Nghiên cứu - Tổng hợp - Khảo sát hoạt tính xúc tác khử nox của hệ xúc tác oms-2 và ag-oms-2 trong điều kiện dư oxyen bằng chất khử protein

NGHIÊN CỨU - TỔNG HỢP - KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC KHỬ NOX CỦA HỆ XÚC TÁC OMS-2 VÀ Ag-OMS-2 TRONG ĐIỀU KIỆN DƯ OXYEN BẰNG CHẤT KHỬ PROTEIN DIỆP KHANH Trang nhan đề Tóm tắt Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Phần 3: Kết quả và bàn luận Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu - Tổng hợp - Khảo sát hoạt tính xúc tác khử nox của hệ xúc tác oms-2 và ag-oms-2 trong điều kiện dư oxyen bằng chất khử protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDiepKhanh.jpg
Luận văn liên quan