Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm benzen, toluene, xylene (btx) ven các trục đường giao thông chính thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM BENZEN, TOLUENE, XYLENE (BTX) VEN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trang nhan đề Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Các bài báo cáo khoa học - đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang nghiên cứu Các danh mục Chương 0: Mở đầu Chương 1: Tổng quan về Benzen - Toluene - Xylene (BTX) Chương 2: Ngiên cứu phương pháp lấy mẫu và phân tích BTX trong không khí Chương 3: Đánh giá mức độ ô nhiễm BTX ven các trục đường Giao Thông chính - Tp.HCM Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2590 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm benzen, toluene, xylene (btx) ven các trục đường giao thông chính thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.pdf
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgChuVanHai.jpg
Luận văn liên quan