Phân tích đánh giá ảnh hưởng của dự án đường sắt đô thị bến thành – suối tiên đến môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư phải di dời, giải tỏa tại phường Long Bình, quận 9

GIỚI THIỆU CHUNG GIỚI THIỆU VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM Sự cần thiết của đề tài: Khi dự án ĐSĐT thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến môi trường tự nhiên và đời sống của cộng đồng dân cư. Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích những ảnh hưởng và tác động của dự án đến môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư tại khu vực nghiên cứu và qua đó sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho các dự án khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án và đảm bảo cho những người BAH sau khi di dời đến nơi khác họ nhanh chóng ổn định được cuộc sống. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất các BPGT tác động đến môi trường TN và KT-XH Þ góp phần cải thiện cuộc sống của những người BAH do di dời, giải tỏa. Nội dung nghiên cứu ØTổng quan, thu thập các số liệu về quản lý môi trường dự án ØĐánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực nghiên cứu (khảo sát điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư BAH) ØĐánh giá các tác động của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội ØĐề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên và di dân TĐC ØRút ra các bài học kinh nghiệm.

ppt17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích đánh giá ảnh hưởng của dự án đường sắt đô thị bến thành – suối tiên đến môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư phải di dời, giải tỏa tại phường Long Bình, quận 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG SVTH : NGUYỄN THỊ THU HÀ GVHD : ThS. VƯƠNG QUANG VIỆT ThS. HOÀNG THỊ MỸ LỢI PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẾN THÀNH– SUỐI TIÊN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ PHẢI DI DỜI, GIẢI TỎA TẠI PHƯỜNG LONG BÌNH, QUẬN 9 - CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM Baùo Caùo Khoùa Luaän Toát Nghieäp Đề tài NỘI DUNG TRÌNH BÀY Sự cần thiết của đề tài: Khi dự án ĐSĐT thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến môi trường tự nhiên và đời sống của cộng đồng dân cư. Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích những ảnh hưởng và tác động của dự án đến môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư tại khu vực nghiên cứu và qua đó sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho các dự án khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án và đảm bảo cho những người BAH sau khi di dời đến nơi khác họ nhanh chóng ổn định được cuộc sống. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất các BPGT tác động đến môi trường TN và KT-XH  góp phần cải thiện cuộc sống của những người BAH do di dời, giải tỏa.  Nội dung nghiên cứu Tổng quan, thu thập các số liệu về quản lý môi trường dự án Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực nghiên cứu (khảo sát điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư BAH) Đánh giá các tác động của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên và di dân TĐC Rút ra các bài học kinh nghiệm. Hiện trạng chất lượng môi trường Phạm vi BAH Tổng diện tích thu hồi: 26,17 ha, số hộ BAH là 57 hộ và 3 đơn vị tổ chức Tự nhiên Tự nhiên Trước khi di dời và đất nông nghiệp chưa bị thu hồi Loại hình tài sản bị thiệt hại của các hộ BAH là đất nông nghiệp. Phần lớn trong số người BAH là những người lao động chính trong gia đình. Trình độ văn hóa của các đối tượng này cũng tương đối thấp. Nghề nghiệp chủ yếu của người BAH là làm nông nghiệp, ngoài ra là buôn bán nhỏ, làm công ăn lương, sản xuất hay kinh doanh cho thuê nhà trọ. Mức thu nhập bình quân/người trong các hộ BAH tại phường Long Bình, quận 9 là 1.142.857 đồng/người/tháng. Mức thu nhập này được đánh giá là trung bình so với mặt bằng thu nhập của người làm công của thành phố. KT - XH Sau khi di dời và thu hồi đất nông nghiệp a. Đối với các hộ đủ điều kiện vào khu tái định cư b. Đối với các hộ bị giải tỏa trắng nhà nhưng không được TĐC Họ đã mua nền đất trong khu tái định cư, đã nhận sổ đỏ nhưng chưa xây dựng nhà để ở. Nhưng hiện giờ họ đã có chỗ ở ổn định tại khu vực gần dự án. Họ chuyển về sống chung với cha mẹ ở tại khu vực gần dự án. Khi đất nông nghiệp bị thu hồi Khi còn đất nông nghiệp c. Đối với các hộ bị mất đất nông nghiệp Trồng lúa và hoa màu Chưa tìm được việc làm Thu nhập của các hộ BAH Sau khi đất bị thu hồi tổng thu nhập của các hộ này đều giảm sút so với trước. Tự nhiên Giai đoạn thi công Khí thải, bụi, ồn, rung Nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình thi công Chất thải sinh hoạt và chất thải xây dựng từ quá trình thi công Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong quá trình thi công Giai đoạn hoạt động Khắc phục tiếng ồn, rung Trồng cây xanh trong khuôn viên Depot Chất thải và nước thải sinh hoạt và sửa chữa 0 Phòng ngừa khả năng cháy nổ Kinh tế xã hội Biện pháp để hạn chế thu hồi đất Biện pháp dự án đã áp dụng Tuy dự án đã áp dụng nhiều chính sách để bồi thường và hỗ trợ cho từng loại tài sản bị thiệt hại và cho từng đối tượng BAH. Nhưng qua quá trình khảo sát thực tế thì việc thực hiện và mức hỗ trợ còn nhiều hạn chế và cần phải điều chỉnh. 1. Các vấn đề về chính sách có thể nên điều chỉnh 2. Cách thức thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và hỗ trợ 3. Sự phối hợp của các nguồn lực và các tổ chức liên quan Kết luận: Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng công trình gây ra những tác động tiêu cực (khoảng thời gian nhất định). Khi dự án đi vào hoạt động thì môi trường không khí có thể được cải thiện hơn, nhưng ồn, rung sẽ là nguồn ô nhiễm tiềm tàng ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư ở hai bên tuyến đường, nguy cơ xảy ra rủi ro, sự cố môi trường, chất thải và nước thải đều ảnh hưởng đến nguồn nước, tài nguyên sinh học và kinh tế - xã hội. Những người BAH trong độ tuổi lao động vẫn chưa tìm được việc làm mới. Đối với các hộ đủ điều kiện vào khu tái định cư đã nhận nền đất nhưng chưa xây dựng nhà. Hiện tại họ đã xây dựng nhà tạm trên mảnh đất do bố mẹ cho và đang sinh sống gần khu vực dự án để tiếp tục nghề nghiệp cũ của các thành viên trong gia đình. Đối với các hộ bị giải tỏa trắng nhà nhưng không được TĐC thì chuyển về sống chung với bố mẹ; Kiến nghị: Cải thiện môi trường tự nhiên Chủ đầu tư cần phải áp dụng các biện pháp phòng chống bụi, chống ồn và rung, kiểm soát và xử lý chất thải, nước thải phù hợp nhằm khống chế và giảm đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực. Cải thiện kinh tế - xã hội Cấp chính quyền cần quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng BAH Các bài học kinh nghiệm Thông tin về dự án (mặt thuận lợi và không thuận lợi, các văn bản áp dụng, cách thực hiện các khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) Chính quyền cần nhanh chóng tìm vị trí thích hợp theo nhu cầu của đối tượng BAH về đời sống vật chất (nơi tái định cư, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng các đối tượng BAH) và tinh thần người dân địa phương (di dời và xây dựng các miếu, nhà thờ,…) Kêu gọi các tổ chức xã hội, cấp chính quyền, công an của địa phương hỗ trợ cho các hộ BAH để giảm bớt những khó khăn cho các hộ BAH.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthu ha .ppt