Nghiên cứu một số tính chất hóa lý của chất kháng sinh có nguồn gốc từ chủng xạ khuẩn HT28 có hoạt tính kháng khuẩn

Đặt vấn đề ØChất kháng sinh là chất có nguồn gốc thiên nhiên và các sản phẩm cải biến của chúng bằng con đường hóa học, có tác dụng chọn lọc đối với sự phát triển của VSV, tế bào ung thư ở ngay nồng độ thấp Ø17000 chất có nguồn gốc từ VSV và khoảng 30000 CKS bán tổng hợp ØTrong số các VSV có khả năng sinh CKS thì XK là nhóm có tiềm năng lớn, chiếm tới 80% số CKS được mô tả. ØHiện nay do tình trạng sử dụng CKS không hợp lý nên đã xuất hiện nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh kháng lại nhiều CKS trong điều trị. ØXuất phát từ thực tiễn trên, chúng em đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số tính chất hóa lý của chất kháng sinh có nguồn gốc từ chủng xạ khuẩn HT28 có hoạt tính kháng khuẩn”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ØBước đầu tìm hiểu một số tính chất của chất kháng sinh của chủng xạ khuẩn HT28 1.3. Nội dung nghiên cứu Ø Xác định HTKS của dịch chiết từ sinh khối và dịch ngoại bào của chủng Ø Xác định ảnh hưởng của pH đến khả năng khuếch tán của CKS Ø Xác định khả năng bền trong pH của CKS Ø Xác định khả năng bền với nhiệt độ của CKS Ø

ppt22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2546 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu một số tính chất hóa lý của chất kháng sinh có nguồn gốc từ chủng xạ khuẩn HT28 có hoạt tính kháng khuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA CHẤT KHÁNG SINH CÓ NGUỒN GỐC TỪ CHỦNG XẠ KHUẨN HT28 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG HOÀNG THỊ BÍCH LUÂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: VI SINH VẬT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. VI THỊ ĐOAN CHÍNH THÁI NGUYÊN – 2010 Nội dung Mở đầu Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Kết quả và thảo luận Kết luận và kiến nghị 1. Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề Chất kháng sinh là chất có nguồn gốc thiên nhiên và các sản phẩm cải biến của chúng bằng con đường hóa học, có tác dụng chọn lọc đối với sự phát triển của VSV, tế bào ung thư ở ngay nồng độ thấp 17000 chất có nguồn gốc từ VSV và khoảng 30000 CKS bán tổng hợp… Trong số các VSV có khả năng sinh CKS thì XK là nhóm có tiềm năng lớn, chiếm tới 80% số CKS được mô tả. Hiện nay do tình trạng sử dụng CKS không hợp lý nên đã xuất hiện nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh kháng lại nhiều CKS trong điều trị. Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng em đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số tính chất hóa lý của chất kháng sinh có nguồn gốc từ chủng xạ khuẩn HT28 có hoạt tính kháng khuẩn”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Bước đầu tìm hiểu một số tính chất của chất kháng sinh của chủng xạ khuẩn HT28 1.3. Nội dung nghiên cứu Xác định HTKS của dịch chiết từ sinh khối và dịch ngoại bào của chủng Xác định ảnh hưởng của pH đến khả năng khuếch tán của CKS Xác định khả năng bền trong pH của CKS Xác định khả năng bền với nhiệt độ của CKS 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 2.1. Vật liệu nghiên cứu Xạ khuẩn: Chủng xạ khuẩn Streptomyces cineveoruber subp. HT28 Vi sinh vật kiểm định: Các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 25923 Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 2.2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp xác định hoạt tính kháng sinh Phương pháp khối thạch Phương pháp đục lỗ Phương pháp tách chiết chất kháng sinh bằng dung môi hữu cơ Phương pháp tách chiết chất kháng sinh từ sinh khối Phương pháp tách chiết CKS từ dịch ngoại bào Phương pháp xác định một số tính chất của chất kháng sinh Phương pháp xác định pH khuếch tán của dịch kháng sinh Phương pháp xác định khả năng bền trong pH của CKS Phương pháp xác định khả năng bền với nhiệt độ của CKS Phương pháp xử lý số liệu 3. Kết quả và thảo luận 3.1. Kiểm tra hoạt tính kháng sinh của chủng HT28 Hình 3.1: Chủng xạ khuẩn HT28 được giữ trên môi trường Gause 1 VSVKĐ: P. aeruginosa ( Gram âm) VSVKĐ: Staph. aureus ( Gram dương) Hình 3.2: Hoạt tính kháng sinh của chủng HT28 3.2. Tách chiết chất kháng sinh Bảng 3.1. Hoạt tính kháng sinh của dịch chiết từ sinh khối 3.2.1. Tách chiết chất kháng sinh từ sinh khối ( Đối chứng (-): dung môi; đối chứng (+): dịch lên men ) Hình 3.3. HTKS của dịch chiết từ sinh khối 1- n- propynol; 2- etyl axetat; 3- metanol; 4- iso butanol; 5- axeton; 6- etanol 3.2.2. Tách chiết chất kháng sinh từ dịch ngoại bào Bảng 3.2: Hoạt tính kháng sinh của dịch ngoại bào ( ĐC (-): dung môi ; ĐC (+): dịch lên men ) Hình 3.5: HTKS của dịch ngoại bào được chiết ở các pH khác nhau 1- etyl axetat; 2- axeton; 3- metanol; 4- n- propynol; 5- iso butanol; 6- etanol Hình 3.6. HTKS của dịch ngoại bào được chiết ở pH = 3 Hình 3.7: Khả năng ức chế VSVKĐ của dung môi 1- etyl axetat; 2- axeton; 3- metanol; 4- n- propynol; 5- iso butanol; 6- etanol 3.3. Một số tính chất của chất kháng sinh từ chủng HT28 3.3.1. Ảnh hưởng của pH đến khả năng khuếch tán của chất kháng sinh Bảng 3.3: Ảnh hưởng của pH tới sự khuếch tán của dịch kháng sinh 3.3.2. Độ bền của chất kháng sinh trong pH Bảng 3.4: Độ bền của chất kháng sinh trong pH Hình 3.8: Độ bền của chất kháng sinh trong pH 3.3.3. Khả năng bền nhiệt của chất kháng sinh Bảng 3.5: HTKS của dịch lọc sau khi đã xử lý ở các nhiệt độ khác nhau ( Đối chứng: Dịch kháng sinh chưa xử lý với nhiệt độ ) Hình 3.10: HTKS của dịch lọc sau khi đã xử lý ở các nhiệt độ khác nhau Hình 3.11: HTKS của dịch lọc đã được xử lý ở các nhiệt độ khác nhau trong vòng 60 phút 4. Kết luận và kiến nghị 4.1. Kết luận Đã kiểm tra HTKS của chủng xạ khuẩn HT28 và nhận thấy rằng CKS của chủng HT28 vẫn giữ được hoạt tính cao, ổn định, có hoạt phổ rộng, ức chế được cả hai nhóm vi khuẩn Gram âm và Gram dương. CKS của chủng HT28 đều có cả trong sinh khối tế bào và dịch ngoại bào. Trong sinh khối dung môi tách chiết tốt nhất là etanol. Trong dịch ngoại bào dung môi tách chiết tốt nhất là iso butanol và tách chiết có hiệu quả cao nhất ở điều kiện pH = 3. Đã nghiên cứu một số tính chất của CKS từ chủng HT28: CKS có khả năng khuếch tán được cả trong 3 môi trường axit, trung tính và kiềm. Trong đó CKS khuếch tán tốt hơn trong môi trường trung tính và kiềm. Trong môi trường axit, CKS khuếch tán kém nhất. CKS có độ bền cao trong dải pH từ 3 đến 9 trong thời gian 10 phút Chất kháng sinh có khả năng kém bền với nhiệt độ. Ở 100 độ C kéo dài 60 phút, hoạt tính kháng sinh chỉ còn 31%. 4.2. Kiến nghị Chủng xạ khuẩn HT28 là chủng có HTKS mạnh, hoạt phổ rộng. Vì vậy chúng em có một số kiến nghị sau: Xác định bản chất hóa học của chất kháng sinh. Nâng cao hoạt tính kháng sinh của chủng bằng phương pháp gây đột biến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghien cuu mot so tinh chat hoa ly cua chat khang sinh co nguon goc tu chung xa khuan HT28 co hoat tinh khang khuan.ppt
Luận văn liên quan