Quản trị sự thay đổi và xung đột

Cách tiếp cận có hệ thống để đối phó với thay đổi, cả từ góc độ của một tổ chức và trên cấp độ cá nhân. Quản lý thay đổi có ít nhất ba khía cạnh khác nhau: Thích nghi với thay đổi Kiểm soát thay đổi Thực hiện thay đổi

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/04/2015 | Lượt xem: 1705 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị sự thay đổi và xung đột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị học 1 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ XUNG ĐỘT 2 Welcome clip 1 CEO Cindy M.Tuấn 4 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI Cách tiếp cận có hệ thống để đối phó với thay đổi, cả từ góc độ của một tổ chức và trên cấp độ cá nhân. Quản lý thay đổi có ít nhất ba khía cạnh khác nhau: Thích nghi với thay đổi Kiểm soát thay đổi Thực hiện thay đổi 5 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI Tổ chức Luật lệ Khách hàng Nhà cung cấp Tài Chính x 6 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Quản trị thay đổi trong tổ chức x 8 QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI Tại sao cá nhân có phản ứng kháng cự đối với sự thay đổi ? Self-interest Misunderstanding Lack of trust Differential assessment Ability to adjust 9 Phương pháp phân tích các tác động của Kurt Lewin. Lực cản Lực đẩy Lực cản Lực đẩy Y X Nổ lực thay đổi Time Performance QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI 10 CHANGE UNFREEZE REFREEZE Xác định những gì cần thay đổi Thức tỉnh, tạo nên nhu cầu thay đổi trong nhân viên Lãnh đạo hỗ trợ nhân viên và phải làm gương Giao tiếp thường xuyên Trao quyền Tạo cơ hội cho nhân viên tham gia vào quy trình thay đổi Giữ gìn sự bền vững cho sự thay đổi Lãnh đạo đông viên , gắn kết mọi người Đánh giá, khen thưởng Quy trình QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI x 11 Overcoming resistance method Explicit & implicit coercion Manipulation & co-optation Negotiation & agreement Facilitation & support Education & communication Participation & involvement Negative Neutral Positive QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI 12 13 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT Xung đột : là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác Không phải lúc nào khái niệm xung đột cũng đều được hiểu theo nghĩa xấu Rời công ty Kháng cự Cách ly Tìm cách lẩn tránh Phản ứng của nhân viên khi có xung đột Tạo bè phái Xung đột giữa cá nhân/tổ chức 14 NGUYÊN NHÂN XUNG ĐỘT 15 TÁC ĐỘNG CỦA XUNG ĐỘT Lãng phí nguồn lực Nhận thức méo mó, chôn vùi tài năng Phản ứng của người thua cuộc Sự điều phối kém Thiệt Hại Tập trung vào nhiệm vụ có ích Tăng cường hiểu biết giữa các bên, và cá nhân Gắn kết nhóm Đạt được mục tiêu Lợi ích 16 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT 17 Thỏa hiệp Quan tâm nhiều đến mình Quan tâm ít đến mình Quan tâm ít đến người khác Quan tâm nhiều đến người khác CẠNH TRANH HỢP TÁC NHƯỢNG BỘ LẨN TRÁNH Hướng đến vấn đề , mục tiêu cao cả Không hướng về cá nhân QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT – KỸ THUẬT 18 19 21 23 Thank you Thank YOU hocmba@gmail.com 24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptqth_nhom_10_change_conflict_slide_4468.ppt
Luận văn liên quan