Phân tích những điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Xã hội ngày càng phát triển, tất yếu sẽ là sự đi lên từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Quy luật phổ biến của quá trình chuyển biến này chính là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra là những điểu kiện nào khiến cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra. Để giải quyết vấn đề này ta đi sâu vào phân tích 2 khía cạnh là điều kiện khách quan và chủ quan.

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 10195 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích những điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích những điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa Bài làm: Xã hội ngày càng phát triển, tất yếu sẽ là sự đi lên từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Quy luật phổ biến của quá trình chuyển biến này chính là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra là những điểu kiện nào khiến cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra. Để giải quyết vấn đề này ta đi sâu vào phân tích 2 khía cạnh là điều kiện khách quan và chủ quan. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là phương thức thực hiện sự chuyển biến nêu trên. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nền sản xuất ngày càng phát triển, cùng với đó là quy luật cạnh tranh theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, tiếp tuc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, hình thành những khu công nghiệp, những tập đoàn tư bản lớn. Bên cạnh đó là sự phát triển của lực lượng công nhân đông đảo về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng. Điều kiện khách quan ở đây là: để thắng trong cạnh tranh, giai cấp tư sản phải ra sức tìm những biện pháp hữu hiệu để bóc lột công nhân do đó trung bình một ngày công nhân phải làm 12 tiếng. Điều đó giúp cho công nhân dễ dàng nhận thấy rằng, họ là đồ vật, là tài sản của giai cấp tư sản. Từ đó, công nhân trở thành kẻ thù của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Bên cạnh đó, khi chủ nghĩa đế quốc ra đời khiến mâu thuẫn giữa các nước tư bản, đế quốc và các nước thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt thì nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa nổ ra và ngày càng có xu hướng ra tăng. Để có lợi nhuận cao, giai cấp tư sản, một mặt tiến hành khai thác cạn kiệt tài nguyên các nước, mặt khác tìm cách cải tiến máy móc, đầu tư trang thiết bị ngày càng hiện đại, dẫn tới tình trạng thất nghiệp của công nhân ngày càng gia tăng. Điều đó làm cho mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn trên bằng một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ ách áp bức của giai cấp tư sản, xóa bỏ quan hệ sản xuất tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, thiết lập quan hệ sản xuất mới và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, vơi sự phát triển như vũ bão của lực lượng sản xuất, với nhũng thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để nâng cao mức sống nhân dân, mở rộng tình đoàn kết giữa các dân tộc. Song do tính chất tư bản chủ nghĩa, vì lợi nhuận siêu ngạch, các tập đoàn tư bản lớn trên thế giới đang ỷ lại vào tiềm năng kinh tế, sức mạnh quân sự gây ra những cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới. Nó đã để lại những hậu quả nặng nề cho quân chúng nhân dân lao động. TÌnh trạn nghèo đói trong các nước nghèo ngày càng gia tăng, khoảng các chênh lệch giữa các nước giàu và nghèo ngày càng lớn. Điều kiện khách quan xuất hiện nhưng thiếu điều kiện chủ quan thì cách mạng xã hội chủ nghĩa cùng không nổ ra. Điều kiện chủ quan có ý nghĩa quyết định nhất là sự trưởng thành của giai cấp công nhân, đặc biệt là khi nó đã có Đảng tiên phong của mình. Giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất quan trọng nhất, là yếu tố hàng đầu trong lực lượng sản xuất dưới chủ nghĩa tư bản, nhưng lại không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động để kiếm sống. Những cuộc đấu tranh của công nhân chống lại giai cấp tư sản đã nổ ra ngay từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời, theo quy luật có áp bức có đấu tranh. Quy mô những cuộc đấu tranh đó ngày càng được mở rộng . Nhưng chỉ khi nào giai cấp công nhân nhận thức được rằng, chỉ có xóa bỏ chế độ nô lệ làm thuê, giải phóng giai cấp mình và toàn xã hội bằng một cuộc đấu tranh thắng lợi triệt để thì họ mới được giải phóng thật sự. Giai cấp công nhân phái nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình, của việc thực hiện việc xóa bỏ trật tự của chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập nên chế độ xã hội chủ nghĩa, tức là phải nhận thức được “việc giải phóng giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”1. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, không chỉ có giai cấp công nhân bị áp bức bóc lột mà cả những giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động khác như: thợ thủ công, nông dân, những nhà buôn nhỏ và kể cả đa số trí thức…cũng dẫn đến sự mâu thuẫn không thể điều hòa giữa các giai cấp, tầng lớp nên trên với giai cấp tư bản. Điều đó đã tạo ra những điều kiện cho giai cấp công nhân có khả năng tập hợp các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động khác vào cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Thực tế cuộc đấu tranh thử thách giai cấp công nhân với sự soi sáng của lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã giúp giai cấp này nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng cho mình một chính đảng thực sự cách mạng thì giai cấp này mới thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích những điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa.doc