Luận văn Tính liên tục holder và sự ổn định của nghiệm phương trình monge - Ampere

Trong chương này, ta sẽ ứng dụng các kết quả của chương trước về tính ổn định nghiệm của phương trình Monge-Ampère phức đổ nghiên cứu tính chất của hàm đa điền hòa dưới. Dặc biệt là lớp hàm thác triển dưới cực đại với các giá trị biên. 3.1 Tính chất của các hàm thuộc lớp Cegrell Dầu tiên, ta đưa ra định nghĩa về hàm thác triển dưới cực đại của một hàm đa điều hòa dưới với giá trị biên.

pdf77 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính liên tục holder và sự ổn định của nghiệm phương trình monge - Ampere, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftinh_lien_tuc_holder_va_su_on_dinh_cua_nghiem_phuong_trinh_monge_ampere_8685_2118545.pdf
Luận văn liên quan