Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá phát hành CP thấp hơn giá thị trường

Bằng chứng mạnh mẽ của việc hỗ trợ giá của đơn vị bảo lãnh phát hành (UndPS) Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức IPO và sự tồn tại của hợp đồng thanh khoản (hai tính năng của thị trường Tunisia) đã không có bất kỳ vai trò gì trong việc làm giảm mức độ thông tin bất đối xứng cũng như sự không chắc chắn xung quanh vấn đề IPO

pdf38 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 28/03/2015 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá phát hành CP thấp hơn giá thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Nhóm 4_NH Đêm 4_K21 Trương Thị Mỹ Xuyên Phan Thành Nhân Trần Bảo Nguyên Trần Văn Lợi Huỳnh Như Ngọc Phan Thanh Thủy GVHD: TS. Nguyễn Thị Liên Hoa LOGO Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá phát hành CP thấp hơn giá thị trường Bằng chứng từ một thị trường mới nổi Company Logo NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ IPO1 GiỚI THIỆU 2 TỔNG QUAN CÁC NGUYÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QuẢ NGHIÊN CỨU4 KẾT LuẬN5 Khái niệm IPO  IPO (Initial Public Offering) nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.  IPO với mỗi doanh nghiệp chỉ có một lần duy nhất  Tiến tŕnh IPO thường liên quan tới một hay một số công ty tài chính đặc biệt gọi là Ngân hàng đầu tư, ở Việt Nam vẫn gọi là các Công ty chứng khoán www.themegallery.com Company Logo Cách thức bán của IPO Đấu giá kiểu Hà Lan Bảo lănh cam kết Dịch vụ với trách nhiệm cao nhất Mua buôn để chào bán lại Tự phát hành www.themegallery.com Company Logo Thị trường IPO Thị trường IPO là thị trường của các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Cơ chế IPO IPO truyền thống IPO dựa trên cơ chế đấu giá Cơ chế IPO mới www.themegallery.com Company Logo Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề định giá IPO Môi trường kinh tế Môi trường chính trị pháp luật www.themegallery.com Company Logo TÓM TẮT  Bài viết này phân tích dựa trên việc phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tunisia trong ngắn hạn.  Làm sáng tỏ về những yếu tố quyết định của IPO trong bối cảnh của một thị trường mới nổi.  Sử dụng một mẫu của 34 đợt IPO của các doanh nghiệp Tunisia từ giai đoạn 1992-2008, xem xét mức độ underpricing bị tác động bởi các yếu tố. www.themegallery.com Company Logo GiỚI THIỆU  MỘT SỐ TÀI LiỆU THỰC NGHIỆM  IPO trên thị trường Mỹ. Ibbotson (1975).  Trên thị trường Đức, Ljungqvist (1997)  IPO ở Trung Quốc.  TRONG PHẠM VI BÀI NGHIÊN CỨU  IPO trên Sàn giao dịch chứng khoán Tunisia (TSE) www.themegallery.com Company Logo Một vài cải cách đã được thực hiện  Phát triển thị trường tài chính của nền kinh tế Không có đóng góp vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các công ty tư nhân phát triển THỊ TRƯỜNG CK TUNISIA Trước năm 1990 1990NAY www.themegallery.com Company Logo MỘT VÀI ĐẶC ĐiỂM 1994 TSE đã áp đặt mức giá trần Biên độ +/- 18% trong ba gd đầu tiên Biên độ dao động ± 5,0 % Các ĐK niêm yết trong các TT Giá IPO do đơn vị BLPH quyết định TTCK TUNISIA Cơ chế phân bổ IPO thông qua hạn ngạch Bảng 1: Số lượng các công ty niêm yết và vốn hóa thị trường ở Tunisia từ năm 1990 đến 2008. www.themegallery.com Company Logo Số lượng các đợt IPO qua các năm (1992-2008) www.themegallery.com Company Logo Underpricing trong ngắn hạn Dữ liệu và phương pháp Với các nghiên cứu trước đây (Aggarwal et al, 1993; Chi và Padget, 2005): Với  Pi1 là giá đóng cửa của cổ phiếu i vào ngày giao dịch đầu tiên  Si0 là giá đăng ký mua  Ri1 is tỷ lệ biến động của giá cổ phiếu i sau ngày giao dịch đầu tiên. www.themegallery.com Company Logo Underpricing trong ngắn hạn Dữ liệu và phương pháp Với  Với PM1 là chỉ số giá trị thị trường lúc đóng cửa vào ngày giao dịch đầu tiên  Pm0 là chỉ số giá trị thị trường đóng cửa vào ngày cuối cùng của thời gian đăng ký của đợt IPO này  Rm0 là tỷ lệ biến động thị trường so sánh với ngày đầu tiên www.themegallery.com Company Logo Underpricing trong ngắn hạn Dữ liệu và phương pháp Với  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng các chỉ số BVMT (chỉ số vốn hóa thị trường trong cho TSE) như là một đại diện cho các chỉ số thị trường Pm0 là chỉ số giá trị thị trường đóng cửa vào ngày cuối cùng của thời gian đăng ký của đợt IPO này. www.themegallery.com Company Logo Underpricing trong ngắn hạn Dữ liệu và phương pháp www.themegallery.com Company Logo Underpricing trong ngắn hạn Dữ liệu và phương pháp Với  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng các chỉ số BVMT (chỉ số vốn hóa thị trường trong cho TSE) như là một đại diện cho các chỉ số thị trường Pm0 là chỉ số giá trị thị trường đóng cửa vào ngày cuối cùng của thời gian đăng ký của đợt IPO này. www.themegallery.com Company Logo Những Nghiên cứu trước đây Vốn được giữ lại:  Càng có nhiều chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tự tin về triển vọng trong tương lai đợt IPO của công ty, khi đó, họ càng giữ lại một tỷ lệ vốn cao giảm underpricing (Mroczkowski và Tanewski, 2004)  Mức độ vốn giữ lại cao có thể liên quan đến nguy cơ bị tước đoạt quyền lợi của những cổ động thiểu số (Bozzolan và Ipino, 2007). www.themegallery.com Company Logo Những Nghiên cứu trước đây Đơn vị bảo lãnh phát hành  Michaely và Shaw (1994) lập luận rằng mức độ underpricing phụ thuộc vào tính không đồng nhất thông tin giữa các nhà đầu tư.  Chowdhry và Sherman (1996) cho rằng IPO được định giá thấp có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tìm kiếm một tỷ suất sinh lời cao.  Hanley (1993) tìm thấy một mối quan hệ tích cực giữa tỷ lệ đăng ký và hiệu suất ban đầu khi khảo sát trên một mẫu của các đợt IPO tại Mỹ  Agarwal et al. (2008) kiểm tra TTCK Hồng Kông và tìm thấy một mối quan hệ tích cực ngắn hạn nhưng một lại kèm theo một mối quan hệ tiêu cực trong một tương lai xa hơn www.themegallery.com Company Logo Những Nghiên cứu trước đây Giá chào bán cổ phiếu  Giá chào bán IPO có thể cho biết mức định giá thấp hiện tại của cổ phiếu mặc dù mức giá này dường như có ít ý nghĩa về mặt kinh tế (Fernando et al, 1999).  Các nhà đầu tư lớn (là các tổ chức) không đầu tư vào những cổ phiếu giá thấp (Gompers và Metrick, 1998 www.themegallery.com Company Logo Những Nghiên cứu trước đây Kinh nghiệm kinh doanh của các cty phát hành cổ phiếu Tác động tiêu cực đến mức định giá thấp sau khi IPO . Các cty mới được thành lập có ít kinh nghiệm, ít khả năng được những chuyên gia phân tích tài chính theo dõi khi họ không có đủ dữ liệu tài chính trong quá khứ Sự không chắc chắn về triển vọng tương lai của cty này sẽ được phản ánh ở mức cao hơn của underpricing (Bilson et al, 2003). www.themegallery.com Company Logo Những Nghiên cứu trước đây Quy mô của các cty phát hành cổ phiếu • Các DN lớn tiếp cận tốt hơn nguồn VĐT, có những dòng sản phẩm đa dạng hơn, cũng được giám sát tốt và tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực quan trọng mang lại lợi nhuận và sự sống còn của cty (Finkle, 1998). làm giảm sự rủi ro xung quanh việc IPO của các công ty (Kiymaz, 2000; Bhabra và Pettway, 2003). • Liên kết tiêu cực giữa quy mô cty và mức độ underpricing trong ngắn hạn (Ibbotson et al, 1994; Carter et al,. 1998). www.themegallery.com Company Logo Những Nghiên cứu trước đây Quy mô phát hành cổ phiếu • Quy mô của việc chào bán IPO - được đo bằng tổng số tiền thu được - huy động từ thị trường thì có mối tương quan nghịch với mức độ underpricing • Miller và Reilly (1987), Clarkson và Simunic (1994), quy mô phát hành cổ phiếu cho thấy mức độ chắc chắn của các cty tham gia IPO. www.themegallery.com Company Logo Những biến sử dụng  Vốn giữ lại  Bảo lãnh phát hành hỗ trợ giá  Tỉ lệ cổ đông đăng ký mua vượt mức  Trì hoãn niêm yết Giá chào bán  Tuổi của cty Quy mô cty Quy mô chào bán www.themegallery.com Company Logo Các đặc tính của các biến chính được sử dụng trong nghiên cứu www.themegallery.com Company Logo  Thị trường này là tương đối nhỏ so với các thị trường quốc tế khác đang nổi lên, là vì mức độ vốn hóa thấp của các cty tham gia IPO và thực tế là các công ty của Tunisia trước đây, được định hướng bởi các ngân hàng.  Trong những năm gần đây tổng tiền thu được từ đợt IPO, đã đạt mức cao hơn với hơn 43 triệu dinars huy động từ thị trường cho mỗi lần tiến hành trong hai đợt IPO được thực hiện torng năm 2008 www.themegallery.com Company Logo Ma trận tương quan giữa các biến số www.themegallery.com Company Logo  Không có sự tương quan giữa các biến giải thích khác nhau Mô hình kinh tế và kết quả thực nghiệm Mô hình hồi quy  Tác giả đã tiến hành phương pháp hồi quy ước số nhập ban đầu trên tất cả các biến giải thích giả định rằng có tác động đến việc IPO định giá quá thấp ở Tunisia. Các mô hình hồi quy sử dụng mức thu nhập được thị trường tự động điều chỉnh của 3 ngày giao dịch đầu tiên (MARmi) của tất cả 34 công ty có tiến hành IPO. Bảng 7 trình bày kết quả của ước lượng các hệ số. www.themegallery.com Company Logo Yếu tố quyết định của việc định giá quá thấp www.themegallery.com Company Logo  *, ** và *** biểu thị ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 10%, 5% và 1%. KẾT QuẢ HỒI QUY  Vốn giữ lại (Capret), sự hỗ trợ giá của đơn vị bảo lãnh phát hành (UndPS), độ trễ của sự niêm yết (Del) và mức giá chào bán (lPrice) có ý nghĩa thống kê và có tín hiệu đối với sự đo lường thu nhập ban đầu (Ngày thứ 1,2 và 3).  Mối quan hệ tiêu cực giữa giá chào bán (lPrice) và underpricing.  Hệ số oversubscription là biến tích cực và có ý nghĩa thống kê cho cho ngày 2 thứ 2 và 3. www.themegallery.com Company Logo KẾT QuẢ HỒI QUY  Các biến giải thích khác (thời gian hoạt động công ty (Lage), quy mô doanh nghiệp(Fsize) và lượng cổ phần phát hành(Osize)) dường như không có bất kỳ tác động vào mức độ của underpricing www.themegallery.com Company Logo KẾT QuẢ HỒI QUY Sự tồn tại của hợp đồng thanh khoản được cho là không liên quan đến mức độ underpricing, điều này chỉ ra rằng việc cung cấp sự bảo vệ chống lại tính thiếu thanh khoản của thị trường không đóng góp cho việc giảm khấu hao dự kiến và làm gia tăng chi phí đối với đơn vị phát hành www.themegallery.com Company Logo KẾT LuẬN  Bên cạnh sự hiện diện của những hạn chế của ràng buộc trần, mức độ underpricing được thu thập trong ba ngày giao dịch đầu tiên Tác giả nhấn mạnh mức độ underpricing khác nhau qua các năm. Nó cũng cho thấy rằng thị trường IPO Tunisia bị chi phối bởi các Ipoers dựa trên các tin đồn để đăng ký nhằm đạt IPO "tốt www.themegallery.com Company Logo KẾT LuẬN  Bằng chứng mạnh mẽ của việc hỗ trợ giá của đơn vị bảo lãnh phát hành (UndPS)  Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức IPO và sự tồn tại của hợp đồng thanh khoản (hai tính năng của thị trường Tunisia) đã không có bất kỳ vai trò gì trong việc làm giảm mức độ thông tin bất đối xứng cũng như sự không chắc chắn xung quanh vấn đề IPO www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Diagram Text Text Text LOGO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpaper_ipo_underpricing_1854.pdf
Luận văn liên quan