Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh là một vấn đề hết sức có ý nghĩa, bởi vì nó có vịtrí và vai trò rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển toàn diện doanh nghiệp. Trước tình hình thịtrường bánh kẹo Việt Nam luôn biến động và sự kiện Việt Nam ra nhập APTA, WTO. Vấn đề đặt ra đối với công ty là cần thiết phải hoạch định một chiến lược sản phẩm hữu hiệu giúp công ty ứng phó linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh doanh, vượt qua thử thách, chiến thắng trong cạnh tranh chủ động hội nhập và đi lên trong thời gian tới. Chính vì vậy, công ty cổ phần Khóa Minh Khai phải xây dựng một tiến trình rất cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch đặt ra. Vì thời gian có hạn, nội dung vấn đề nghiên cứu lại phong phú, phức tạp, các thông tin cao cấp, chiến lược của công ty chưa cho phép phổ biến nên kết quả thu được chưa nhưmong muốn. Nếu điều kiện, thời gian cho phép tôi sẽ nghiên cứu bài bản, chi tiết các tài liệu sơ cấp, thứ cấp, tiến hành thêm các cuộc phỏng vấn, lấy mẫu, khảo sát, nhận xét, điều tra sâu rộng hơn các vấn đềcần quan tâm ở đồ án này và và hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp hơn.

pdf48 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/12/2013 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chiến lược giá chiến lược số ý kiến và các công cụ của Minh Khai hiện tại và đề trong chiến hỗ trợ thực mô hình Delta xuất chiến lược Kết quả thực hiện nghiên Project và bản của Minh khai qua cứu chiến lược đồ chiến lược. mô hình Delta kinh doanh của Project và Bản Minh Khai đồ chiến lược Trên cơ sở kiến thức môn học Quản trị chiến lược, đặc biệt qua mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược tôi tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Khóa Minh Khai và đưa ra những đề xuất. Phương pháp nghiên cứu cơ bản là phân tích dữ liệu (định tính và định lượng) 1. Quy trình nghiên cứu - Xác định và lên danh mục dữ liệu cần thu thập để đánh giá chiến lược của Công ty theo từng yếu tố của hai công cụ này. - Thu thập dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ cấp được xác định thông qua các phương pháp thống kê và phân tích hàng năm của Công ty. Các dữ liệu này được thu nhập từ Báo cáo tại các phòng chức năng của Công ty như: Phòng kế hoạch thị trường; phòng tài vụ; phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng kỹ thuật phát triển, phòng vật tư…. - Thu thập dữ liệu sơ cấp: Như đã đề cập ở phần I (Nhận định vấn đề) do thời gian hạn hẹp nên chỉ tập trung thu thập dữ liệu sơ cấp qua hai phương pháp đó là phỏng vấn trực tiếp và lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm. + Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn sẽ được thực hiện với các ông Phó Tổng giám đốc và một số trưởng phòng của Công ty. Nội dung phỏng vấn sẽ chuyên sâu vào trong bốn tiêu chí: Tài chính; Khách hàng; Nội bộ; Đào tạo và phát triển. Thời gian phỏng vấn vào cuối buổi làm việc, thời lượng phỏng vấn: 15-20 phút. + Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm sẽ được thực hiện với nhóm 5 thành viên ở các lĩnh vực nhưng cùng có chung mục đích nghiên cứu về quản trị chiến lược doanh nghiệp. Số lần thảo luận là 2 lần trong vòng 1 giờ cho mỗi lần phỏng vấn. Lần 3 sẽ là lần kết luận cho nội dung phỏng vấn và xin ý kiến chuyên gia để đánh giá kết quả phỏng vấn phục vụ vấn đề đang quan tâm và đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Khóa Minh Khai 2. Phân tích dữ liệu thu thập được Sử dụng các lý thuyết, mô hình trong quản trị chiến lược đặc biệt là mô hình Delta và bản đồ chiến lược để phân tích các dữ liệu thu thập được, từ đó thấy được những điều cốt lõi trong quá trình thực hiện chiến lược của Công ty Khóa Minh Khai. CHƯƠNG IV. MÔ TẢ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY KHÓA MINH KHAI I. Sơ lược về công ty Khóa Minh Khai: Tên công ty: Công ty Cổ Phần Khóa Minh Khai Địa chỉ: Km 14- Quốc lộ 1A- Thanh Trì- Hà Nội Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai trước đây là Công ty Khóa Minh Khai trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1972, là một trong các doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại khóa, tiểu ngũ kim, kết cấu thép và các phụ kiện cơ khí khác II. Chiến lược hiện tại thông qua mô hình Delta 1. Lựa chọn chiến lược: Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai là Công ty chủ yếu sản xuất, kinh doanh các loại Khóa nên hoạt động, chiến lược của công ty là phát triển sản phẩm về doanh thu cũng như về chất lượng. Từ mục đích, tầm nhìn, sứ mệnh và kết quả sản xuất kinh doanh hang năm của công ty cổ phần Khóa Minh Khai có thể thấy chiến lược của Công ty là Sản phẩm tốt nhất. 2. Tầm nhìn, sứ mệnh của công ty cổ phần Khóa Minh Khai: - Phát triển và nâng cao thương hiệu của Công ty, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa thương hiệu Công ty trở thành một thương hiệu mạnh trong nước và khu vực. - Doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển để không chỉ giữ vững vị trí của mình mà còn phải nhắm đến cả thị trường dành cho người có thu nhập cao. - Công ty định hướng đầu tư vào đổi mới trang thiết bị, phát triển thêm những dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phù hợp với nhu cầu đổi mới công nghệ của công ty, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành sản xuất Khóa của Việt Nam - Kiện toàn bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lượng lao động giỏi, lành nghề. Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động 3. Giá trị cốt lõi: - Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của Công ty - Đoàn kết, hợp tác trong sản xuất, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống văn hóa của Công ty - Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, lien tục được cải tiến đáp ứng yêu cầu của khách hang - Lợi nhuận là yếu tố sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng của Công ty - Trách nhiệm với xã hội là phương châm hoạt động của Công ty 4. Cấu trúc ngành: a. Các nhân tố theo mô hình Pest Môi trường chính trị, pháp luật: - Việt Nam là nước có nền chính trị ổn định, tạo dựng được niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh - Việt Nam đang tập trung xây dựng lại nhiều điều khoản Luật , tạo dựng môi trường pháp lý thông thoáng để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giảm thuế… Môi trường kinh tế - Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm từ 6% đến hơn 10% - Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, tạo áp lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong nước Môi trường xã hội – Dân số - Nguồn lực lao động đông đảo, trẻ - Chất lượng sống ngày một nâng cao Môi trường công nghệ - Ứng dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất - Xu hướng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vục khóa ngày càng cao Môi trường quốc tế: - Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới tác động không nhỏ tới Việt Nam. Tuy nhiên thị trường Khóa Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều vì thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Khóa Việt Nam vẫn là thị trường trong nước. b. Năm thế lực tác động cạnh tranh của M. Porter: C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn ViÖt Nam hiÖn nay lµ mét thÞ tr−êng hÊp dÉn ®èi víi kh«ng Ýt nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. C¸c nhµ doanh nghiÖp tõ nhiÒu què gia trªn thÕ giíi ®· b¾t ®Çu tÝnh ®Õn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®Çu t− cu¶ m×nh. C¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã gi¸ trÞ lín kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ sè l−îng trong thêi gian qua. §iÒu nµy tÊt yÕu dÉn dÕn nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy mét lín, høa hÑn nhiÒu c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ tham gia vµo thÞ tr−êng. Ngo¹i trõ mét sè s¶n phÈm ®ßi hái ®Ó s¶n xuÊt ®−îc cÇn ph¶i cã c¶ mét gi©y truyÒn c«ng nghÖ hiªn ®¹i, ®a phÇn s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu kh«ng ®ßi hái nhiÒu vÒ yÕu tè khoa häc kü thuËt ( b¶n lÒ, ke, chèt, clem«n…). Bªn c¹nh ®ã, vèn ®Ó ®Çu t− cho mét c¬ së s¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm kim khÝ kh«ng lín l¾m, thêi gian quay vßng vèn l¹i kh«ng l©u, do ®ã, “ rµo c¶n nhËp cuéc” thÊp céng víi lîi nhuËn b×nh qu©n cao ®ang t¹o ra mét søc Ðp rÊt m¹nh tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng t¹o dùng ®−îc mét c¸i g× ®ã “riªng” trong s¶n phÈm cñ m×nh, ®ång thêi kh«ng ngõng nghiªn cøu c¶i tiÕn mÉu m· vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp Nãi ®Õn ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña C«ng ty kho¸ Minh Khai th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn mét ®èi thñ cã thÓ coi lµ “truyÒn kiÕp”: C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp. §©y còng lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng l©u n¨m trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kho¸ vµ c¸c mÆt hµng tiÓu ngò kim. §−îc sù tµi trî cña n−íc b¹n TiÖp Kh¾c, C«ng ty khãa ViÖt TiÖp tõng lµ mét c¸i tªn quen thuéc cña ng−êi tiªu dïng khi cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm kho¸. Qu¶ thùc kho¸ ViÖt TiÖp lµ mét lo¹i s¶n phÈm kh¸ bÒn vµ ®Ñp, ®¸p øng tèt nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr−êng MiÒn B¾c. tuy nhiªn, trong kho¶ng 5-10 n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp ®· dÇn ®Ó mÊt ®i thÕ m¹nh cña m×nh vÒ s¶n phÈm kho¸. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ®· kh«ng kÞp cËp nhËt, ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c¶i tiÕn mÉu m· vµ chÊt l−îng cho phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ hiÕu ng−êi tiªu dïng. ThÞ tr−êng dÇn mÊt ®i vµ theo ®ã, uy tÝn cña s¶n phÈm kho¸ viÖt TiÖp còng kh«ng cßn ®−îc t«t ®Ñp nh− tr−íc n÷a. MÆc dï vËy, C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp vÉn ®−îc xem lµ mét ®ãi thñ nÆng kÝ vµ lu«n g©y xøc Ðp c¹nh tranh gay g¾t víi s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr−êng MiÒn B¾c. Ngoµi C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp ®−îc coi lµ ®èi thñ chÝnh th× hiÖn nay, trªn thÞ tr−êng còng xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu c¸c c¬ së s¶n xuÊt chuyªn gia c«ng vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i kho¸, lµm giµn gi¸o, cèp pha, cöa hoa, cöa xÕp…Nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt nµy tuy quy m« chØ dõng l¹i ë møc ®é võa vµ nhá nh−ng v× sè l−îng rÊt nhiÒu nªn còng ®· chiÕm lÜnh mÊt mét phÇn thÞ tr−êng ®¸ng kÓ cña C«ng ty. Tuy nhiªn, mét ®iÒu cã thÓ yªn t©m lµ v× cã quy m«, l−îng vèn võa vµ nhá nªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt nµy kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó tham gia c¸c c«ng tr×nh lín, ®ßi hái vèn ®Çu t− nhiÒu vµ thêi gian thu håi vèn l©u. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc vµ t− nh©n lµm ¨n ch©n chÝnh th× còng cßn ph¶i kÓ ®Õn mét d¹ng ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c kh¸ phæ biÕn hiÖn nay, ®ã lµ n¹n bu«n lËu. C¸c s¶n phÈm kho¸, b¶n lÒ, chèt cöa, … nhËp lËu tõ Trung Quèc tuy cã chÊt l−îng kh«ng cao b»ng s¶n phÈm kho¸ Minh Khai nh−ng v× lµ hµng nhËp lËu nªn gi¸ thµnh rÊt rÎ vµ qu¶ thùc ®iÒu nµy ®· t¹o kh«ng Ýt khã kh¨n cho kh«ng chØ riªng C«ng ty kho¸ Minh Khai mµ cßn ®èi víi c¶ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh kh¸c trong viÖc chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr−êng. Søc Ðp tõ phÝa kh¸ch hµng Kh¸ch hµng chñ yÕu t×m ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c doanh nghiÖp , c¸c tæ chøc x· héi, c¸c hé gia ®×nh cã nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p m¸y, ®¶m b¶o an ninh… TÝnh ®a d¹ng cña kh¸ch hµng t¹o ra nh÷ng søc Ðp kh¸c nhau tíi C«ng ty nh−: C¸c Doanh nghiÖp Nhµ n−íc lu«n ®Æt yªu cÇu vÒ chÊt l−îng, sù æn ®Þnh, ®é bÒn cña s¶n phÈm lªn hµng ®Çu; c¸c Doanh nghiÖp t− nh©n th× th−êng so s¸nh gi÷a chi phÝ vµ hiÖu qu¶ vµ tÊt nhiªn hä còng kh«ng thÓ kh«ng quan t©m tíi ®é bÒn cña s¶n phÈm; c¸c kh¸ch hµng lµ hé gia ®×nh th× tuú theo yªu cÇu nh−ng hÇu hÕt hä ®Òu muèn s¶n phÈm mµ hä bá tiÒn ra mua ®em l¹i cho hä sù tiÖn lîi trong sö dông, ®é an toµn cao vµ cã gi¸ thµnh rÎ. MÆt kh¸c, v× s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i kho¸, c¸c c«ng cô, ph−¬ng tiÖn phôc vô cho ngµnh x©y dùng nªn c¸c kh¸ch hµng t×m ®Õn víi C«ng ty nÕu lµ c¸c doanh nghiÖp th× hä lu«n mua s¶n phÈm víi sè l−îng nhiÒu, v× vËy, søc Ðp cña hé vÒ gi¸ c¶ bao giê còng lín. Hä lu«n t×m mäi lÝ do ®Ó ®ßi hái ®−îc chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, ®«i khi, hä cßn ®em c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty ra nh»m g©y søc Ðp buéc C«ng ty ph¶i h¹ gi¸ thµnh nÕu nh− kh«ng muèn mÊt b¹n hµng. Ng−îc l¹i, víi kh¸ch hµng lµ c¸c hé gia ®×nh c¸ thÓ th× ®a phÇn hä chØ mua hµng víi sè l−îng ®¬n chiÕc, do vËy hä khã cã thÓ t¹o ra ®−îc mét chót s−c Ðp nµo lªn gi¸ b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty. Tuy nhiªn, nãi nh− vËy kh«ng cã nghÜa lµ C«ng ty kh«ng cÇn ph¶i quan t©m tíi ®èi t−îng nµy mµ ng−îc l¹i, cÇn ph¶i lu«n th¨m dß nhu cÇu thùc tÕ, c¶m nhËn thùc tÕ cña lo¹i kh¸ch hµng nµy vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty bëi lÏ, hä lµ lùc l−îng quÇn chóng, hä cã thÓ t¹o nªn d− luËn xÊu, còng nh− t¹o nªn uy tÝn tèt cho C«ng ty… Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l−îng, mét nh©n tố mµ kh¸ch hµng lu«n quan t©m tíi mµ nh÷ng nhµ qu¶n lÝ ph¶i tÝnh ®Õn lµ dÞch vô sau b¸n hµng, thêi h¹nh b¶o hµnh vµ th¬× gian söa ch÷a khi cã sù cè x¶y ra. Kh¸ch hµng sÏ lu«n an t©m khi mµ hä thÊy s¶n phÈm ®−îc b¶o hµnh dµi h¹n, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm vµ hÕt m×nh trong viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ khi cã sù cè kh«ng may x¶y ra; nÕu ®¸p øng ®−îc yªu xÇu nµy, ch¾c h¼n C«ng ty sÏ cã ®−îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr−êng. Søc Ðp tõ phÝa nhµ cung cÊp Lµ mét C«ng ty cã quy m« võa, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸, mÆt hµng phôc vô cho x©y dùng nh− giµn gi¸o, cét chèng ®¬n kiÓu ý, cét chèng MK500, chèt cèp pha F10, m¸y phæ quang,khung l−íi ng¨n phßng, contener, bé läc bôi, v× kÌo héi tr−êng Ba §×nh…nªn C«ng ty ph¶i sö dông mét l−îng vËt t− t−¬ng ®èi lín. Cã hµng ngh×n lo¹i vËt t− kh¸c nhau ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh−: + ThÐp l¸ c¸c lo¹i: 1,5 * 1000 * 2000 + ThÐp trßn c¸c lo¹i: Phi 12 * 5800 + ThÐp tÊm c¸c lo¹i + §ång thanh c©y Phi 12 * 4000 + Nh«m, Inox, Gang + C¸c chi tiÕt cña kho¸ nh−: th©n, lâi quai, bi, lß xo, ph«i ch×a.. + C¸c lo¹i vËt t− kh¸c nh−: Niken, Cr«m, A xÝt c¸c lo¹i, x¨ng dÇu, than cñi, c¸t sái vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c… Trong sè ®ã, cã mét sè lo¹i vËt t− rÊt khan hiÕm, hoÆc trong n−íc kh«ng tù s¶n xuÊt ®−îc hoÆc s¶n xuÊt ®−îc nh−ng chÊt l−îng kh«ng cao…vµ ph¶i nhËp ngo¹i nh−: ThÐp l¸ cña Nga, thÐp trßn Phi 128*5800, ®ång thanh c©y Phi 12*4000 cña §µi Loan…ChÝnh v× vËy, ®«i lóc C«ng ty bÞ lÖ thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c nhµ cung øng, bÞ hä Ðp gi¸, giao hµng chËm hoÆc kh«ng ®óng víi quy c¸ch, phÈm chÊt ®· ®¨ng kÝ, tho¶ thuËn trong hîp ®ång…§iÒu nµy ®«i lóc ®· g©y ¶nh h−ëng kh¸ nhiÒu tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, khiÕn C«ng ty kh«ng thÓ giao hµng ®óng k× h¹n cho kh¸ch hµng, chÊt l−îng s¶n phÈm lµm ra kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng hoÆc nÆng nÒ h¬n n÷a lµ C«ng ty ph¶i tù m×nh ®¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång vµ ph¶i chÞu båi th−êng thiÖt h¹i. Tuy nhiªn, ®ã chØ lµ sè Ýt. §iÒu ®¸ng mõng lµ ®a phÇn c¸c doanh nghiÖp cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh cho C«ng ty ®Òu lµm ¨n ®øng ®¾n vµ kh¸ cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng. HÇu hÕt hä ®Òu lµ c¸c doanh nghiÖp trong n−íc, chÝnh v× vËy ®· phÇn nµo gi¶m bít ®i sù lÖ thuéc cña C«ng ty vµo c¸c nhµ cung øng. Søc Ðp nµy giê ®©y ®ang ngµy mét gi¶m bëi chÊt l−îng hµng ho¸ néi ®Þa ®ang ngµy ®−îc n©ng cao, ®ång thêi, C«ng ty còng ®· vµ ®ang t×m kiÕm thªm c¸c nhµ cung øng kh¸c cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng quèc tÕ nh»m h¹n chÕ tèi ®a sù lÖ thuéc cña m×nh vµo c¸c nhµ cung øng. Sù ®e do¹ tõ s¶n phÈm thay thÕ Nãi chung, xÐt trªn thÞ tr−êng th× l−îng s¶n phÈm cã thÓ dïng ®Ó thay thÕ cho s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nhiÒu. ChÝnh v× vËy, søc Ðp tõ phÝa c¸c s¶n phÈm thay thÕ tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ kh«ng ®¸ng kÓ. CẠNH TRANH CỦA ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH • Công ty Khóa Việt Tiệp, một số các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này.. • Sản phẩm nước ngoài được đưa vào thị trường thông qua đường buôn lậu CẠNH TRANH CỦA KHÁCH HÀNG • Khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm. • Dịch vụ sau bán hàng • Sản phẩm ngày càng phong phú CẠNH TRANH CỦA CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ Sản phẩm trên thị trường có thể thay thế sản phẩm của công ty không nhiều CẠNH TRANH NHÀ CUNG CẤP • Một số ít nguyên vật liệu phải nhập từ nước ngoài • Đa phần đủ nguyên vật liệu để sản xuất CẠNH TRANH CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TIỀM NĂNG • Các doanh nghiệp mới • Các doanh nghiệp mở rộng quy mô 5. Vị trí cạnh tranh: a. Điểm mạnh của Công ty Khóa Minh Khai: Tr−íc tiªn ph¶i nãi ®Õn mét nh©n tè v« cïng quan träng mµ C«ng ty kho¸ Minh Khai cã ®−îc lµ uy tÝn trªn thÞ tr−êng – mét tµi s¶n v« gi¸ gióp C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cã ®−îc uy tÝn nµy lµ do C«ng ty ®· lu«n chó träng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô sau b¸n hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó, cÇn kh¸ nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau trong khi dï chÊt l−îng cña bÊt k× nguyªn vËt liÖu nµo kh«ng tèt còng ¶nh h−ëng xÊu tíi chÊt l−îng cña s¶n phÈm. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty ®a kÝ kÕt hîp ®ång cung cÊp nguyªn vËt liÖu v¬Ý mét sè nhµ cung cÊp cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn x©y dùng ®−îc mét hÖ thèng kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm tr−íc khi xuÊt kho ®−a ra thÞ tr−êng, ®¶m b¶o r»ng bÊt k× lo¹i s¶n phÈm nµo cña C«ng ty khi ®−a ra thÞ tr−êng ®Òu cã chÊt l−îng tèt nhÊt, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng−êi d©n. Ngoµi ra, kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn nguån nh©n lùc quý gi¸ cña C«ng ty, ®ã lµ mét ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, nhiÖt t×nh, tËn tuþ víi c«ng viÖc chung ngay c¶ trong nh÷ng lóc C«ng ty ®ang khã kh¨n nhÊt. HÇu hÕt trong sè hä ®Òu ®· ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tay nghÒ v÷ng vµng, ham häc hái, biÕt tiÕp thu vµ øng dông tèt mét sè thµnh tùu kü thuËt vµo s¶n xuÊt. b. §iÓm yÕu cña C«ng ty §iÓm yÕu ®Çu tiªn cña C«ng ty ph¶i ®Ò cËp ®Õn lµ vèn. §©y qu¶ thùc lµ khã kh¨n lín kh«ng chØ ®èi víi C«ng ty mµ lµ ®èi víi hÇu hªt doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. §iÒu nµy t¹o khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc më réng s¶n xuÊt, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp mét sè trang thiÕt bÞ ®· cò n¸t vµ háng hãc, kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®−îc n÷a. DÉn ®Õn hËu qu¶ lµ qu¸ tr×nh ®Çu t− th−êng kh«ng ®ång bé, ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi s¶n xuÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, viÖc nguån vèn l−u ®éng Ýt ái còng lµm h¹n chÕ bít l−îng kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty v× C«ng ty kh«ng thÓ cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng. Ngoµi ra, C«ng ty còng cßn ch−a chó träng vµo ho¹t ®éng qu¶ng c¸o s¶n phÈm trªn thÞ tr−êng. §ång thêi ch−a cã ®−îc mét m¹ng l−íi kªnh ph©n phèi hîp lÝ, c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty chØ chñ yÕu tËp trung ë gÇn ®Þa phËn c¬ quan, ch−a ®−îc ¸p dông trªn quy m« réng. 6. Hiệu quả hoạt động a. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây Trong thêi k× qu¸ ®é, C«ng ty kho¸ Minh Khai còng nh− c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc kh¸c, lu«n ë trong t×nh tr¹ng thiÕu nguån vèn ho¹t ®éng kinh doanh, trang thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y truyÒn c«ng nghÖ l¹c hËu cò kÜ…MÆc dï vËy, víi sù cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· ngµy mét ®i lªn, kh«ng ngõng lín m¹nh, më réng quy m« s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã, C«ng ty cßn lu«n chó träng vµo viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, ®iÒu nµy khiÕn cho s¶n phÈm cña C«ng ty ®· dÇn cã ®−îc chç ®øng riªng trªn thÞ tr−êng, ®−îc ng−êi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ tin t−ëng ngµy mét nhiÒu. D−íi ®©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong vµi n¨m trë l¹i ®©y: BiÓu 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kho¸ Minh Khai N¨m T T ChØ tiªu §¬n vÞ 2008 2009 2010 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng Tr ®ång 111.883 112.551 112.671 2 Doanh thu Tr ®ång 114.007 115.121 115.574 3 ThuÕ thu nhập doanh nghiệp Tr ®ång 711 858 837 4 Lîi nhuËn thùc hiÖn Tr ®ång 689 791 845 5 Sè ng−êi lao ®éng Ng−êi 900 920 1000 6 Thu nhËp b×nh qu©n/ng−êi Tr ®ång 3.8 4.0 4.5 7 Vèn kinh doanh Tr ®ång 13.988 14.001 14.039 8 Vèn cè ®Þnh Tr ®ång 12.395 12.474 12.512 9 Vèn l−u ®éng Tr ®ång 11.593 11.527 11.527 ( Nguån: phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ) b. Chiến lược Công ty đã và đang thực hiện: C«ng ty Kho¸ Minh Khai lµ doanh nghiÖp nhµ n−íc cã t− c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tiÕn hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n−íc. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng ®· ®¨ng kÝ vµ ®−îc nhµ n−íc th«ng qua theo nh− quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng−êi tiªu dïng. C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn do Nhµ n−íc cÊp ®ång thêi ph¶i tù t¹o ra c¸c nguån vèn tÝch luü hay huy ®éng nh»m ®¶m b¶o ®Çu t− më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¶i tiÕn kÜ thuËt vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n−íc, phÊn ®Êu thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. C«ng ty cã nghÜa vô ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn, båi d−ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ còng nh− tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé v¨n phßng, thùc hiÖn tèt viÖc ph©n phèi thu nhËp, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng, chÝnh x¸c, lµm nhiÒu h−ëng nhiÒu, lµm Ýt h−ëng Ýt, thùc hiÖn viÖc trÝch nép c¸c kho¶n quü phóc lîi, b¶o hiÓm x· héi, y tÕ… C«ng ty cã nhiÖm vô lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ vµ an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«i tr−êng lµm viÖc trong vµ ngoµi C«ng ty, b¶o vÖ tµi s¶n x· héi, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng, ®ång thêi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. §Èy m¹nh ®Çu t− më réng c«ng suÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt vµo trong s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l−îng s¶n phÈm, ®æi míi mÉu m·, kiÓu d¸ng cho phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng, ®−a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng d¹t hiÖu qu¶ cao. §øng tr−íc nh÷ng muc tiªu ®−îc ®Æt ra vµ giao phã, C«ng ty ®· tù m×nh v−¬n lªn m¹nh mÏ trong viÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ, kÜ thuËt, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ kinh tÕ nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n ®Ó xøng ®¸ng víi vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n−íc ë tÇm vÜ m«. Bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty ®−îc tæ chøc theo hÖ trùc tuyÕn, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr−ëng, Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng−êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt víi nhµ n−íc vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngoµi ra Gi¸m ®èc C«ng ty cßn trùc tiÕp phô tr¸ch Phßng Tæ chøc, Hµnh chÝnh, KÕ ho¹ch, Cung tiªu, Marketing, Tµi chÝnh - KÕ to¸n. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ hai Phã gi¸m ®èc, mét phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt, mét phô tr¸ch vÒ kÜ thuËt. C«ng ty cãn cã mét KÕ to¸n tr−ëng thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty cïng mét sè phßng ban chøc n¨ng. HiÖn t¹i, c¬ cÊu bé m¸y tæ ch−c qu¶n lÝ cña C«ng ty gåm mét sè phßng ban chøc n¨ng sau: + Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham m−u cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bbé, qu¶n lÝ hµnh chinh vµ qu¶n trÞ. Cô thÓ: - Nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty; - S¾p xÕp nh©n sù vÒ sè l−îng, tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n, kÜ thuËt…; - X©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng kÕ ho¹ch, quü l−¬ng, c¸c quy chÕ qu¶n lÝ vµ sö dông lao ®éng, tæ chøc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc; - Thùc hiªn c¸c nghÜa vô qu¶n trÞ, lÔ t©n, vµ c¸c c«ng t¸c v¨n th−, hµnh chÝnh kh¸c. + Phßng Kü thuËt: Chøc n¨ng chñ yÕu cña bé phËn nµy lµ qu¶n lÝ c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt trong toµn C«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ lµ: - Nghiªn cøu chÕ t¹o vµ thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, x©y dùng chiÕn l−îc s¶n phÈm cña C«ng ty; - X©y dùng vµ qu¶n lÝ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn, chÊt l−îng s¶n phÈm, quy c¸ch mÆt hµng. Tæ chøc qu¶n lÝ vµ ®¸nh gi¸ c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, kiÓm tra x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn trong C«ng ty; - LËp kÕ ho¹ch ®Çu t− trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt,kÕ ho¹ch söa ch÷a, tu bæ m¸y mãc trong toµn C«ng ty. + Phßng KÕ to¸n-Tµi chÝnh: Tham m−u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lÝ, huy ®éng vµ sö dông vèn, c«ng t¸c qu¶n lÝ h¹ch to¸n cña C«ng ty, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng tæ chøc – kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ lµ: - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh; - Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n trong C«ng ty theo s¾c lÖnh vÒ kÕ to¸n thèng kª do Nhµ n−íc ban hµnh; - Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ – tµi chÝnh , c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm; - Thùc hiªn c«ng t¸c thanh to¸n trong néi bé c¸c ®èi t¸c cã quan hÖ kinh tÕ víi C«ng ty. + Phßng KiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm: Chøc n¨ng chÝnh cña bé phËn nµy lµ tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm tr−íc khi nhËp kho, chuÈn bÞ ®−a ®i tiªu thô… KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc qu¶n lÝ, chÊp hµnh c¸c tiªu chuÈn chÊt l−îng trong toµn C«ng ty. +Phßng Marketing: Tham m−u cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh thÞ tr−êng: gi¸ c¶, vËt t−, s¶n phÈm liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph¶n ¸nh ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ c¸c s¶n phÈm t−¬ng tù vµ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc tiªu thô vµ thu håi víi hiÖu qu¶, c«ng nî cao nhÊt, ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n tiªu thô b»ng mäi h×nh thøc, tæ chøc thùc hiÖn khi ®−îc l·nh ®¹o th«ng qua. H×nh 3: S¬ ®å tæ chøc qu¶n lÝ cña C«ng ty kho¸ Minh Khai + Phßng KÕ ho¹ch Cung tiªu: Bé phËn nµy cã chøc n¨ng tham m−u cho Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¶m b¶o vËt t− cho s¶n xuÊt. Cô thÓ: - Thùc hiªn c«ng t¸c cung øng vµ thu mua cho s¶n xuÊt – kinh doanh, tæ chøc dù tr÷ vËt t−, b¶o qu¶n kho tµng vËt t−, s¶n phÈm; - Gi¸m s¸t kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch thu nua, t¹o nguån hµng; - Tham m−u x©y dùng ph−¬ng tiªn, c¬ së kho tµng, gian hµng. + Bé phËn b¶o vÖ: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ b¶o vÖ an cho toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty. X©y dùng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p b¶o vÖ, tæ chøc c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ vµ phßng chay, ch÷a ch¸y cña C«ng ty. + Tr¹m y tÕ: cã nhiÖm vô ch¨m lo søc khoÎ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc kÕ ho¹ch kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ con em, theo dâi bÑnh nghÒ nghiÖp vµ thùc hiÖn gi¶i quyÕt viÖc nghØ èm cho ng−êi lao ®éng, tham gia chØ Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Phßng tæ chøc hμnh chÝnh Phßng kü thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng kiÓm tra clsp Tr¹m y tÕ B¶o vÖ Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu Phßng marketing Ph©n x−ëng 1 Ph©n x−ëng 2 Ph©n x−ëng 3 Ph©n x−ëng 4 ®¹o c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr−êng, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. + C¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt: HiÖn nay, C«ng ty kho¸ Minh Khai cã 4 ph©n x−ëng s¶n xuÊt chÝnh thøc: - Ph©n x−ëng c¬ khÝ:Cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu nh− dËp ®Þnh h×nh c¸c khu«n mÉu (ke kho¸..). §èi víi c¸c s¶n phÈm ®¬n gi¶n Ýt c«ng ®o¹n th× ph©n x−ëng c¬ khÝ cßn thùc hiªn gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng( giµn gi¸o, cöa hoa, cöa xÕp…). - Ph©n x−ëng ®iÖn c¬: ChÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a th−êng xuyªn, trung ®¹i tu n¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty c¶ vÒ phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn, ®¶m b¶o cho c¸c ph©n x−ëng kh¸c ho¹t ®éng liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n bëi c¸c nguyªn nh©n m¸y mãc thiÕt bÞ hay ®−êng ®iÖn. - Ph©n x−ëng l¾p r¸p: Cã nhiÖm vô l¾p r¸p toµn bé c¸c lo¹i kho¸ tõ c¸c bé phËn chi tiÕt ®Õn hoµn thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. - Ph©n x−ëng m¹: NhiÖm vô chñ yÕu lµ m¹ quai kho¸, ke, b¶n lÒ, chèt cöa. C¸c ph©n x−ëng nµy chÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc th«ng qua c¸c qu¶n ®èc ph©n x−ëng. Chương V: ĐÁNH GIÁ NHỮNG CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY §¸nh gi¸ chiÕn l−îc cña mét C«ng ty lµ viÖc ph©n tÝch c¸c thµnh tùu, c¸c tån t¹i cña C«ng ty, qua ®ã thÊy ®−îc sù phï hîp cña chiÕn l−îc mµ C«ng ty ®· ¸p dông, tõ ®ã ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp gióp C«ng ty tËn dông ®−îc nh÷ng −u thÕ cña ngµnh, lîi thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty ®Ó ph¸t triÓn vµ ®i lªn trong t−¬ng lai. 1. Về khả năng học hỏi và phát triển: là yếu tố đầu tiên, tiên quyết trong việc xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh. Khả năng học hỏi và phát triển này là một tài sản vô hình và được phân làm 3 loại như sau: - Vốn con người: con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của công ty Khóa Minh Khai bao gồm: kỹ năng, trình độ, tài năng, kiến thức thực tế và khả năng cập nhật đòi hỏi để hỗ trợ chiến lược. - Vốn thông tin: hệ thống thông tin, mạng lưới và cơ sở hạ tầng đòi hỏi để hỗ trợ chiến lược, tập trung cho lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên ngành như : các phần mềm quản lý nôi bộ, lưu trữ, hệ thống mạng internet, lan... - Vốn tổ chức: xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu công ty Khóa Minh Khai, nâng cao năng lực và tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo, đẩy mạnh khả năng làm việc theo nhóm của cán bộ, khả năng tương tác và liên kết giữa các bộ phận, các phòng ban và các công ty con 2. Về mặt nội bộ: - Các quy trình quản lý nội bộ: thiết lập quy trình sản xuất, phân phối cho từng loại sản phẩm. Thiết lập quy trình dự báo, quản lý rủi ro... - Các quy trình quản lý khách hàng: xây dựng quy trình quản lý, phân đoạn khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu - Các quy trình đổi mới: ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tăng cường khoa học quản lý vào sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm mới. - Các quy trình điều chỉnh và xã hội: + Quan tâm đến môi trường + Tạo nhiều việc làm + Chú trọng an toàn, sức khỏe cho người tiêu dùng + Đầu tư cho quy trình quản lý chất lượng(thực hiện quy trình iso vào sản xuất kinh doanh) 3. Về mặt khách hàng: với những điều kiện sẵn có, công ty đã lựa chọn cho mình những giải pháp khách hang tối ưu nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được liên tục và từng bước phát triển. Sản phẩm trung bình dành cho khách hàng bình dân luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng của công ty. Đối với khách hàng trong nước có thu nhập cao và quốc tế, công ty đã và đang tiến hành đổi mới công nghệ, dây chuyền nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao. 4. Về mặt tài chính: - Cải thiện năng suất: việc cải thiện năng suất có thể tiến hành theo 2 cách. Cách thứ nhất: giảm chi phí bằng cách hạ chi phí trực tiếp và gián tiếp(chi phí nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng, hợp lý hóa quá trình sản xuất, cải tiến công nghệ..). Cách thứ 2 là sử dụng tài sản về tiền bạc và hiện vật 1 cách hợp lý, có hiệu quả. - Chiến lược tăng trưởng: mở rộng cơ hội thu nhập bằng cách mở rộng thị trường, mở rộng đối tác, phát triển sản phẩm mới. Tăng giá trị công ty đồng thời mở rộng các cơ hội đầu tư bền vững. Ngoài những yếu tố trên, chiến lược tăng trưởng của công ty còn thể hiện qua việc nâng cao giá trị khách hàng. BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Xây dựng văn hóa đặc trưng hướng tới khách hàng Tổ chức các lớp nâng cao trình độ kỹ sư, cử chuyên gia đi học nước ngoài Nâng cao phối hợp giữa các bộ phận; làm việc theo nhóm Đầu tư công nghệ mới, tập trung vào quản lý thông tin, kiểm soát Đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệp, trình độ cao Giá cả cạnh tranh Chât lượng sản phẩm tốt Đa dạng về mẫu mã sản phẩm Giải pháp tốt nhất cho khách hàng Về mặt tài chính Về mặt khách hàng Về mặt nội bộ Về khả năng học hỏi và phát triển Quy trình quản lý hoạt động - Có quy trình quản lý cụ thể - Quy trình quản lý rủi ro tốt Quy trình quản lý khách hàng - Lấy ý kiến khách hàng qua nhiều kênh - Lựa chọn khách hàng mục tiêu Quy trình cải tiến - Áp dụng công nghệ, dây chuyền mới vào sản xuất - Sử dụng nguyên vật liệu mới ở trong nước, thay thế hàng nhập khẩu Quy trình điều tiết và xã hội - Tạo nhiều việc làm cho xã hội - Chú trọng an toàn , chất lượng sản phẩm - Xây dựng thượng hiệu doanh nghiệp ngày một vững mạnh Công ty khóa Minh Khai Giảm chi phí đầu vào: nguyên vật liệu, nhân công.. Tận dụng hết công suất của day chuyền sản xuât Khai thác triệt để thị trường trong nước Nâng cao giá trị người tiêu dùng Dịch vụ trước và sau bán hàng C«ng ty ®· thùc hiÖn ®−îc môc tiªu ®a d¹ng ho¸ trong chiÕn l−îc s¶n phÈm cña m×nh. C«ng ty lu«n thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng theo h−íng t¨ng tû träng s¶n phÈm cã møc tiªu thô nhanh, lîi nhuËn cao, gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm kÐm hiÖu qu¶, kh«ng cã kh¶ n¨ng tiªu tô trªn thÞ tr−êng. Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng nh− kho¸, b¶n lÒ, clem«n, chèt,…giê ®©y, C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¶ nh÷ng mÆt hµng cã tÝnh ®¬n gi¶n nhÊt phôc vô cho nhu cÇu cña nhiÒu tÇng líp, ®èi t−îng ng−êi tiªu dïng kh¸c nhau nh− gi¸ ®ì hµng, khung kÝnh, cöa hoa c¸c lo¹i. Trong n¨m 2008 vµ ®Çu n¨m 2009 c«ng ty ®· ®−a ra thÞ tr−êng mét sè s¶n phÈm míi nh−: kho¸ 60E ®ång, kho¸ 10C ®ång mét ®Çu, MK10SC, MK10NS( kho¸ s¾t cã ®é an toµn cao), kho¸ tñ vµ nhiÒu lo¹i kho¸ ®−îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn vÒ kiÓu d¸ng, kÝch cì kh¸c nhau. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng ®· t¹o ®−îc cho m×nh mét vÞ thÕ c¹nh tranh nhÊt ®Þnh so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh, khi ®−îc hái lµ lo¹i kho¸ nµo tèt nhÊt th× ®a phÇn ng−êi d©n ®Òu tr¶ lêi: kho¸ Minh Khai. ChÊt l−îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®−îc chÝnh nh÷ng ng−êi tiªu dïng thõa nhËn vµ ®©y thùc sù lµ mét niÒm vinh dù cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty kho¸ Minh Khai, ®éng viªn mäi ng−êi nç lùc h¬n n÷a nh»m xøng ®¸ng víi niÒm tin mµ kh¸ch hµng ®· gëi g¾m vµo chÊt l−îng s¶n phÈm cña m×nh. Kh«ng chØ kh¸ch hµng cã nhu cÇu míi t×m ®Õn víi C«ng ty, giê ®©y ®· cã kh«ng Ýt c¸c nhµ cung øng tù t×m ®Õn víi C«ng ty v× hä hy väng r»ng uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng sÏ gi¸n tiÕp lµm t¨ng thªm danh tiÕng cña hä. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty cã thÓ t×m kiÕm vµ lµm ¨n víi ngµy mét nhiÒu c¸c b¹n hµng míi, më ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh h¬n, h¹n chÕ tèi ®a c¸c rñi ro x¶y ®Õn do c¸c sai ph¹m hîp ®ång g©y nªn. Thùc hiÖn theo c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l−îc ®· ®Ò ra C«ng ty kho¸ Minh Khai ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ, ngµy cµng ®i lªn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr−íc, ®Æc biÖt trong n¨m 2009, C«ng ty ®· hoµn thµnh v−ît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. §©y lµ kÕt qu¶ cña sù nç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty…vµ theo ®ã, thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong C«ng ty còng kh«ng ngõng ®−îc c¶i thiÖn (tõ 1.500.000®/ng−êi n¨m 2008 lªn 2.680.000®/ng−êi n¨m 2010 ). §iÒu nµy ®· khuyÕn khÝch anh chÞ em c«ng nh©n lµm viÖc h¨ng h¸i h¬n, nhiÖt t×nh h¬n, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. C«ng ty lu«n hoµn thµnh tèt nghÜa vô nép thuÕ víi nhµ n−íc, nép ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc, s¶n phÈm lµm ra ®−îc ng−êi tiªu dïng tÝn nhiÖm vµ −a chuéng. BiÓu 1: Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng thùc hiÖn thêi gian qua cña C«ng ty so víi kÕ ho¹ch 2007 2008 2009 2010 ChØ tiªu TH KH TH KH TH KH TH Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng 100.4 111.0 111.883 112.0 112.551 112.5 112.671 Møc t¨ng tr−ëng ( % ) 103,9 105,6 100,9 ( nguån: Phßng KÕ to¸n ) §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång BiÓu 2: Doanh thu cña C«ng ty trong mét sè n¨m qua N¨m 2007 2008 2009 2010 Doanh thu 100.457 114.007 115.121 115.574 % so víi n¨m tr−íc 100,95 107,95 102,99 ( nguån: Phßng KÕ to¸n ) §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång Mô hình Delta của công ty Khóa Minh Khai Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi - Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt - Con người là tài sản vô giá là sức mạnh của công ty - Đưa thương hiệu công ty trở thành thương hiệu mạnh trong nước và khu vực - Trách nhiệm với xã hội là phương châm hoạt động của công ty Cơ cấu ngành - Đối thủ cạnh tranh thực tại và tiềm tàng - Có công ty lớn cạnh tranh rất mạnh Xác định vị trí cạnh tranh - Thị trường lớn - Mạng lưới cạnh tranh lớn Hiệu quả hoạt động - Lợi ích tốt nhất cho khách hàng - Cải thiện cơ cấu chi phí sản xuất - Hạn chế rủi ro, tăng cường kiểm tra chất lượng Xác định khách hàng mục tiêu - Xác định cụ thể khách hàng mục tiêu. - ổn định khách hàng truyền thống, từng bước khẳng định với khách hàng có nhu cầu cao Các công việc kinh doanh Chủ yếu sản xuất khóa , tiểu ngũ kim, kết cấu thép và các phụ kiện cơ khí. Thử nghiệm và phản hồi 4 quan điểm khác nhau Tài chính, Khách hàng, Quá trình nội bộ, Học hỏi và phát triển Ma trận kết hợp và ma trận hình cột Sản phẩm tốt nhất Đổi mới và cải tiến - Cải tiến sản phẩm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để có sản phẩm phong phú, giá thành hạ, mà vẫn nâng cao chất lượng sản phẩm . Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n trong viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l−îc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kho¸ Minh Khai - C¸c c¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc kinh doanh cßn thiÕu, ®Æc biÖt lµ thiÕu nh÷ng dù b¸o vÒ nhu cÇu thÞ tr−êng. HiÖn nay, C«ng ty míi chØ dùa trªn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m tr−íc nh©n lªn víi mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh cøng nh¾c ë ®Çu n¨m råi l¹i ®iÒu chØnh ë cuèi n¨m. - MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh−ng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng cña C«ng ty vÉn ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc. C¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh nh− môc tiªu gi¸ trÞ s¶n phÈm chiÕn l−îc, c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt…cña c¸c ®èi thñ cßn thiÕu ®é chÝnh x¸c vµ kh«ng ®Çy ®ñ. - Ch−a cã ®−îc mét hÖ thèng qu¶n lÝ chØ nh»m môc ®Ých ho¹ch ®Þnh vµ qu¶n lÝ chiÕn l−îc. C«ng t¸c x©y dùng chiÕn l−îc ph¶t triÓn cña C«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc kÕ ho¹ch ho¸ hµng n¨m, nÕu cã dù b¸o dµi h¬n th× còng chØ lµ nh÷ng dù b¸o mang tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh. - Trang thiÕt bÞ cßn ch−a ®ång bé, c«ng nghÖ chÕ t¹o cßn l¹c hËu, t¹o nªn khã kh¨n lín cho C«ng ty trong viÖc t×m kiÕm nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¶i tiÕn chÊt l−îng s¶n phÈm. - C«ng t¸c t− vÊn thiÕt kÕ cßn qu¸ yÕu, ch−a ph¸t huy ®−îc t¸c dông gióp C«ng ty trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng. - Ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng cßn s¬ sµi vµ chñ yÕu dùa vµo thÕ m¹nh uy tÝn cña C«ng ty.. C¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu chØ nÇm quanh khu vùc ®Þa lÝ cña C«ng ty, ®iÒu nµy ch−a thùc sù hîp lÝ cho c«ng t¸c më réng thÞ tr−êng. - §Ó ®æi míi c«ng nghÖ, nghiªn cøu vµ chÕ t¹o ra s¶n phÈm míi th× yªu cÇu tr−íc tiªn lµ ph¶i cã vèn. §©y lµ mét khã kh¨n kh«ng chØ riªng víi C«ng ty kho¸ Minh Khai mµ cßn lµ khã kh¨n chhung cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. ThiÕu vèn ¶nh h−ëmg rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng vÒ Mareting, më réng m¹ng l−íi c¸c kªnh b¸n vµ ph©n phèi s¶n phÈm. ThiÕu vèn còng lµm cho C«ng ty ph¶i ®Çu t− nhá giät, thiÕu tÝnh ®ång bé g©y ra nhiÒu tæn thÊt. Sù thiÕua ®ång bé còng nh− thiÕu m¸y mãc thiÕt bÞ ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty còng nh− lµm t¨ng thªm chi phÝ tÝnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Cã mét ®iÒu l¹ lµ ®Ó thu hót ®−îc nh÷ng ®ång vèn ®Çu t− tõ Nhµ n−íc hay tõ nh÷ng liªn doanh kh¸c th× ®ßi hái C«ng ty ph¶i x©y dùng ®−îc mét chiÕn l−îc kinh doanh dµi h¹n manh tÝnh kh¶ thi cao…mÆt kh¸c, viÖc kh«ng ®ñ vèn còng sÏ l¹i h¹n chÕ rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng ®¹t hiÖu qu¶ cao cña chiÕn l−îc. §iÒu nµy ®ßi hái Ban gi¸m ®èc ph¶i c©n nh¾c, lùa chän mét c¸ch kÜ cµng tõng ®iÓm m¹nh, còng nh− tõng ®iÓm yÕu cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã sö dông tõng ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. Ch−¬ng VI: ®Ò xuÊt 1. Quan ®iÓm ®Þnh h−íng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, khi tham gia vµo bÊt k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo, mçi doanh nghiÖp, mçi C«ng ty ®Òu ph¶i cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng yÕu ttã riªng cã cña m×nh, kh¾c phôc h¹n chÕ, tõ ®ã ph¸t huy søc m¹nh c¹nh tranh tiÒm n¨ng cña m×nh nh»m môc tiªu ngµy cµng më réng thÞ tr−êng. Trªn quan ®iÓm “c¹nh tranh nh−ng kh«ng ®èi ®Çu” C«ng ty kho¸ Minh Khai chñ ch−¬ng x©y dùng mét chiÕn l−îc kinh doanh dµi h¹n dùa trªn nh÷ng thÕ m¹nh vèn cã cña m×nh nh»m môc tiªu n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng, ®¶m b¶o hµng ho¸ ®−îc tiªu thô nhanh, nhiÒu vµ kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng. ChiÕn l−îc cña C«ng ty quan t©m ®Õn vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt lµ tÝnh l©u dµi. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu l©u dµi cÇn ph¶i qua hiÖn taÞi víi c¸c biÖn ph¸p t×nh thÕ vµ ng−îc l¹i, c¸c gi¶i ph¸p t×nh thÕ l¹i ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Hay nãi kh¸c ®i, mäi môc tiªu ng¾n h¹n kh«ng ®−îc thoat li môc tiªu dµi h¹n. §iÒu nµy gióp cho doanh nghiÖp cã mét con ®−êng ®i v÷ng ch¾c, gi¶m thiÓu c¸c rui ro, nguy c¬. nã chØ ra c¸ch mµ doanh nghiÖp sÏ ph¶i lµm vµ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc sÏ nh− thÕ nµo. trong ®ã sÏ cho thÊy doanh nghiÖp nªn tËp trung vµo c¸i g×, khi nµo vµ b»ng c¸ch nµo? ChiÕn l−îc c¹nh tranh cña C«ng ty ph¶i ®−îc g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng trong toµn néi bé C«ng ty v× ®©y sÏ lµ nh÷ng nh©n ã gióp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. ChiÕn l−îc c¹nh tranh cña C«ng ty ph¶i lu«n b¸m s¸t môc tiªu c¬ b¶n ®· ®Þnh cña C«ng ty: - Môc tiªu lîi nhuËn: §©y lµ môc tiªu quan träng nhÊt. Muèn ®¹t ®−îc môc tiªu nµy th× C«ng ty ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t vÊn ®Ò nh− më réng thÞ tr−êng, t¨ng sè l−îng vµ chÊt l−îng. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt ®èi víi tõng ®ång vèn mµ C«ng ty ®· bá ra. - Môc tiªu vÒ quy m«: Më réng thÞ tr−êng, t¨ng c«ng suÊt s¶n xuÊt, ®Çu t− trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i…cñng cè vµ më réng thÞ tr−êng khu vùc. - Môc tiªu an toµn: C«ng ty cÇn cã mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp ®¶m b¶o r»ng C«ng ty cã mét hËu ph−¬ng v÷ng chÊc ®Ó cã thÓ yªn t©m kinh doanh trªn thÞ tr−êng c¸c khu vùc kh¸c. §iÒu nµy gióp cho C«ng ty tr¸nh ®−îc nh÷ng rñi ro tæn thÊt trong kinh doanh, nã ®ång nghÜa víi viÖc C«ng ty ph¶i tËp trung h¬n vµo mét s¶n phÈm chiÕn l−îc cña m×nh, ch¼ng h¹n hiªn nay lµ s¶n phÈm kho¸ Minh Khai. - Môc tiªu vÒ ng−êi lao ®éng: §¶m b¶o an toµn cho ng−êi lao ®éng. Kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho anh chÞ em c«ng nh©n viªn. N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ, chuyªn m«n cho ®éi ngò l·nh ®¹o, nh©n viªn v¨n phßng vµ c«ng nh©n s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c B¶o hiÓm Y tÕ cho ng−êi lao ®éng. 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l−îc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kho¸ Minh Khai. 2.1 N©ng cao c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng chÞu sù chi phèi cña quy luËt thÞ tr−êng, tÊt yÕu c¸c doanh nghiÖp ph¶i lÊy thÞ tr−êng lµm xu h−íng ph¸t triÓn cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. ViÖc g¾n ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi tõng diÔn biÕn thay ®æi cña thÞ tr−êng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña C«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c n¾m thÞ tr−êng cña C«ng ty chñ yÕu míi chØ dõng l¹i ë viÖc tæ chøc giao nhËn hµng, giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt…Do vËy, C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr−êng ®Çy ®ñ h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc tiªu thô. Cô thÓ: - Ph¶i nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh : Ph¶i nhËn thøc râ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ®èi thñ c¹nh tranh vÒ c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp, vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hä. Cµng hiÓu râ h¬n vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× cµng cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c mèi quan hÖ t−¬ng quan gi÷a ta vµ hä, lµm c¨n cø chÝnh x¸c cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu c¬ b¶n cña hä, ph¸n ®o¸n nh÷ng biÖn ph¸p mµ ®èi thñ cã thÓ ®−a ra ®Ó nguy h¹i tíi vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty. Ch¼ng h¹n viÖc ®−a ra ph¸t triÓn bi ®¹n nghiÒn, phô tïng s¶n xuÊt xi m¨ng trong thêi gian qua còng ®· g©y ra nh÷ng ph¶n øng tõ phÝa nh÷ng doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt m¹t hµng nµy. Cô thÓ, hä t¨ng c−êng c¸c h×nh thøc chµo hµng, giíi thiÖu, qu¶ng c¸o s¶n phÈm…tíi c¶ nh÷ng khu vùc mµ hä cßn ch−a chiÕm lÜnh ®−îc ë phÝa Nam. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n nµy, C«ng ty cÇn ph¶i thµnh lËp ngay phßng thÞ tr−êng ®Ó ®éc lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr−êng, t¸ch riªng ra khái phßng kinh doanh nh− hiÖn nay. - Ph¶i ®−a ra c¸c dù b¸o vÒ nhu cÇu thÞ tr−êng Nh»m môc tiªu ®Þnh h−íng ®Çu t− ph¸t triÓn mua s¾m c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt. ViÖc dù ®o¸n nµy chñ yÕu dùa vµo c¸c sè liÖu vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tr−íc. 2.2 Thùc hiÖn c¸c biªn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc cña C«ng ty Trong khi d©y truyÒn c«ng nghÖ cña C«ng ty ®ang trong t×nh tr¹ng l¹c hËu, g©y khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ chÊt l−îng cao th× bï l¹i, C«ng ty kho¸ Minh Khai cã ®−îc mét ®éi ngò c«ng nh©n nhiÖt t×nh, biÕt t×m tßi, häc hái kinh nghiÖm, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, cïng víi viÖc ®Çu t− ®æi míi d©y truyÒn s¶n xuÊt hoµn chØnh th× còng cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m vÒ chÊt l−îng ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. §Ó ®¸p øng víi yªu cÇu kÜ thuËt còng nh− ®Ó t¨ng c−êng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty th× cÇn thiÕt ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o l¹i vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. B»ng c¸c h×nh thøc cö c¸n bé ®i häc ë c¸c tr−êng §¹i häc, Cao ®¼ng c¶ vÒ kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ cho phï hîp víi t×nh h×nh míi hiÖn nay vµ trong thêi gian tíi. C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé míi cã tr×nh ®é phï hîp víi c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ s¶n xuÊt. Ch¼ng h¹n, chØ tuyÓn dông nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i häc hoÆc Cao ®¼ng vµo lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban chøc n¨ng t¹i v¨n phßng c«ng ty, cßn t¹i c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt ph¶i tuyÓn dông nh÷ng c«ng nh©n, kÜ s− ®¶m b¶o chuyªn tr¸ch ®−îc nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Æt ra. §ång thêi, x¾p xÕp l¹i lao ®éng sao cho ®óng ng−êi, ®óng viÖc nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c«ng viÖc. Nªn th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi thî giái ®Ó n©ng cao tay nghÒ, gióp n©ng cao dÇn tr×nh ®é cña c«ng nh©n vµ t¹o kh«ng khÝ thi ®ua s¶n xuÊt trong toµn C«ng ty. §iÒu nµy gióp t¹o ra tinh thÇn tù gi¸c trong s¶n xuÊt, ý thøc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®ång thêi n©ng cao ®−îc chÊt l−îng nguån nh©n lùc mét c¸ch th−êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶. 2.3 Huy ®éng vµ thu hót ®ñ l−îng vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng ®Çu t− ®æi míi trang thiÕt bÞ ThiÕu vèn ®ang lµ c¨n bÖnh chung cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. C«ng ty kho¸ Minh Khai còng kh«ng n»m ngoµi c¸c doanh nghiÖp ®ã. Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh− hiÖn nay cña C«ng ty, ®Ó ®©u t− ®æi míi toµn bé th× cÇn mét l−îng vèn kh«ng nhá. HiÖn nay, C«ng ty ®ang t×m c¸ch thu hót c¸c nguån vèn sau: - Vèn vay tÝn dông −u ®·i - Vèn vay tÝn dông th−¬ng m¹i - Vèn tù cã - Vèn gãp liªn doanh tõ c¸c ®èi t¸c n−¬c ngoµi Tuy nhiªn, huy ®éng vèn tõ c¸c nguån nµy trong hoµn c¶nh hiÖn nay lµ kh¸ khã kh¨n hoÆc cã nh−ng kh«ng nhiªï. Do ®ã, ®Ó cã thÓ huy ®éng ®ñ l−îng vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng ®Çu t− ®æi míi th× C«ng ty nªn chñ ch−¬ng chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. §iÒu nµy cã thÓ gióp C«ng ty thu hót ®−îc tèi ®a nguån vèn nhµn rçi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi, tõ nh©n d©n…gi¶m bít g¸nh nÆng vÒ vèn cho Nhµ n−íc, n©ng cao kh¶ n¨ng tù chñ cña C«ng ty. 2.4 N©ng cao tÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi thµnh viªn trong C«ng ty KhuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn tù t×n tßi, häc hái, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm…§iÒu nµy gióp ph¸t huy hÕt ®−îc kh¶ n¨ng cña ng−êi lao ®éng, c«ng suÊt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ nhµ x−ëng…N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña anh chÞ em c«ng nh©n. 3. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n−íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - Nhµ n−íc cÇn thiÕt lËp c¸c chÝnh s¸ch nh»m t¹o ra m«i tr−êng hÊp dÉn, thu hót c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi; gi¶m bít møc thuÕ ®Êt,thuÕ nhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu trong n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc. Cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng mÆt hµng kim khÝ tromng n−íc ®· s¶n xuÊt ®−îc. - Cã nh÷ng biÖn ph¸p kiªn quyÕt h¬n n÷a trong viÖc ®Êu tranh chèng hµng nhËp lËu, hµng gi¶…thiÕt lËp hµng rµo thuÕ quan ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm c¬ khÝ mµ trong n−íc ®· s¶n xuÊt ®−îc, cã chÊt l−îng kh«ng thua kÐm g× hµng ngo¹i vµ s¶n xuÊt ®· ë møc æn ®Þnh - CÇn h×nh thµnh c¸c trung t©m th−¬ng m¹i vµ dÞch vô cña chuyªn ngµnh c¬ khÝ thuéc vèn Nhµ n−íc cÊp vµ nguån vèn nµy kh«ng ph¶i chÞu l·i( lo¹i h×nh nµy ®· ®−îc nhiÒu n−íc ãp dông ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ) - Cã kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch −u ®·i cho viÖc ®µo t¹o ®éi ngò cong nh©n viªn chuyªn ngµnh c¬ khÝ v× hiÖn nay xu h−ín chung lµ sè häc sinh, sinh viªn muèn ®−îc vµo häc chuyªn ngµnh c¬ khÝ, x©y dùng lµ rÊt Ýt vµ chÊt l−îng kh«ng cao. - Nhµ n−íc cÇn cã chÝnh s¸ch cëi më h¬n n÷a trong viÖc vay vèn ®Ó ®Çu t− trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tÊt nhiªn lµ chØ cho nh÷ng dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao. LÝ do lµ v× quü tµi s¶n thÕ chÊp cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh hiÖn nay lµ rÊt nhá, kh«ng ®ñ ®Ó thÕ chÊp sö dông dÇu t− cho dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp cã gi¸ trÞ lín. CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh là một vấn đề hết sức có ý nghĩa, bởi vì nó có vị trí và vai trò rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển toàn diện doanh nghiệp. Trước tình hình thị trường bánh kẹo Việt Nam luôn biến động và sự kiện Việt Nam ra nhập APTA, WTO. Vấn đề đặt ra đối với công ty là cần thiết phải hoạch định một chiến lược sản phẩm hữu hiệu giúp công ty ứng phó linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh doanh, vượt qua thử thách, chiến thắng trong cạnh tranh chủ động hội nhập và đi lên trong thời gian tới. Chính vì vậy, công ty cổ phần Khóa Minh Khai phải xây dựng một tiến trình rất cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch đặt ra. Vì thời gian có hạn, nội dung vấn đề nghiên cứu lại phong phú, phức tạp, các thông tin cao cấp, chiến lược của công ty chưa cho phép phổ biến nên kết quả thu được chưa như mong muốn. Nếu điều kiện, thời gian cho phép tôi sẽ nghiên cứu bài bản, chi tiết các tài liệu sơ cấp, thứ cấp, tiến hành thêm các cuộc phỏng vấn, lấy mẫu, khảo sát, nhận xét, điều tra sâu rộng hơn các vấn đề cần quan tâm ở đồ án này và và hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Trong thực tế, quản trị doanh nghiệp cũng vậy, môn quản trị chiến lược với các công cụ hữu hiệu là mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ khác giúp chúng ta phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược của một doanh nghiệp nhanh hơn, khách quan hơn và hơn thế nữa nó giúp chúng ta định hướng, xây dựng kế hoạch thực thi chiến lược của một doanh nghiệp khoa học, hiệu quả hơn. Điều này có ý nghĩa thực tiễn lớn lao đối với mỗi chúng ta - những người đang quản lý và điều hành doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải,Quản trị chiến lược,NXB Thống kê, 2007 2. Giáo trình quản trị chiến lược - Đại học Help, Maylaysia 3. T.S Phạm Vũ Luận, giáo trình quản trị doanh nghiệp, trường DHTM 1997 4. Valuebasedmanagement.net 5. 6. 7. Báo cáo tài chính của công ty Khóa Minh Khai năm 2007, 2008, 2009, 2010 8. / 9. Tài liệu của Thầy giáo Nguyễn Văn Minh 10. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược 11. os3gDFxNLczdTEwODMG9jA0__QHM_Y_dAAwNnM_2CbEdFAAJ9Ps8!/?WCM _PORTLET=PC_7_0D497F540G9520IOQVO48N20M7_WCM&WCM_GLOBAL_ CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.print/vn.sbv.printing.magazin e/bef572004435f9379c1eddb376e7c7c9, (xem ngày 20/6/2011)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_phi_long_8471.pdf
Luận văn liên quan