Luận văn Phương trình hàm sinh bở nhóm cyclic

Luận văn Phương trình hàm sinh bở nhóm cyclic Trình bày theo hướng hệ thống các đặc trưng hàm số và các tính chất cơ bản của phép biến đổi phân tuyến tính, điều kiện đối hợp tác bậc n của nó

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương trình hàm sinh bở nhóm cyclic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_hong_anh_5023_2084522.pdf
Luận văn liên quan