Nghiên cứu phương pháp và quy trình thành lập bản đồ địa chính xã Long Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

MỞ ĐẦU Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng . Đất đai đóng một vai trò quan trọngđến sự phát trển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. (Lê Quang Trí, 2001). Để quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên này, chúng ta phải làm tốt công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Bản đồ địa chính là một tài liệu quan trọng, nhất là hồ sơ địa chính và là cơ sở để giải quyết các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội làm cơ sở pháp lý đến từng thửa đất và từng chủ sử dụng. Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy có lưới tọa độ cấp xã, phường, thị trấn trên toàn quốc là nhiệm vụ cần thiết của ngành quản lý đất đai hiện nay. Vì vậy trong những năm gần đây Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã ban hành nhiều văn bản pháp lý, các quy trình, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn thành lập bản đồ địa chính ở các cấp tỷ lệ khác nhau, nhằm phục vụ yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời cho phép sử dụng trang thiết bị hiện đại như máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng để đo vẽ nhanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm thời gian, đảm bảo độ chính xác cao. Do đó, để đáp ứng nhu cầu thành lập bản đồ địa chính cho tất cả các xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh Đồng Tháp như hiện nay, thì cần phải có phương pháp và quy trình thống nhất, hiệu quả theo đúng quy phạm của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Chính vì vậy, đề tài “Nghiên cứu phương pháp và quy trình thành lập bản đồ địa chính xã Long Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện nhằm rút ra những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất phương pháp và quy trình chung trong công tác xây dựng bản đồ địa chính cấp xã.

pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 3041 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu phương pháp và quy trình thành lập bản đồ địa chính xã Long Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu phương pháp và quy trình thành lập bản đồ địa chính xã Long Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp.pdf
Luận văn liên quan