Phân tích quy trình chiến lược thểhiện trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” và bài học rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo” “Thếtrận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/09/2014 | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích quy trình chiến lược thểhiện trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” và bài học rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH CHIẾN LƯỢC THỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO” VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Nhóm 007 Hà nội, 06/2012 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Welcome 1. Nguyễn Anh Tuấn 2. Nguyễn Việt Trung 3. Trần Thị Huyền Trang 4. Nguyễn Thùy Trang 5. Trần Anh Tuấn 6. Vũ Tuấn 7. Nguyễn Thị Vân 8. Lưu Tố Uyên 9. Nguyễn Thanh Tú • Xác định sứ mệnh, mục tiêu1 • Phân tích chiến lược2 • Các giải pháp chiến lược3 • Thực thi chiến lược4 • Kiểm soát chiến lược5 5 bước trong quy trình QTCL Xác định sứ mệnh, mục tiêu • Các căn cứ hình thành sứ mệnh công ty1 • Xác định mục tiêu chiến lược2 Phân tích chiến lược Đánh giá năng lực cạnh tranh Phân tích môi trường bên ngoài Tổng hợp các kết quả phân tích chiến lược Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty • Liệt kê các nhân tố tạo nên thành công then chốtBước 1 • Đánh giá công ty và các đối thủ cạnh tranh then chốt Bước 2 • Tổng hợp các đánh giá sức mạnh riêng lẻBước 3 • Rút ra kết luậnBước 4 Phân tích môi trường bên ngoài Môi trường ngành Môi trường vĩ mô Công nghệ Văn hóa – Xã hội Kinh tế Chính trị - pháp lý Nhà cung cấp/Khách hàng Đối thủ nhập ngành Sản phẩm thay thế Cạnh tranh trong ngành Tổng hợp các kết quả phân tích chiến lược Cơ hội Đe dọa Các giải pháp chiến lược Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình Dẫn đầu về chi phí thấp Khác biệt hoá Tập trung hoá Đại dương xanh Các giải pháp chiến lược phát triển Đa dạng hoá Liên minh chiến lược Mua lại và sát nhập Liên kết theo chiều dọc Các giải pháp chiến lược trong chu kỳ ngành Ngành mới và tăng trưởng Ngành chín muồi Ngành suy thoái Ngành toàn cầu hoá THỰC THI CHIẾN LƯỢC kiểm soát chiến lược PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCTHỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO • Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo1 • Nội dung tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo”2 • Quy trình quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” 3 Nội dung Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo Nội dung tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” Quy trình quản trị chiến lược thể hiện trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” 1 • Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược 2 • Phân tích chiến lược 3 • Hoạch định chiến lược 4 • Thực thi Chiến lược 5 • Đánh giá chiến lược Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” Phân tích chiến lược “Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờphấp phới Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” “Tuymạnh yếu có lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có” “Tuấn kiệt như sao buổi sớm Nhân tài như lá mùa thu, Việc buôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần Nơi duy ác hiếm người bàn bạc” Đ iể m m ạ n h Đ iể m m ạ n h Đ iể m yế u Đ iể m yế u Năng lực quân ta Năng lực quân địch “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế Gây thù kết oán trải mấy mươi năm Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Nặng thuế khoá sạch không đầm núi” “Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, Chính lúc quân thù đang mạnh” Hoạch định chiến lược “Đem đại nghĩa để thăńg hung tàn Lâý chí nhân đê ̉ thay cường bạo” “Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều” THỰC THI CHIẾN LƯỢC Nhân lực Tinh thần, ý chí Thời gian thực hiện Chiến thuật linh hoạt “Sĩ tốt kén tay hùng hổ Bề tôi chọn ke vuốt lanh” “Trời thủ lòng trao cho mệnh lớn Ta gắng chí khắc phục gian nan” “Hẹn đến giữa tháng mười giết giặc” “Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức” “Thừa thắng đuổi dài Tay kinh quân ta chiếm lại” Đánh giá chiến lược “Xã tắc từ đây vững bền Giang sơn từ đây đổi mơ ́i” BÀI HỌC ? QUESTIONS?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_nhom_7_5992.pdf
Luận văn liên quan