Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Trong khi đó phải giành lực lượng thích đáng để phát triển các ngành kinh tế sử dụng tri thức và công nghệ tiên tiến nhất. Đã đầu tư xây dựngmới là phải sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Phải nhanh chóng xâydựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, hình thành mạng xa lộ thôngtin quốc gia, ứngdụng công nghệ thông tin rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, phát triển công nghiệp thông tin, nhất là công nghiệp phần mềm, như thế sẽ thúc đẩy phát triển nhanh tất cả các lĩnh vực dịch chuyển nhanh cơcấu kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng,hiệu quả và chất lượng nền kinh tế. Phát triển các ngành công nghiệp sinh học (các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược phẩm , công nghiệp môi trường ) , các ngành vật liệu mới Sử dụng các công nghệ cao để phát triển các ngành công nghiệp then chốt : Chế tạomáy (sử dụng CDA , CMA , tự động hoá ), Các ngành xây dựng, giao thông, năng lượng phải sử dụng công nghệ tiên tiến nhất và đảm bảo hiệu quả đầutư cao nhất .

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/02/2014 | Lượt xem: 1624 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftieu_luan_triet_qh_vatchat_va_y_thuc_0077.pdf
Luận văn liên quan