Quản trị chiến lược - Thực thi chiến lược

Ứng dụng của Công ty ô tô Ford và Công ty ABB Không có cấu trúc đơn lẻ nào là hoàn hảo. Phạm vi đạo đức Bản tóm tắt

pdf85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị chiến lược - Thực thi chiến lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L/O/G/O Quản trị chiến lược GVHD: Thầy Nguyễn Văn Nghiến THỰC THI CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com Nhóm sinh viên thực hiện 1. Phan Thị Út KTCN k54 2. Đào Hồng Nhung Kế toán K55 3. Phạm Linh Chi KTCN k54 4. Phạm Tâm KTCN k54 5. Nguyễn Xuân Bách KTCN k54 www.themegallery.com Tổ chức các hoạt động chung Nội dung tìm hiểu Tại sao phải nghiên cứu thực thi chiến lược Khuôn khổ cho sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức Thành phần chính của cấu trúc tổ chức Các hình thức của cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Nội dung tìm hiểu Tổng quan về cấu trúc tổ chức Ứng dụng của Công ty ô tô Ford và Công ty ABB Không có cấu trúc đơn lẻ nào là hoàn hảo. Phạm vi đạo đức Bản tóm tắt www.themegallery.com Công ty ô tô Ford Công ty ABB ( Asea Brown Boveri ) Ứng dụng của các công ty www.themegallery.com Mustang Công ty ô tô FORD www.themegallery.com Nền tảng kinh tế Chuyên gia cơ khí Chi tiết động cơ An toàn, tiết kiệm năng lượng Đường xá Công ty ô tô FORD www.themegallery.com Mỹ Lincoln - Mercury Châu Âu Cấu trúc tổ chức Sự tách biệt hoàn toàn giữa 2 trung tâm. Phát triển Sản xuất Kinh doanh www.themegallery.com Những cải tiến trong động cơ và tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ sản xuất. Sự khác biệt trong thiết kế Hao phí vận chuyển trong quá trình sản xuất. Chuyên môn hóa Tiêu chuẩn hóa Tập trung hóa Cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Phản ứng linh hoạt, nhanh nhạy với nhu cầu Hình thành tổ chức chung nhất Liên kết chặt chẽ giữa thiết kế và sản xuất Phát triển của máy tính Giảm thiết kế, tăng kiểu mẫu xe Cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Công ty ABB www.themegallery.com Sản xuất quy mô Phát triển công nghệ cao Chi phí thấp và khả năng phản ứng nhanh với thị trường Công ty ABB www.themegallery.com 4. Luật Pháp 1. Thi trường 2. Khách hàng 3. Đối thủ Quản trị quốc gia Công ty ABB www.themegallery.com Quản trị sản phẩm Thông số kĩ thuật Thiết kế Sản xuất Công ty ABB www.themegallery.com Giới thiệu Thực thi chiến lược là quá trình mà các chiến lược được chuyển đổi thành hành động mong muốn www.themegallery.com Mức độ của chiến lược trong công ty. Cách thức tổ chức hợp lý Tính nhất quán trong các hoạt động, sắp xếp. Thực hiến chiến lược của nhân viên trong công ty www.themegallery.com Thực hiến chiến lược của nhân viên trong công ty Nhân viên là nguồn gốc của chất lượng và khả năng cải tiến quy trình trong các nhà máy của Nhật Bản. www.themegallery.com Khuôn khổ cho sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức Cơ sở cho việc thực thi chiến lược thành công là dựa trên thiết kế một tổ chức hiệu quả Cấu trúc tổ chức là rất quan trọng trong việc làm rõ vai trò giữa các nhà quản lý và nhân viên trong cùng công ty Việc phát triển một cấu trúc thích hợp ,chặt chẽ, phù hợp và hỗ trợ cho chiến lược của công ty là một trong những nhiệm vụ chính của quản lý cấp cao www.themegallery.com Khuôn khổ cho sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức Cấu trúc phân biệt và tách riêng thành những phần cụ thể để tạo nên các hoạt động của 1 công ty: Mọi người nên làm cái gì? Mục đích Cấu trúc cung cấp nền tảng để hợp nhất những phần này vào một thể thổng nhất: Mọi người làm thế nào để cùng làm việc với nhau ? Cấu trúc cân bằng nhu cầu của việc chia tách và hợp nhất các phần trong một tổ chức. Phần quan trọng trong bất kì một tổ chức nào và đáp ứng 2 mục đích www.themegallery.com • Chuyên môn hóa • Tiêu chuẩn hóa • Tập trung hóa Thành phần cơ bản của một cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Chuyên môn hóa Gắn các hoạt động với những người có khả năng thực hiện tốt nhất Được tìm ở tất cả các cấp độ trong tổ chức Thành phần cơ bản của một cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Thành phần cơ bản của một cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Tiêu chuẩn hóa Thông lệ, thủ tục và hướng dẫn chỉ đạo cung cấp nền tảng cho một thành quả vững chắc Tập trung vào việc đạt tới yêu cầu nội bộ trong cấu trúc được đưa ra Thành phần cơ bản của một cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Thành phần cơ bản của một cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Tập trung hóa Sự ủy thác của người có thẩm quyền ở tất cả các cấp bậc của tổ chức Thành phần cơ bản của một cấu trúc tổ chức www.themegallery.com Các hình thức của cấu trúc tổ chức cấu trúc chức năng cấu trúc sản phẩm cấu trúc địa lý cấu trúc ma trận www.themegallery.com Cấu trúc chức năng  Cấu trúc chức năng được hình thành trên cơ sở phân tách các hoạt động của doanh nghiệp theo chức năng kinh doanh cụ thể  Cấu trúc chức năng nhóm các quản lí và nhân viên theo chuyên môn của họ www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Cấu chức năng thường được thấy ở các công ty tham gia sản xuất số lượng lớn các sản phẩm hoặc dịch vụ Cấu trúc chức năng đặc biệt hữu dụng trong việc ủng hộ chiến lược chi phí thấp www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Cấu trúc chức năng thể hiện một mức độ cao của tiêu chuẩn hóa các thủ tục: Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thường xuyên báo cáo chi tiết về hiệu quả hoạt động và phân công cũng như các quy định trách nhiệm Cấu trúc chức năng trong các công ty với chiến lược chi phí thấp có xu hướng tập trung cao. Quản lý theo dõi, giám sát, giám sát, và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động chức năng xảy ra trong công ty. www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Cấu trúc chức năng cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các chiến lược khác biệt hóa, nhưng ứng dụng của nó trong việc thiết lập như vậy không giống như việc sử dụng nó trong các công ty có chiến lược chi phí thấp. Chiến lược khác biệt hóa đặt phí cao về chất lượng, kĩ năng tiếp thị mạnh mẽ, tinh tế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, và thường là một công ty đặc biệt danh tiếng www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Sơ đồ của một cơ cấu chức năng tiêu biểu Công ty Dịch vụ Bán hàng Marketing Sản phẩm R&D www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Mỗi chức năng có trách nhiệm thiết lập riêng của mình các nhiệm vụ và các hoạt động. Mỗi chức năng đã thiết lập riêng của mình các mục đích và mục tiêu đó có yêu cầu phối hợp với các chức năng khác www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Cấu trúc chức năng là đặc biệt phổ biến trong dầu khí, khai thác mỏ, và các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khác www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Cấu trúc chức năng cũng rất phổ biến trong các công ty khác có trình độ liên kết dọc cao như Thép, thủy tinh, và các công ty cao Các công ty trong ngành công nghiệp viễn thông cũng thường xuyên sử dụng cấu trúc chức năng, bởi vì nó cho phép họ đạt được chi phí thấp, quản lý hiệu quả của các hoạt động truyền tải Cấu trúc chức năng đặc biệt thích hợp cho các công ty nhỏ. www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Ưu điểm:  Tính kinh tế của quy mô chi phí hành chính/hoạt động  Tốt cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ  Dễ dàng để xác định nhân tài  Thuận lợi tập trung hóa cao cho việc ra quyết định  Đẩy mạnh nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn  Hỗ trợ chiến lược lãnh đạo chi phí thấp  Hỗ trợ liên kết dọc trong một doanh nghiệp đơn  Tốt nhất cho các công ty không đa dạng hóa www.themegallery.com Cấu trúc chức năng Nhược điểm:  Phối hợp khó khăn khi công ty đa dạng hóa  Khó khăn để đáp ứng nhu cầu của các chức năng khác  Thiếu linh hoạt với chiến lược toàn cầu trên diện rộng  Cần sửa đổi mở rộng để hỗ trợ các chiến lược khác biệt hóa  Kém phù hợp với các công ty đa dạng hóa cao www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, quy mô hoạt động của nó sẽ được mở rộng, doanh nghiệp sẽ ngày càng phải đối mặt với những khó khăn trong công tác quản trị đồng thời nhiều sản phẩm và dịch vụ trong những đoạn thị trường khác nhau. Cấu trúc bộ phận sẽ trở nên cần thiết để kiểm soát hoạt động và cạnh tranh có hiệu quả trên các phân đoạn thị trường khác nhau này Cấu trúc bộ phận là cấu trúc phân chia tổ chức thành các đơn vị độc lập chịu trách nhiệm phát triển khép kín, sản xuất, phân phối, và bán các sản phẩm và dịch vụ của họ cho thị trường của riêng họ. www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận • Mỗi bộ phận là khép kín và chịu trách nhiệm cho các sản phẩm riêng của mình và thị trường nó phục vụ. • Mỗi bộ phận chứa các thiết lập riêng của chức năng. Công ty Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 Sản phẩm 3 R&D Sảnphẩm Marketing Bán hàng Dịch vụ www.themegallery.com • Lợi thế và nhược điểm của cấu trúc bộ phận: Lợi thế Nhược điểm • Quyền tự chủ cao của các đơn vị cho mỗi sản phẩm. • Cho phép chuyên môn dựa trên sản phẩm. • Tăng cường và hỗ trợ thay đổi cần thiết trong các sản phẩm. • Cho phép dễ dàng đo lường hiệu suất tài chính. • Chuẩn hóa hiệu suất. • Bản sao hành chính và chức năng. • Dẫn đến tư duy ngắn hạn nếu không cẩn thận. • Phát huy cao cạnh tranh nội bộ giữa các nhà quản lý. Cấu trúc bộ phận www.themegallery.com Các biến thể của cấu trúc đơn vị sản phẩm Sự biến đổi Sử dụng các đơn vị kinh doanh chiến lược Các nhóm và các ngành Cấu trúc tập đoàn hoặc công ty cổ phần www.themegallery.com Các đơn vị kinh doanh chiến lược(SBU) Cấu trúc theo SBU Nhóm các bộ phận tương tự vào trong những SBU và uỷ thác điều hành SBU cho 1 người quản lý chính, người sẽ chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên giám đốc điều hành. www.themegallery.com Các đơn vị kinh doanh chiến lược(SBU) Việc nhóm các bộ phận có thể được thực hiện theo một số đặc tính chung như: Cùng cạnh tranh trong một ngành Cùng sử dụng một công nghệ sản xuất Cùng hướng tới một phân loại khách hàng….. www.themegallery.com Cấu trúc theo SBU Công ty SUB1 SBU2 SBU3 Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 Sản phẩm 3 www.themegallery.com Nhóm và các ngành Nhóm và các ngành xảy ra khi các công ty đi xa hơn những khái niệm SBU để tạo lớn nhóm của SBUs Các công ty đôi khi sử dụng các nhóm hoặc các ngành để kết hợp chặt chẽ SBUs riêng biệt vào trong một đơn vị lớn hơn đại diện cho một ngành công nghiệp thông thường hoặc loại công nghệ. www.themegallery.com Sơ đồ tổ chức của một ngành /nhóm • Cấu trúc ngành hoặc nhóm kết hợp chặt chẽ SBUs khác nhau đại diện chomột ngành công nghiệp thông thường, công nghệ, kĩ năng mấu chốt. • Các ngành giúp quản lý cấp cao có được một xử lý trên diện rộng ,liên quan đến đa dạng hóa. Tuy nhiên, tốn kém để hoạt động vì cómột số lớp quản lý Công ty Ngành 2 SBU2 Sản phâm 2 Ngành 3 SBU3 Sản phẩm 3 Ngành 1 SBU1 Sản phẩm 1 www.themegallery.com • Mỗi đơn vị kinh doanh được quản lý độc lập của những người khác. Mỗi đơn vị kinh doanh cũng làmột công ty có thể dễ dàng bán ra. • Hỗ trợ đa dạng hóa liên kết rất tốt. Công ty Đơn vị kinh doanh 2 Đơn vị kinh doanh 3Đơn vị kinh doanh1 Cấu trúc tập đoàn/công ty cổ phần www.themegallery.com Công ty Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Sản phẩm hoặc chức năng Sản phẩm hoặc chức năng Cấu trúc bộ phận địa lý www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý Mỗi bộ phận theo khu vực địa lý hoạt động như đơn vị độc lập Có các tổng giám đốc phụ trách các khu vực và toàn quyền ra quyết định cho khu vực đó Mỗi đơn vị có các bộ phận chức năng riêng và chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược của riêng nó Trụ sở chính ra quyết định chiến lược tổng thể của công ty và phối hợp hoạt động của các cơ sở khu vực www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý Lý do Gần gũi hơn với khách hàng Các nhà quản lý hưởng thụ đáng kể quyền hạn Khôngmất thời gian điều hành hoạt động www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý Các nhà quản lý của khu vực thường cảm thấy ít cần thiết để phối hợp hoạt động của họ với các nhà quản lý khu vực khác Hạn chế Khá trầm trọng khi muốn bảo vệ hình ảnh công ty ở tất cả các khu vực www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý Mang lại cho các nhà quản lý quyết định lớn để điều hành hoạt động của tiểu khu vực địa lý có thể tổ chức theo khu vực địa lý dựa trên những đặc điểm tương đồng về đặc điểm thị trường có thể phân chia theo tiêu chí mùi vị tương đồng, thu nhập, thói quen mua sắm, và bao gồm tất cả các nhu cầu trong thực tế www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý Thuận lợi cấu trúc địa lý Chuyên môn cao theo nhu cầu của thị trường •Quyền tự chủ cao từ các khu vực địa lý •Thúc đẩy một mức độ cao của sự phân cấp quản lý •Hồi đáp nhanh với nhu cầu của thị trường •Cấu trúc linh hoạt cao, dễ dàng tạo ra những khu vực địa lý nhỏ hơn •Cho phép sự sử dụng và phát triển đầy đủ của những nhà quản lý vùng Sự hỗ trợ thông minh cho những chiến lược đa nội địa www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý Sao lại những chức năng ở tất cả các khu vực địa lý để cung cấp cho từng khu vực riêng biệt Cần sự hỗ trợ những phương thức để đảm bảo chất lượng cao và hình ảnh đồng bộ . Khó khăn Đặt những sự kết nối yêu cầu trên những nhà quản lý cấp cao không hoạt động tốt trong sự thay đổi nhanh, doanh nghiệp có kĩ thuật chuyên sâu hoá công nghiệp. www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận địa lý www.themegallery.com Cấu trúc ma trận  cấu trúc tổ chức ma trận là loại cấu trúc dựa trên những hệ thống quyền lực và hỗ trợ nhiều chiều.  Cấu trúc ma trận làm việc để kết hợp hai hay nhiều mô hình tổ chức khác nhau,vì vậy yêu cầu cấp dưới quản lý báo cáo với cấp trên trực tiếp cho hai đại diện cấp cao  Lợi ích: cho phép tập trung vào khách hàng và sản phẩm, đồng thời cho phép có sự chuyên sâu vào chức năng. www.themegallery.com Công ty Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 Sản phẩm 3 Chức năng 1 Quản lý Quản lý Quản lý Chức năng 2 Quản lý Quản lý Quản lý Chức năng 3 Quản lý Quản lý Quản lý Cấu trúc ma trận www.themegallery.com Từng nhà quản lý cấp thấp báo cáo tới hai ông chủ- người quản lý cấp cao về sản phầm và người quản lý cấp cao về chức năng Mặc dù họ thúc đẩy chia sẻ công nghệ, ma trận cấu trúc khá tốn kém và khó để quản lý Ma trận cấu trúc đã mất đi sự ủng hộ trong những năm 1980, hầu hết các công ty đều chấp nhận chuyển sang một hình thức cấu trúc khác Cấu trúc ma trận www.themegallery.com Cấu trúc ma trận www.themegallery.com www.themegallery.com THUẬN LỢI . . . • Trình độ chuyên môn cao cùng với những hoạt động và sản phẩm quan trọng •Nâng cao sự thay đổi nhanh và linh hoạt • Làm việc tốt khi những nguồn tài nguyên và chuyên môn kĩ thuật là khan hiếm •Cho phép sự truyền tải và động lực của con người Cấu trúc ma trận www.themegallery.com Có thể tạo ra xung đột giữa cấp trên người được coi là cánh tay của ma trận Căng thẳng và áp lực cao Những nhà quản lý cấp thấp thường không thấy thoải mái Làm chậm lại sự lựa chọn tạo ra trong làm việc Khó khăn Chi phí quản lý điều hành rất cao Cấu trúc ma trận www.themegallery.com Tổ chức cho hoạt động toàn cầu Cơ hội Thách thức www.themegallery.com Phát sinhmột số vấn đề về cạnh tranh kênh phân phối……….. Các yếu tố kinh tế tham gia vào hoạt động toàn cầu phức tạp hơn trong nước Thách thức Tổ chức cho hoạt động toàn cầu www.themegallery.com 4 Cấu trúc bộ phận quốc tế1 2 3 5 Cấu trúc bộ phận sản phẩm Cấu trúc bộ phận địa lý Cấu trúc ma trận Cấu trúc hỗn hợp Tổ chức cho hoạt động toàn cầu www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận quốc tế Công ty Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 Sản phẩm 3 KV quốc tế KV 1 KV 2 KV 3 www.themegallery.com Thành lập bộ phận quốc tế riêng biệt có người quản lý riêng. Bộ phận quốc tế được chia thành các đơn vị tương ứng với các nước mà công ty hoạt động Mỗi cơ sở nước ngoài tự tiến hành tất cả các hoạt động thông qua các bộ phận chức năng của nó Cấu trúc bộ phận quốc tế www.themegallery.com  Dễ nhất  Tuyệt vời nhất để hỗ trợ hãng mới  Tích lũy kiến thức  Không phù hợp chung cho quản lý hoạt động lớn toàn cầu Cấu trúc bộ phận quốc tế www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận sản phẩm quốc tế Phổ biến cho các công ty có quy mô lớn Áp dụng sản phẩm có nhu cầu thường xuyên thay đổi www.themegallery.com Cấu trúc bộ phận sản phẩm quốc tế www.themegallery.com Hoạt động thiết yếu Đảm bảo tính nhất quán Thực thi chiến lược toàn cầu Cấu trúc bộ phận sản phẩm quốc tế www.themegallery.com Quy mô lớn Tiết kiệm chi phí Cấu trúc bộ phận sản phẩm quốc tế www.themegallery.com Cấu trúc địa lý toàn cầu Phân chia quốc tế Doanh thu nước ngoài lớn Địa lý toàn cầu  Đại diện cho quyền lực một phần của thế giới  Phù hợp với những hãng mà sản phẩm cần phải thay đổi nhiều www.themegallery.com Cấu trúc địa lý toàn cầu Hỗ trợ hãng đối mặt Sản phẩm mới Sản phẩm thay đổiPhản ứng nhanh nhạy Cấu trúc địa lý toàn cầu www.themegallery.com C ần th iế t để th ay đổ i Quảng cáo Tiếp thị Cấu trúc địa lý toàn cầu www.themegallery.com Cấu trúc chức năng toàn cầu Cấu trúc chức năng yêu cầu những hãng này o Phải thực sự mạnh, o Trình độ tích hợp hàng dọc cao www.themegallery.com Cấu trúc ma trận toàn cầu Cấu trúc sản phẩm toàn cầu Cấu trúc địa lý toàn cầu Giảm được giá theo quy mô Thích nghi nhanh với thị trường địa phương www.themegallery.com Cấu trúc hỗn hợp toàn cầu Kết hợp các yếu tố từ mỗi cấu trúc Mang lại lợi ích nhiều hơn là mỗi cấu trúc đơn lẻ mang lại www.themegallery.com Ứng dụng CÔNG TY ÔTÔ FORD Ford trước đây Rời rạc, phân tán Khác biệt Chi phí lớn Ford 2000 Một tổ chức Thiết kế hàng loạt 5 nền tảng www.themegallery.com Ứng dụng  CÔNG TY ABB Trọng tâm sản phẩm Trọng tâm khu vực Cấu trúc ma trận www.themegallery.com Ứng dụng  CÔNG TY ABB Đổi mới nhanh chóng Đáp ứng cùng một lúc sản xuất giá rẻ www.themegallery.com Ứng dụng  KHÔNG CÓ CẤU TRÚC ĐƠN LẺ NÀO LÀ HOÀN HẢO Không có cấu trúc đơn nào là phù hợp với việc triển khai toàn bộ chiến lược www.themegallery.com Ứng dụng  PHẠM VI ĐẠO ĐỨC www.themegallery.com Ứng dụng  PHẠM VI ĐẠO ĐỨC L/O/G/O Thank You!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfm_9_0037.pdf
Luận văn liên quan