Đánh giá ảnh hưởng của jitter và wander trên mạng viễn thông và xây dựng các giải pháp hạn chế

Lời cảm ơn Lời nói đầu Tóm tắt đề tài Mục lục Chương 1: Các định nghĩa về Jitter và Wander Chương 2: Các nguồn của Jitter và Wander Chương 3: Sự tích lũy của Jitter và Wander trong mạng số Chương 4: Ảnh hưởng của Jitter và Wander Chương 5: Các giới hạn đối với Jitter và Wander ở các giao diện mạng Chương 6: Các giới hạn của Jitter và Wander trong các thiết bị số Chương 7: Các phương pháp đo Jitter và Wander Chương 8: Đo đánh giá ảnh hưởng của Jitter và Wander trên mạng viễn thông đo trung tâm viễn thông khu vực II quản lý và xây dựng các giải pháp hạn chế Chương 9: Các quy trình và biểu mẫu đo Jitter/Wander Chương 10: Kết luận và hướng phát triển Phụ lục Bảng chữ cái viết tắt Tài liệu tham khảo

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá ảnh hưởng của jitter và wander trên mạng viễn thông và xây dựng các giải pháp hạn chế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
 • pdf17.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan