Luận văn Về một số tính chất của vàng EF - Nửa đơn

Về một số tính chất của vàng EF - nửa đơn Luận văn trinhfbayf tiêu chuẩn để một modun là ef mở rộng thông qua lớp modun không phân tích được và lớp moddun đều. Đồng thời đề cập đến một đặc trưng của moodun ef mở rộng nhờ vào tính chất gần với tính chất của mo đun

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về một số tính chất của vàng EF - Nửa đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_gia_tuong_763_2084519.pdf
Luận văn liên quan