Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Nền sản xuất hàng hoá trong quá trình hoạt động và phát triển của nó luân chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế.Quy luật kinh tế là những mối liên hệ nhân quả,tất yếu,bản chất ,thường xuyên,lặp đi lặp lại của các quá trình kinh tế khách quan.Quy luật kinh tế hoạt động ở mỗi phương thưcsanr xuất hợp thành một hệ thống có tác động chi phối hoạt động của phương thức sản xuất đó.do đó việc nắm bắt các quy luật kinh tếco ý nghĩa hết sức quan trọng,nhất là trong điều kiện hiện nay khi đất nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong khuân khổ tiểu luận này tôi tôI xin được phân tích quy luật giá trị hàng hoá trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. QLGT là quy luật hoạt động trong các phương thức sản xuất có sản xuất và lưu thông hàng hoá.QLGT là một quy luật kinh tế nên có biểu hiện thông qua hoạt động kinh tế của con người,thông qua sự vận động của các phạm trù kinh tế,các hình thức kinh tế cũng như quá trình kinh tế cụ thể nhất định.mặt khác cũng mang tính lịch sử nên chỉ xuất hiện ,tồn tại dựa trên những cơ sở kinh tế xá định.có thể nói QLGT là những kiến thức cơ bản và kháI quát nhất trong sản xuất kinh doanh.hiểu một cách đầy đủ về QLGT,chúng ta mới có tri thức để áp dụng chúng vào trong điều kiện thực tiễn hiện nay. NỘI DUNG QLGT VÀ VAI TRÒ CỦA QLGT TRONG NỀN KTHH 1. VỊ TRÍ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ: . Trong nền sản xuát hàng hoá dựa trên chế độ tư hữu ,sản xuất là việc riêng của từng người ,cho nên ho hoạt động hoàn toàn tự do,không bi một sức mạnh nào rang buộc.sự thực, mọi hoạt động của họ trong lĩnh vực sản xuất cũng như trong lĩnh vực lưu thông,đều bị QLGT,quy luật của sản xuất và trao đổi hàng hoá chi phối. Trong nền kinh tế hàng hoá ,hàng hoá và dịch vụ do các doanh nghiệp ,những người sản xuất hàng hoá tư nhân,riêng lẻ xuất ra.những chủ thể sản xuất hàng hoá cạnh tranh với nhau. Mỗi người đều tự mình sản xuất độc lập không phụ thuộc vào người khác,vừa lo cạnh tranh giữ vững và mở rộng địa vị của mình trên thị trường. Tuy nhiên trên thị trường, những người sản xuất hàng hoá là bình đẳng với nhau. Sản xuất hàng hoá càng phát triển thì quyền lực của thị trường đối với người sản xuất càng mạnh. Quyền lực này tồn tại khách quan, độc lập và chi phối họ. Lực lượng khách quan đó chính là những quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá mà trước hết đó chính là QLGT. QLGT quy định việc sản xuất và trao đổi hàng hoá phảI tién hành trên cơ sở lượng giá trị hàng hoá hay hao phí lao động xã hội cần thiết. điều đó có nghĩa là : giá trị hàng hoá do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hoá tạo nên và lươnmgj giá trị của hàng hoá cá biệt phảI phù hợp với lượng lao động xã hội tất yếu đẻ làm ra loại hàng hoá đó. Nói cách khác : hao phí lao động cá biệt của người sản xuất hàng hoá phảI phù hợp với hao phí lao động xã hội cần thiết, lực lượng lao động dành cho một nghành sản xuất nào đó phảI phù hợp với nhu cầu xã hội. Người sản xuất muốn làm ăn có lãI thì ắt hẳn phảI sản xuất ra hàng hoá có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nừu không ,hàng hoá của người đó sẽ không được đại bộ phận người tiêu dùng chấp nhận Bên cạnh đó , trao đổi phảI được tiến hành theo nguyên tắc ngang giá. đó là yêu cầu của QLGT. QLGT buộc mọi người sản xuất và trao đổi hàng hoá phảI tuân theo mệnh lệnh của giá cả trên thị trường. chỉ co thông qua sự vận động lên xuống của giá cả thị trường mới thấy được sự hoạt động của QLGT. vỉ giá trị là cơ sở của giá cả ,nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hopá nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố như : cạnh tranh cung, cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách rời với giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó.sự vận động giá cả thị trường của hàng hoá xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của QLGT. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà QLGT phát huy tác dụng. Giá cả thị trươpngf lên xuống một cách tự phát , xoay chung quanh giá trị , là sản phảm của nền kinh tế tự do cạnh tranh, biểu hiện sự tác động của QLGT trong điều kiện sản xuất và trao đổi hang hoá tư nhân.

pdf16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 9384 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan