Quan hệ họ hàng - Các tham số di truyền

Hệ số di truyền có giá trị thấp nhất bằng 0 và cao nhất bằng 1 (hoặc từ 0 tới 100% theo cách biểu thị bằng phần trăm). Giá trị của hệ số di truyền phụ thuộc vào:tính trạng, thời gian và quần thể động vật mà ta theo dõi (thời gian và không gian) và ph-ơng pháp -ớc tính. Các tính trạng năng suất và chất l-ợng sản phẩm ở vật nuôi th-ờng đ-ợc xếp vào nhóm khác nhau về hệ số di truyền: - Các tính trạng có hệ số di truyền thấp (từ 0 tới 0,2): bao gồm các tính trạng thuộc về sức sinh sản nh-tỷ lệ đẻ, tỷ lệ nuôi sống, số con đẻ ra trong 1 lứa, sản l-ợng trứng. - Các tính trạng có hệ số di truyền trung bình (từ 0,2 tới 0,4): bao gồm các tính trạng về tốc độ sinh tr-ởng, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng. - Các tính trạng có hệ số di truyền cao (từ 0,4 trở lên): bao gồm các tính trạng thuộc về phẩm chất sản phẩm nh-khối l-ợng trứng, tỷ lệ mỡ sữa, tỷ lệ nạc trong thân thịt.

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan hệ họ hàng - Các tham số di truyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSP(3).PDF
Luận văn liên quan