Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh phổ thông trung học thông qua việc phân tích và sữa chữa các sai lầm

Luận văn phó tiến sĩ khoa học Sư Phạm - Tâm Lý Chuyên ngành phương pháp giảng dạy toán Mục lục : Chương 1 : Nghiên cứu các sai lầm phổ biến của học sinh phổ thông trung học khi giải toán 1.1. Tình hình thực tế qua các điều tra quan sát 1.2. Một số sai lầm phổ biến của học sinh phổ thông trung học khi giải toán Đại số - Giải tích 1.3. Phân tích các nguyên nhân dẫn tới sai làm của học sinh phổ thông trung học khi giải toán Chương 2 : Các biện pháp rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh phổ thông trung học thông qua phân tích và sửa chữa sai lầm 2.1. Cơ sở lý luận 2.2. Ba phương châm chỉ đạo sử dụng các biện pháp sư phạm nhằm hạn chế và sửa chữa sai lầm của học sinh trong giải toán 2.3. Bốn biện pháp sư phạm chủ yếu nhằm hạn chế và sửa chữa sai lầm cho học sinh 2.4. Các yêu cầu đối với học sinh và giáo viên Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm 3.1. Mục đích thực nghiệm 3.2. Nội dung thực nghiệm 3.3. Tổ chức thực nghiệm 3.4. Kết quả thực nghiệm 3.5 Kết luận thực nghiệm 3.6. Đề nghị về 1 hiểu biết quan trọng của sinh viên sư phạm toán Kết luận Các công trình đã công bố liên quan tới dự án tới dự án Tài liệu tham khảo Phụ lục : Kinh nghiệm thực tiễn của tác giả

pdf151 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh phổ thông trung học thông qua việc phân tích và sữa chữa các sai lầm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfRèn luyện năng lực giải toán cho học sinh phổ thông trung học thông qua việc phân tích và sữa chữa các sai lầm - của thầy Lê Thống Nhất.pdf
Luận văn liên quan