Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat

Ở nồng độ 1,5% kết quả thử hoà tan cho thấy không có sự khác biệt của mẫu Lipanthyl 200M, mẫu Lipanthyl supra 160mg và mẫu NBC. Ở nồng độ NaLS 1% độ hoà tan của các mẫu này khác nhau rất lớn. So với mẫu LM 200, thì mẫu LS 160 và mẫu NBC đều có độ hòa tan cao hơn. Vì hầu như không tan trong nước nên FB khi vào đường tiêu hóa phải được hoà tan vào lipid hoặc được nhũ hoá nhờ muối mật trước khi hấp thu. Trên cơ sở đó chúng ta có thể suy luận rằng, môi trường có nồng độ chất diện hoạt thấp hơn sẽ đánh giá tốt hơn sự liên quan độ hòa tan và SKD. Vì vậy, khi so sánh độ hoà tan của các mẫu với nhau cần lựa chọn nồng độ chất diện hoạt trong môi trường hoà tan ở mức tối thiểu để có thể đánh giá được sự khác nhau về độ hoà tan liên quan đến sự hấp thu của fenofibrat.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTA443.DOC
Luận văn liên quan