Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta

(Bản scan) Một trong những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách đói ngoại của Đảng và Nhà nước ra là sự cần thiết phải làm rõ vị trí cảu nước ta trong thế giới hiện nay. Có mấy loại vấn đề cần dược làm rõ: - Một là: chỗ đứng của Việt Nam trong tiến trình lịch sử nhân loại thể hiện ở sự tham gia của nước ta - Hai là: vị trí của Việt Nam - ba là: vị trí của Việt am trong cục diện thế giới - Bốn là: sự tham gia của Việt Nam vào hệ thống quan hệ quốc tế thể hiện qua tổng thể các mối quan hệ đối ngoại của nước ta

pdf100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta.pdf
Luận văn liên quan