: + TK 1331 - thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ. + TK 1332 - thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định. 2.1.3.2. Trình tự kế toán thuế GTGT đầu vào tại Công ty Trình tự kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang hạch toán như sau: - Khi mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá theo giá thực tế bao gồm giá mua chưa có thuế GTGT đầu vào, chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bói,…từ nơi mua về đến doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 152, 153, 156, 211,…(Giá thực tế chưa có thuế) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào) Có TK 111, 112, 331,…(Tổng giá thanh toán ) Ví dụ 1: Theo hoá đơn CH/006B ngày 05/03/2008 Công ty mua hàng của Công ty Gang Thép Thái Nguyên giá mua chưa có thuế là 98.747.400 đ thuế suất về thuế GTGT là 5 % tổng giá thanh toán 103.685.100đ. Kèm theo giấy báo Nợ số 42 ngày 6/3/2008 chuyển tiền trả Công ty Gang Thép Thái Nguyên số tiền 103.685.100đ. Số thép này nhập kho theo phiếu nhập số 21 ngày 6/3/2008 đủ số lượng theo hợp đồng. Kế toán thực hiện ghi nhật ký chung theo định khoản: Nợ TK 152 : 98.747.400đ Nợ TK 1331 : 4.937.700đ Có TK 112: 103.685.100đ Ví dụ 2: Ngày 15/3/2008 Công ty mua một máy Xúc HITACHI có tài liệu sau: + Hoá đơn thuế VAT giá chưa thuế 286.500.000đ thuế GTGT được khấu trừ: 28.650.000đ + Giấy báo Nợ số 17 ngày 15/3/2008, chuyển tiền trả Công ty thiết bị thi công cơ giới Đông Anh Hà Nội 315.150.000đ + Phiếu chi số 18 ngày 15/3/2008 chi phí lắp đặt, vận chuyển máy: 2.640.000đ. Trong đố thuế GTGT 10% 240.000đ Nghiệp vụ này kế toán Công ty lập định khoản ghi nhật ký chung như sau: Nợ TK 211 : 286.500.000đ Nợ TK 1331: 28.650.000đ Có TK 112: 315.150.000đ Chi phí vận chuyển, lắp đạt : Nợ TK 211 : 2.400.000đ Nợ TK 1331 : 240.000đ Có TK 111: 2.400.000đ - Trường hợp Công ty mua vật tư, hàng hoá về dùng ngay vào sản xuất kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT , kế toán Công ty căn cứ hoá đơn và chứng từ thanh toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 154,,627, 642…(Giá thực tế chưa có thuế) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào) Có TK 111, 112, 331,…(Tổng giá thanh toán ) Ví dụ 3: Hoá đơn GTGT số 18 ngày 16/3 về việc mua gạch xây dựng của Nhà máy gạch Tân Xuyên dùng vào công trình giá mua 124.820.00đ thuế GTGT 10% 12.400.000đ tổng giá thanh toán 137.302.000đ. Hợp đồng chưa thanh toán Nghiệp vụ này kế toán ghi sổ nhật ký chung theo định khoản: Nợ TK 154: 124.820.000đ Nợ TK 1331: 12.482.000đ Có TK 331: 137.302.000đ Ví dụ 4: Bảng tổng hợp số 12 ngày 21/3 hoá đơn tiền điện, điện thoại tháng 3/2008 dùng vào sản xuất khinh doanh: - Bảng kê số 02 ngày 20/3/2008 Tổng hợp tiền điện sáng dùng vào quản lý giá chưa có thuế 4.285.000đ thuế GTGT 10% 428.500đ tổng trị giá thanh toán 4.713.500đ - Bảng kê số 3 ngày 21/3/2008 tiền điện thoại văn phòng giá chưa có thuế 2.432.500đ thuế GTGT 10% 243.2500đ tổng trị giá thanh toán 2.675.750đ Kèm theo giấy báo Nợ Số 38 ngày 25/3/2008 chuyển khoản trả tiền điện, điện thoại tháng 3/2008 số tiền: 7.389.250đ Căn cứ bảng kê tiền điện sáng, điện thoại kế toán Công ty lập định khoản : Nợ TK 642 : 6.717.500đ Nợ TK 1331 : 671.750đ Có TK 112 : 7.389.250đ Ví dụ 5: Hợp đồng số 31 ngày 24/3/2008 của Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang với Công ty TNHH Bình Minh về việc cung cấp khối lượng san lấp mặt, đào đắp công trình thi công khu nhà làm việc UBND xã Đồng Sơn trị giá khối lượng theo hợp đồng phải thanh toán 20.350.000đ, Thuế GTGT 10% 1.850.000đ. Nghiệp vụ này kế toán định khoản: Nợ TK 154 : 18.500.000đ Nợ TK 1331 : 1.850.000đ Có TK 331 : 20.350.000đ Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp các nghiệp vụ tại Công ty được tiến hành trên hai sổ là sổ nhật ký chung và sổ cái các tài khoản, Kế toán thuế GTGT được khấu trừ hạch toán trên sổ cái TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang Trích SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 3 năm 2003 Ngày ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái Số hiệu tài khoản Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng mang sang 006 5/3 Mua thép cuộn 152 98.747.400 133 4.937.700 112 103.685.100 17 15/3 Chuyển tiền mua máy 211 286.500.000 133 28.650.000 112 315.150.000 18 15/3 Chi vận chuyển máy 211 2.400.000 133 240.000 111 2.640.000 18 16/3 Mua gạch xây 154 124.820.000 133 12.482.000 331 137.302.000 12 21/3 Tiền điện, điện thoại 642 6.717.500 133 671.750 112 7.389.250 31 24/3 Dịch vụ đào đắp 154 18.500.000 133 185.000 331 20.350.000 29 25/3 Chi mua cốp pha 142 8.640.000 133 864.000 111 9.504.000 32 28/4 Tiền xi măng chưa TT 154 18.420.000 133 1.842.000 331 20.262.000 27 28/3 Chi vận chuyển vật liệu 154 2.520.000 133 252.000 111 2.772.000 Cộng mang sang 619.054.350 619.054.350 Ngày 31 tháng 3 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sau khi vào sổ nhật ký chung, kế toán Công ty chuyển số liệu vào sổ cái TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ và các tài khoản liên quan khác. Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang SỔ CÁI TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ Tháng 3/ 2008 Ngày ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Trang NKC Số hiệu tài khoản Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Dư đầu tháng 006 5/3 Mua thép cuộn 112 4.937.700 17 15/3 Chuyển tiền gửi 112 28.650.000 18 15/3 Bàn giao máy súc 111 240.000 18 16/3 Mua gạch xây 331 12.482.000 12 21/3 Tiền điện, điện thoại 133 671.750 31 24/3 Dịch vụ đào đắp 331 185.000 24 25/3 Chi mua cốp pha 111 864.000 32 28/3 Tiền xi mang 331 1.842.000 27 28/3 Chi vận chuyển VL 111 252.000 Cộng: 50.124.450 03 31/3 Khấu trừ tháng 3 50.124.450 Dư cuối tháng Ngày 31 tháng 3 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Số liệu trên sổ cái TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ được khái quát trên sơ đồ tài khoản kế toán như sau: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ TK 112 TK 133 103.685.100 (1) 98.747.400 TK 3331 TK 152 4.937.700 Số được khấu trừ 50.124.450 50.124.450 315.150.000 (2a) 28.650.000 TK 211 286.500.000 TK 331 137.302.000 (4) 124.820.000 133 12.482.000 TK 111 9.504.000 (2b) 8.640.000 TK 142 864.000 50.124.450 50.124.450 Căn cứ vào các hoá đơn GTGT mua hàng, kế toán lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào để cuối tháng nộp cho cơ quan thuế. BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO Tháng 3 năm 2008 - Tên cơ sở kinh doanh: Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang MST: - Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà 9 tầng - Số 01 Đường Hùng Vương- Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang Hoá đơn chứng từ mua Tên người bán Mã số thuế người bán Mặt hàng Doanh số mua chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng phát hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 006 17 18 18 12 31 29 32 27 05 /3/2008 15/3/2008 15/3/2008 16/3/2008 21/3/2008 24/3/2008 25/3/2008 28/3/2008 28/3/2008 Thép Thái Nguyên TB Cơ giới Đông Anh Tân Xuyên Chi nhánh 1 Bắc Giang Bưu đện TP Bắc Giang TNHH Bình Minh TNHH Hà Binh TNHH Long Bình TNHH Kiến Phong Thép cuộn Máy súc Vạn chuyển Gạch xây Dịch vụ Dịch vụ Cốp pha Xi măng Vạn chuyển 98.747.400 286.500.000 2.400.000 124.820.000 6.717.500 18.500.000 8.640.000 18.420.000 2.520.000 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 4.937.700 28.650.000 240.000 12.482.000 671.750 185.000 864.000 1.842.000 252.000 Tổng cộng 567.264.900 50.124.450 Ngày 31 tháng 3 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu ra tại Công ty 2.2.1. Chứng từ kế toán thuế GTGT đầu ra Kế toán thuế GTGT đầu ra căn cứ hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, bảng kê chứng từ hoá đơn bán lẻ và các chứng từ đặc thù khác. Để tạo thuận lợi cho việc tính thuế GTGT hàng tháng, phục vụ công tác kê khai thuế, các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế còn phải lập “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra” (mẫu số 02/GTGT) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai tính thuế GTGT ) Tên cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………........ Hoá đơn chứng từ Bán ra Tên người mua hàng Mó số thuế của người mua hàng Tên hàng hóa Doanh số bán chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chỳ Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Người lập biểu (Ký, họ tên) …Ngày …tháng….năm … Kế toán trưởng (Ký, họ tên) HOÁ ĐƠN GTGT (Liên 3 nội bộ) Ngày 25/3/2008 Mẫu số: 01/GT K T– 3LL GT/2005B Số: 20228 Đơn vị bán hàng: Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang Địa chỉ : Số 01 Đường Hùng Vương - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang Họ tên người mua hàng: Đỗ Khắc Mạnh Đơn vị : UBND xã Đan Hội Địa chỉ : Xã Đan Hội huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang Hình thức thanh toán: CK….MS…. STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1x2 1 Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng xã Đan hội huyện Lục Nam công trình 01 792.727.000 Cộng tiền hàng 792.727.000 Thuế suất GTGT 10% tiền thuế GTGT 79.272.700 Tổng cộng tiền thanh toán 871.999.700 Số tiền bằng chữ: Tám trăm bảy mốt triệu chín trăm chín chín nghìn bảy trăm đồng chẵn Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) Khi có hoá đơn GTGT của công trình xây dựng hoàn thành, kế toán doanh thu căn cứ vào hoá đơn ghi sổ theo dõi doanh thu (có kèm theo số thuế GTGT), sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp vào máy vi tính. Sổ theo dõi doanh thu đựơc mở chi tiết cho từng công trình trên đã thể hiện cụ thể của từng hợp đồng, giá trị doanh thu luỹ kế và doanh thu, thuế GTGT một cách chính xác. 2.2.2. Kế toán chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra mở sổ theo dõi thuế như sau: SỔ CHI TIẾT THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Năm 2008 Đối tượng: Thuế GTGT phải nộp( TK 3331) NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư SH NT Nợ Có Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dư đầu tháng Cộng phát sinh Dư cuối tháng Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( Ký ttên, đóng dấu) 2.2.3. Kế toán tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra 2.2.3.1. Tài khoản kế toán thuế GTGT đầu ra tại Công ty * Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp. TK 3331 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản này áp dụng chung cho đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Kết cấu và nội dung của Tài khoản 3331: Bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ; Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp; Số thuế GTGT đã nộp vào Ngân sách Nhà nước; - Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Bên Có: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ; Số thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, sử dụng nội bộ. Số thuế GTGT của doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác; Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa nhập khẩu. Số Dư bên Có: Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Số dư bên Nợ: Số thuế GTGT đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản 33311 có hai tài khoản cấp hai: + Tài khoản 33311 - thuế GTGT đầu ra. + Tài khoản 33312 - thuế GTGT hàng nhập khẩu. - Trường hợp bán hàng trực tiếp cho khách hàng, trường hợp trước đây bán theo hợp đồng, nay khách hàng chấp nhận thanh toán (hoặc chấp nhận thanh toán) căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ thanh toán để phản ánh doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra: Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 511 (Giá bán chưa có thuế) Có TK 3331 – (Thuế GTGT đầu ra). Cuối kỳ, kế toán tính, xác định, số thuế GTGT được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ, ghi: Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp. Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ. Khi nộp thuế vào ngân sách Nhà nước, ghi: Nợ TK3331 – Thuế GTGT phải nộp. Có TK111, 112, … Nếu số thuế được hoàn lại, khi Ngân sách Nhà nước trả bằng tiền, ghi: Nợ TK 111, 112,… Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ. 2.2.3.2. Trình tự kế toán thuế GTGT đầu ra tại Công ty * Kế toán thuế GTGT đầu ra tại Công ty được phản ánh qua các ví dụ sau: Tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang các nghiệp vụ doanh thu chủ yếu là doanh thu xây lắp, số lượng nghiệp vụ phát sinh không nhiều, nhưng tổng trị giá công trình thường lớn. Để phản ánh tình hình doanh thu và thuế GTGT đầu ra tại Công ty em xin trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Khi phát sinh nghiệp vụ quyết toán xây lắp công trình: Ví dụ 1 : Ngày 28/3/2008 Công ty nghiệm thu bàn giao, quyết toán công trình nhà lớp học 2 tầng xã Đan Hội huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang cho UBND xã Đan Hội giá trị quyết toán chưa thuế là 872.000.000 đ thuế suất 10% thanh toán vốn công trình theo kế hoạch vốn của UBND xã. Dựa vào hồ sơ quyết toán, hoá đơn GTGT, kế toán doanh thu thực hiện ghi sổ doanh thu và phản ánh thuế GTGT đầu ra theo định khoản: Nợ TK 131 : 871.999.700đ Có TK 511 : 792.727.000đ Có TK 3331: 79.272.700đ Ví dụ 2: Trích biên bản nghiệm thu công trình xây dựng lắp đặt thiết bị sản xuất cho nhà máy giấy Xương Giang khu CN Song Khê - Nội Hoàng: - Tổng giá dự toán công trình chưa có thuế GTGT 524.850.000đ Trong đó: + Giá trị xây lắp : 215.620.000đ + Giá trị thiết bị cung cấp 39.230.000đ + Thuế GTGT là 10% trên tổng giá trị dự toán: 52.485.000đ - Tổng giá trị công trình thanh toán theo hợp đồng : 577.335.000đ. Công trình hoàn thành nghiệm thu thanh toán. Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang viết hoá đơn thanh toán theo hợp đồng xây lắp như sau: HOÁ ĐƠN GTGT (Liên 3 nội bộ) Ngày 28/3/2008 Mẫu số: 01/GT K T– 3LL GT/2005B Số: 20229 Đơn vị bán hàng: Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang Địa chỉ : Số 01 Đường Hùng Vương - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang Họ tên người mua hàng: Đỗ Văn Hoà Đơn vị : Công ty Giấy Xương Giang - Bắc Giang Địa chỉ : Khu CN Song Khê - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang Hình thức thanh toán: CK….MS…. STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1x2 1 Xây lắp công trình sản xuất bột giấy công trình 01 524.850.000 Cộng tiền hàng 524.850.000 Thuế suất GTGT 10% tiền thuế GTGT 52.485.000 Tổng cộng tiền thanh toán 577.335.000 Số tiền bằng chữ: Năm trăm bảy bảy triệu ba trăm ba năm nghìn đồng chẵn Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán Công ty lập định khoản ghi sổ : Nợ TK 131 : 577.335.000đ Cớ TK 511 : 524.850.000đ Có TK 3331 : 52.485.000đ Ví dụ 3: Giấy báo có số 19 ngày 30/3/2008 UBND xã Đan Hội Lục Nam chuyển trả số tiền công trình Nhà lớp học cho Công ty số tiền 500.000.000đ chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng. Kế toán lập định khoản: Nợ TK 112 : 500.000.000đ Có TK 131 : 500.000.000đ Kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động xây lắp của Công ty phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung sau đó chuyển số liệu vào sổ cái TK 3331- Thuế GTGT đầu ra và các tài khoản có liên quan khác như sau: Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang Trích SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 3 năm 2008 Ngày ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái Số hiệu tài khoản Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng mang sang 28 25/3 Doanh thu công trình 131 871.999.700 511 792.727.000 3331 79.272.700 29 28/3 Doanh thu lắp đặt 131 577.335.000 511 524.850.000 3331 52.485.000 19 30/3 Thu chuyển khoản 112 500.000.000 131 500.000.000 Cộng mang sang 1.949.334.700 1.949.334.700 Ngày 31 tháng 3 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sau khi vào sổ nhật ký chung, kế toán Công ty chuyển số liệu vào sổ cái TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp và các tài khoản liên quan khác. Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang SỔ CÁI TK 3331- Thuế GTGT phải nộp Tháng 3/ 2008 Ngày ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Trang NKC Số hiệu tài khoản Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Dư đầu tháng 28 25/3 Thuế xây dựng 131 79.272.700 29 28/3 Thuế lắp đặt công trình 131 52.485.000 03 31/3 Số thuế GTGT đầu vào 50.124.450 Cộng phát sinh: 131.757.700 Dư cuối tháng: Ngày 31 tháng 3 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Số liệu trên sổ cái TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp được khái quát trên sơ đồ tài khoản kế toán như sau: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU RA TK 511 TK 131 792.727.000 (1) 871.999.700 524.850.000 (2) 577.335.000 TK 3331 79.272.700 (1) 52.485.000 (2) Hàng tháng để quyết toán thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT đầu ra kế toán Công ty lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra như sau: Căn cứ vào các hoá đơn GTGT, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra, kế toán lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra để cuối tháng nộp cho cơ quan thuế. BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng) Tháng 3 năm 2008 Tên cơ sở kinh doanh: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Bắc Giang MST: Địa chỉ : Số 1 đường Hùng Vương TP Bắc Giang Hoá đơn chứng từ bán Tên người mua Mã số thuế người mua Mặt hàng Doanh số bán chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng năm phát hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BG AG 20228 20229 25/3 29/3 UBND Đan Hội Cty Giấy X. Giang 3405206983 Xây dựng Xây lắp 792.727.000 524.850.000 10% 10% 79.272.700 52.485.000 Tổng cộng 1.317.577.000 131.730.700 Ngày 31 tháng 3 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.3. Kế toán thanh toán thuế GTGT tại Công ty 2.3.1. Kê khai thuế GTGT tại Công ty Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang dùng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hàng tháng, kế toán Công ty phải lập và gửi tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT) kèm theo bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu số 01/GTGT) bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (Mẫu số 03/GTGT) và các bảng kê khác có liên quan theo quy định. Các bảng kê hoá đơn, chứng từ được lập căn cứ vào hoá đơn, chứng từ mua bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định trong kỳ và các chứng từ khác, các sổ có liên quan. Tờ khai thuế GTGT kỳ trước, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bán ra, mua vào, sổ kế toán có liên quan. Sau khi mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ về nhập kho hoặc sử dụng cho sản xuất kinh doanh, căn cứ vào các hoá đơn GTGT khi mua hàng, kế toán lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào. Khi bán hàng ra, căn cứ vào các hoá đơn chứng từ hàng hoá đã bán ra, kế toán lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra. Cuối tháng kế toán lập tờ khai thuế GTGT và nộp cho cơ quan thuế tờ khai và các bảng kê hoá đơn chứng từ dịch vụ hàng hoá bán ra và mua vào. Hàng tháng kế toán Công ty lập tờ khai thuế GTGT nộp cục thuế Bắc Giang là cơ sở để xét hoàn thuế và thanh toán thuế GTGT với ngân sách Nhà nước. Trình tự kê khai và quyết toán thuế GTGT tại Công ty có thể khái quát như sau: Hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra Hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào Tờ khai thuế GTGT Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào Quyết toán thuế GTGT Hàng tháng kế toán lập tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT: - Căn cứ hoá đơn chừng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào kế toán lập bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào. - Căn cứ hoá đơn chừng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra kế toán lập bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra. Cuối tháng căn cứ bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra và các chứng từ tài liệu liên quan khác lập tờ khai thuế GTGT. Căn cứ tờ khai thuế GTGT và các tài liệu liên quan khác lập báo cáo quyết toán thuế GTGT.. Tờ khai thuế GTGT: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 01/GTGT TỜ KHAI THUẾ GTGT (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Kỳ kê khai: Tháng 3 năm 2008 Ngày nộp tờ khai: 10/4/2008 Tên cơ sở kinh doanh: Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang Địa chỉ: Đường Hùng Vương- TP Bắc Giang. Điện thoại: 0240854386 Fax: 0240855879 Mã số thuế: 2400 299 368 TT Chỉ tiêu kê khai Doanh số chưa có thuế GTGT Thuế GTGT 1 Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang 2 Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ 567.264.900 50.124.450 3 Hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế GTGT 567.264.900 50.124.450 4 Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào khấu trừ trong kỳ 50.124.450 5 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ 50.124.450 6 a b c d Hàng hoá dịch vụ bán ra trong kỳ Hàng hoá dịch vụ bán ra không chịu thuế Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hàng hoá dịch vụ chịu thuế 5% Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% 1.317.577.000 1.317.577.000 131.757.700 131.757.700 7 Thuế GTGT phải nộp NSNN trong kỳ 131.757.700 8 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này 9 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2008 Cty CP Đầu tư PT nhà và đô thị Bắc Giang (Ký tên , đóng dấu ) 2.3.2. Kế toán quyết toán thuế GTGT tại Công ty. Khi cơ quan thuế duyệt quyết toán thuế GTGT thanh toán số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu ra của Công ty. Căn cứ báo cáo quyết toán thuế GTGT được phe duyệt kế toán kết chuyển số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế đầu ra ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 3331 - thuế GTGT phải nộp Có TK 133- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Theo số liệu trên báo cáo quyết toán thuế GTGT của Công ty số thuế GTGT tháng 3/2008 được khấu trừ với số thuế đầu ra là: 50.124.450đ Kế toán tổng hợp ghi sổ nhật ký chung theo định khoản: Nợ TK 3331 : 50.124.450đ Có TK 133 ; 50.124.450đ Số thuế GTGT còn phải nộp: 131.757.700đ - 50.124.450đ = 81.633.250đ Số thuế GTGT còn phải nộp trong tháng Công ty làm thủ tục chuyển tiền gửi thanh toán với ngân sách Nhà nước. Khi chuyển tiền gửi nộp thuế GTGT vào ngân sachá kế toán tổng hợp Công ty ghi sổ nhật ký chung: Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Theo số liệu tháng 3/2008 của Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị Bắc Giang Công ty đã chuyển tiền gửi nộp thuế GTGT số tiền 81.633.250đ theo giấy báo Nợ số 32 ngày 30/3/2008. Nợ TK 3331 ; 81.633.250đ Có TK 112 : 81.633.250đ Các nghiệp vụ kế toán trên kế toán tổng hợp ghi sổ nhật ký chung và vào sổ cái TK 133 và TK 3331. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán thuế GTGT tại Công ty Chứng từ, hoá đơn hàng hoá DV bán ra Sổ nhật ký chung Chứng từ, hoá đơn hàng hoá, DV mua vào Sổ cái (TK 133, TK 3331) Bảng cân đối số phát sinh các TK Báo cáo tài chính CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BẮC GIANG 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công 3.1.1. Ưu điểm Qua thời gian thực tập tại Công ty em đã có điều kiện được tiếp cận với thực tiễn, hiểu hơn những kiến thức về lý thuyết đã được học ở nhà trường. Cũng trong thời gian đã em hiểu và biết thêm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty nói chung, tổ chức công tác thuế GTGT nói riêng. Về tổ chức bộ máy kế toán, Công ty tổ chức bộ máy kế toán nhìn chung là khoa học và có hiệu quả phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty, chế độ của Nhà nước. Về việc tổ chức sử dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán, mở các sổ kế toán và lựa chọn hình thức nhật ký chung Công ty đã thực hiện theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước. Ngoài ra để thuận tiện trong việc tổ chức kế toán, Công ty đã có những thay đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại Công ty như việc mở các tài khoản các cấp để theo dõi chi tiết các đối tượng kế toán. Để đáp ứng được nhu cầu về nhân lực thích hợp với việc ứng dụng phần mềm, đội ngũ kế toán viên của Công ty là những kế toán trẻ, năng động, sáng tạo. Với đội ngũ sử dụng thành thạo phần mềm kế toán ứng dụng, có kiến thức về kinh tế, tài chính kế toán khá vững vàng các nghiệp vụ phát sinh được xử lý một cách nhanh chóng, kịp thời, độ chính xác cao phục vụ tốt yêu cầu của kế toán tài chính và kế toán quản trị. 3.1.2. Những hạn chế trong kế toán thuế GTGT tại Công ty Cùng với các đơn vị khác, ngay sau khi Luật thuế GTGT có hiệu lực Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang đã nghiên cứu và áp dụng. Do những ưu điểm của thuế GTGT mà công tác kế toán thuế nói chung, kế toán thuế GTGT nói riêng đơn giản, rõ ràng và khoa học hơn. Nhưng do sự vận động không ngừng của thực tiễn trong khi chế độ, chính sách lại áp dụng trong một thời gian nên công tác kế toán công có lúc gặp khó khăn, còn có những tồn tại, hạn chế. Kế toán thuế không nằm ngoài quy luật đó. Đặc biệt, thuế GTGT là một luật thuế mới đang trong thời kỳ tìm tòi để tìm ra cách quản lý tối ưu nhất. Vì vậy, kế toán thuế GTGT tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang không tránh khỏi những hạn chế. Trong thời gian vừa qua hàng loạt các Nghị định, Thông tư liên tục được ban hành để hướng dẫn thực hiện thuế GTGT. Có thể nói đây là sắc thuế được quan tâm nhiều nhất hiện nay không chỉ vì nó mới mà nó còn là loại thuế mang lại nguồn thu đáng kể cho NSNN. Với tầm quan trọng của thuế GTGT, kế toán thuế GTGT cần có được sự quan tâm tương xứng với tầm quan trọng của nó. Những hạn chế của kế toán thuế GTGT tại Công ty chủ yếu bắt nguồn từ vấn đề này. Một là, Phòng kế toán tại Công ty chưa có một kế toán chuyên trách về kế toán thuế GTGT. Số liệu về thuế GTGT cập nhật vào máy không phải chỉ do một người mà do toàn bộ kế toán trong phòng cập nhật khi họ nhận được chứng từ có liên quan đến phần hành kế toán của mình và thuế GTGT. Người phụ trách về kế toán thuế GTGT sẽ tiến hành tổng hợp số liệu vào cuối kỳ. Với cách tiến hành công việc như vậy việc cập nhật số liệu sẽ không bị trùng lặp, hoá đơn, chứng từ liên quan đến thuế GTGT được cập nhật một lần. Nhưng bên cạnh đó cách thực hiện này công có những hạn chế. Một mặt, không phải tất cả các kế toán viên đều am hiểu sâu về phần hành kế toán này nên việc sai sót là khó tránh khỏi. Bởi lẽ như trên đã đề cập thuế GTGT là sắc thuế quan trọng trong khi việc hướng dẫn kế toán thuế GTGT lại chưa nhiều và kịp thời. Trong khi việc thực hiện công việc kế toán không phải là đơn giản kể cả với những phần hành kế toán truyền thống thì càng khó khăn hơn đối với công việc kế toán mới này. Công việc này không chỉ đòi hỏi người kế toán phải nắm vững hướng dẫn về kế toán thuế GTGT mà còn phải hiểu sâu về chính Luật thuế GTGT , bởi vì có những nghiệp vụ nếu chỉ căn cứ vào hướng dẫn về kế toán thuế GTGT thì chưa thể xử lý được. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải đầu tư về thời gian, công sức để tìm hiểu. Nhưng không thể và công không cần thiết tất cả các kế toán viên trong phòng kế toán đều phải tìm hiểu sâu như vậy bởi mỗi người đảm nhận một phần công việc nhất định. Mặt khác, do nhiều người cùng tiến hành nên xảy ra nhiều sai sót ngay trong việc kiểm tra chứng từ ban đầu, sử lý số liệu cập nhật rất khú phát hiện do bộ phận nào. Mà việc sai sút còn tồn tại là khó tránh khỏi như trên đã nói. Khi sai sút xảy ra việc tìm nguyên nhân sẽ khó khăn nên việc khắc phục không dễ dàng. Từ đó ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu kế toán. Hai là, có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh đựơc ghi nhận chưa phù hợp với tính đúng kỳ. Ví dụ trong việc ghi nhận số thuế GTGT đã nộp. Vì Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nói chung, thuế GTGT nói riêng nên các tháng thuế GTGT đều được nộp đầy đủ. Kế toán do đó đã hạch toán thuế đã nộp kỳ nào là số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ đó. Vì vậy mà số thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ và sô thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ đều bằng “0”. Ba là, phần mẫu biểu kế toán có chỗ còn chưa thay đổi theo kịp với chế độ ban hành. Ví dụ như mẫu Tờ khai thuế GTGT hàng tháng, Quyết toán thuế năm. Từ tháng 9 năm 2004 Thông tư số 84/2004/TT- BTC ngày 18/08/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 20/2004/TT- BTC có hiệu lực. Ban hành kèm theo thông tư số 84 này là mẫu Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTKT), Bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (Mẫu số 01B/GTKT) và mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (Mẫu số 11/GTKT) thay thế mẫu tờ khai thuế GTGT và mẫu quyết toán thuế GTGT ban hành kèm thông tư số 102/2004/TT – BTC. Nhưng tờ khai thuế GTGT tháng 10 và Quyết toán thuế của Công ty chưa thay đổi theo hướng dẫn tại thông tư số 84/2004/TT-BTC. Nguyên nhân của hạn chế này một phần do phần mềm mà Công ty ứng dụng. Các mẫu biểu được in ra đều được lập trình sẵn. Kế toán cập nhật số liệu vào máy sẽ tự động chuyển số liệu lên các bảng, các sổ có liên quan. Phần mềm được sử dụng trong thời gian dài trong khi chế độ lại thay đổi, nhất là các chế độ liên quan đến thuế GTGT. Chỉ trong năm 2003 đã có ba thông tư hướng dẫn thuế GTGT của Bộ Tài chính. Các Thông tư này đều ban hành kèm theo mẫu Tờ khai thuế mới. Vì vậy phần mềm kế toán mà Công ty ứng dụng sẽ cho in ra biểu mẫu chưa đúng với chế độ. Việc bộ phận kế toán chưa cập nhật đầy đủ sự thay đổi của các chính sách, chế độ hiện hành đã tạo nên mặt hạn chế này. Nhìn chung, tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang là tương đối khoa học, hợp lý và có hiệu quả. Do những nguyên nhân khách quan công như chủ quan mà công tác kế toán nói chung, kế toán thuế GTGT nói riêng còn tồn tại hạn chế. Mặc dù những hạn chế này là không lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng nếu được khắc phục sẽ góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng 3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán thuế GTGT 3.2.1. Sự cần thiết của kế toán thuế GTGT Như trên ta có thể thấy rằng việc hoàn thiện thuế GTGT là rất cần thiết - Thuế GTGT đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. - Thuế GTGT có vai trò khuyến khích đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh 3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại Công ty Như trên đã đề cập, việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán thuế GTGT nói riêng là cần thiết. Tuy vậy, việc hoàn thiện cần đảm bảo các yêu cầu mang tính nguyên tắc là: - Việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán thuế GTGT nói riêng tại Công ty phải tôn trọng đúng chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước về chế độ kế toán công như kế toán thuế GTGT. - Những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Không nên áp dụng một cách máy móc mô hình của đơn vị khác vào đơn vị mình trong khi điều kiện, đặc điểm, tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh là không giống nhau. Từ thực tế của đơn vị mình áp dụng một cách linh hoạt các chế độ, chính sách chung vào hoạt động của đơn vị. Phù hợp ở đây là phù hợp với trình độ, khả năng của đội ngũ cán bộ, với trang thiết bị phương tiện ghi chép, tính toán của Công ty. Có như vậy mới phát huy được thế mạnh của việc đổi mới. - Một trong những nhiệm vụ của kế toán là cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Vì vậy hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đối tượng cần sử dụng thông tin. - Hoàn thiện công tác kế toán nói chung công cần phải đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm và có hiệu quả. Có khả thi thì mới thực hiện và giải pháp hoàn thiện mới có ý nghĩa. Nhưng thực hiện được không phải bằng mọi cách mà còn cần phải quan tâm đến việc tiết kiệm cả về thời gian, chi phí, công sức từ đó tạo hiệu quả trong công việc. 3.2.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán thuế GTGT Việc hoàn thiện kế toán thuế GTGT có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó gúp phần làm giảm bớt tình trạng trốn thuế. Tăng thêm nguồn ngân sách với nhà nước 3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang . Trên cơ sở những nhận xét chủ quan, qua tìm hiểu thực tế công tác kế toán đặc biệt là kế toán thuế GTGT của Công ty kết hợp với kiến thức lý luận đã được học tập và nghiên cứu ở nhà trường, em xin đưa ra một số ý kiến đối với kế toán thuế GTGT tại Công ty. Thứ nhất, Công ty cần phân công một kế toán chuyên trách về thuế, trong đó có thuế GTGT. Người kế toán này sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ, hoá đơn. Việc kiểm tra này nhằm tránh hiện tượng không được khấu trừ thuế GTGT do kê khai không đúng thời hạn quy định hoặc không đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh. Sau khi kiểm tra chặt chẽ các hoá đơn, chứng từ có liên quan đến thuế GTGT sẽ tiến hành cập nhật số liệu vào máy. Trong điều kiện áp dụng Luật thuế GTGT như hiện nay hành vi gian lận càng trở nên tinh vi hơn do đó phòng kế toán đặc biệt là kế toán phụ trách thuế GTGT sẽ phối hợp với cơ quan thuế để phát hiện những hoá đơn giả, gian lận. Khi có một kế toán chuyên trách về thuế chắc chắn kế toán thuế nói chung, kế toán thuế GTGT sẽ tránh được những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện phần hành kế toán này. Khi chuyên sâu vào một lĩnh vực giúp người kế toán có thể nghiên cứu sâu hơn, vận dụng linh hoạt hơn chế độ kế toán vào điều kiện cụ thể vào đơn vị của mình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương để các doanh nghiệp tự kê khai và nộp thuế GTGT thì khối lượng công việc của kế toán thuế ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Thứ hai, Công ty phải thay đổi cách ghi nhận một số nghiệp vụ còn chưa phù hợp với tính đúng kỳ của chúng. Ví dụ nghiệp vụ nộp thuế vào NSNN. Do việc nộp thuế GTGT được thực hiện vào tháng sau của tháng thuế GTGT phát sinh nên các chỉ tiêu thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, thuế GTGT đã nộp trong kỳ và thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ còn phải xác định lại. Cụ thể, số thuế còn phải nộp đầu kỳ là số thuế phải nộp của tháng cuối cùng của kỳ trước đó, số thuế GTGT đã nộp trong kỳ là số thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ và thuế GTGT của các tháng trong kỳ trừ tháng cuối cùng của kỳ đó, thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ là thuế GTGT phải nộp của tháng cuối kỳ. Thứ ba, Công ty thay thế những bảng biểu mẫu cũ không còn phù hợp với chế độ bằng mẫu mới theo chế độ hiện hành. Để khắc phục lỗi do phần mềm kế toán ứng dụng Công ty cần cài đặt lại một số phần không còn phự hợp. Công ty Liên hệ chặt chẽ với Công ty Cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST, để khi cần thay đổi một số phần mềm cho phù hợp với điều kiện của Công ty và với chế độ kế toán. Với cách giải quyết này thì chi phí bỏ ra không phải là nhỏ. Vì vậy nếu sự lạc hậu của phần mềm ảnh hưởng quá lớn công tác kế toán và sự đầu tư của Công ty vào việc áp dụng phần mềm ứng dụng thì có thể dựng cách giải quyết này. Khi phần mềm luôn được đổi mới cho phù hợp với thực tế sẽ đem lại hiệu quả rất lớn cho công việc kế toán nói chung, kế toán thuế GTGT nói riêng. Công việc của người kế toán vừa được đơn giản hoá, vừa có độ chính xác cao. Bên cạnh việc cài đặt phần mềm, cần cập nhật thường xuyên chế độ, chính sách của Nhà nước. Như vậy sẽ không bị phụ thuộc nhiều vào phần mềm, có thể chủ động để lập mẫu mới cho phù hợp với chế độ khi chưa cài đặt lại kịp phần mềm kế toán ứng dụng. Một cách khắc phục đơn giản là người kế toán phải thiết lập một mẫu bỉêu cho phù hợp với chế độ ở một bảng riêng. Sau đó căn cứ vào số liệu trên các sổ để điền vào các chỉ tiêu thích hợp. Việc làm thủ công này chỉ thực hiện được khi công việc kế toán là ít, số bảng biểu phải lập theo cách này là không nhiều và độ chính xác là không cao như giải pháp trên. Nhưng theo cách này thì tiết kiệm được đáng kể chi phí. Vì vậy cách này được áp dụng khi chỉ số có ít các bảng biểu sai về mẫu, sự lạc hậu của phần mềm là không lớn. Ngoài những giải pháp trên, để phần nào giúp cho kế toán quản trị tại Công ty trong vấn đề quản lý thuế GTGT Công ty nên tiến hành phân tích thuế GTGT với các chỉ tiêu như Tỷ suất thuế GTGT phải nộp trên doanh thu, Tỷ suất thuế GTGT được khấu trừ. Trong đó: Tỷ suất thuế GTGT phải nộp trên doanh thu Thuế GTGT phải nộp trong kỳ Doanh thu thuần trong kỳ = Tỷ suất thuế GTGT được KT Thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ Thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Qua tỷ suất thuế GTGT phải nộp trên doanh thu có thể dự toán được số thuế phải nộp trong kỳ khi biết hạch toán doanh thu thuần trong kỳ. Từ đó có thể có kế hoạch chuẩn bị cho công tác nộp thuế là số tiền lớn hàng tháng. Thông qua tỉ suất thuế GTGT được khấu trừ có thể dự đoán được thuế GTGT được khấu trừ khi biết được thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Khi tỷ suất của kỳ nào đã thay đổi đột biến sẽ kiểm tra, rà soát lại các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ để phát hiện ra chỗ sai phạm. Ngoài ra phân tích, so sánh chỉ tiêu này giữa các kỳ sẽ dự toán được xu hướng thay đổi của thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp. Trên đây là một số ý kiến đóng góp của em đối với công tác thuế GTGT tại Công ty. Tuy nhiên để các cơ sở kinh doanh nói chung có thể thực hiện nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chế độ kế toán GTGT trong tổng thể chế độ kế toán tài chính nói chung. KẾT LUẬN Luật thuế giá trị gia tăng ra đời và ngày càng khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Nhưng để Luật thuế GTGT được áp dụng một cách sâu rộng và đồng bộ thì cần phải có công cụ đắc lực trợ giúp, công cụ không thiếu đó là kế toán thuế giá trị gia tăng. Nhận thức được phần nào tầm quan trọng đó của thuế GTGT, Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang đã đưa vào áp dụng ngay các hoá đơn, chứng từ liên quan đến thuế GTGT tại Công ty phần lớn đều hợp lý, hợp lệ và xử lý linh hoạt. Từ đó các Tờ khai thuế GTGT, các Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, các bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra được lập và gửi đến cơ quan thuế đầy đủ và đúng thời hạn. Tuy vậy do nhiều nguyên nhân khách quan (Như chế độ, chính sách hiện hành, phần mềm kế toán ứng dụng) và chủ quan (như việc tổ chức phòng kế toán, chưa thoả đáng) mà công tác kế toán tại Công ty còn có những vướng mắc. Trên cơ sở lý luận công như kiến thức thực tế của mình em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để Công ty có thể xem xét. Với một vấn đề còn nhiều vướng mắc và phức tạp trong khi vốn kinh nghiệm của em còn ớt ỏi, nhận thức còn nhiều hạn chế, thời gian thực tập không nhiều nên không tránh khỏi những khiếm khuyết trong chuyên đề thực tập này. Em rất mong được sự góp ý kiến của các thầy cô . Một lần nữa em xin cảm ơn sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, sự giúp đỡ nhiệt tình của Quý Công ty đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Em xin trân thành cảm ơn! Bắc Giang, tháng 04 năm 2008 Sinh viên Ngô Thị Thu Hiền TÀI LIỆU THAM KHẢO + Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 Ngày 10/05/1997. + Nghị định số 28/1998/NĐ-CP. Ngày 11/5/1998. - Quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT (nguồn: Công báo số 18 ngày 11/5/1998). + Nghị định số 102/1998/NĐ-CP. Ngày 21/12/1998 - Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP- Quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. + Bộ Tài Chính những điều cần biết về thuế GTGT- NXB tài Chính Hà Nội. + Tổng cục thuế mô hình thuế GTGT của Việt Nam NXB - Tài Chính - Hà Nội-1995.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang.docx
Luận văn liên quan