Luận văn Lập trình web động với PHP / MySQL

Hàm này thực hiện việc kiểm tra biến có chứa giá trị hay không. Nó sẽ trả về giá trị TRUE hoặc FALSE. Nếu biến chưađược xác lập thì trị isset()sẽ là false. Bạn hãy xem xét ví dụ sau, nó thi hành một query MySQL. Bạn đã biết rằng một field trong database có thể chứa trị null hoặc chuỗi rỗng. Vớiviệc sử dụng hàm isset() bạn sẽ kiểm tra và phân biệt được hai giá trị trên. Trong đoạn lệnh PHP bên dưới. Trong đó biến $querylà một phát biểu SELECT lấy dữ liệu submit từ form của user.

pdf133 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/01/2014 | Lượt xem: 2269 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Lập trình web động với PHP / MySQL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflap_trinh_web_dong_voi_php_mysql_2714.pdf