Quản lý quán internet

Thống kê theo từng máy trong phòng NET ,hoặc thông kê theo phòng NET ,băng cách chọn lựa. Tìm kiếm theo ngày tháng năm .Nếu thông kê theo từng máy ta tim kiếm theo cả tên máy.Nêu không thi chỉ tìm kiếm theo ngay tháng năm.

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/10/2013 | Lượt xem: 5093 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý quán internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ QUÁN INTERNET Quản lý quán nét LỜI TỰA Ngày nay cùng với sự phát triên nhanh chóng của công nghê thông tin trên toàn cầu .Chiếc máy tính đã trở thành thân thuộc với mỗi người.Cùng với đó là nhu cầu về mạng Internet không thể tách rời .Điều này khiến cho tốc độ và mật độ các quán NET tăng lên nhanh chóng .Nhu cầu vào mạng Internet của con người ngày càng cao .Vì thế các quán net khi được mở ra đòi hỏi phải có giải pháp hợp lí để quán lí quán Net một cách tốt nhât .Giải pháp tối ưu nhất là dùng các phần mềm về quản lí Quán net Trên cơ sở lí thuyết được học trên lớp và thông qua tìm hiêu về các phần mềm quản kí nói chung và quản lí Quán Net nói riêng.Nhóm chúng em đưa ra bản Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống về Quản lý quán nét. Nhóm thực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Minh Quý phó trưởng khoa CNTT trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em hoàn thành phần mềm này. Xin chân thành cảm ơn ! Quản lý quán nét 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẤU NGƯỜI DÙNG 1.1 GIỚI THIÊU: Đây là chườn trinh quản lí quán NET cho một quán NET nhỏ ở tầm 20 máy .Chương trinh chỉ được cài đắt trên máy chủ .Phân mêm này giông như một cái bảng qua đó ta co thể xử lí các thông tin liên quan đên quán NET .thanh toán tiền máy .lưu thông tin về các sự cố của các máy của quán NET ,đưa ra các thông tin tổng kêt về tình hình quán NET sau một khoảng thời gian nhất định : sau một tháng,một quý ,một năm.Qua đo người chủ quán NET có thể đưa ra các bươc phát triển quán NET 1.2 .Yêu Cầu Chức Năng + chức năng quản lí máy : quản lí về thông tin cua máy ,thông tin về bảo trí sửa chữa,qua đó chỉ ra được tình trạng của máy khi chủ quán cần xem. + Chức năng quản lí kỉn tế : quản lí về các khoản thu ,khoản chi .Đăc biệt là phân thu (phần tính tiền trong quán NET) đây là phân cốt lõi của phần mềm .Hiệu quả của phần mềm phụ thuộc rất nhiều vào phần này .Vì thế qua khảo sát hiên trạng của quán NET ,khi một khác hàng vào quán ngoài nhu cầu sử dụng máy ra thi còn có các nhu cầu khác đi kèm như: hút thuốc,uống nước….Vì vậy tạo ra các khoản ngoại thu khác ngoài tiền máy .khí tính tiền thi tính cả tiền ngoại thu ,tiền máy. +Chức năng thông kê tìm kiếm : đây là một phần quan trọng ,giúp chủ quán có thể đưa ra những nhận xet về tình tràn phòng máy,phần này gồm các chức năng ,kế toán thu,kế toán chi …. Quản lý quán nét I- Biểu đồ phân luồng dữ liệu SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG : QUẢN LÍ QUÁN NET QUẢN LÍ MÁY QUẢN LÍ KINH TẾ THỐNG KÊ KẾ TOÁN THU KẾ TOÁN CHI HẠCH TOÁN TÌM KIẾM QUẢN LÍ PHÒNG MÁY TÌM KIẾM BẢO TRÌ THU CHI TÍNH TIÊN THEO GIỜ CHƠI TÍNH TIỀN THEO PHÁT SINH Quản lý quán nét II- Biểu đồ luồng dữ liệu SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH: THÔNG TIN YÊU CẦU THÔNG TIN TRẢ VỀ SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 1: THÔNG TIN TÌNH TRẠNG MÁY QUẢN LÍ QUÁN NÉT NGƯỜI DÙNG QUẢN LÍ MÁY Quản lý quán nét DƯ LIÊU MÁY THÔNG TIN MÁY THÔNG TIN KINH TẾ DỮ LIỆU KINH TÊ THÔNG TIN THANH TOÁN DỮ LIỆU THỐNG KÊ THÔNG TIN THỐNG KÊ THÔNG TIN HẠCH TOÁN QUẢN LÍ KINH TẾ THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG Quản lý quán nét DỮ LIỆU KINH TẾ DỮ LIỆU MÁY SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ĐỊNH NGHĨA CHỨC NĂNG QUẢN LÍ MÁY : THÔNG TIN MÁY THÔNG TIN TRA CỨU DỮ LIỆU MÁY THÔNG TIN TRẢ VẾ THÔNG TIN BẢO TRI NGƯỜI DÙNG QUẢN LÍ PHÒNG MÁY BẢO TRÌ TÌM KIẾM Quản lý quán nét Chức năng quản li máy gồm hai phần: + Quan Lí Phòng Máy : ở chức năng này chúng ta có thể nhập thông tin của phòng máy số lượng ,thông tin liên quan của từng máy trong quán NET ,như về số giờ sử dụng của mỗi máy + Bảo trì : nhâp thông tin về sửa chữa bảo trì ,hỏng hóc của các máy trong quán NET ,và các thông tin về thêm bớt các máy trong quan NET + Tìm Kiêm : đưa ra cac thông tin của máy và phòng máy dang sử dụng. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIÊUH ĐỊNH NGHĨA CHỨC NĂNG QUẢN LÍ KINH TỂ: ĐƯA RA SÓ TIỀN THANH TOÁN THÔNG TIN THANH TOÁN DỮ LIỆU KINH TẾ THU CHI NGƯỜI DÙNG Quản lý quán nét THÔNG TIN KHOẢN CHI Chức năng quản lí kinh tế được biêu diễn bởi hai chức năng : THU và CHI + CHI : nhập vào các khoản phải chi ra cho quán NET dang sử dụng ,tiền diện ,tiền mạng ,tiền bảo trì. + THU : Đây là chức năng quan trọng nhất ,dùng để tính tiền cho các máy trong quán NET .Sau đây là sơ đồ luồng dữ liệu định nghĩa chức năng THU NGOẠI THU DỮ DỮLIỆU KINH TẾ TIỀN THANH TOAN THÔNG TIN GIO CHOI Chức năng THU được chia làm hai phần như trên bởi vì .Trong thực tê khi một người khách vào quán NET ngoài nhu cầu sử dụng máy ,khách hàng còn yêu cầu thêm các nhu câu khác do vậy phát sinh ra các khoản ngoại thu TÍNH TIỀN NGOẠI THU TÍNH TIỀN GIỜ CHƠI NGƯỜI DÙNG Quản lý quán nét SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ĐỊNH NGHĨA CHỨC NĂNG THÔNG KÊ : THÔNG TIN THU DỮ LIỆU KINH TẾ THÔNG TIN CHI DỮ LIỆU MÁY THÔNG TIN HẠCH TOÁN DỮ LIỆU KINH TẾ THÔNG TIN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THU KẾ TOÁN CHI HẠCH TOÁN TÌM KIẾM NGƯỜI DÙNG NGƯỜI DÙNG Quản lý quán nét YÊU CẦU TÌM KIẾM Chức năng thông kê được định nghia bởi 4 chức năng nhỏ : 1.Kế Toán Thu : thông kê khoản thu của phòng NET theo máy ,toàn bộ cả phòng máy , 2.Kế Toán Chi : thống kê các khoản chi của phòng NET 3.Hạch Toán :Đưa ra thông tin về lợi nhuận ,thiệt hại,thông tin về tình trang máy trong phòng NET 4. Tim Kiếm : trả về thông tin của toàn bộ 3 phần trên .tìm kiếm theo từng máy theo ngày tháng năm .Hoặc cũng có thể tìm kiếm thông tin chung cho toàn phòng máy. Quản lý quán nét PHẦN 3 :SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT 3.1 Xác Lập Thực Thể Thực thể máy Thực thể chủ quán(thu,chi) 3.2 Xác Định Thuộc Tính Của Các Thực Thể - may (tên may,ttmay,ttbaotri) -thu(tenmay,thu,thoigian) -chi(tiendien,tienmang,tienkhac,thoigian) 3.3 Xác Định Mối Quan Hệ Giữa Các Thực Thể - chủ quán và máy là quan hệ 1- n 3.4 Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết CHỦ QUÁN QL THU CHI TK TK Quản lý quán nét 3.5 Các Lưu Đồ Thuật Toán a.Lưu đồ thuât toán nhập KHÔNG THẤY THẤY MÁY BEGIN END TÊN MÁY THỰC HIỆN DUYỆT VÀ TÌM THÔNG BÁO NHẬP Quản lý quán nét b.Sơ đồ thuật toán tìm kiếm KHÔNG THẤY THẤY C. Lưu đồ thuật toán cập nhật thông tin BEGIN END TÊN MÁY HIỂN THỊ THỰC HIỆN DUYỆT VÀ TÌM THÔNG BÁO Quản lý quán nét SAI ĐÚNG END BEGIN HIỂN THỊ ĐƯA DỮ LIÊU VÁO ĐƯA DỮ LIỆU VÀO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN Quản lý quán nét PHẦN 4: CƠ SỞ DỮ LIỆU 4.1 Thiết Kế Bảng Máy Tenmay : tên máy Quản lý quán nét Ttmay : thôn g tin về máy (tình trạng của máy) Ttbaotri : thông tin về sủa chưa khi máy gặp sự cố 4.2 Thiết Kế Bảng Thu Tenmay : tên máy Thu : số tiên thu được của từng máy Thoigian :ngày thang năm 4.3 Thiết Kế Bảng Chi Quản lý quán nét Tdien : tiền điện Tmang : tiền mạng Tkhac : tiền khác (các khoan chi khác như bảo trì máy ..) Thoigian : ngày tháng năm PHẦN 5 : THIẾT KẾ FORM 5.1.Form Chính Quản lý quán nét Nhập thông tin về giá tiền thuê máy ,số lượng máy ,sau đo ta có thể picks vào các button để thực hiên các công viêc theo yêu cầu 5.2.Form Tinh Tiền(Thu) Quản lý quán nét Để tính tiên máy cho các maý trong quan net ta co thể sổ List danh sách các máy ở trên đâu .rồi pick vào nut “BẮT ĐẦU”,thanh toán khi pick nút “Kết Thúc 5.3 Form Thống Kê Tìm Kiếm Quản lý quán nét Thống kê theo từng máy trong phòng NET ,hoặc thông kê theo phòng NET ,băng cách chọn lựa. Tìm kiếm theo ngày tháng năm .Nếu thông kê theo từng máy ta tim kiếm theo cả tên máy.Nêu không thi chỉ tìm kiếm theo ngay tháng năm. TTMAY : đưa ra thông tin về máy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ QUÁN INTERNET.pdf
Luận văn liên quan