Luận văn Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- Liên tục phát triển đội ngũ GVCN về số lượng và chất lượng trên cơ sở vận dụng các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn QL và GD học sinh; vận dụng công nghệ thông tin trong QL học sinh và công tác chủ nhiệm lớp đồng thời nhà trường cần quan tâm đến điều kiện làm việc của các GVCN sao cho họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Nhà trường cần tổ chức các hoạt động khác nhau, tạo cơ hội cho GVCN được học tập, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong các xử lý tình huống sư phạm như: tham gia dự giờ sinh hoạt lớp; tổ chức các hoạt động GD học sinh; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm qua hội thảo, hội nghị, chuyên đề.

pdf148 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 21/07/2016 | Lượt xem: 2295 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớp đề ra các quy định trong các buổi lao động, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội, hoạt động hướng nghiệp để HS được tham gia đầy đủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước tập thể. - Tổ chức thi đua cho HS trong lớp định kỳ hàng tuần, hàng tháng, từng học kỳ và cả năm học để thu hút HS vào các hoạt động tập thể. - Tổ chức cho HS tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích văn hoá, lịch sử ở địa phương - Xây dựng tinh thần học tập tích cực, tự giác, độc lập sáng tạo cho HS bằng việc GVCN chủ động học tập, tự tìm các thông tin ở báo chí, trên mạng Internet, nắm chắc kỹ năng và kiến thức chuẩn. 96 - Xây dựng kỹ năng sống như rèn luyện kỹ năng nói, giao tiếp, tính dũng cảm, tự phê bình và phê bình, nói không với tệ nạn xã hội, kỹ năng hợp tác cho HS thông qua việc GVCN tổ chức học nhóm. 3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 3.2.6.1. Mục tiêu Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch là khâu cuối cùng của một chu trình QL. Chính vì vậy, HT cần phải thực hiện công đoạn này để nắm bắt được mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả công việc của GVCN, để phát hiện những mặt làm tốt kịp thời động viên, khuyến khích và tìm ra những gì chưa đạt so với mục tiêu dự kiến. Từ đó, HT điều chỉnh kế hoạch, những biện pháp QL, phát huy những nhân tố tích cực, khắc phục khuyết điểm. 3.2.6.2. Nội dung Xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá của HT, CBQL, tổ chủ nhiệm. Xây dựng nội dung kiểm tra theo từng đợt: Kiểm tra toàn diện hay kiểm tra chuyên đề theo từng mặt, và cách thức tiến hành: Theo định kỳ báo trước và kiểm tra đột xuất. Tham gia các hoạt động GD của các lớp cũng là hình thức kiểm tra không chính thức nhưng có thể nắm được tình hình thực tế của GVCN và HS. Hiệu trưởng xây dựng lực lượng kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp như: Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động của các lớp học; tổ chuyên môn đánh giá sự tham gia của GV bộ môn; tổ chủ nhiệm đánh giá các hoạt động của GVCN. Việc kiểm tra thường xuyên còn có ý nghĩa tư vấn, góp ý cho các GVCN rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn cũng là hình thức chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ GV. Kết quả đánh 97 giá công tác chủ nhiệm lớp là một tiêu chí để xếp loại thi đua các tập thể lớp, các tổ chuyên môn và xếp loại GV. 3.2.6.3. Tổ chức thực hiện - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GVCN: sổ chủ nhiệm, sổ ghi tên, ghi điểm, cập nhập điểm số, sổ theo dõi tình hình hoạt động lớp, HS cá biệt, HS có khó khăn về hạnh kiểm, về văn hoá; sổ ghi biên bản sinh hoạt chủ nhiệm lớp, sổ nhật ký GVCN về phương pháp xử lý các tình huống sư phạm, ghi chép các kinh nghiệm được phổ biến trong hội nghị, các thông tin liên quan đến phương pháp giáo dục HS, biên bản họp cha mẹ HS. Khi tiến hành kiểm tra CBQL phải ghi biên bản kiểm tra và có đánh giá xếp loại dựa trên các tiêu chí đã xây dựng. - Kiểm tra việc phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài trường về công tác chủ nhiệm lớp. - Dự giờ thăm lớp các tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp. Qua dự giờ, HT sẽ nắm sát tình hình để giải quyết kịp thời những phát sinh, uốn nắn kịp thời trong quá trình tổ chức. Đồng thời tạo cho GVCN và HS thái độ làm việc nghiêm túc. Dự giờ các tiết giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, các tiết giảng dạy để biết tình hình sử dụng thiết bị dạy học và các phương tiện dạy học của GVCN lớp và quá trình GD kỹ năng sống cho HS. - Kiểm tra, đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm của HS theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT; chú trọng đến việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm, nhà trường phải đưa ra các chuẩn mực cụ thể, thống nhất nhằm đánh giá chính xác cho HS toàn trường. Để đánh giá công tác chủ nhiệm lớp một cách công bằng, khách quan, chính xác, đòi hỏi HT cần nắm vững tâm lý, hoàn cảnh của GVCN lớp, đề ra tiêu chí thi đua cụ thể. Sau khi kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục của lớp, HT lưu ý GVCN cần rút ra những kinh nghiệm hay để phát huy và những 98 hạn chế để khắc phục. Từ đó, CBQL sẽ tạo được động lực thúc đẩy đội ngũ GVCN làm tốt công tác của mình. Thực hiện việc khen thưởng kịp thời và động viên GVCN và HS khi có những thành tích vượt trội. 3.3. Kết quả khảo nghiệm Sau khi nghiên cứu lý luận chung về các vấn đề QL, QLGD, QL công tác chủ nhiệm lớp để làm nền tảng cho nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng QL công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng ở 3 trường THPT ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Qua đánh giá thực trạng chúng tôi đưa ra 6 biện pháp QL công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng nhằm góp phần quản lý hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới bao gồm: 1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục. 2. Thành lập tổ chủ nhiệm lớp. 3. Kế hoạch hoá công tác chủ nhiệm lớp. 4. Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp. 5. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp. 6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp. 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm Khảo nghiệm để đánh giá giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp mà đề tài đã đề xuất. 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm - Khảo nghiệm về sự cần thiết của từng biện pháp - Khảo nghiệm về tính khả thi của từng biện pháp 99 3.3.3. Đối tượng khảo nghiệm Để khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu trên, chúng tôi đã tiến hành trưng cầu ý kiến của CBQL và GVCN của 03 trường THPT ở huyện Cẩm Mỹ gồm: - 11 CBQL của 03 trường, - 112 GVCN của 03 trường 3.3.4. Phương pháp khảo nghiệm Chúng tôi điều tra bằng phiếu hỏi về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (phụ lục 5). 3.3.5. Kết quả khảo nghiệm Chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến đánh giá các biện pháp đề xuất của 11 CBQL và 112 GVCN. Kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất được thể hiện ở bảng 3.1 như sau: Bảng 3.1a: Thống kê kết quả khảo sát ý kiến của CBQL và GVCN về mức độ cần thiết của 6 biện pháp đề xuất Tính cần thiết Stt NỘI DUNG Đối tượng Tính cần thiết TB ĐLTC Thứ bậc 1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục CBQL 3,00 0,00 1 GVCN 2,71 1,08 3 2 Biện pháp 2: Thành lập tổ chủ nhiệm lớp CBQL 2,45 0,52 6 GVCN 2,55 0,54 6 3 Biện pháp 3: Kế hoạch hóa công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,81 0,60 5 GVCN 2,68 0,98 5 100 4 Biện pháp 4: Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,90 0,30 2 GVCN 2,75 1,09 2 5 Biện pháp 5: Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,90 0,30 2 GVCN 2,78 1,33 1 6 Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,90 0,30 2 GVCN 2,69 0,02 4 Kết quả ở bảng 3.1a cho thấy các biện pháp đề xuất đều được đánh giá có tính cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả QL công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trong đó ý kiến của CBQL và GVCN là tương đối tương đồng (thứ bậc 2-CBQL, thứ bậc: 2-GVCN) là biện pháp thứ (4): Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp. Kế hoạch hóa công tác chủ nhiệm lớp (thứ bậc: 5-CBQL, thứ bậc: 5-GVCN). Biện pháp 2: Thành lập tổ chủ nhiệm lớp (thứ bậc: 6-CBQL, thứ bậc: 6-GVCN). Chúng tôi thấy rằng ý kiến của CBQL và GVCN chưa tương đồng đối với những biện pháp như: biện pháp (1): Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục (thứ bậc 1- CBQL, thứ bậc 3-GVCN). Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp (thứ bậc: 2- CBQL, thứ bậc: 1-GVCN). Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp (thứ bậc: 2-CBQL, thứ bậc: 4-GVCN). Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy các biện pháp này đều mang tính cần thiết cao. 101 Bảng 3.1b: Thống kê kết quả khảo sát ý kiến của CBQL và GVCN về tính khả thi của 6 biện pháp đề xuất Tính khả thi Stt NỘI DUNG Đối tượng Tính khả thi TB ĐLTC Thứ bậc 1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục CBQL 3,00 0,00 1 GVCN 2,23 0,76 5 2 Biện pháp 2: Thành lập tổ chủ nhiệm lớp CBQL 2,36 0,50 6 GVCN 1,94 0,72 6 3 Biện pháp 3: Kế hoạch hóa công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,90 0,30 2 GVCN 2,32 0,92 4 4 Biện pháp 4: Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,81 0,40 4 GVCN 2,36 1,07 3 5 Biện pháp 5: Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,81 0,40 4 GVCN 2,46 1,17 1 6 Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp CBQL 2,90 0,30 2 GVCN 2,41 1,08 2 Kết quả khảo nghiệm tính khả thi ở bảng 3.1b cho thấy hầu hết các biện pháp đề xuất đều hợp lý về tầm quan trọng, tính khả thi của các biện pháp đều ở mức tốt và rất tốt. Trong đó, biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp có ý kiến tương đồng (thứ bậc: 2). Công tác kiểm tra giúp cho CBQL có được thông tin về các hoạt động của nhà trường, từ đó giúp CBQL xử lý được thông tin và điều chỉnh kế hoạch và biện pháp một cách kịp thời. 102 Biện pháp huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp, ý kiến của CBQL và GVCN là khá tương đồng. Ý kiến của CBQL và GVCN về các biện pháp: kế hoạch hóa, công tác chủ nhiệm lớp biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục và biện pháp đổi mới công tác chủ nhiệm lớp có trái chiều nhau nhưng đều rất khả thi, đặc biệt là GVCN rất quan tâm đến đổi mới công tác chủ nhiệm. Biện pháp thành lập tổ chủ nhiệm lớp có mức khả thi thấp nhất (thứ bậc: 6). Qua trao đổi, hầu hết các GVCN đều cho rằng công việc này do Phó HT đảm trách. - Ngoài ra chúng tôi cũng xin ý kiến CBQL và GVCN về nội dung hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn cho GVCN hàng năm. Kết quả khảo sát về sự cần thiết của các nội dung như sau: Bảng 3.2: Thống kê kết quả của CBQL và GVCN về nội dung hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn cho GVCN hàng năm Stt Nội dung Đối tượng Mức cần thiết TB ĐLTC Thứ bậc 1 Về kiến thức, kỹ năng về quản lý HS CBQL 3,63 0,50 1 GVCN 3,59 1,06 3 2 Bồi dưỡng về đổi mới tổ chức giờ sinh hoạt lớp CBQL 3,63 0,50 2 GVCN 3,69 1,47 1 3 Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp CBQL 3,54 0,52 3 GVCN 3,59 1,02 4 4 Về giáo dục HS tinh thần và kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm CBQL 3,54 0,52 4 GVCN 3,51 1,05 7 103 5 Bồi dưỡng về việc lập kế hoạch công tác chủ nhiệm CBQL 3,54 0,52 5 GVCN 3,63 1,22 2 6 Về giáo dục giá trị sống cho HS CBQL 3,45 0,52 6 GVCN 3,54 1,16 6 7 Về tạo tính tích cực, tự giác, tự quản cho học sinh CBQL 3,45 0,68 7 GVCN 3,54 1,15 5 8 Về giáo dục hướng nghiệp cho HS CBQL 3,36 0,50 8 GVCN 3,50 1,06 8 9 Về các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp CBQL 3,27 0,46 9 GVCN 3,49 0,31 9 10 Bồi dưỡng về các nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh CBQL 3,27 0,64 10 GVCN 3,43 0,94 12 11 Về giáo dục kỹ năng sống cho HS CBQL 3,27 0,78 11 GVCN 3,46 0,99 10 12 Về các văn bản của Nhà nước hiện hành: Chuẩn GV, Qui chế đánh giá HS, Điều lệ trường trung học, CBQL 3,27 0,78 12 GVCN 3,28 0,92 13 13 Bồi dưỡng về lập kế hoạch tổ chức hoạt động CBQL 3,18 0,60 13 GVCN 3,45 1,02 11 14 Bồi dưỡng về ứng xử sư phạm, xử lý các tình huống gặp phải khi quản lý, giáo dục học sinh, nhất là đối với học sinh chậm tiến CBQL 3,09 1,02 14 GVCN 3,08 0,99 15 15 Bồi dưỡng về năng lực tìm hiểu HS và môi trường giáo dục HS CBQL 3,00 0,63 15 GVCN 3,21 0,94 14 104 Nhìn vào bảng 3.2 cho thấy mức độ của từng nội dung bồi dưỡng, ý kiến của CBQL và GVCN tuy có khác nhau về mức độ ưu tiên, nhưng đều có tính cần thiết rất cao. Điều này chứng tỏ GVCN đang thiếu rất nhiều về kiến thức công tác chủ nhiệm lớp. Tiểu kết chương 3 Sau khi nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, chúng tôi đề xuất 6 biện pháp QL công tác chủ nhiệm lớp: - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục. - Thành lập tổ chủ nhiệm lớp. - Kế hoạch hoá công tác chủ nhiệm lớp. - Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp. - Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp. - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp. Trong thời gian qua, công tác chủ nhiệm lớp luôn bị xem nhẹ, ít được quan tâm. Chính vì vậy việc đề ra các biện pháp để QL tốt công tác này sẽ khắc phục được những hạn chế trước đây và đồng thời sẽ phát huy hết hiệu quả của công tác này. Tuy nhiên các biện pháp trên phải được tiến hành song song, không được xem nhẹ biện pháp nào, từ đó mới đạt hiệu quả mong muốn. Sáu biện pháp QL công tác chủ nhiệm lớp đã được tiến hành khảo nghiệm đều cho thấy tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp đó. Đây là thuận lợi để các nhà trường phát huy, áp dụng vào thực tiễn trong QL, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT. 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trong tình hình cả nước đang thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT cũng là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết phải nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng GD phổ thông được nâng lên một phần nhờ vào đội ngũ GVCN, người đóng vai trò QL trực tiếp hoạt động dạy và học ở lớp học; và đội ngũ Hiệu trưởng, CBQL nhà trường, người đóng vai trò QL các hoạt động giảng dạy và giáo dục của GV và hoạt động học tập của HS. Do đó, Hiệu trưởng và đội ngũ CBQL của các trường THPT cần có những biện pháp QL hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp nhằm đáp ứng yêu cầu mới của GD phổ thông. Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đề tài, chúng tôi rút ra một vài kết luận sau: - Công tác chủ nhiệm lớp là một hoạt động có tổ chức, có kế hoạch của nhà trường là những hoạt động nhằm QL và GD học sinh. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách HS. Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt sẽ tạo cho HS rèn luyện những kỹ năng trong cuộc sống cộng đồng và phát huy những năng lực, phẩm chất của từng cá nhân. - Người giữ vai trò quan trọng trong công tác chủ nhiệm đó là GVCN. Công tác này đòi hỏi GVCN phải là người có tâm, kiên trì, nhẫn nại vì chúng ta biết rằng khiển trách một người rất dễ, nhưng làm thay đổi một người thì rất khó. Cho nên khi lựa chọn GV làm công tác chủ nhiệm lớp, CBQL cần phải thận trọng. Thực trạng QL công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua cũng góp phần thực hiện GD toàn diện trong nhà trường. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công tác QL 106 của các HT cũng đã bộc lộ những bất cập, những tồn tại thiếu sót cần sớm khắc phục. Qua kết quả khảo sát cho thấy, công tác quản lý chủ nhiệm lớp ở nhiều nhà trường chưa được quan tâm đúng mức. Ý kiến đánh giá của 11 CBQL và 112 GVCN cho thấy hầu hết các biện pháp QL đều thực hiện ở mức trung bình và khá. Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy, để QL hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT nhằm giải quyết những tồn tại thiếu sót, chúng tôi đề xuất cần tăng cường sáu biện pháp QL. Các biện pháp đề xuất, chúng tôi tiến hành khảo nghiệm nhằm kiểm tra tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp QL công tác chủ nhiệm lớp. Sau khi xử lí các số liệu thu về kết quả bước đầu cho thấy sáu biện pháp đã đề xuất được đánh giá là rất cần thiết và mang tính khả thi. 2. Kiến nghị 2.1. Đối với Bộ GD&ĐT - Bộ GD&ĐT cần có qui định bổ sung điều chỉnh về miễn số tiết giảng dạy cho GVCN từ 4 tiết / tuần như hiện nay lên 6 tiết / tuần, cho phù hợp với thực tế công tác của GVCN - Bộ GD&ĐT cần có qui chế, hướng dẫn và tổ chức cuộc thi GVCN giỏi các cấp nhằm động viên những người làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. - Bộ GD&ĐT nên thường xuyên tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm lớp cho GVCN. Thường xuyên đăng tải và cập nhật những tài liệu mang tính thiết thực với thực tế công tác chủ nhiệm lớp của từng cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) bởi mỗi cấp học có đặc thù riêng. Ngoài ra còn có những chuyên đề giành cho GV vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. 107 2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. - Tổ chức tập huấn cho tất cả GVCN vào dịp trước khai giảng với thời lượng thích hợp (khoảng 3 ngày). Tất cả các GVCN đều được tham dự tập huấn và trực tiếp được bồi dưỡng các chuyên đề chủ nhiệm lớp từ các chuyên gia, chuyên viên của Sở GD&ĐT hoặc những GVCN xuất sắc của các trường. - Cần tổ chức hội nghị về QL công tác chủ nhiệm lớp, báo cáo kinh nghiệm các trường làm tốt. Có chỉ đạo, rút kinh nghiệm kịp thời. Xây dựng chế độ khen thưởng cho những GVCN giỏi. 2.3. Đối với Ban giám hiệu các trường THPT - Các Hiệu trưởng và CBQL nhà trường cần nâng cao nhận thức trách nhiệm và năng lực QL công tác chủ nhiệm lớp, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm lớp và kế hoạch QL công tác chủ nhiệm lớp đối với các GV trong trường. - Liên tục phát triển đội ngũ GVCN về số lượng và chất lượng trên cơ sở vận dụng các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn QL và GD học sinh; vận dụng công nghệ thông tin trong QL học sinh và công tác chủ nhiệm lớp đồng thời nhà trường cần quan tâm đến điều kiện làm việc của các GVCN sao cho họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Nhà trường cần tổ chức các hoạt động khác nhau, tạo cơ hội cho GVCN được học tập, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong các xử lý tình huống sư phạm như: tham gia dự giờ sinh hoạt lớp; tổ chức các hoạt động GD học sinh; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm qua hội thảo, hội nghị, chuyên đề... 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Quốc Bảo (1984), Công tác chủ nhiệm lớp trong trường Đại học Sư phạm, Nxb ĐHSP TP.HCM. 2. Bộ GD&ĐT (2011), Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 3. Bộ GD&ĐT (2011), Tài liệu tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cở sở, trung học phổ thông. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1995), Tâm lý học, Nxb GD, Hà Nội. 6. Phạm Minh Hạc, Trần Kiều, Đặng Bá Lâm, Nghiêm Đình Vỳ (2002), Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia. 7. Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lí giáo dục, Nxb ĐHSP. 8. Nguyễn Thanh Hội (1999), Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê. 9. Lê Văn Hồng (chủ biên 1995), Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Nxb ĐHSP Hà Nội. 10. Phạm Minh Hùng (2010), Tạp chí giáo dục số 250, kỳ 2-11/2010. 11. Trần Thị Hương (chủ biên 2009), Giáo trình giáo dục học đại cương, Nxb ĐHSP TP.HCM. 12. Trần Thị Hương (chủ biên 2009), Giáo trình giáo dục học phổ thông, Nxb ĐHSP TP.HCM. 13. Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục và trường học, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội. 109 14. Trần Kiểm (2008), Khoa học quản lý giáo dục – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 15. Harold Koonzt Cyrill O’donnell Heinz Weihrich (2000), Những vấn đề cốt yếu của quản lí, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 16. Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Xuân Hương - Vũ Huỳnh (2009), Những điều giáo viên chủ nhiệm cần biết, NXB Lao động, TP. HCM. 17. Phan Thanh Long (chủ biên 2010), Lí luận giáo dục, Nxb ĐHSP. 18. Nguyễn Lộc (2010), Lí luận về quản lí, Nxb ĐHSP. 19. Luật giáo dục (2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 20. A. X. Macarenco (2002), Giáo dục trong thực tiễn,Nxb Trẻ TP.HCM. 21. Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học, một vấn đề về lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 22. Bùi Ngọc Oánh (1995), Tâm lý học trong xã hội và quản lý, Nxb Thống kê 23. Ngô Đình Qua (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, ĐHSP TPHCM. 24. Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (2000), Những tình huống giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm, Nxb ĐHQG Hà Nội. 25. Nguyễn Dục Quang (2010), Tạp chí khoa học giáo dục số 63, tháng 12/2010. 26. Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, Nxb Giáo dục Việt Nam. 27. Pam Robbins, Harvey B.Alvy, Cẩm nang dành cho hiệu trưởng (sách tham khảo), nhóm dịch giả Nguyễn Trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 28. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 110 29. Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm (1998), Lịch sử giáo dục thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 30. Hà Nhật Thăng (2001), Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông, Nxb ĐHQG Hà Nội. 31. Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ (1998), Công tác GVCN ở trường phổ thông, Nxb Giáo dục. 32. Lê Phú Thắng (2010), Tạp chí giáo dục số 248, kỳ 2-11/2010. 33. Huyện ủy Cẩm Mỹ-Đồng Nai, Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cẩm Mỹ lần II nhiệm kỳ 2011-2016, Cẩm Mỹ. 34. Dương Thiệu Tống (2000), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb ĐHQG Hà Nội. 35. Trần Thị Thúy (2010), Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Thái Nguyên. 36. Tỉnh ủy Đồng Nai (2011), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai lần thứ IX nhiệm kỳ 2011-2016, Đồng Nai. 37. Nguyễn Như Ý (chủ biên 2007), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb ĐHQG Tp. HCM. 38. Trường CBQLGD và ĐT (2002), Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Nxb Hà Nội. 39. Trường CBQLGD TP. Hồ chí Minh (2010), Công tác chủ nhiệm trường trung học, Tài liệu bồi dưỡng CBQL GD&ĐT, TP.HCM. 40. Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, Nxb Hà Nội. 1 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ quản lý) Kính gửi: Quý Thầy, Cô Để đánh giá đúng thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện HS THPT. Ý kiến của quý Thầy/Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Thầy/ Cô. Trân trọng cám ơn! I. Thông tin cá nhân - Công việc: Hiệu trưởng  Hiệu Phó  Tổ trưởng  - Trình độ chuyên môn: -Cử nhân  - Thạc sĩ  -Tiến sĩ  - Công tác tại trường: ...................................... II. Thông tin về quản lý công tác chủ nhiệm lớp Câu 1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, giáo dục HS? Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Không quan tâm Câu 2. Thầy/ Cô cho biết thông tin về kết quả đánh giá CBQL, GV trường THPT theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2011 – 2012. Trường THPT Tổng số CB-GV Xếp loại Xuất sắc khá Trung bình Kém 2 Câu 3: Theo quý Thầy/ Cô, chất lượng GVCN hiện nay đang ở mức độ nào? T: Tốt; K: Khá; TB: Trung bình; Y: Yếu Stt Nội dung Mức độ 1 Hiểu biết rộng các vấn đề khoa học xã hội T K TB Y 2 Giỏi về bộ môn được đào tạo 3 Có kiến thức về tâm lý lứa tuổi, tâm lý xã hội 4 Nắm vững quy chế chuyên môn 5 Có kỹ năng tổ chức, thiết kế các hoạt động giáo dục 6 Hiểu tình hình lớp chủ nhiệm 7 Biết tổ chức các hoạt động của lớp 8 Biết cách phối hợp với cha mẹ HS 9 Làm việc có kế hoạch 10 Có kỹ năng diễn đạt, giao tiếp, thuyết phục, tập hợp người khác, có nghệ thuật sư phạm 11 Có năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao. 12 Biết xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 13 Biết xây dựng kế hoạch cho lớp chủ nhiệm 14 Biết làm chủ tình huống, làm chủ bản thân, ứng xử tốt 15 Có khả năng nhận xét, đánh giá HS đúng 3 Câu 4: Thầy/ Cô vui lòng cho biết ý kiến về các tiêu chí khi phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. Rất quan trọng: RQT; quan trọng: QT; bình thường: BT; không quan trọng: KQT; Stt Nội dung RQT QT BT KQT 1 Giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm 2 Giáo viên có năng lực chuyên môn tốt 3 GV đó phải trực tiếp giảng dạy tại lớp 4 Tư cách, đạo đức của GV 5 GV làm công tác chủ nhiệm liên tục tại 1 lớp từ đầu đến cuối cấp 6 GV chỉ làm chủ nhiệm ở một khối lớp, hết năm học lại bàn giao cho GV khác 7 Theo số giờ lao động cá nhân 8 Đăng ký của GV 9 Theo yêu cầu của phụ huynh 10 Đề xuất của Phó HT 11 Đề xuất của Tổ trưởng bộ môn 12 Hiệu trưởng tự phân công 4 Câu 5: Thầy/ Cô cho biết mức độ thực hiện công tác nhân sự ở trường cho GVCN. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Khảo sát, thăm dò năng lực GVCN 2 Xây dựng kế hoạch tạo nguồn GVCN 3 Tuyển chọn GV làm chủ nhiệm 4 Bồi dưỡng, tập huấn GVCN Câu 6: Kế hoạch quản lý công tác chủ nhiệm ở trường quý Thầy/ Cô đã được thực hiện. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Lập thành bản kế hoạch riêng 2 Lồng ghép trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường 3 Bản kế hoạch kiểm tra Câu 7: Thầy/ Cô cho ý kiến về việc lập kế hoạch của GVCN ở trường. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung QL Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Lập kế hoạch cho năm học 2 Lập kế hoạch cho từng học kỳ 3 Lập kế hoạch cho từng tháng 4 Lập kế hoạch cho từng tuần 5 Câu 8: Thầy/ Cô cho ý kiến về việc tổ chứ chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Đưa ra nội dung cần bồi dưỡng 2 Đưa ra thời gian cần bồi dưỡng 3 Quy định các cuộc họp giao ban về công tác chủ nhiệm 4 Quy định thời gian kiểm tra của BGH 5 Đua ra cách thức phối hợp giữa GVCN với các lực lượng khác 6 Quy định các hình thức khen thưởng Câu 9: Thầy/ Cô đã hướng dẫn, tập huấn cho GVCN những nội dung sau ở mức độ nào? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Nhận thức về vai trò quan trọng của công tác chủ nhiệm 2 Các văn bản, quy định hiện hành về GV và HS 3 Nghiệp vụ của người GVCN 4 Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 5 Xử lý các tình huống sư phạm đối với HS 6 Kỹ năng tổ chức các hoạt động để giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. 6 Câu 10: Thầy/ Cô cho biết việc thực hiện công tác chủ nhiệm của nhà trường. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Tìm hiểu HS và gia đình HS 2 Đánh giá hạnh kiểm HS hàng tháng 3 Đánh giá hạnh kiểm HS học kỳ 4 Xây dựng tập thể lớp 5 Tổ chức các hoạt động GD toàn diện 6 Chỉ đạo, cố vấn của Ban chấp hành Đoàn trường đối với chi đoàn HS 7 Phối hợp với GV bộ môn, lực lượng khác trong trường 8 Phối hợp với gia đình HS và các lực lượng ngoài trường Câu 11: Thầy/ Cô cho biết công tác tìm hiểu và nắm tình hình công tác chủ nhiệm lớp. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Kiểm tra, quan sát hoạt động cụ thể của HS các lớp 2 Thông qua kế hoạch và báo cáo thường xuyên 3 Thông qua các tổ chức đoàn thể và các GV bộ môn 4 Thông qua họp giao ban các GVCN 5 Thông qua phiếu thông tin của GVCN 6 Thông qua sổ điểm, sổ đầu bài 7 Thông qua ý kiến của cha mẹ HS 8 Thông qua ý kiến của HS 9 Kênh thông tin khác 7 Câu 12: Thầy/ Cô cho biết việc xử lý sau khi nắm bắt tình hình công tác chủ nhiệm lớp. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Khen thưởng, biểu dương sự tiến bộ 2 Phê bình những hạn chế, tồn tại kéo dài 3 Phê bình những hạn chế, tồn tại và hướng dẫn GVCN cách khắc phục 4 Cử GV có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ GVCN trong việc khắc phục các hạn chế 5 Không có ý kiến gì, chỉ thu thập thông tin để cuối kỳ đánh giá, xếp loại GV Câu 13. Thầy/Cô đã phối hợp với những lực lượng dưới đây để cùng làm công tác quản lý, giáo dục học sinh. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Thành phần phối kết hợp Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Cha mẹ học sinh 2 Giáo viên bộ môn 3 Cán bộ Đoàn thanh niên nhà trường 4 Cán bộ Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ trong trường 5 Cộng đồng nơi cư trú của học sinh 6 Công an phường, xã 7 Đoàn thanh niên phường, xã 8 Thành phần khác 8 Câu 14: Công tác kiểm tra đánh giá ở trường quý Thầy/ Cô được thực hiện ở mức độ nào? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Kiểm tra, đánh giá theo năm học 2 Kiểm tra, đánh giá theo học kỳ 3 Kiểm tra, đánh giá theo tháng 4 Kiểm tra, đánh giá theo tuần 5 Kiểm tra, đánh giá theo việc Câu 15: Để đánh giá công tác chủ nhiệm lớp của GV, quý Thầy/ Cô dựa trên các yếu tố nào để biểu dương khen ngợi GV? Rất cần thiết: RCT; cần thiết: CT; không cần thiết: KCT Stt Nội dung Mức cần thiết RCT CT KCT 1 Lớp không có hoặc có ít nhất HS vi phạm khuyết điểm 2 Lớp có nhiều HS đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện 3 Lớp có nhiều tiến bộ về mọi mặt 4 Dựa vào kết quả kiểm tra công tác chủ nhiệm kết hợp với chất lượng giáo dục của lớp 5 Dựa vào kết quả bình xét của hội đồng thi đua 6 Các tiêu chí đánh giá đã được xác định cụ thể Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/ Cô! 9 PHỤ LỤC 2 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho GVCN lớp) Kính gửi: Quý Thầy, Cô Để đánh giá đúng thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện HS THPT. Ý kiến của quý Thầy/Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Thầy/ Cô. I. Thông tin cá nhân: 1. Giới tính: Nam Nữ 2. Thâm niên công tác giảng dạy:năm 3. Kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp:..năm II – Thông tin chuyên môn về công tác chủ nhiệm lớp. Câu 1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL) trong việc quản lý, giáo dục HS Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Câu 2: Thầy/ Cô đánh giá mức độ tác động của những nguyên nhân dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Stt Nội dung Rất nhiều Nhiều Ít 1 Môi trường xã hội nơi HS cư trú không tốt 2 Môi trường sống của gia đình không tốt 3 Cha mẹ học sinh không quan tâm 4 Cha mẹ học sinh thuộc đối tượng tệ nạn xã hội 5 Học sinh đua đòi theo đối tượng xấu 10 6 GVCN không quan tâm, không có phương pháp giáo dục 7 Nền nếp của lớp, trường không tốt 8 HS học yếu, kém nên chán học, đua theo những cái xấu 9 Quản lý của nhà trường về công tác chủ nhiệm chưa tốt 10 Ảnh hưởng của phim ảnh, sách, báo 11 Giáo dục của nhà trường chưa tốt 12 Các vấn đề khác Câu 3: Thầy/ Cô cho biết ý kiến về học sinh thường vi phạm mức độ nào trong các biểu hiện dưới đây? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ RTX TX KTX KTH 1 Không trung thực 2 Vô lễ với giáo viên và người lớn tuổi 3 Giao tiếp kém 4 Hợp tác và hoạt động nhóm hạn chế 5 Sống thiếu lý tưởng 6 Sống tự do, buông thả 7 Hay vi phạm nội qui của nhà trường 8 Bỏ học tự do 9 Lười học bài 10 Thiếu lòng nhân ái 11 Gây gổ đánh nhau 12 Biểu hiện khác 11 Câu 4. Kế hoạch quản lý công tác chủ nhiệm ở trường quý Thầy/ Cô đã được thực hiện. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Lập thành bản kế hoạch riêng 2 Lồng ghép trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường 3 Bản kế hoạch kiểm tra Câu 5. Thầy/ Cô cho ý kiến về việc tổ chứ chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Đưa ra nội dung cần bồi dưỡng 2 Đưa ra thời gian cần bồi dưỡng 3 Quy định các cuộc họp giao ban về công tác chủ nhiệm 4 Quy định thời gian kiểm tra của BGH 5 Đưa ra cách thức phối hợp giữa GVCN với các lực lượng khác 6 Quy định các hình thức khen thưởng 12 Câu 6. Thầy/ Cô đã thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp ở mức độ nào? Rất tốt: RT; Tốt: T; Bình thường: BT; Không tốt: KT Stt Nội dung Mức độ I Nhiệm vụ của giáo viên RT T BT KT 1 Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên 2 Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; 3 Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn 4 Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục 5 Tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; 6 Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; 7 Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; 8 Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; 9 Thực hiện Điều lệ nhà trường; 10 Thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; 11 Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; 12 Thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với HS, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của HS; 13 Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; 13 14 Tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh; 15 Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình HS, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục HS; 16 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. II Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp 17 Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng HS; 18 Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; 19 Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường; 20 Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; 21 Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 14 Câu 7. Thầy/ Cô đã thực hiện những công việc nào dưới đây trong công tác chủ nhiệm lớp? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Lập kế hoạch công tác, kế hoạch các hoạt động của HS 2 Hướng dẫn, bồi dưỡng cán bộ lớp về tự quản 3 Tìm hiểu tất cả HS về mọi mặt (tâm lý, hoàn cảnh gia đình) 4 Tìm hiểu một số HS chậm tiến về mọi mặt, cả môi trường xã hội nơi HS cư trú 5 Rèn nề nếp cho học sinh 6 Kết hợp với cha mẹ để quản lý, giáo dục HS 7 Phối hợp với các cán bộ Đoàn thanh niên, các GV bộ môn 8 Tổ chức giờ sinh hoạt lớp theo tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục 9 Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (văn nghệ, thăm hỏi,..) 10 Giáo dục học sinh chậm tiến bộ 11 Tổ chức các phong trào thi đua cho tập thể lớp 12 Học sinh kém 13 Giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn 14 Gặp riêng HS mắc khuyết điểm để kiểm điểm, uốn nắn 15 Ghi chép kết quả theo dõi HS 16 Khen ngợi, động viên, khích lệ khi HS có thành tích 17 Việc khác: 15 Câu 8: Thầy/ Cô cho biết các hoạt đông nào thường diễn ra trong giờ sinh hoạt lớp? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 GV nêu các thành tích, kết quả đạt được trong tuần của các HS và của cả lớp, yêu cầu HS cố gắng hơn, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được 2 GV kiểm điểm HS có khuyết điểm và những tồn tại của cả lớp trong tuần, HS ngồi nghe 3 GV triển khai, hướng dẫn công việc tuần tới, HS ngồi nghe 4 Cán bộ lớp nêu tóm tắt các thành tích, khuyết điểm, hạn chế của các HS và của cả lớp trong tuần 5 Cán bộ lớp điều khiển từng HS có khuyết điểm tự kiểm điểm, trình bày kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, các bạn khác góp ý kiến 6 Cán bộ lớp biểu dương các thành tích của HS trong lớp, tỏ ý tin tưởng kết quả sửa chữa khuyết điểm của các HS 7 Cán bộ lớp triển khai công việc tuần tới và tổ chức cho các bạn bàn bạc cách thực hiện 8 Cán bộ lớp tổ chức hoạt động văn nghệ 9 Tổ chức các HĐ, trò chơi để nhiều HS được tham gia 10 Hoạt động khác: 16 Câu 9. Thầy/ Cô đã được hướng dẫn, tập huấn những nội dung sau ở mức độ nào? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Nhận thức về vai trò quan trọng của công tác chủ nhiệm 2 Các văn bản, quy định hiện hành về GV và HS 3 Nghiệp vụ của người GVCN 4 Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 5 Xử lý các tình huống sư phạm đối với HS 6 Kỹ năng tổ chức các hoạt động để giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Câu 10. Hiệu trưởng thực hiện việc bồi dưỡng về công tác chủ nhiệm lớp như thế nào? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KT 1 Tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT 2 Nhà trường tự tổ chức với những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn 3 Phương pháp bồi dưỡng là thuyết trình 4 Phương pháp bồi dưỡng: GV được thảo luận và làm bài tập thực hành 5 Hiệu trưởng làm giảng viên 6 Một số GV cốt cán làm giảng viên 17 Câu 11. Thầy/ Cô cho biết việc thực hiện công tác chủ nhiệm của nhà trường. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Tìm hiểu HS và gia đình HS 2 Đánh giá hạnh kiểm HS hàng tháng 3 Đánh giá hạnh kiểm HS học kỳ 4 Xây dựng tập thể lớp 5 Tổ chức các hoạt động GD toàn diện 6 Chỉ đạo, cố vấn của Ban chấp hành Đoàn trường đối với chi đoàn HS 7 Phối hợp với GV bộ môn, lực lượng khác trong trường 8 Phối hợp với gia đình HS và các lực lượng ngoài trường Câu 12. Thầy/Cô đã phối hợp với những lực lượng dưới đây để cùng làm công tác quản lý, giáo dục học sinh. RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Thành phần phối kết hợp Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Cha mẹ học sinh 2 Giáo viên bộ môn 3 Cán bộ Đoàn thanh niên nhà trường 4 Cán bộ Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ trong trường 5 Cộng đồng nơi cư trú của học sinh 6 Công an phường, xã 7 Đoàn thanh niên phường, xã 8 Thành phần khác 18 Câu 13. Công tác kiểm tra đánh giá ở trường quý Thầy/ Cô được thực hiện ở mức độ nào? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Kiểm tra, đánh giá theo năm học 2 Kiểm tra, đánh giá theo học kỳ 3 Kiểm tra, đánh giá theo tháng 4 Kiểm tra, đánh giá theo tuần 5 Kiểm tra, đánh giá theo việc Câu 14. Hiệu trưởng thường kiểm tra công tác chủ nhiệm những hình thức nào? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung RTX TX KTX KTH 1 Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm 2 Kiểm tra hồ sơ GVCN và kiểm tra trực tiếp các hoạt động của HS 3 Kiểm tra hồ sơ GVCN, các hoạt động của HS và nghe GVCN báo cáo 4 Nghe GVCN báo cáo 5 Chỉ kiểm tra hoạt động của học sinh 6 Cách khác: 19 Câu 15. Thầy/ Cô cho biết mức độ ảnh hưởng tiêu cực của những yếu tố sau trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp. Stt Nội dung Rất nhiều Nhiều Ít 1 Kỹ năng ứng xử sư phạm của bản thân hạn chế 2 Kỹ năng tổ chức hoạt động cho HS hạn chế 3 Thời gian dành cho công tác chủ nhiệm ít 4 Thiếu sự phối hợp của cha mẹ HS 5 Không có thời gian đến thăm nhà HS 6 Khó khăn trong viêc gặp gỡ cha mẹ HS 7 HS phải học nhiều, khó tổ chức các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp 8 Thiếu sự phối hợp của GV bộ môn 9 Thiếu sự trợ giúp của HT hoặc Phó HT 10 Lớp có quá nhiều HS chậm tiến 11 Kiến thức và phương pháp QL, giáo dục HS của bản thân còn hạn chế 12 HS không thích giáo viên chủ nhiệm 13 Đoàn thanh niên của trường hoạt động yếu 14 Môi trường xã hội, cộng đồng ảnh hưởng đến quá trình GD 15 Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô ! 20 PHỤ LỤC 3 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để đề ra được các biện pháp giúp GV làm công tác chủ nhiệm lớp được tốt hơn, đề nghị em hãy cho biết một số thông tin sau đây. Em hãy đánh dấu “x” vào ô thích hợp. I – Thông tin cá nhân. Học sinh lớp: Trường: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Dân tộc: .. II – Thông tin về công tác chủ nhiệm lớp. Câu 1: Em vui lòng cho biết những nội dung nào mà em cho là phù hợp đối với GVCN lớp? Stt Nội dung Phù hợp Không phù hợp 1 Nghiêm khắc, công bằng và thân thiện với HS 2 Nghiêm khắc, công bằng nhưng HS vẫn ngại gần gũi 3 Hiểu và thông cảm với HS 4 Ít hiểu và ít thông cảm với HS 5 Nhiệt tình, phân tích điều hay, lẽ phải cho HS 6 Tổ chức các hoạt động rất vui và bổ ích cho HS 7 Theo dõi sát sao để phát hiện và xử lý các HS vi phạm khuyết điểm 8 Không bao giời tha thứ cho HS vi phạm 9 Thông cảm, tha thứ cho HS vi phạm nếu có lý do chính đáng 10 Hướng dẫn lớp trưởng tổ chức giờ sinh hoạt lớp có hiệu quả 11 Nội dung khác: 21 Câu 2: GVCN của lớp em thường tổ chức các hoạt động nào sau đây trong giờ sinh hoạt lớp? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 GVCN nhận xét tình hình lớp trong tuần 2 GVCN trực tiếp kiểm điểm từng HS có khuyết điểm trong tuần, HS ngồi nghe; giáo viên răn đe các bạn khác 3 Từng HS có khuyết điểm tự kiểm điểm, trình bày phương hướng khắc phục dưới sự điều khiển của cán bộ lớp; GVCN phân tích, hướng dẫn sửa chữa 4 GVCN triển khai, hướng dẫn công việc tuần tới, HS ngồi nghe 5 Cho cán bộ lớp (cán bộ Chi đoàn) triển khai công việc tuần tới và tổ chức cho các bạn thảo luận cách thực hiện 6 Cán bộ lớp nhận xét, đánh giá tình hình của lớp tuần qua, biểu dương các thành tích của HS trong lớp, tổ chức việc kiểm điểm bạn mắc khuyết điểm, sau đó GVCN nhận xét, kết luận 7 Có tổ chức hoạt động văn nghệ 8 Cán bộ lớp điều khiển sinh hoạt lớp, GVCN quan sát, hướng dẫn, khích lệ các hoạt động và kết luận 9 Các hoạt động khác: 22 Câu 3: GVCN của lớp em đã thực hiện các hoạt động nào để giáo dục HS? RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; KTX: Không thường xuyên; KTH: không thực hiện Stt Nội dung Mức độ thực hiện RTX TX KTX KTH 1 Tổ chức cho học sinh sáng tác tiểu phẩm và trình diễn tiểu phẩm đề cao các giá trị sống, rèn luyện các kỹ năng sống 2 Tổ chức cho học sinh sinh hoạt văn nghệ (trong giờ sinh hoạt lớp) 3 Tổ chức cho học sinh quyên góp giúp đỡ bạn khó khăn 4 Tổ chức cho học sinh đi thăm hỏi bạn ốm đau, thăm hỏi gia đình bạn có việc buồn 5 Thường hay phàn nàn về hạn chế, khuyết điểm của một số HS trong học tập, tu dưỡng và giảng giải về các giá trị sống và kỹ năng sống 6 Thường hay phàn nàn về một số HS chưa chăm học và giảng giải về tinh thần, ý thức, thái độ học tập 7 Thường hay răn đe các học sinh mắc khuyết điểm trong học tập, tu dưỡng 8 Các hoạt động khác: Cảm ơn sự hợp tác của em! 23 PHỤ LỤC 4 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ quản lý) Kính gửi: Quý Thầy, Cô Xin quý Thầy/ Cô cho biết ý kiến về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý để góp phần quản lý hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp của nhà trường. Chúng tôi xin gửi đến quý thầy cô phiếu xin ý kiến vè các giải pháp cơ bản. Câu 1: Xin quý Thầy/ Cô cho ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của từng giải pháp bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trong bảng sau: RCT: Rất cần thiết CT: Cần thiết KCT: Không cần thiết RKT: Rất khả thi KT: Khả thi KKT: Không khả thi Stt Nội dung Mức cần thiết Mức khả thi RCT CT KCT RKT KT KKT 1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục 2 Biện pháp 2: Thành lập tổ chủ nhiệm lớp 3 Biện pháp 3: Kế hoạch hóa công tác chủ nhiệm lớp 4 Biện pháp 4: Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp 5 Biện pháp 5: Đổi mới quản lý công tác chủ nhiệm lớp 6 Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 24 Câu 2: Để nâng cao năng lực cho GVCN, Thầy/ Cô cho ý kiến về nội dung hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn cho GVCN hàng năm. Rất cần thiết: RCT; cần thiết: CT; bình thường: BT; không cần thiết: KCT Stt Nội dung Mức độ RCT CT BT KCT 1 Về các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp 2 Về các văn bản của Nhà nước hiện hành: Chuẩn GV, Qui chế đánh giá HS, Điều lệ trường trung học, 3 Bồi dưỡng về việc lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 4 Bồi dưỡng về lập kế hoạch tổ chức hoạt động 5 Bồi dưỡng về các nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 6 Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL 7 Về kiến thức, kỹ năng về quản lý HS 8 Về giáo dục giá trị sống cho HS 9 Về giáo dục kỹ năng sống cho HS 10 Về giáo dục hướng nghiệp cho HS 11 Về tạo tính tích cực, tự giác, tự quản cho học sinh 12 Về giáo dục HS tinh thần và kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm 13 Bồi dưỡng về đổi mới tổ chức giờ sinh hoạt lớp 14 Bồi dưỡng về ứng xử sư phạm, xủ lý các tình huống gặp phải khi quản lý, giáo dục học sinh, nhất là đối với học sinh chậm tiến 15 Bồi dưỡng về năng lực tìm hiểu HS và môi trường giáo dục HS 16 Ý kiến khác:.. 25 Câu 3: Thầy/ Cô cho biết những đề nghị của mình đối với cơ quan quản lý giáo dục, nhằm thực hiện tốt các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 1. Bộ GD&ĐT: 2. Sở GD&ĐT: 3. Đối với Ban giám hiệu của trường: Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/ Cô! 26 PHỤ LỤC 5 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên chủ nhiệm) Kính gửi: Quý Thầy, Cô Xin quý Thầy/ Cô cho biết ý kiến về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý để góp phần quản lý hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp của nhà trường. Chúng tôi xin gửi đến quý thầy cô phiếu xin ý kiến vè các giải pháp cơ bản. Câu 1: Xin quý Thầy/ Cô cho ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của từng giải pháp bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trong bảng sau: RCT: Rất cần thiết CT: Cần thiết KCT: Không cần thiết RKT: Rất khả thi KT: Khả thi KKT: Không khả thi Stt Nội dung Mức cần thiết Mức khả thi RCT CT KCT RKT KT KKT 1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục 2 Biện pháp 2: Thành lập tổ chủ nhiệm lớp 3 Biện pháp 3: Kế hoạch hóa công tác chủ nhiệm lớp 4 Biện pháp 4: Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung công tác chủ nhiệm lớp 5 Biện pháp 5: Đổi mới quản lý công tác chủ nhiệm lớp 6 Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 27 Câu 2: Để nâng cao năng lực cho GVCN, Thầy/ Cô cho ý kiến về nội dung hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn cho GVCN hàng năm. Rất cần thiết: RCT; cần thiết: CT; bình thường: BT; không cần thiết: KCT Stt Nội dung Mức độ RCT CT BT KCT 1 Về các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp 2 Về các văn bản của Nhà nước hiện hành: Chuẩn GV, Qui chế đánh giá HS, Điều lệ trường trung học, 3 Bồi dưỡng về việc lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 4 Bồi dưỡng về lập kế hoạch tổ chức hoạt động 5 Bồi dưỡng về các nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 6 Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL 7 Về kiến thức, kỹ năng về quản lý HS 8 Về giáo dục giá trị sống cho HS 9 Về giáo dục kỹ năng sống cho HS 10 Về giáo dục hướng nghiệp cho HS 11 Về tạo tính tích cực, tự giác, tự quản cho học sinh 12 Về giáo dục HS tinh thần và kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm 13 Bồi dưỡng về đổi mới tổ chức giờ sinh hoạt lớp 14 Bồi dưỡng về ứng xử sư phạm, xủ lý các tình huống gặp phải khi quản lý, giáo dục học sinh, nhất là đối với học sinh chậm tiến 15 Bồi dưỡng về năng lực tìm hiểu HS và môi trường giáo dục HS 16 Ý kiến khác:.. 28 Câu 3: Thầy/ Cô cho biết những đề nghị của mình đối với cơ quan quản lý giáo dục, nhằm thực hiện tốt các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 4. Bộ GD&ĐT: 5. Sở GD&ĐT: 6. Đối với Ban giám hiệu của trường: Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/ Cô!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftvefile_2013_01_16_0468290216_011.pdf
Luận văn liên quan