Luận văn Tốc độ hội tụ trong một số định lý giới hạn trung tâm theo trung bình của dãy biến ngẫu nhiên martingale

1. Trình bày lại một phần lý thuyết xác suất thống kê dựa trên cơ sở những hiểu biết mà chúng tôi đã đạt được trong quá trình nghiên cứu tìm tòi 2. Thiết lập tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy biễn ngẫu ngiên

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tốc độ hội tụ trong một số định lý giới hạn trung tâm theo trung bình của dãy biến ngẫu nhiên martingale, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflethithuyquynh_tt_6215_2084480.pdf