Nghiên cứu độ ổn định của nước biển trong vùng biển Nam Trung Bộ

- Trong vùng biển Nam Trung Bộ, độ ổn định tăng lên từ mặt biển đến độ sâu khoảng 30-100 mét, sau đó giảm theo độ sâu cho đến đáy. Điều này có liên quan mật thiết với độ giảm gradien mật độ theo phương thẳng đứng, phù hợp với quy luật ở đại dương là: giảm nhiệt độ theo độ sâu đồng thời tăng độ muối theo độ sâu. Độ ổn định ở lớp 30 – 100 mét tăng lên cho thấy sự gia tăng gradien mật độ ở lớp này do ở đây tồn tại giới hạn các khối nước có tính chất khác nhau. - Ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển và độ muối đến độ ổn định của nước biển cho thấy: vai trò của nhiệt độ nước biển chiếm ưu thế hơn vai trò của độ muối tại các trạm đo gần bờ và các trạm đo nằm trong khu vực nước trồi Nam Trung Bộ. Còn vai trò của độ muối lớn hơn vai trò của nhiệt độ nước biển tại các trạm đo vào các tháng mùa đông. Chúng chỉ có vai trò tương đồng tại các trạm đo xa bờ.

pdf89 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/12/2013 | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu độ ổn định của nước biển trong vùng biển Nam Trung Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_5491.pdf
Luận văn liên quan