Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học lớp 1,2,3

Mục lục Đề mục Nội dung Trang A Đặt vấn đề 4 1 Lí do chọn đề tài 4 2 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 5 3 Phạm vi nghiên cứu và áp dụng 6 B Giải quyết vấn đề 6 I Thực trạng đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học hiện nay 6 II Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học khối 1-2-3 8 1 Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo của nhà trường 8 2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn về công tác sử dụng đồ dùng dạy học 13 3 Nâng cao năng lực công tác của cán bộ thiết bị đồ dùng và hiệu quả hoạt động mượn – trả thiết bị, đồ dùng dạy học 13 4 Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học cho giáo viên 15 5 Tổ chức nghiên cứu sử dụng đồ dùng dạy học mới 17 6 Tổ chức cải tiến và tự làm đồ dùng 17 7 Hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng của mình 21 8 Đề ra nguyên tắc sử dụng đồ dùng dạy học 23 9 Tổ chức quản lí hoạt động làm và sử dụng dạy học trẻ khuyết tật hoà nhập 24 III Những kết quả thu được 25 IV Bài học kinh nghiệm 26 V Vấn đề còn bỏ ngỏ 27 C Kết luận và kiến nghị 28

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3736 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học lớp 1,2,3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học lớp 1,2,3.doc
Luận văn liên quan