Nâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

Phần mở đầu 1. Lí do chọn chuyên đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, gần 80 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, lực lượng và phong trào. Đoàn có một vai trò. Nhiệm vụ hết sức quan trọng trong cách mạng Việt Nam. Đoàn đã thực sự trở thành đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng của dân tộc. Là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, là người đại diện, người bảo vệ lợi ích của tuổi trẻ. Để tổ chức Đoàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và chức năng của mình thì một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa then chốt quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là công tác cán bộ Đoàn. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và của tổ chức Đoàn nói riêng, cùng những đòi hỏi mới của thực tiễn đời sống đang đặt ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng trẻ tuổi hiện nay không những phải có yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới về năng lực, phẩm chất chính trị mới mà đòi hỏi công tác cán bộ phải có những qui trình, chính sách thay đổi để đáp ứng những yêu cầu mới cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước: Về công tác Đào tạo, bồi dưỡng, công tác tuyển dụng, qui hoạch và sử dụng cán bộ. Thực tế hiện nay, công tác cán bộ Đoàn ở các cấp và nhất là cấp cơ sở đang là một vấn đề bức xúc đặt ra: Tình trạng thừa và thiếu cán bộ, trình độ cán bộ, công tác lựa chọn và sử dụng cán bộ còn chưa hợp lí chưa thực sự dựa vào những quan điểm khoa học và những đặc trưng của người cán bộ Đoàn, sử dụng cán bộ còn nặng về tình cảm, nhìn nhận cán bộ còn phiến diện, từ những tiêu cực và sai lầm đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phong trào Đoàn thanh niên các cấp khiến cho hiệu quả công tác Đoàn còn chưa cao. Trước thực tế đó công tác tuyển chọn, sử dụng cán bộ Đoàn phải được nhìn nhận một cách khách quan đúng người đúng việc, phải có những giải pháp về chính sách và cơ chế nhất định nhằm tuyển chọn được đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng được những yêu cầu mới của xã hội. Từ thực tế công tác Đoàn, từ các quan điểm và tiêu chuẩn mới về cán bộ Đoàn nói chung và tính bức xúc trong công tác tuyển chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn nói riêng trên mà trong đợt thực tập tốt nghiệp tôi đã lựa chọn chuyên đề “ Nâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương” Mục lục Phần mở đầu 1. Lí do chọn chuyên đề 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ của chuyên đề 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Đối tượng nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu. 7. Kết cấu của chuyên đề Phần II: Kết quả nghiên cứu của chuyên đề Chương 1: cơ sở lí luận về công tác quy hoạch, tuyển chọn và sử dụng cán bộ đoàn. 1. Một số khái niệm liên quan 2. Các quan điểm 3. Tầm quan trọng của công tác Chương 2: thực trạng chất lương quy hoạch, tuyển chọn và sủ dụng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn huyện kinh môn –tỉnh hảI dương. 1. Đặc điểm tình hình chung của Địa phương 2. Thực trạng 3. Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm Chương 3: các giảI pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn huyện kinh môn – TỉNH HảI dương. 1. Những thách thức khó khăn 2. Những biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả Phần III: Kết luận mục tham khảo

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Æc ®iÓm vÒ Kinh TÕ - ChÝnh trÞ - X· héi ë huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D­¬ng. 1.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Æc ®iÓm tù nhiªn: 1. 1.2. VÞ TrÝ §Þa LÝ: Kinh Môn là một huyện của tỉnh Hải Dương, giáp với Hải Phòng và Quảng Ninh, một huyện tương đối đặc biệt so với các huyện khác của tỉnh vốn được mệnh danh là tỉnh nông nghiệp. Một dãy núi đất trong hệ thống núi vòng cung Đông Triều làm xương sống của cả huyện. Về núi non, Kinh Môn cảnh trí tương đối giống Chí Linh, nhưng Kinh Môn còn đặc biệt là có những núi đá xanh rải rác, sông bao bọc, cánh đồng rộng lớn. Trong các sách thường phân loại Kinh Môn là huyện bán sơn địa. 1.1.3. VÒ Kinh Tế. Ngày nay, huyện Kinh Môn được xếp vào huyện miền núi, nhiều xã là xã miền núi trong danh sách hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Nhưng cũng chính nơi đây, một phần huyện Kinh Môn, nơi trước đây là khu vực chắn giữa sông Kinh Thầy, Đá Bạc vốn là nơi đìu hiu, nghèo nàn nhất của huyện, chậm phát triển nhất tỉnh, thì nay lại là nơi có khu vực công nghiệp ximăng lớn nhất nước, đô thị hóa rất nhanh, ra đời đồng thời hai thị trấn lớn. Khu vực này đúng là một con gà gáy cả ba tỉnh cùng nghe, là nơi ngã ba tiếp giáp biên giới của Kinh Môn (Hải Dương)- Đông Triều (Quảng Ninh) và Thủy Nguyên (Hải Phòng). Dãy núi có đỉnh cao nhất là An Phụ chia huyện thành hai phần, phần Tây tiếp giáp sông Kinh Môn chạy song song với quốc lộ số 5 ruộng đồng bằng phẳng, từ Thăng Long, Quang Trung giáp Bến Tuần Mây kéo đến bến Nống (An Lưu) là một cánh đồng vựa lúa, sánh với bất cứ cánh đồng nào của Gia Lộc, Tứ Kỳ vốn nổi danh lúa gạo. Phần bên Đông núi An Phụ, dân vừa làm ruộng, vừa sinh sống với sông Kinh Thày, vốn là nơi trên bến dưới thuyền, nghề chài lưới lẫn với thương hồ hình thành tính cách quả cảm của dân Kinh Môn, có những con người còn lưu dậm dấu vết trong sử sách. Tại Kinh Môn có nhà máy ximăng Hoàng Thạch thuộc xã Minh Tân, một trong những nhà máy ximăng lớn của cả nước cũng như của khu vực Đông Nam Á. 1.1.4. §Æc ®iÓm Địa Lý Huyện Kinh Môn phía Bắc giáp huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, phía Nam và Đông Nam giáp huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương và huyện An Hải - Hải phòng, phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. 1.1.5. VÒ Hành Chính Huyện có 22 xã, 3 thị trấn bao gồm (trong ngoặc là các thôn): Thị trấn Kinh Môn - An Lưu cũ (Lưu Hạ, An Trung, Kinh Hạ, Phụ Sơn, Phúc Lâm, Cộng Hòa, Vinh Quang) Thị trấn Minh Tân (Hạ Chiểu, Bích Nhôi, Hoàng Thạch, Tử Lạc, Đèo Gai) Thị trấn Phú Thứ (Vạn Chánh, Lỗ Sơn, Phúc Sơn - đồn điền Phúc Lai cũ, Minh Khai) Minh Hòa (Tư Đa, Tam Đa) Hiến Thành (Phạm Xá, An Thủy, Mỹ Động, Bằng Hà, Huyền Tụng) Long Xuyên (Ngư Uyên, Ruẩn Khê) Hưng Đạo hay Thái Thịnh (Tống Xá, Sơn Khê, Nhất Sơn) Hiệp An (Lưu Thượng 1, Lưu Thượng 2, Tây Sơn, Trại Mới) Hiệp Sơn (Hiệp Thượng, An Cường, Hiệp Thạch, Hiệp Hạ) Phạm Mệnh (Dương Nham, Lĩnh Đông) Thất Hùng (Vũ Xá, Phượng Hoàng, Pháp Chế, Hán Xuyên) Bạch Đằng (Đại Uyên, Kim Lôi, Trạm Lộ) Lê Ninh (Vĩnh Lâm, Lê Xá, Ninh Xá, Tiên Xá, Nội Hợp) An Sinh (Kim Xuyên, Văn Ổ, Nghĩa Vũ) Thái Sơn (Trí Giả, Quảng Trí, Vũ An) Hiệp Hòa (Đích Sơn, Châu Bộ, An Bộ) Thượng Quận (Khuê Bích, Quế Lĩnh, La Xá, Vũ Xá, Thượng Xá, Bồ Bản,Bãi Mạc) Lạc Long (Ngô Đồng, Xuân Cầu, Kim Đậu, Trần Xá, Vũ Thành, Phương Quất) Thăng Long ( Bến Thôn,Hà Tràng, Lộ Xá, Trung Hòa, Tống Long, ) Quang Trung (Xạ Sơn, Đồng Quan, Tống Thượng) An Phụ (An Lăng, Đông Hà, Phương Luật, Huề Trì, Cổ Tân) Thái Hòa hay Phúc Thành (Thái Mông, Lâu Động, Miêu Nha) Hoành Sơn (Cậy Sơn, Nghĩa Lộ) Duy Tân (Kim Bào, Nhẫm Dương, Duyên Linh, Châu Xá) Tân Dân (Kim Trà, Thượng Trà, Thượng Chiểu) 1.1.6 .VÒ Địa Hình Kinh Môn có diện tích tự nhiên: 16.326,31ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 8.929,4 ha (chiếm 54,7%); đất lâm nghiệp 9,4%; đất chuyên dùng 16,0%; đất chưa sử dụng và đất sông suối, núi đá 12,8%; có mật độ dân số cao, so với mật độ bình quân của các huyện miền núi cả nước (1.003 người/km2) - là nơi đất chật người đông. Địa hình Kinh Môn là đồi núi xen kẽ đồng bằng, có 4 sông lớn chảy qua chia cắt địa bàn huyện thành 3 vùng địa lý tương đối riêng biệt (phía Nam An Phụ, Bắc An Phụ và 5 xã khu đảo), gây khó khăn cho phát triển nông nghiệp và hệ thống giao thông. Khi chưa có cầu An Thái, bất cứ ai đến với Kinh Môn đều phải qua đò, bởi Kinh Môn là một “huyện đảo” ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng với tốc độ phát triển hiện nay và đặc biệt con đường mới đã được mở ra nối liền Quốc Lộ 5 Và Quốc Lộ 18 với hai câu cầu được xây dựng là cầu Hiệp Thượng được khánh thành vào ngày 29 -12 - 2007 và cầu Hoàng Thạch. Vì vậy việc giao lưu và đi lại của người dân vùng đảo( 5 xã khu đảo ), với các xã và và huyện lỵ trong khu vực đã thuận lợi hơn nhiều. Kinh Môn có khoảng 2.100ha đồi núi đất và 320ha núi đá xanh, phân bổ như sau: Phía Tả ngạn sông Kinh Thầy (5 xã khu Nhị Chiểu), hay còn gọi là 5 xã khu đảo có 34 đỉnh, đỉnh cao trên 100m so với mặt biển là các đỉnh Cúc Tiên, Mỏm Diều, 2 đỉnh Cao San nằm trên dãy núi ngang và các dãy núi đá xanh ở các xã Duy Tân, Phú Thứ,Tân Dân, Minh Tân, nhưng tập trung nhất ở xã Minh Tân và Phú Thứ với diện tích 5km2. Hữu ngạn sông Kinh Thầy hình thành một dải núi liên tiếp chạy dài từ Tây Bắc đến Đông Nam khỏang 16km, chỗ rộng nhất là 2km, có ngọn cao trên 100m so với mặt biển. Riêng đỉnh An Phụ cao 246m là ngọn núi cao nhất trong 113 ngọn núi thuộc huyện Kinh Môn. Sát bờ sông Kinh Thầy có dãy núi đá Kính Chủ thuộc 2 thôn Dương Nham và Lĩnh Đông (xã Phạm Mệnh). Ở dãy núi An Phụ có các đèo Nẻo (Huề Trì - Nghĩa Vũ), đèo Vù (Bồ Bản - Kim Xuyên), đèo Ngà (Miêu Nha - Lê Xá), đèo Than (An Bộ - Trí Giả), đèo Đước (Đích Sơn - Trí Giả),... Ở dãy núi Ngang có đèo Ngang (Thượng Chiểu - Kim Bào), đèo Gai (Lỗ Sơn - Hạ Chiểu),... Vùng núi đá xanh của huyện là nguồn nguyên liệu dồi dào để xây dựng các nhà máy ximăng lớn như Hoàng Thạch, Phúc Sơn, Duyên Linh, Văn Chánh, ..., là nguồn nguyên liệu nung vôi và cung cấp đá xanh cho các công trình xây dựng. Ngòai ra Kinh Môn còn có các tài nguyên khác như caolanh (có ở Hoàng Thạch - Bích Nhôi - Tử Lạc), quặng bôxít ở Lỗ Sơn, đất chịu lửa ở Lê Ninh... 1.1.7. VÒ Lịch Sử Thuở xa, khi bà Lê Chân lập trang An Biên khai phát khu vực Hải Phòng ngày nay, chắc chắn Kinh Môn không xa biển. Đến năm Quang Thuận thứ 10 (1469), Thừa tuyên Hải Dương có 4 phủ, 18 huyện thì Phủ Kinh Môn là một trong 4 phủ, quản 7 huyện: Giáp Sơn, Đông Triều, Kim Thành, An Lão, An Dương, Nghi Dương và Thuỷ Đường. Đối chiếu với bản đồ ngày nay, Kinh Môn chỉ còn là danh chỉ huyện Giáp Sơn xưa, trừ các huyện Kim Thành, Đông Triều cơ bản là đất cũ, các huyện còn lại chính là nằm lọt trong phần lớn Thành phố Hải Phòng ngày nay. Vùng đất thuộc phủ Kinh Môn chắc chắn có một giai đoạn phát triển mạnh, vì nằm giữa Chí Linh quê gốc và Dương Kinh nơi đất căn bản của họ Mạc. Nhưng cuối triều Mạc, bắt đầu Lê Trung hưng phải gánh chịu nhiều cuộc tàn phá ghê gớm. Một phần do sự suy tàn của triều Mạc, một phần đây chính là địa điểm đường thủy nối Tây đô Thanh Hóa với Đông đô, cuộc chiến phò Lê và tồn Mạc đã làm cho cả vùng thành chiến địa. Đại Việt sử ký toàn thư chép năm 1598, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng đã từ Thăng Long, vâng mệnh vua Lê Thế Tông, kéo về Kinh Môn thảo phạt “giặc ngụy”. Sau khi nhà Mạc chạy dài lên phía Bắc, thế lực chống triều đình mạnh nhất tập trung ở Thuỷ Đường (nay là Thuỷ Nguyên), rồi Đông Triều, Kim Thành, Thanh Hà, An Dương… đều không thần phục triều đình. Nhưng duy chỉ có Giáp Sơn là không thấy nói có “ngụy”, và chắc chắn Nguyễn Hoàng đã kéo quân theo đường thủy đến phủ lỵ Kinh Môn làm bản doanh để làm cuộc chinh phạt. Chính vùng sông nước từ Kinh Môn đến Đồ Sơn, nằm trong khu vực phủ Kinh Môn xưa, hai trăm năm sau lại là vùng đất hoạt động của Quận He Nguyễn Hữu Cầu chống lại triều đình. (Ghi chú: Quyển tiểu thuyết “Vườn An Lạc” của Nguyễn Xuân Hưng chính là viết về giai đoạn này của Kinh Môn) Ngược dòng lịch sử, Kinh Môn có một vùng di tích vốn là trang ấp của An Sinh Vương Trần Liễu, thân sinh Đức Thánh Trần Hưng đạo đại vương. Trang ấp này ngày nay thuộc xã An Sinh, dưới chân núi An Phụ. Chính sử chép nhà Trần phát tích từ Thiên Trường, nhưng hàn vi mấy đời đánh cá trên sông, cứu công chúa nhà Lý trên sông. Ngày xưa, con sông Bạch Đằng đổ vào hệ thống sông Thái Bình rồi lên kinh thành chính là đường thủy quốc lộ chính, địa vật ngày nay chắc khác xưa nhiều, con cháu nhà Trần có thể đánh cá dọc sông Kinh Thày hay không, nhưng chắc chắn An Phụ có vị trí tâm linh cao quý đối với họ Trần. Bằng chứng là sau này, các đời vua từ Minh Tông trở về sau đều không phải an táng ở Thiên Trường (Nam Định) mà an táng tại An Sinh. Có sách nói An Sinh ngày nay thuộc Đông Triều,đó là thông tin nhầm lẫn.An Sinh là một phần của Kinh Môn.An Sinh vốn là trang ấp cổ của dòng trưởng họ Trần, các đời vua sau đều là con cháu của cả dòng Trần Cảnh lẫn Trần Liễu, chắc chắn phải chọn nơi đất phát của họ để an táng. Tiếc rằng sau khi Trương Phụ đánh bại nhà Hồ, đã cho tàn phá tất cả những di tích của nước ta, nhất là những dịa danh gắn với các vị vua chống ngoại xâm. Ngày nay, tượng Trần Quốc Tuấn đặt tại đỉnh An Phụ, thấp hơn đền Trần Liễu quả là đắc địa và đúng với tâm linh lịch sử. Chính An Sinh chứ không phải Thiên Trường mới là nơi Trần Quốc Tuấn sống thuở ấu thơ, gắn bó với trang ấp của cha, gần với phủ đệ Vạn Kiếp chỉ vài giờ đi thuyền. Khi chính phủ quyết định sát nhập Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng vào năm 1968 thì huyện Kinh Môn sát nhập với Kim Thành để thành lập huyện Kim Môn. Đến năm 1997 thì tách trở lại như trước. 1.1.8. VÒ Thắng Cảnh Kinh Môn nổi tiếng với Đền Cao - là nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và danh lam thắng cảnh động Kính Chủ - nơi có nhiều hang động đá vôi tuyệt đẹp và gắn với cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Hải Dương cũng như của Việt Nam trong thời kỳ chống ngoại xâm. Động Kính Chủ nằm trong quần thể núi đá xanh cách An Phụ vài ba cây số. Chắc rằng thời Lý, Kính Chủ là nơi trung tâm Phật giáo, trước khi các nhà tu hành phát hiện ra An Tử. Chính sử chép nơi đây có 49 hang động, lầu son gác tía. Lý Thần tông được nhà Trần cho tu ở đó, thực chất là an trí. Nay di tích này không còn nhiều, hầu như chỉ còn phế tích. Vấn đề của Kính Chủ cũng là vấn đề chung nan giải của cả nước. Khu vực đồi núi Kinh Môn còn có những di tích lịch sử và thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng với đỉnh An Phụ có đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu - thân phụ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; với động Kính Chủ có nhiều hang động tạo nên phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, nơi đây còn bút tích của danh nhân Phạm Sư Mệnh đề thơ "Đặng thạch môn sơn lưu đề". Những dãy núi đá Kinh Môn là nơi đã diễn ra các cuộc chiến đấu của ông cha ta chống giặc ngoại xâm như thời vua Trần Nhân Tông đã đóng quân ở núi Kính Chủ để chống quân Nguyên. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã diễn ra các cuộc chiến đấu rất oanh liệt của quân dân Kinh Môn tại các khu núi đá với các địa danh: Kính Chủ, Áng Sơn, Thung Sanh mãi mãi còn ghi đậm dấu tích kiên cường trong ký sức của người dân Kinh Môn. 2. T×nh h×nh ChÝnh trÞ - X· héi cña huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng. 2.1 . ChÝnh trÞ - x· héi: - Tình hình chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, toàn §ảng toàn dân, toµn qu©n vµ c¸c d©n téc huyện Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng luôn vững tin vào chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch con đường của §ảng và nhà nước đã lựa chọn. Xung kích sáng tạo đem sức khoẻ, trí tuệ và lòng nhiệt tình xây dựng huyện Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung vững mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 2. 2. V¨n ho¸, gi¸o dôc: - Qua các thời kỳ lịch sử, cộng đồng nh©n d©n các dân tộc trên địa bàn của huyện Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng cùng chung sống, đoàn kết chống chọi với giÆc ngo¹i x©m, thiên tai, lò lôt để xây dựng quê hương Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng ngày càng phån vinh giàu mạnh. Ở mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán riêng tất cả hội tụ lại tạo thành một nét văn hoá đặc sắc đa dạng và phong phú của huyện như: Kiến trúc nhà ở, văn hoá trang phục, nhạc cụ. . . sự đan xen văn hoá còn biểu hiện trong văn hoá phi vật thể như tục thờ cúng tổ tiên, các lễ hội. - Trong những năm qua nhà nước đã có nhiều dự án đầu tư vào vïng sâu, vùng xa nhất là các tỉnh miền núi như: dự án 135, 127 về xây dựng §iện - §ường - Trường - Trạm do vậy công tác giáo dục được nâng lên đáng kể, toàn huyện có 85 trường học thu hút được hơn 22. 000 học sinh đến học. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 99%. TØ lÖ huy ®éng trÎ tõ 4 – 6 tuæi ®Õn trưêng ®¹t 99, 5%; 25/25 x·, thÞ trÊn ®¹t chuÈn quèc gia vÒ phæ cËp THCS; 23/25 x·, thÞ trÊn ®¹t chuÈn quèc gia vÒ y tÕ, tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn lµ 1, 19%. - Bên cạnh đó các hoạt động vắn hoã, thông tin thể thao được triển khai có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần cho người dân. Cho ®Õn nay tû lÖ phñ sãng truyÒn h×nh ®¹t 99%, tû lÖ phñ sãng truyÒn h×nh ®¹t 100% - §Ó thùc hiÖn n©ng cao d©n trÝ, c«ng t¸c gi¸o dôc lu«n ®­îc c¸c cÊp c¸c nghµnh trong huyÖn quan t©m n¨m häc 2008-2010, c¶ 3 nghµnh häc ( phæ th«ng, bæ tóc v¨n ho¸, mÇm non ) ®Òu ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn. KÕt qu¶ thi cÊp I ®¹t 98, 8%, cÊp II ®¹t 98, 2%. C¬ së vËt chÊt tr­êng, líp phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®­îc t¨ng c­êng, 100% sè tr­êng ®· chÊm døt häc 3 ca, b»ng nguån vèn hç trî cña nhµ n­íc vµ sù ®ãng gãp cña nh©n d©n c¸c thÞ trÊn ®· b­íc vµo x©y dùng tr­êng, líp kiªn cè ®¶m b¶o cho con em trong vïng häc tËp. - M¹ng l­íi v¨n ho¸ th«ng tin tuyªn truyÒn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®­îc cñng cè mét b­íc c«ng t¸c tuyªn truyÒn h­íng vµo phôc vô chÝnh trÞ cña §¶ng bé, nÕp sèng lµnh m¹nh trong c¸c tÇng líp nh©n d©n, c¸c m« h×nh kinh tÕ giái, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, bµi trõ c¸c thñ tôc mª tin dÞ ®oan, hÇu hÕt c¸c c¬ së x· thÞ tr¸n c¬ quan xÝ nghiÖp ®Òu cã phong trµo thÓ thao truyÒn thèng nh­ bãng ®¸, bãng truyÒn, cÇu l«ng, bãng bµn. . . . Thu hót ®­îc ®«ng ®¶o lùc l­îng quÇn chóng tham gia, tr¹m ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh ®­îc ®­a vµo sö dông phôc vô ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n. 2. 3. Công tác an ninh quốc phòng - Hàng năm, công tác tuyển quân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự luôn được duy trì và đảm bảo tốt so với kế hoạch, xây dựng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ công tác huấn luyện, diễn tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được triển khai đúng kế hoạch. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, thường xuyên phối hợp củng cố xây dựng lực lượng huấn luyện hoạt động giữa dân quân, bộ đội, công an và các lực lượng khác. - An ninh luôn được giữ vững, ổn định, thường xuyên thực hiện chế độ tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình trên địa bàn huyện, vận động tuyên truyền nhân dân luôn đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm chống phá nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tóm lại các cơ quan nội chính đã có sự chủ động tuyên chuyền pháp luật và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp trên địa bàn, góp phần hạn chế những vụ việc khiếu kiện chính trị đã được ổn định. - Tuy nhiên do công tác tuyên chuyền chủ trương chính sách chưa đồng bộ nên ý thức chấp hành của một bộ phận thanh niên chưa cao tình hình chuyền đạo trái phép, học đạo trái pháp luật chưa chấm dứt, di cư tự do, các tệ nạn xã hội, và tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vẫn còn xảy ra trên địa bàn. 3. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng. 3. 1. C«ng t¸c tæ chøc C¸n bé §oµn: - Qua kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu th«ng qua c¸c sè liÖu Tõ n¨m 2008 ®Õn ngµy 10/03/2010 tæ chøc §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn trong 3 n¨m gÇn ®©y trong b¶ng sau. TTT Néi dung 2008 2009 2010 Tæng sè §V, thanh niªn 23. 957 24. 423 4. 153 Thanh niªn ®­îc tËp hîp 6. 136 6. 208 5. 647 Tæng sè ®oµn viªn 10. 332 8.711 8.082 §oµn viªn kÕt n¹p míi 1.576 1.036 571 - Tæng sè §oµn viªn khèi x·, thÞ trÊn: - XÕp lo¹i khèi x·, thÞ trÊn: + XuÊt s¾c: + Kh¸: + T. b×nh: 16 5 2 17 5 0 3. 957 17 4 2 - Tæng sè §oµn viªn chi ®oµn trùc thuéc: - XÕp lo¹i khèi chi ®oµn trùc thuéc: + XuÊt s¾c: + Kh¸: + T. b×nh: 6 13 3 3 Qua b¶ng sè l­îng vµ chÊt l­îng ®oµn c¬ së cho ta thÊy sè l­îng ®oµn viªn, thanh niªn ngµy mét t¨ng, sè thanh niªn tËp hîp ®­îc vµo tæ chøc ®oµn gi¶m ®¸ng kÓ, hµng n¨m sè ®oµn viªn míi ®­îc Qua b¶ng sè liÖu trªn còng thÊy ®­îc c«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn, viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®èi víi ®oµn c¬ së ®­îc quan t©m chó träng. B¶ng 2: ChÊt l­îng C¸n bé §oµn huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng. Tr×nh ®é v¨n ho¸ 12/12 Tr×nh ®é chuyªn m«n Tr×nh ®é chÝnh trÞ §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp Cö nh©n Trung cÊp S¬ cÊp 100% 85% 13. 5% 12. 8% 14. 5% 26%% 63. 5% VËy ta thÊy ®éi ngò C¸n bé §oµn cña huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô chÝnh trÞ t­¬ng ®èi cao, ®iÒu cã cho thÊy C¸n bé §oµn cña huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng rÊt cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ý thøc ®­îc vËn mÖnh cña tæ chøc ®oµn, song bªn c¹nh ®ã còng cã c¸n bé ch­a ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô c«ng t¸c ®oµn, héi, ®éi vµ tæng sè C¸n bé §oµn huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng hiÖn nay lµ 02 ®ång chÝ th× cã 01 ®ång chÝ lµ ®¹t tr×nh ®é trung cÊp chÝnh trÞ vµ nghiÖp vô thanh vËn, cßn 02 ®ång chÝ míi chØ ®¹t tr×nh ®é s¬ cÊp. VËy yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i më nhiÒu líp tËp huÊn vÒ nghiÖp vô vµ nh÷ng ®ît ®µo t¹o ng¾n ngµy cho c¸n bé §oµn c¬ së gióp hä cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch, tr¸nh sù lóng tóng trong kh©u chØ ®¹o do vËy mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra lµ ph¶i kiÖn toµn l¹i bé m¸y c¸n bé §oµn c¬ së, thay ®æi l¹i c¸ch tuyÓn chän, sö dông sao cho ®óng ng­êi, ®óng viÖc. H¬n n÷a sè l­îng c¸n bé §oµn viªn huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng hiÖn nay lµ cßn thiÕu nªn yªu cÇu c¸c cÊp l·nh ®¹o trong huyÖn vµ tØnh §oµn t¹o ®iÒu kiÖn quan t©m gióp ®ì bæ sung nh÷ng lùc l­îng trÎ khoÎ, n¨ng ®éng, nhiÖt huyÕt vµ cã tr×nh ®é nghiÖp vô phï hîp ®Ó tuyÓn vµo c¬ quan §oµn thÓ lµm cã hiÖu qña h¬n. B¶ng 3: ChÊt l­îng c¸n bé §oµn c¬ së ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng ( ChØ kh¶o s¸t ®èi t­îng lµ bÝ th­ c¬ së ë 25c¬ së ) Tr×nh ®é v¨n ho¸ Tr×nh ®é chuyªn m«n Tr×nh ®é chÝnh trÞ §oµn §¶ng 12/12 §H C§ TC CQ§T TC SC CQ§T 100% 43 % 0% 43% 14% 22% 30% 48% 40% 60% Qua kÕt qu¶ trªn cho thÊy tr×nh ®é v¨n ho¸ cña bÝ th­ ®oµn c¬ së ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng t­¬ng ®èi cao, Sè c¸c bÝ th­ ®· tèt nghiÖp tõ THCS trë lªn chiÕm §©y lµ kÕt qu¶ t­¬ng ®èi kh¶ quan trong c«ng t¸c tuyÓn chän, ®µo t¹o c¸n bé §oµn cÊp c¬ së ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng nh÷ng n¨m qua. Nh­ng còng trong b¶ng kÕt qu¶ nµy cho thÊy hiÖn nay c«ng t¸c ®µo t¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së cßn nhiÒu h¹n chÕ, tr×nh ®é chÝnh trÞ cßn thÊp, vÉn cßn bÝ th­ §oµn c¬ së vµ ®éi ngò BCH ®oµn cã së tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp, sè l­îng bÝ th­ ch­a ph¶i lµ §¶ng viªn cßn chiÕm 40%. 3. 2. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ c¸n bé §oµn: - §¸nh gi¸ c¸n bé §oµn lµ kh©u cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c c¸n bé, lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh quy ho¹ch, ®µo t¹o, bè trÝ sö dông c¸n bé §oµn. §¸nh gi¸ ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, kh¸ch quan chÝnh x¸c, c«ng t©m tr¸nh ®Þnh kiÕn hÑp hßi, ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn trøc tr¸ch, nhiÖm vô cña c¸n bé, m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nhiÖm vô trong thêi gian cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ c¸n bé. 3. 3 . Thùc tr¹ng c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng. - VÒ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng huyÖn §oµn Kinh M«n ®· triÓn khai réng kh¾p vµ cã hiÖu qu¶ tíi c¸c c¬ së vÒ nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X vµ NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp. Cô thÓ n¨m 2008 toµn huyÖn ®· tæ chøc Tuyªn truyÒn c¸c chØ thÞ, Nghi quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn c¸c cÊp thu hót 16. 43 §VTN tham gia tæ chøc mÝt tinh kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín cña d©n téc. Cô thÓ ®­îc 07 ®ît nh­ : Kû niÖm ngµy thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ ngµy sinh cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ngµy Quèc kh¸nh 2/9 …Bªn c¹nh ®ã cßn phèi hîp víi Héi ®ång gi¸o dôc ph¸p luËt HuyÖn tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt cho §VTN vµ quÇn chóng nh©n d©n nh­: LuËt h«n nh©n gia ®×nh, luËt b¶o vÖ ch¨m sãc vµ giao dôc vµ tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng tuyªn truyÒn kh¸c nh­ h­ëng øng th¸ng chÊt l­îng. “VÖ sinh an toµn thùc phÈm”, “toµn d©n phßng chèng ma tuý”, tæ chøc lÔ ph¸t ®éng vµ ra qu©n diÔu hµnh, tuyªn truyÒn t¸c h¹i cña HIV/ AIDS vµ c¸c tÖ n¹n x· héi ®Õn 100% ®oµn viªn thanh niªn. - Thùc hiÖn nghÞ quyÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn n¨m 2007 ®Ò ra. Ban th­êng vô huyÖn ®oµn ®· phèi hîp cïng víi trung t©m chÝnh trÞ huyÖn, c¸c cÊp uû §¶ng c¬ së, më ®­îc 27 líp cho trªn 2000 ®oµn viªn thanh niªn, häc tËp 05 bµi lÝ luËn chÝnh trÞ vµ nghiªn cøu häc tËp NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp 100% §¶ng viªn trong ®é tuæi ®oµn ®­îc nghiªn cøu häc tËp NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, ®¹i héi §¶ng bé lÇn thø XIX Më ®­îc 23 líp häc tËp nghÜa vô qu©n sù vµ ph¸p lÖnh d©n qu©n tù vÖ trong khèi ®oµn tr­êng cho trªn 1. 100 ®oµn viªn thanh niªn tæ chøc ®éng viªn tèt ®oµn viªn t©n binh lªn ®­êng lµm nghÜa vô ®¹t 100% chØ tiªu trªn giao. - Nh×n chung §oµn viªn thanh niªn c¸c d©n téc trong c¸c c¬ së ë huyÖn B¾c Quang lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Sèng cã lÝ t­ëng hoµi b·o, h¨ng h¸i thi ®ua häc tËp, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ phÊn ®Êu tu d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc. + VÒ c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn héi. - VÒ c«ng t¸c c¸n bé: §¸nh gi¸ ph©n lo¹i c¸n bé §oµn theo quy ®Þnh vµ chØ ®¹o mét sè c¬ së vµ chi §oµn trùc thuéc kiÖn toµn sau khi lu«n chuyÓn c«ng t¸c. - VÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn míi: N¨m 2008 ®Õn ngµy 29/10/2010 ®· më ®­îc 112 líp t×m hiÓu vÒ §oµn cho ®éi viªn lín tuæi vµ thanh niªn ­u tó. KÕt n¹p míi ®­îc 537 §oµn viªn. + VÒ c«ng t¸c kiÓm tra: Th­êng xuyªn gi¸m s¸t ®«n ®èc viÖc chØ ®¹o vµ thùc hÞªn quy cña Ban ChÊp hµnh, tÝch cùc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®iÒu lÖ §oµn 100% chi ph©n ®oµn ®Òu cã ®Çy ®ñ sæ ghi chÐp, sæ nghÞ quyÕt. . . . c«ng t¸c l­u tr÷ v¨n b¶n tµi liÖu qua kiÓm tra c¸c c¬ së thùc hiÖn tèt tõ huyÖn ®Õn c¬ së. + C«ng t¸c x©y dùng §¶ng: Tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· cã nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng chñ ®éng ®ãng gãp vai trß cña tuæi trÎ trong viÖc tham gia x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh vµ th­êng xuyªn bæ xung lùc l­îng trÎ cho §oµn, trong n¨m 2010 ®· lµm tèt c«ng t¸c giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó cho §¶ng båi d­ìng kÕt n¹p ®­îc trªn 1275®/c vµ kÕt n¹p ®­îc 75®/c. + C«ng t¸c ch¨m sãc ®éi TNTP Hå ChÝ Minh: Lu«n x¸c ®Þnh râ vai trß tr¸nh nhiÖm vô cña tæ chøc §oµn ®èi víi c«ng t¸c ch¨m sãc §éi TNTP Hå ChÝ Minh, Ban th­êng vô huyÖn ®· th­êng xuyªn theo dâi chØ ®¹o ho¹t ®éng cña ho¹t ®éng §éi huyÖn, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong huyÖn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao, héi tr¹i. . . . . gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu häc tËp vui ch¬i gi¶i trÝ cho c¸c em ®éi viªn. + ViÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi÷a §oµn x· víi c¸c Ban ChÊp hµnh liªn ®éi nhµ tr­êng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, giao nhËn häc sinh ®éi viªn thiÕu nhi trong dÞp hÌ ®­îc nhµ tr­êng c¸c x· thÞ trÊn tæ chøc ngµy chÆt chÏ h¬n. + C«ng t¸c chØ ®¹o cña huyÖn §oµn. - Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - chÝnh trÞ cña huyÖn. Ban ChÊp hµnh huyÖn §oµn vµ cÊp bé §oµn ®· tËp trung tõng b­íc kh¾c phôc sù lóng tóng, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng ®oµn vµ tÝch cùc tham m­u víi c¸c cÊp uû §¶ng vÒ phong trµo thanh niªn, trong c«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban ChÊp hµnh huyÖn §oµn ®· b¸m s¸t ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña huyÖn, cña tØnh §oµn, cô thÓ ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cho phï hîp víi ch­¬ng tr×nh cña tõng c¬ së, tõng b­íc ®æi míi ho¹t ®éng, t¨ng c­êng kiÓm tra, b¸m s¸t c¬ së kÞp thêi ph¸t hiÖn yÕu kÐm ®Ó kh¾c phôc, ®Þnh h­íng tèt h¬n. - TiÕn hµnh chØ ®¹o trªn c¬ së kÕ ho¹ch vµ tËp trung rót kinh nghiÖm qua tõng phong trµo, cã tæng kÕt, khen th­ëng, ®éng viªn, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tõng phong trµo theo thêi gian; v× vËy phong trµo TTN cña huyÖn ®­îc duy tr×, cñng cè vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. - §¸nh gi¸ l¹i kÕt qu¶ c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo TTN trong huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng nh÷ng n¨m qua ®· mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ thiÕt thùc, t¹o sù chuyÓn biÕn tÝch cùc cña §VTN vÒ vÞ trÝ, vai trß cña tuæi trÎ trong sù nghiÖp ®æi míi, tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña tæ chøc ®oµn trong hÖ thèng chÝnh trÞ. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn chän, quy ho¹ch, sö dông C¸n bé §oµn c¬ së hiÖn nay ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng. 2. 1. VÒ c«ng t¸c tuyÓn chän C¸n bé §oµn c¬ së: - Qua kh¶o s¸t c«ng t¸c tuyÓn chän c¸n bé §oµn c¬ së ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng t«i cã mét sè kÕt qu¶ vµ kÕt luËn sau: - C¸n bé §oµn c¸c cÊp ®­îc tuyÓn chän hÕt søc ®a d¹ng gåm c¸c ®èi t­îng: + C¸c ngµnh kh¸c chuyÓn sang chiÕm (12%), + C¸n bé ®­îc tuyÓn chän tõ phong trµo ë ®Þa ph­¬ng (62%), + Sinh viªn tèt nghiÖp tr­êng Cao §¼ng, §¹i Häc vµ THCN lµ (30%); - Tõ kÕt qu¶ trªn ®©y cho thÊy nguån tuyÓn chän c¸n bé c¬ së rÊt phong phó ®iÒu nµy cµng chøng tá sù khã kh¨n, phøc t¹p trong c«ng t¸c tuyÓn chän C¸n bé §oµn c¬ së hiÖn nay. Nguån chñ yÕu lµ häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng, bé ®éi xuÊt ngò ®­îc ®µo t¹o qua cÊp chi ®oµn nh­ng ch­a qua ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô - §· cã nhiÒu cÊp bé ®oµn chñ ®éng x©y dùng quy chÕ tuyÓn chän c¸n bé, trong ®ã rÊt cô thÓ vÒ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn vµ c¸c b­íc tiÕn hµnh lùa chän. Thµnh phè Hå ChÝ Minh ban hµnh h­íng dÉn cho c¬ së x©y dùng nguån c¸n bé dù ®Þnh khi tuyÓn c¸n bé vµo c¸c chøc danh chñ chèt ph¶i nhÊt thiÕt lµ c¸n bé trÎ tr­ëng thµnh tõ thùc tiÔn, Nam §Þnh ban hµnh quy chÕ tuyÓn chän c¸n bé, CÇn Th¬ giíi thiÖu c¸c häc sinh, sinh viªn tèt nghiÖp c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp tham gia häc tr­êng ®oµn vµ tØnh hç trî kinh phÝ trong thêi gian häc tËp khi tèt nghiÖp vÒ c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan cña §oµn. - HiÖn nay ngoµi tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc, c¸c cÊp bé §oµn cßn ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn kh¸c trong qu¸ tr×nh lùa chän nh­; thêi gian c«ng t¸c §oµn, vÞ trÝ c«ng t¸c ®· qua, ®é tuæi, ®¶m b¶o quy ho¹ch l©u dµi, tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n ngo¹i ng÷, n¨ng khiÕu v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, ®iÒu kiÖn vÒ chç ë ®i l¹i, . . . - Tuy nhiªn c«ng t¸c tuyÓn chän c¸n bé §oµn cßn h¹n chÕ. Nguån c¸n bé ®Ó bæ sung cho c¸n bé §oµn hiÖn nay thiÕu, nh÷ng c¸n bé trÎ ®ñ tiªu chuÈn, tr­ëng thµnh tõ thùc tiÔn phong trµo thanh niªn, chÊt l­îng c¸n bé tuyÓn dông cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a cã chÝnh s¸ch thu hót c¸n bé giái tham gia c«ng t¸c thanh niªn. Mét sè ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ tuyÓn chän C¸n bé §oµn nhiÒu khi chØ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu biªn chÕ mµ thiÕu chó ý ®Õn n¨ng lùc, ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô chÝnh trÞ. Do vËy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng võa thõa l¹i võa thiÕu c¸n bé. Cã hiÖn t­îng tuyÓn chän c¸n bé kh«ng xuÊt ph¸t tõ tiªu chuÈn mµ chØ dùa vµo mét sè n¨ng khiÕu cô thÓ hay sù nhiÖt t×nh cña hä trong c«ng t¸c. - C«ng t¸c tuyÓn chän C¸n bé §oµn ch­a cã quy tr×nh, quy chÕ thèng nhÊt ®ång bé, ch­a ®Æt c«ng t¸c C¸n bé §oµn trong quy ho¹ch c¸n bé tæng thÓ c¸c cÊp uû, §oµn ch­a ®­îc chñ ®éng trong c«ng t¸c tuyÓn chän c¸n bé ( cã nh÷ng C¸n bé §oµn cÇn tuyÓn chän th× cÊp uû kh«ng chÊp nhËn. Cã nh÷ng c¸n bé ®­îc cÊp uû giíi thiÖu, nh­ng quy tr×nh tuyÓn chØ dùa vµo quan hÖ th©n quen, tiªu chuÈn, chÊt l­îng kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu). HiÖn t­îng nµy lµm cho chÊt l­îng ®éi ngò C¸n bé §oµn kh«ng ®¶m b¶o. 2. 2. VÒ c«ng t¸c quy ho¹ch: - Ta ph¶i cã quan ®iÓm tæng thÓ r»ng : C«ng t¸c tuyÓn chän muèn ®¹t hiÖu qu¶ tèt th× c¸c cÊp bé §oµn ph¶i cã mét b­íc quan träng ®i tr­íc ®ã lµ b­íc qui ho¹ch c¸n bé - C¸c cÊp bé §oµn hiÖn nay trong toµn tØnh H¶i D­¬ng nãi chung vµ ë huyÖn Kinh M«n nãi riªng nh÷ng n¨m qua ®· tËp trung x©y dùng quy ho¹ch c«ng t¸c c¸n bé, tr×nh cÊp uû phª duyÖt cho toµn nhiÖm kú, ®ång thêi ban hµnh h­íng dÉn c«ng t¸c quy ho¹ch c¬ quan chuyªn tr¸ch huyÖn, tØnh, thÞ ®oµn quy ho¹ch c¸n bé dµi h¹n cho c¸c cÊp bé ®oµn ®Þnh h­íng cho c¬ së x©y dùng nguån c¸n bé dù bÞ vµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch mét sè chøc n¨ng chñ chèt, rót c¸n bé cã kh¶ n¨ng ®ñ tiªu chuÈn tr­ëng thµnh tõ c¸c c¬ së vÒ c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch cña §oµn, quan t©m tíi c¸c häc sinh, sinh viªn t¹i ®Þa ph­¬ng, lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé. - C«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé cßn ®­îc ®Æt trong tæng thÓ quy ho¹ch c¸n bé cña cÊp uû, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong qu¶n lÝ, sö dông c¸n bé ph¸t huy d©n chñ trong c¬ quan cña ®oµn, trong BCH, BTV ®oµn, vÉn ®Ò ®Ò b¹t c¸n bé ®­îc tiÕn hµnh ®¶m b¶o nguyªn t¾c tæ chøc cña ®oµn. Mét sè quy ®Þnh chÆt chÏ, võa thÓ hiÖn sù d©n chñ, võa thÓ hiÖn tÝnh tËp trung cao, ®­îc cÊp uû chØ ®¹o s©u s¸t, kÞp thêi. Tuy vËy c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé nhiÒu n¬i, nhiÒu c¬ së hiÖn nay ch­a ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o, viÖc quy ho¹ch cßn ch¾p v¸, ch­a cã sù thèng nhÊt trong hÖ thèng, diÖn quy ho¹ch c¸n bé, cã c¸n bé n»m trong diÖn quy ho¹ch ch­a ®­îc giao c«ng viÖc thö th¸ch rÌn luyÖn. 2. 3. VÒ c«ng t¸c sö dông, lu©n chuyÓn c¸n bé: - C¸c c¬ së ®oµn ®· chñ ®éng tham m­u víi cÊp uû §¶ng trong c«ng t¸c qu¶n lÝ sö dông c¸n bé, kÞp thêi kiÖn toµn bæ sung sè c¸n bé chuyÓn c«ng t¸c, khi tr­ëng thµnh, viÖc kiÖn toµn BCH ®oµn c¬ së ®­îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn, kÞp thêi bæ sung thay thÕ c¸n bé chuyÓn c«ng t¸c, quy tr×nh kiÖn toµn, bæ sung thùc hiÖn chÆt chÏ ®óng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ ®oµn vµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña cÊp uû §¶ng, nhiÒu c¬ së ®· cã nghÞ quyÕt phèi hîp n©ng cao chÊt l­îng sö dông vµ qu¶n lÝ c¸n bé, ban hµnh quy chÕ x©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé c¬ së. NhiÒu ®Þa ph­¬ng ®· cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp uû §¶ng vµ c¸c cÊp C¸n bé §oµn trong c«ng t¸c qu¶n lÝ sö dông C¸n bé §oµn, ph©n c«ng ph©n cÊp qu¶n lÝ c¸n bé, x©y dùng quy tr×nh, quy chÕ qu¶n lÝ sö dông c¸n bé; c«ng t¸c lu©n chuyÓn c¸n bé ®­îc chó träng ®¶m b¶o, c¸n bé khi chuyÓn c«ng t¸c ®­îc bè trÝ gi÷ chøc vô t­¬ng ®­¬ng trong cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ. Trong c¸c nhiÖm qua c«ng t¸c lu©n chuyÓn c¸n bé c¬ së ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng ®¹t 30% ( trong ®ã 12% chuyÓn sang §¶ng, 10% chuyÓn sang chÝnh quyÒn, 11% c¸c ®oµn thÓ kh¸c ). Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ c¸c c¬ së ®· ®¹t ®­îc cßn cã nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lÝ, sö dông, lu©n chuyÓn c¸n bé nh­ sau: - Mét sè c¬ së ch­a ®¸nh gi¸ ®óng c¸n bé ®Ó bè trÝ c«ng viÖc cho hîp lÝ, t×nh tr¹ng kh«ng m¹nh d¹n giao viÖc hoÆc giao viÖc kh«ng kiÓm tra ®«n ®èc gióp ®ì cßn kh¸ phæ biÕn. Do ®ã c¸n bé kh«ng cã c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó tr­ëng thµnh. - HiÖn t­îng C¸n bé §oµn cã kinh nghiÖm, n¨ng lùc bao biÖn lµm thay, thiÕu quan t©m, h­íng dÉn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trÎ ®ang tËp d­ît c«ng viÖc vÉn cßn ë mét sè c¬ së. - Mét sè n¬i sö dông c¸n bé cßn thô ®éng, tr«ng chê, Ø l¹i vµo cÊp uû vµ §oµn cÊp trªn. Mét bé phËn C¸n bé §oµn cßn coi m«i tr­êng c«ng t¸c t¹i ®oµn chØ lµ n¬i “tró ch©n” t¹m thêi, v× vËy lu«n ë trong tr¹ng th¸i t×m vÞ trÝ ®Ó chuyÓn c«ng t¸c, kh«ng yªn t©m vµ chuyªn t©m c«ng viÖc, thiÕu quan t©m ®Õn sù tr­ëng thµnh cña c¸n bé chÝnh quyÒn. - C«ng t¸c sö dông c¸n bé ë nhiÒu n¬i ch­a cã tÇm chiÕn l­îc l©u dµi, thiÕu chuÈn bÞ nguån bæ sung nªn ®· hÕt søc lóng tóng khi cã c¸n bé chu chuyÓn, sù khuyÕt thiÕu c¸n bé trong Ban ChÊp hµnh, BTV lµ t×nh tr¹ng th­êng xuyªn kÐo dµi ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng ch­a t×m ®­îc biÖn ph¸p kh¾c phôc. 2. 4. ChÝnh s¸ch c¸n bé: - ChÕ ®é chÝnh s¸ch C¸n bé §oµn cÊp c¬ së thêi gian qua ®· ®­îc quan t©m h¬n, chó träng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vËt chÊt, ®ång thêi khuyÕn khÝch, ®éng viªn kÞp thêi vÒ tinh thÇn cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c thanh niªn, ®· cã 100% bÝ th­, Phã BÝ th­ ®oµn x·, thÞ trÊn, trong huyÖn ®­îc h­ëng phô cÊp theo N§ 09 cña ChÝnh phñ. ë C¸c ®Þa ph­¬ng, Tæ chøc ®oµn ®· tham m­u ®Ó chÝnh qyÒn vµ chuyªn m«n t¹o ®iÒu kiÖn vËn dông gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch b»ng ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ, phô cÊp cho ®éi ngò bÝ th­ chi ®oµn trªn ®Þa bµn d©n c­, møc kinh phÝ tuy thuéc ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng cña tØnh tõ 40. 000® ®Õn 70. 000® cßn mét sè n¬i th× hç trî b»ng thãc, nhiÒu ®¬n vÞ vËn dông phô cÊp cho C¸n bé §oµn x· 3 ®Þnh suÊt vµ bè trÝ ®Ó C¸n bé §oµn héi kiªm nghiÖm c¸c chøc vô c«ng t¸c kh¸c cña ®Þa ph­¬ng ®Ó t¨ng thu nhËp cho C¸n bé §oµn. tæng phô tr¸ch ®éi ®­îc h­ëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo th«ng t­ liªn bé sè 23 gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ Trung ­¬ng ®oµn. - H¹n chÕ cña chÝnh s¸ch c¸n bé: ChÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d­ìng, bè trÝ sö dông vµ ph¸t huy C¸n bé §oµn míi dõng ë cÊp l·nh ®¹o chñ chèt cña ®oµn, trong khi ®ã ®èi t­îng kh¸c ch­a ®­îc quan t©m tho¶ ®¸ng. §èi víi ®Þa ph­¬ng, c¸n bé chøc danhPhã BÝ th­ c¬ së, chñ tÞch Héi LHTN, chñ tÞch Héi §ång §éi c¸c x· ch­a ®­îc h­ëng chÕ ®é, ch­a cã chøc danh. 3. C¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tuyÓn chän vµ sö dông C¸n bé §oµn c¬ së ë huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng. - NhiÖm vô cña tæ chøc ®oµn lµ gi¸o dôc, rÌn luyÖn, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, nh­ng ®©y lµ kh©u cßn h¹n chÕ cña BCH, HuyÖn ®oµn sè l­îng ®oµn viªn cã t¨ng nh­ng so víi tØ lÖ TTN trong toµn huyÖn vÉn cßn thÊp, chÊt l­îng ®oµn viªn tuy ®­îc n©ng cao nh­ng so víi nhu cÇu ch­a ®­îc ®¸p øng, ®oµn viªn ë c¬ së ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt vai trß xung kÝch cña m×nh. - ViÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña BCH huyÖn §oµn ch­a th­êng xuyªn, chÊt l­îng C¸n bé §oµn c¬ së cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c, chÊt l­îng ®oµn c¬ së ch­a ®Òu, c¸c phong trµo ®oµn ph¸t triÓn ch­a ®ång ®Òu gi÷a c¸c khu vùc, néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng cßn ®¬n ®iÖu, ch­a phong phó nhiÒu n¬i cßn mang tÝnh h×nh thøc ch­a ®i vµo chÊt l­îng, chËm ®æi míi trong néi dung ho¹t ®éng. - C«ng t¸c tham m­u x©y dùng §¶ng cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ, viÖc ®Ò xuÊt tham m­u víi cÊp uû §¶ng thËt sù ch­a tÝch cùc, ch­a kÞp thêi, ch­a m¹nh d¹n, tham gia ý kiÕn ®ãng gãp víi §¶ng, mÆc dï trong nh÷ng n¨m qua chÊt l­îng ®¶ng viªn cã t¨ng so víi yªu cÇu nh­ng ch­a cao, sè l­îng ®oµn viªn ®­îc §¶ng xem xÐt kÕt n¹p vÉn chiÕm tØ lÖ thÊp. - C«ng t¸c chØ ®¹o cña ®oµn ë nhiÒu c¬ së cßn chËm ®æi míi, lÒ lèi lµm viÖc cßn thiÕu chñ ®éng, s¸ng t¹o, ng¹i viÖc, c¸c ho¹t ®éng cßn chång chÐo, c¸c phong trµo ®oµn cßn dõng l¹i ë nh÷ng ho¹t ®éng chung, theo ®ît, do vËy ch­a ph¸t huy hÕt c¸c nh©n tè tÝch cùc, sù phèi hîp gi÷a c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ huyÖn ®Õn c¬ së cßn nhiÒu h¹n chÕ kh«ng ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp trong viÖc gi¸o dôc TN ch­a cã chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi C¸n bé §oµn c¬ së cô thÓ lµ: - Ch­a cã quy ho¹ch cô thÓ trong tæng thÓ ®éi ngò c¸n bé chÝnh trÞ, x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, vÒ c¬ b¶n vÉn n»m trong tr¹ng th¸i tù ph¸t. - Ch­a cã biÖn ph¸p t¹o nguån cho ®éi ngò C¸n bé §oµn c¬ së. - ViÖc sö dông C¸n bé §oµn c¬ së cßn mang mµu s¾c c¶m tÝnh, ch­a g¾n viÖc sö dông víi ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, phÇn lín lµ tuyÓn dông tr­íc råi míi båi d­ìng vµ ®µo t¹o sau ( mµ lÏ ra ph¶i ®µo t¹o, båi d­ìng tr­íc míi sö dông). - ViÖc xö lÝ "®Çu ra” cho c¸n bé míi chØ dõng l¹i ë bé phËn c¸n bé chñ chèt mµ th«i. - ViÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é, chÝnh s¸ch cßn nhiÒu bÊt cËp. Trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n trong tæ chøc §oµn c¬ së cña huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng ®ßi hái c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn; ®Æc biÖt lµ tæ chøc ®oµn cÇn t×m hiÓu râ nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng h­íng gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶. Víi nhËn thøc cña m×nh th«ng qua viÖc nghiÖn cøu chuyªn ®Ò tèt nghiÖp em m¹nh d¹n x©y dùng mét sè gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn nh»m ®­a phong trµo ®oµn cña huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng ph¸t triÓn h¬n n÷a. Ch­¬ng 3 C¸c Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch, tuyÓn chän vµ sö dông ®éi ngò C¸n bé §oµn c¬ së ë HUYÖN kinh m«n – tØnh h¶i d­¬ng. 3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch, tuyÓn chänvµ sö dông ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së: 3.1. Quy ho¹ch c¸n bé: - Quy ho¹ch C¸n bé §oµn bao gåm: Ph¸t hiÖn, t¹o nguån, tuyÓn chän, ®µo t¹o, båi d­ìng, bè trÝ, sö dông, qu¶n lÝ ®¸nh gi¸, thuyªn chuyÓn vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®èi víi hä. - Quy ho¹ch c¸n bé chñ chèt cña c¸n bé §oµn c¬ së ph¶i ®­îc ®Æt trong tæng thÓ quy ho¹ch c¸n bé §¶ng cïng cÊp. Tæ chøc §oµn cã tr¸ch nhiÖm gióp c¸c cÊp uû §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé, t¹o nguån c¸n bé, kiÕn nghÞ c¸c ph­¬ng ¸n ®µo t¹o, båi d­ìng, sö dông c¸n bé h×nh thµnh viÖc kÕ thõa, liªn tôc, chñ ®éng vµ th­êng xuyªn, kh«ng thô ®éng tr«ng chê, û l¹i, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn lu©n chuyÓn nhanh cña ®éi ngò C¸n bé §oµn. - Trong quy ho¹ch cÇn dù kiÕn c¸c ph­¬ng ¸n theo thø tù ­u tiªn kÕt hîp gi÷a ph¸t triÓn tuÇn tù vµ ®ét biÕn. Th«ng th­êng Phã BÝ th­ ®oµn c¬ së lµ ng­êi kÕ cËn trùc tiÕp cña BÝ th­, c¸c uû viªn th­êng vô, uû viªn Ban ChÊp hµnh lµ lùc l­îng dù bÞ, tuy nhiªn, cã thÓ cã tr­êng hîp BÝ th­ chi ®oµn nµo ®ã ®­îc quy ho¹ch vµo chøc danh BÝ th­, Phã BÝ th­ ®oµn c¬ së. - Quy ho¹ch c¸n bé lµ kh«ng ph¶i nh×n ng­êi xÕp viÖc mµ tr¸i l¹i trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ, tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn cña mçi lo¹i chøc danh mµ lùa chän c¸n bé, t¹o nguån cho phï hîp. Ph¶i thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ng­êi nµo còng ®­îc miÔn lµ ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn, lµm nh­ vËy sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng chñ quan, c¶m t×nh, nÓ nang, « dï. . . . - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay quy ho¹ch C¸n bé §oµn c¬ së nªn chuÈn bÞ theo c¸ch: Mét ng­êi lµm nguån cho mét hay nhiÒu chøc danh, ®ång thêi cã thÓ hai hoÆc ba ng­êi lµm nguån cho mét chøc danh, nhÊt lµ c¸c chøc danh chñ chèt nh­ BÝ th­, Phã BÝ th­. 3. 2. TuyÓn chän c¸n bé §oµn c¬ së. -Ph¶i x©y dùng quy chÕ c¸n bé §oµn lµm c¬ së tuyÓn chän c¸n bé. + §èi víi c¸n bé chñ chèt ë c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn. - C¸c BÝ th­, Phã BÝ th­ §oµn c¬ së ph¶i cã tr×nh ®é trung cÊp hoÆc PTTH trë lªn yªu thÝch ho¹t ®éng thanh niªn, phong trµo thiÕu nhi, cã n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng thu hót thanh thiÕu niªn vµo ho¹t ®éng, cã n¨ng khiÕu h¸t, thÓ dôc thÓ thao, giao tiÕp øng xö. . . Nh÷ng §oµn viªn ­u tó sau khi thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù trong qu©n ®éi hoÆc C«ng an nh©n d©n, ®· tèt nghiÖp THPT ®­îc ®¸nh gi¸ tèt, cã nguyÖn väng, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi, cã n¨ng khiÕu v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, cö ®i ®µo t¹o c¬ b¶n. Sau khi thö viÖc sÏ bæ sung biªn chÕ chÝnh thøc. 3.3. Sö dông c¸n bé §oµn c¬ së. VÊn ®Ò sö dông c¸n bé §oµn c¬ së( thÞ trÊn, x·, ph­êng) mang tÝnh ®Æc thï. Sè c¸n bé trong biªn chÕ rÊt Ýt ( chñ yÕu lµ BÝ th­ ®oµn c¬ së), phÇn lín lµ kiªm nhiÖm, b¸n chuyªn tr¸ch, do ®ã ph¶i biÕt râ n¨ng lùc, së tr­êng, thÕ m¹nh, ®iÓm yÕu hay h¹n chÕ cña tõng c¸n bé mµ bè trÝ, ph©n c«ng c«ng viÖc sao cho phï hîp. §ång thêi ph¶i biÕt khÝch lÖ vµ ®éng viªn kÞp thêi, th­êng xuyªn. §èi víi c­¬ng vÞ chñ chèt ( BÝ th­, Phã BÝ th­ ®oµn c¬ së) nhÊt thiÕt ph¶i t×m chän cho ®­îc c¸c nh©n sù cã ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn vÒ chÊt l­îng c¸n bé §oµn ®· nªu ë trªn. Ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèi ®a cã thÓ gióp hä hoµn thµnh tèt träng tr¸ch ®­îc giao. §ång thêi ph¶i thay thÕ ngay c¸n bé chñ chèt thiÕu nhiÖt t×nh, n¨ng lùc yÕu g©y c¶n trë c«ng viÖc chung. Quy tr×nh, sö dông ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së ph¶i ®¶m b¶o 4 yÕu tè: Lùa chän ®óng ng­êi, s¾p xÕp ®óng viÖc, hµi hoµ gi÷a c«ng viÖc chung víi lîi Ých riªng cña b¶n th©n, gia ®×nh, h­íng ph¸t triÓn tr­ëng thµnh cña c¸n bé. C¸ch giao viÖc: Mét c«ng viÖc cã thÓ giao cho nhiÒu c¸n bé cïng thùc hiÖn, mét c¸n bé cã thÓ ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, nh­ng c¸i chÝnh lµ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. NghÖ thuËt sö dông c¸n bé §oµn c¬ së, lµ biÕt l¾ng nghe h­íng cho hä hµnh ®éng s¸ng t¹o, chñ ®éng trong c«ng viÖc, tr¸nh n«n nãng ®ßi hái qu¸ cao. Sö dông ®éi ngò céng t¸c viªn lµ mét bé phËn cÊu thµnh trong c«ng t¸c c¸n bé §oµn c¬ së. Bªn c¹nh Ban ChÊp hµnh c¬ së cßn cã mét ®éi ngò céng t¸c viªn nhiÖt t×nh thµnh t©m víi thÕ hÖ trÎ ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, gióp §oµn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng lín, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸- v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, thu hót tËp hîp thanh thiÕu niªn ®Þa ph­¬ng. §éi ngò céng t¸c viªn lµ nh÷ng ng­êi thanh trong c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng võa lµ nh÷ng ng­êi b¹n ch©n thµnh nhÊt, ®éng viªn hä v­ît qua nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. 4. Qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së. 4. 1. CÇn thèng nhÊt quan niÖm vÒ qu¶n lÝ ®éi ngò C¸n bé §oµn c¬ së. - §ã lµ sù t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c chñ thÓ (cÊp uû §¶ng, cÊp bé ®oµn) tíi c¸c ®èi t­îng, kh¸ch thÓ qu¶n lÝ( tõng c¸n bé cô thÓ) cña tÊt c¶ c¸c kh©u trong c«ng t¸c c¸n bé. X¸c ®Þnh tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, t¹o nguån, tuyÓn chän, quy ho¹ch, ®µo t¹o, båi d­ìng, sö dông, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch c¸n bé. - C¸ch qu¶n lÝ tèt lµ th«ng qua quy chÕ c¸n bé, nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ mang tÝnh chÊt néi bé, qu¶n lÝ con ng­êi th«ng qua c«ng viÖc, th«ng qua tæ chøc vµ thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lÝ râ rµng, cÊp uû §¶ng, ®oµn cÊp trªn qu¶n lÝ qu¶n lÝ C¸n bé §oµn chñ chèt, Ban ChÊp hµnh ®oµn c¬ së qu¶n lÝ uû viªn vµ BÝ th­ chi ®oµn. 4. 2. ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi C¸n bé §oµn c¬ së. - C¸c cÊp bé ®oµn, nhÊt lµ huyÖn §oµn cÇn chó ý t×m hiÓu vµ cã nhiÖm vô t¸c ®éng víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn x·, ph­êng, thÞ trÊn thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña §¶ng vµ Nhµ n­íc víi c¸n bé §oµn( vÝ dô: ChÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé chñ chèt c¬ së, phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi gi¸o viªn lµ tæng phô tr¸ch ®éi ë c¸c tr­êng tiÓu häc vµ THCS). §ång thêi t¸c ®éng thªm ®Ó c¸c c¬ së vËn dông nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®·i ngé. . . . nh»m ®éng viªn ®éi ngò C¸n bé §oµn c¬ së, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®µo t¹o, båi d­ìng mét c¸ch c¬ b¶n cho ®éi ngò C¸n bé §oµn xuÊt s¾c, t¹o nguån l©u dµi cho ®oµn, cho §¶ng, hay trÝch kinh phÝ tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc dïng cho ®µo t¹o l¹i giµnh cho viÖc båi d­êng, tËp huÊn c¸n bé §oµn. Lu«n cã chÝnh s¸ch ®·i ngé vËt chÊt, tinh thÇn nh©n dÞp lÔ tÕt hay phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®Þnh kú lµ mét phÇn rÊt nhá trong thu nhËp nh­ng nã cã ý nghÜa ®éng viªn cæ vò rÊt lín vÒ mÆt tinh thÇn. §Æc biÖt huyÖn §oµn nªn huy ®éng c¸c nguån lùc cã thÓ ®Ó tæ chøc cho c¸n bé §oµn xuÊt s¾c ®i th¨m quan d· ngo¹i biÓu d­¬ng, khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng c¸n bé §oµn cã nhiÒu thµnh tÝch vµ ®ãng gãp cho c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi c¬ së. CÇn quan t©m båi d­ìng c¸n bé §oµn, x·, thÞ trÊn phÊn ®Êu trë thµnh vÒ chÝnh trÞ båi d­ìng hä trë thµnh ®èi t­îng §¶ng giíi thiÖu hä ®Ó c¸c chi bé §¶ng xem sÐt, kÕt n¹p. §ã còng lµ chÝnh s¸ch cô thÓ t¹o vÞ thÕ vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi cho ®éi ngò c¸n bé §oµn xøng ®¸ng víi nh÷ng cèng hiÕn vµ ®ãng gãp cña hä. CÇn x©y dùng quy chÕ vÒ c«ng t¸c c¸n bé phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng ®Ó nh×n vµo quy chÕ ®ã mµ mçi c¸n bé §oµn cÇn nh×n thÊy m×nh ph¶i lµm g×, häc g×, häc nh­ thÕ nµo, ®­îc h­ëng quyÒn lîi tõ ®ã. 4. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban ChÊp hµnh huyÖn §oµn. - C«ng t¸c chØ ®¹o cña huyÖn §oµn ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c tæ chøc tuyÓn chän vµ sö dông c¸n bé §oµn v× vËy ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nµy cÇn tËp trung vµo néi dung sau: - Coi träng ho¹t ®éng tõ c¬ së, chó träng ®Çu t­, chØ ®¹o, h­íng dÉn, t¹o ®iÒu cho c¬ së triÓn khai tèt c¸c mÆt c«ng t¸c, b¸m s¸t nghÞ qyÕt, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ®oµn cÊp trªn, nh÷ng nhu cÇu cña thanh niªn ®Ó ®Ò ra ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cô thÓ s¸t víi thùc tÕ tõng c¬ së. - Chñ ®éng ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng theo h­íng x· héi ho¸, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc. KÕt hîp chØ ®¹o toµn diÖn víi chØ ®¹o ®iÓm theo tõng côm, sau ®ã tæng kÕt rót kinh nghiÖm nh©n ra diÖn réng. - §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c th«ng tin hai chiÒu gi÷a ®oµn cÊp trªn vµ ®oµn cÊp d­íi th«ng suèt, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc, uèn n¾n vµ ®Þnh h­íng phong trµo. §Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, thóc ®Èy phong trµo. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò C¸n bé §oµn c¬ së ë Kinh M«n trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3.3. Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ. 1. §èi víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh, ®oµn thÓ: - CÇn x©y dùng quy chÕ C¸n bé §oµn, quy chÕ l·nh ®¹o ®oµn thanh niªn, ®Þnh h­íng ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o cña §oµn víi tæ chøc ®oµn cïng cÊp, chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ quy ho¹ch C¸n bé §oµn c¬ së nãi riªng. - Trong c«ng t¸c lùa chän bè trÝ c¸n bé §oµn cÇn lùa chän nh÷ng c¸n bé trÎ, cã kÜ n¨ng nghiÖp vô vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c thanh niªn. - CÊp uû §¶ng c¬ së cÇn t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®Þnh h­íng, trùc tiÕp chØ ®¹o ®oµn c¬ së, kÞp thêi ®éng viªn, cæ vò nh÷ng cè g¾ng hoÆc uèn n¾n nh÷ng lÖch l¹c cña tæ chøc ®oµn trong ho¹t ®éng. - C¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh, ®oµn thÓ cÇn t¨ng c­êng l·nh ®¹o, quan t©m hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn c¬ së ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, qua ®ã mµ n©ng cao chÊt l­îng cña c¸n bé vµ tæ chøc c¬ së ®oµn. 2. §èi víi cÊp bé ®oµn: 2. 1. Víi Trung ­¬ng §oµn: CÇn t¨ng c­êng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm, h­íng dÉn chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt, n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së ®oµn träng t©m lµ cñng cè trªn ®Þa bµn d©n c­. X©y dùng bé gi¸o tr×nh chuÈn phôc vô c«ng viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn C¸n bé §oµn c¬ së nãi chung vµ ph­êng, x· nãi riªng; xuÊt b¶n tµi liÖu h­íng dÉn vÒ kÜ n¨ng nghiÖp vô, ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c thanh niªn. . . Tham m­u víi §¶ng, Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch phï hîp, toµn diÖn h¬n, ®·i ngé ®éi ngò C¸n bé §oµn c¬ së. 2. 2. Víi cÊp tØnh §oµn: S¬ kÕt viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt Trung ­¬ng §oµn vµ kÕ ho¹ch cña TØnh ®oµn vÒ n©ng cao chÊt l­îng c¬ së ®oµn, träng t©m lµ cñng cè tæ chøc ®oµn trªn ®Þa bµn d©n c­. Tõ ®ã rót kinh nghiÖm, tÝch cùc chØ ®¹o cã hiÖu qu¶. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn C¸n bé §oµn c¬ së, ®ång thêi chØ ®¹o c¸c huyÖn, thÞ ®oµn lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, t¹o nguån, quy ho¹ch C¸n bé §oµn c¬ së. §Æc biÖt l­u ý ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé khèi x·, thÞ trÊn. Tham m­u, ®Ò xuÊt víi TØnh uû chØ ®¹o c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ quan t©m, gióp ®ì, hç trî cho tæ chøc ®oµn cïng cÊp, ®Æc biÖt lµ ®oµn c¬ së x·, ph­êng. §ång thêi TØnh uû chØ ®¹o c¸c cÊp uû lµm tèt c«ng t¸c C¸n bé §oµn nãi chung vµ C¸n bé §oµn c¬ së nãi riªng. 2. 3. Víi huyÖn §oµn: chØ ®¹o §oµn c¬ së x·, ph­êng lµm tèt vai trß tham m­u cho cÊp uû c¬ së vÒ c«ng t¸c C¸n bé §oµn nãi chung, nhÊt lµ t¹o nguån vµ quy ho¹ch C¸n bé §oµn c¬ së nãi riªng. Chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn C¸n bé §oµn c¬ së, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao tr×nh ®é cho C¸n bé §oµn khèi x·, thÞ trÊn. Phèi hîp víi c¸c ngµnh, ®oµn thÓ c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn ®Þa bµn t¹o m«i tr­êng tèt cho ®oµn c¬ së x·, thÞ trÊn ho¹t ®éng. 2. 4. Víi c¸c ngµnh trong huyÖn: ViÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn x· héi, kh«ng riªng g× cña §¶ng, cña §oµn, do vËy tr¸ch nhiÖm cña c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ víi tæ chøc thanh niªn lµ cÇn thiÕt, nh»m t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh vÒ chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, nhÊt lµ trong lÜnh vùc v¨n ho¸, phßng chèng tÖ n¹n. VËy tha thiÕt ®Ò nghÞ c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ cÇn cã sù quan t©m h¬n n÷a ch¨m lo gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång. PHÇN KÕT LUËN trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c¸n bé lµ nhiÖm vô träng t©m trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, nhÊt lµ ch¨m lo ®éi ngò c¸n bé §oµn thanh niªn lùc l­îng kÕ tôc trung thµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng. §©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n phøc t¹p, nã g¾n víi con ng­êi vµ g¾n víi c¸c mÆt kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi, ë bÊt cø giai ®o¹n c¸ch m¹ng nµo c¸n bé còng lµ trung t©m chó ý cña x· héi. Ngµy nay thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt n­íc do §¶ng khëi x­íng vµ l·nh ®¹o, ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, b­íc ®Çu ta ®· thu ®­îc nh÷ng th¾ng lîi ®¸ng kÓ lµm nÒn t¶ng cho viÖc ®Èy m¹nh sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Song bªn c¹nh ®ã cßn kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thö th¸ch ®ßi hái ®éi ngò C¸n bé §oµn thanh niªn ph¶i cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt, tr×nh ®é, n¨ng lùc, trÝ tuÖ, søc khoÎ ®Ó ®¶m ®­¬ng, hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng giao phã tr­íc m¾t vµ l©u dµi. §Ó x©y dùng mét ®éi ngò C¸n bé §oµn cÊp c¬ së cÊp ph­êng, x· cã chÊt l­îng cao vµ toµn diÖn, nh­ vËy ®ßi hái chóng ta ph¶i quan t©m, chó träng, song l¹i ph¶i kiªn tr×, lµm tõng b­íc, lµm ®Õn ®©u ch¾c ®Õn ®ã. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cã mét ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ ®øc, tµi g¸nh v¸c nhiÖm vô l©u dµi, gian khæ cña §¶ng. N©ng cao chÊt l­îng C¸n bé §oµn c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn nãi riªng vµ c¸n bé c¬ së nãi chung cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan ban, ngµnh cã liªn quan, lµm th­êng xuyªn, liªn tôc cã träng ®iÓm trong ®µo t¹o, båi d­ìng, sö dông c¸n bé, cã m«i tr­êng ®Ó ®éi ngò c¸n bé ph¸t huy hiÖu qu¶, chÊt l­îng c«ng t¸c, cã hÖ thèng qu¶n lÝ vµ c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch hoÆc khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Êt n­íc trong tõng giai ®o¹n hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò víi thêi gian kh«ng nhiÒu, tµi liÖu Ýt ( do giíi h¹n cña chuyªn ®Ò ), nhËn thøc cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Chuyªn ®Ò míi chØ b¾t ®Çu nªu nªn mét sè khÝa c¹nh, mét vµi biÖn ph¸p ë ph¹m vi nhá vµ cßn chung chung trõu t­îng, do vËy ch¾c ch¾n bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ thiÕu sãt. Mong c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ c¬ quan huyÖn ®oµn gãp ý kiÕn ®Ó Chuyªn §Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! tµi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø VII Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®oµn kho¸ X, vÒ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c C¸n bé §oµn trong thêi kú míi. 2. M¸c - ¡ngghen vÒ thanh niªn - NXB cËn vÖ 1970. 3. C. M¸c - ¡ngghen vÒ thanh niªn - NXB Maxc¬va 1972. 4. Lª Nin bµn vÒ thanh niªn - NXB Hµ Néi 1981. 5. Lª nin toµn tËp - NXB tiÕn bé 1981. 6. Hå ChÝ Minh gi¸o dôc thanh niªn - NXB thanh niªn 1980. 7. Hå ChÝ Minh toµn tËp - NXB sù thËt 1998. 8. LÞch sö §¶ng bé huyÖn B¾c Quang 1930-2000, NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. 9. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh niªn huyÖn Kinh M«n nhiÖm kú 2006-2012. 10. Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt. 11. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ – chÝnh trÞ - x· héi, quèc phßng an ninh n¨m 2010 cña huyÖn Kinh M«n – tØnh H¶i D­¬ng ChÝnh s¸ch c«ng t¸c thanh niªn( LÝ luËn vµ thùc tiÔn). 12. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam víi c«ng t¸c vËn ®éng thanh niªn. 13. H­íng dÉn §iÒu lÖ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. 14. LuËn cø khoa häc cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé trong thêi kú CNH, H§H.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương.doc
Luận văn liên quan