Luận văn Phương trình hàm và bất phương trình hàm trong đa thức

Luận văn Phương trình hàm và bất phương trình hàm trong đa thức Một số kết quả đạt được Chương 1: luận văn đã trình bày một số kiến thức về khái niệm, định l;ý về đa thức sẽ được sử dụng trong các chương 2, chương 3 của luận văn Chương 2: luận văn đã trình bày môt số phương pháp giải một số dạng phương trình hàm thường gặp

pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương trình hàm và bất phương trình hàm trong đa thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_quynh_6275_2084539.pdf
Luận văn liên quan