Luận văn Ứng dụng các nguyên lý đếm và phương pháp đếm giải toán ở phổ thông

Luận văn Ứng dụng các nguyên lý đếm và phương pháp đếm giải toán ở phổ thông 1. tóm tắt lý thuyết về nguyên lý bù trừ và việc áp dụng nguyên lý để giải một số dạng toán khó, trong đó có những bào toán mà việc quy chúng về lý thuyết tập hợp để áp dụng nguyên lý này là một trong những cách giải mang tính sáng tạo

pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng các nguyên lý đếm và phương pháp đếm giải toán ở phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluu_the_hoang_863_2084485.pdf
Luận văn liên quan