Luận văn Lý luận và phuơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở Việt Nam

Để hiểu được bản chất của nghiên cứu, trước hết cần tìm hiểu những vấn đề liên quan đến quá trình phức tạp này: Đó là khái niệm về tri thức, hiện thực và hiện thực xã hội, những cách thức con người đã tiến hành để tiệm cận tri thức và hiện thực xã hội.

pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3077 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Lý luận và phuơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan-van-ly-luan-va-phuong-phap-nghen-cuu-ngon-ngu-hoc-ung-dung-voi-thuc-tien-nghien-cuu-ngon-ngu.pdf
Luận văn liên quan